Định giá Amazon EKS Anywhere

Amazon EKS Anywhere được cung cấp dưới dạng phần mềm nguồn mở mà bạn có thể chạy trên phần cứng trong trung tâm dữ liệu hoặc môi trường biên của mình. Bạn có thể mua Gói đăng ký Amazon EKS Anywhere dành cho doanh nghiệp để nhận được hỗ trợ 24/7 từ các chuyên gia về chủ đề cả AWS và truy cập Gói được tuyển chọn của Amazon EKS Anywhere. Bạn chỉ có thể nhận hỗ trợ cho các cụm Amazon EKS Anywhere được cấp phép theo Gói đăng ký Amazon EKS Anywhere dành cho doanh nghiệp đang hoạt động. Gói được tuyển chọn của Amazon EKS Anywhere là các tiện ích bổ sung phần mềm giúp mở rộng các chức năng cốt lõi của Amazon EKS Anywhere với các khả năng như cân bằng tải, khả năng quan sát và tự động điều chỉnh quy mô. Gói Hỗ trợ dành cho doanh nghiệp AWS hoặc Gói hỗ trợ Cầu nối dành cho doanh nghiệp của AWS là một điều kiện tiên quyết để mua Gói đăng ký Amazon EKS Anywhere dành cho doanh nghiệp.

Bạn có thể mua Gói đăng ký Amazon EKS Anywhere dành cho doanh nghiệp thông qua bảng điều khiển Amazon EKS, API hoặc AWS CLI. Khi mua gói đăng ký, bạn có thể chọn thời hạn 1 năm hoặc 3 năm và bạn sẽ được tính phí hàng tháng trong suốt thời hạn này. Bạn có thể định cấu hình đăng ký của mình để tự động gia hạn vào cuối thời hạn và bạn có thể hủy miễn phí gói đăng ký của mình trong vòng 7 ngày đầu tiên sau khi mua. Khi trạng thái đăng ký của bạn là Đang hoạt động, thời hạn sẽ bắt đầu, giấy phép sẽ được cung cấp trong Trình quản lý giấy phép trên AWS cho cụm Amazon EKS Anywhere của bạn và tài khoản AWS của bạn có quyền truy cập vào Gói được tuyển chọn của Amazon EKS Anywhere. Để biết thêm thông tin về Gói đăng ký Amazon EKS Anywhere dành cho doanh nghiệp, hãy tham khảo tài liệu về Amazon EKS Anywhere. Để mua Gói đăng ký Amazon EKS Anywhere dành cho doanh nghiệp, hãy truy cập bảng điều khiển Amazon EKS.

Các mức giá

Gói đăng ký Amazon EKS Anywhere dành cho doanh nghiệp có thời hạn 1 năm với giá 24.000 USD mỗi cụm hoặc thời hạn 3 năm với giá 18.000 USD mỗi cụm mỗi năm. Đối với gói đăng ký có thời hạn 1 năm, bạn sẽ được tính phí 2.000 USD hàng tháng cho mỗi cụm. Đối với gói đăng ký có thời hạn 3 năm, bạn sẽ được tính phí 1.500 USD hàng tháng cho mỗi cụm. Giá cho mỗi cụm không đổi và không thay đổi dựa trên kích thước cụm. Bạn có thể bao gồm một hoặc nhiều giấy phép cụm Amazon EKS Anywhere trong một giao dịch mua Gói đăng ký Amazon EKS Anywhere dành cho doanh nghiệp duy nhất.

Ví dụ về giá cho EKS Anywhere

 • Giả sử bạn có ba cụm EKS Anywhere và bạn đã mua giấy phép cho mỗi cụm với Gói đăng ký EKS Anywhere dành cho doanh nghiệp có thời hạn 1 năm.

  Chi phí hàng tháng cho EKS Anywhere = 3 cụm x 24.000 USD mỗi cụm mỗi năm / 12 tháng = 6.000 USD mỗi tháng*
  Chi phí hàng năm cho EKS Anywhere = 3 cụm x 24.000 USD mỗi cụm mỗi năm = 72.000 USD mỗi năm*

 • Giả sử bạn có hai cụm EKS Anywhere và bạn đã mua giấy phép cho mỗi cụm với Gói đăng ký EKS Anywhere dành cho doanh nghiệp có thời hạn 3 năm.

  Chi phí hàng tháng cho EKS Anywhere = 2 cụm x 18.000 USD mỗi cụm mỗi năm / 12 tháng = 3.000 USD mỗi tháng*
  Chi phí hàng năm cho EKS Anywhere = 2 cụm x 18.000 USD mỗi cụm mỗi năm = 36.000 USD mỗi năm*
  Tổng chi phí cho EKS Anywhere (3 năm) = 2 cụm x 18.000 USD mỗi cụm mỗi năm x thời hạn 3 năm = 108.000 USD*

   

*Lưu ý: Ngoài mức giá Gói đăng ký Amazon EKS Anywhere dành cho doanh nghiệp trong những ví dụ trên, bạn cũng cần có Gói Hỗ trợ dành cho doanh nghiệp AWS hoặc Gói hỗ trợ Cầu nối dành cho doanh nghiệp của AWS. Tìm hiểu thêm về định giá Hỗ trợ AWS tại đây.

Tài nguyên định giá khác

Công cụ tính giá AWS

Dễ dàng tính phí hằng tháng của bạn với AWS.

Nhận hỗ trợ định giá

Liên hệ với các chuyên gia AWS để được báo giá riêng.

Tìm hiểu cách bắt đầu sử dụng Amazon EKS Anywhere

Truy cập trang bắt đầu
Bạn đã sẵn sàng xây dựng chưa?
Bắt đầu sử dụng Amazon EKS Anywhere
Bạn có thêm câu hỏi?
Liên hệ với chúng tôi