Bước 2
Kiểm tra, nâng cấp và mở rộng các cụm EKS Anywhere của bạn thông qua công cụ tích hợp hoặc thêm các phần tích hợp kết nối mạng, giám sát và repo cục bộ bằng cách sử dụng các đề xuất của chúng tôi
Bước 3
Cài đặt EKS Connector. Xem và kiểm tra tất cả các cụm Kubernetes của bạn, gồm cả cụm EKS Anywhere, ở vị trí chạy bất kỳ thông qua bảng điều khiển Amazon EKS

Khái niệm cốt lõi

v4_product-page-diagram_Amazon-EKS-Anywhere@2x

Video

Amazon EKS Anywhere: Quản lý cụm Kubernetes của bạn tại chỗ (24:21)

Câu hỏi thường gặp về EKS Anywhere

Truy cập trang Câu hỏi thường gặp
Bạn đã sẵn sàng xây dựng chưa?
Bắt đầu sử dụng Amazon EKS Anywhere
Bạn có thêm câu hỏi?
Liên hệ với chúng tôi