Elastic Load Balancing

Phân bổ lưu lượng truy cập mạng để cải thiện khả năng thay đổi quy mô của ứng dụng

750 giờ miễn phí mỗi tháng

cho mạng và Application Load Balancer với Bậc miễn phí của AWS

Bảo mật các ứng dụng của bạn với tính năng quản lý chứng nhận tích hợp, xác thực người dùng và giải mã SSL/TLS.

Phân phối ứng dụng với độ khả dụng cao và tự động điều chỉnh quy mô.

Giám sát tình trạng và hiệu năng của các ứng dụng của bạn trong thời gian thực, phát hiện điểm thắt cổ chai và đảm bảo tuân thủ Thỏa thuận cấp độ dịch vụ (SLA).

Cách thức hoạt động

Elastic Load Balancing (ELB) tự động phân bổ lưu lượng truy cập vào ứng dụng trên nhiều đích và các thiết bị ảo trên một hoặc nhiều Vùng sẵn sàng (AZs).
  • Application Load Balancer
  • Gateway Load Balancer
  • Network Load Balancer

Trường hợp sử dụng

Hiện đại hóa ứng dụng với giải pháp phi máy chủ và bộ chứa

Thay đổi quy mô các ứng dụng hiện đại để đáp ứng nhu cầu mà không cần cấu hình phức tạp hoặc cổng API.

Cải thiện khả năng thay đổi quy mô của mạng lưới đám mây kết hợp

Cân bằng tải giữa các tài nguyên AWS và tại chỗ bằng cách sử dụng một bộ cân bằng tải duy nhất.

Giữ lại các thiết bị mạng hiện có của bạn

Triển khai các thiết bị mạng từ nhà cung cấp ưa thích của bạn mà vẫn tận dụng được quy mô và sự linh hoạt của đám mây.

Cách bắt đầu sử dụng

Tạo một cân bằng tải


Chọn Application Load Balancer hoặc Network Load Balancer rồi bắt đầu sử dụng.

Bắt đầu tìm hiểu »

Tìm hiểu cách Elastic Load Balancing hoạt động

Tìm hiểu cách thiết lập bằng API, CLI hoặc thông qua Bảng điều khiển quản lý AWS.

Xem video »

Dùng thử Bậc miễn phí của AWS


Nhận 750 giờ miễn phí mỗi tháng cho cả Classic và Application Load Balancer.

Đăng ký tài khoản miễn phí »

Khám phá thêm về AWS