AWS Certified Security - Specialty

Tìm hiểu thêm về chứng nhận này và các tài nguyên AWS có thể giúp bạn chuẩn bị

Huy hiệu của AWS Certified Security - Specialty

Thông tin xác thực này giúp các tổ chức xác định và phát triển nhân tài sở hữu những kỹ năng quan trọng liên quan đến việc triển khai các sáng kiến đám mây. Việc đạt được AWS Certified Security – Specialty xác thực chuyển môn trong việc bảo mật dữ liệu và khối lượng công việc trên Đám mây AWS.

Những ai nên tham gia kỳ thi này?

AWS Certified Security – Specialty được thiết kế cho các cá nhân đảm nhiệm vai trò bảo mật và có tối thiểu hai năm kinh nghiệm thực tế về bảo mật khối lượng công việc AWS. Trước khi tham gia kỳ thi, chúng tôi khuyên bạn nên có:

  • Năm năm kinh nghiệm bảo mật CNTT trong việc thiết kế và triển khai các giải pháp bảo mật cũng như tối thiểu hai năm kinh nghiệm thực tế về bảo mật khối lượng công việc AWS
  • Kiến thức thực hành về các dịch vụ bảo mật AWS và tính năng của những dịch vụ này để cung cấp môi trường sản xuất bảo mật cũng như hiểu biết về các hoạt động và rủi ro bảo mật
  • Kiến thức về mô hình trách nhiệm chung của AWS và ứng dụng của mô hình, các biện pháp kiểm soát bảo mật cho khối lượng công việc trên AWS, chiến lược ghi nhật ký và giám sát, mô hình nguy cơ đe dọa bảo mật đám mây, quản lý bản vá lỗi và tự động hóa bảo mật, các cách để nâng cao dịch vụ bảo mật AWS bằng công vụ và dịch vụ của bên thứ ba cũng như những biện pháp kiểm soát phục hồi sau thảm họa, bao gồm BCP và sao lưu, mã hóa, kiểm soát truy cập và lưu giữ dữ liệu
  • Hiểu biết về những cách phân loại dữ liệu chuyên biệt và cơ chế bảo vệ dữ liệu của AWS, các phương pháp mã hóa dữ liệu và cơ chế AWS để triển khai những phương pháp này cũng như các giao thức Internet bảo mật và cơ chế AWS để triển khai chúng
  • Khả năng đưa ra các quyết định đánh đổi liên quan đến chi phí, bảo mật và độ phức tạp của quá trình triển khai nhằm đáp ứng một nhóm các yêu cầu về ứng dụng

Bạn cần những gì để đạt được chứng nhận này?

Để đạt chứng nhận này, bạn sẽ cần tham gia và vượt qua bài thi AWS Certified Security – Specialty exam (SCS-C01). Bài thi kết hợp hai dạng câu hỏi: trắc nghiệm có một phương án trả lời đúng và trắc nghiệm có nhiều phương án trả lời đúng. Thông tin bổ sung, chẳng hạn như đại cương về nội dung kỳ thi và điểm đạt, có trong hướng dẫn cho kỳ thi.

Tải xuống hướng dẫn làm bài thi »

Xem lại câu hỏi mẫu minh họa dạng câu hỏi được sử dụng trong kỳ thi này và cung cấp lý do cho các câu trả lời đúng.

Tải xuống câu hỏi mẫu »

Tổng quan về kỳ thi

Cấp độ: Chuyên môn
Thời gian hoàn thành bài thi: 170 phút
Chi phí: 300 USD
Truy cập Exam pricing để biết thông tin chi phí bổ sung.

Hình thức: 65 câu hỏi; trắc nghiệm có một phương án trả lời đúng hoặc trắc nghiệm có nhiều phương án trả lời đúng
Hình thức tổ chức kỳ thi: Pearson VUE và PSI; thi tại trung tâm khảo thí hoặc giám thị trực tuyến

Ngôn ngữ sử dụng

Kỳ thi này có các ngôn ngữ sau: tiếng Anh, tiếng Pháp (Pháp), tiếng Đức, tiếng Ý, tiếng Nhật, tiếng Hàn, tiếng Bồ Đào Nha (Brazil), tiếng Trung giản thể và tiếng Tây Ban Nha (Mỹ Latinh).

Chuẩn bị cho bài thi của bạn

Bạn đã đặt mục tiêu. Bây giờ là lúc xây dựng kiến thức và kỹ năng để thúc đẩy sự nghiệp của bạn. Hãy xem các tài nguyên sau đây từ AWS Training and Certification liên quan đến bài thi AWS Certified Security - Specialty. Chúng tôi không yêu cầu bạn phải tham gia bất kỳ khóa đào tạo cụ thể nào trước khi làm bài thi. Những tài nguyên được đề xuất này là cơ hội để học hỏi từ các chuyên gia tại AWS.

Các tài nguyên bổ sung – bao gồm Phòng thực hành xây dựng AWS và hoạt động học tập qua trò chơi để bổ trợ cho quá trình chuẩn bị của bạn – sẽ được cung cấp khi đăng ký gói Bộ xây dựng kỹ năng AWS.

Chọn một loại tài nguyên từ phần bên dưới để tìm hiểu thêm.

  • Ôn tập cho kỳ thi
  • Chuẩn bị cho kỳ thi với Bộ xây dựng kỹ năng AWS
  • AWS Training cho các chuyên gia bảo mật
  • Báo cáo nghiên cứu chuyên sâu của AWS
  • Câu hỏi thường gặp

Bạn đang tìm kiếm tài nguyên bổ sung ư?

Hãy đăng ký để nhận mẹo hàng tuần cho kỳ thi

Đăng ký để nhận mẹo và tài nguyên hàng tuần từ AWS Training and Certification. Chuẩn bị sẵn sàng cho kỳ thi với các mẹo tham gia kỳ thi, hướng dẫn cho kỳ thi và câu hỏi mẫu cũng như cơ hội tìm hiểu sâu về các chiến lược cho kỳ thi với các giảng viên chuyên gia được AWS công nhận.

Tải xuống phiếu kiểm tra cho nhóm

Bạn có thể hỗ trợ một nhóm đạt chứng nhận AWS bằng cách cung cấp phiếu kiểm tra để họ có kinh phí thi lấy chứng chỉ AWS Certification. Cho biết giá trị khi thăng tiến kỹ năng, quản lý ngân sách học tập và phát triển của bạn có chiến lược, đồng thời có được thông tin chi tiết về việc sử dụng phiếu.