Chứng nhận lại AWS

Duy trì chứng nhận của bạn. Được chứng nhận lại.

Các chứng nhận AWS có giá trị trong 3 năm. Để duy trì trạng thái Được chứng nhận AWS, bạn phải định kỳ chứng minh kiến thức chuyên môn liên tục của mình thông qua một quy trình được gọi là chứng nhận lại. Chứng nhận lại giúp củng cố giá trị tổng thể cho Chứng chỉ AWS của bạn và cho các cá nhân cũng như nhà tuyển dụng thấy rằng thông tin chứng thực của bạn bao quát kiến thức, kỹ năng mới nhất và biện pháp tốt nhất của AWS.

Bạn đang chuẩn bị cho kỳ thi AWS Certification tiếp theo? Tìm hiểu thêm.

Cách để được chứng nhận lại

Tìm hiểu về các tùy chọn chứng nhận lại của bạn cho mỗi chứng nhận dưới đây.


Nền tảng

Người thao tác với đám mây được chứng nhận AWS

Lựa chọn để chứng nhận lại

Lựa chọn 1: Hoàn thành khóa đào tạo mới qua mô hình trò chơi AWS Cloud Quest: Chứng nhận lại cho người thao tác với đám mây. Không yêu cầu thi hoặc chuẩn bị.

Lựa chọn 2: Vượt qua phiên bản mới nhất của kỳ thi Người thao tác với đám mây được chứng nhận AWS

Lựa chọn 3: Vượt qua bất kỳ kỳ thi cấp độ Hội viên nào 

Lựa chọn 4: Vượt qua bất kỳ kỳ thi cấp độ Chuyên nghiệp nào

Chi phí chứng nhận lại

Lựa chọn 1 miễn phí trong giai đoạn beta, từ ngày 21 tháng 11 năm 2023 đến ngày 31 tháng 5 năm 2024.

Các lựa chọn 2, 3 và 4 có thể được thực hiện bằng cách sử dụng phiếu giảm giá 50% trong Tài khoản AWS Certification của bạn.


Hội viên

Kiến trúc sư giải pháp được chứng nhận AWS – Hội viên

Lựa chọn để chứng nhận lại

Lựa chọn 1: Vượt qua phiên bản mới nhất của Kiến trúc sư giải pháp được chứng nhận AWS – Hội viên.

Lựa chọn 2: Vượt qua kỳ thi Kiến trúc sư giải pháp được chứng nhận AWS – Chuyên nghiệp

Chi phí chứng nhận lại

Lựa chọn 1 và 2 có thể được thực hiện bằng cách sử dụng phiếu giảm giá 50% trong Tài khoản AWS Certification của bạn.


Hội viên

Nhà phát triển được chứng nhận AWS – Hội viên

Quản trị viên SysOps được chứng nhận AWS – Hội viên

Lựa chọn để chứng nhận lại

Lựa chọn 1: Vượt qua phiên bản mới nhất của kỳ thi cấp Hội viên cho chứng chỉ bạn đã có

Lựa chọn 2: Vượt qua kỳ thi Kỹ sư DevOps được chứng nhận AWS – Chuyên nghiệp

Chi phí chứng nhận lại

Lựa chọn 1 và 2 có thể được thực hiện bằng cách sử dụng phiếu giảm giá 50% trong Tài khoản AWS Certification của bạn.


Chuyên nghiệp

Lựa chọn để chứng nhận lại

Vượt qua phiên bản mới nhất của kỳ thi cấp Chuyên nghiệp cho chứng chỉ bạn đã có.

Chi phí chứng nhận lại

Sử dụng phiếu giảm giá 50% trong Tài khoản AWS Certification của bạn.


Chuyên gia

Lựa chọn để chứng nhận lại

Vượt qua phiên bản mới nhất của kỳ thi Chuyên gia cho chứng chỉ bạn đã có.

Chi phí chứng nhận lại

Sử dụng phiếu giảm giá 50% trong Tài khoản AWS Certification của bạn.

FAQ về chứng nhận lại của AWS Certification

Chuẩn bị để đạt được chứng nhận AWS với khóa đào tạo trực tuyến

Bạn đang chuẩn bị cho kỳ thi AWS Certification tiếp theo? Hãy tham gia một trong những hội thảo trực tuyến miễn phí của chúng tôi, với sự hướng dẫn của các giảng viên có chứng chỉ AWS. Những hội thảo trực tuyến này khám phá các chủ đề thi chính và xác định các lĩnh vực cụ thể để nghiên cứu. Bạn cũng có thể đăng ký tham gia các khóa học kỹ thuật số miễn phí để chuẩn bị cho kỳ thi mọi lúc, mọi nơi.

Tìm hội thảo trực tuyến và khóa đào tạo kỹ thuật số »