Đặt lịch thi

AWS phát hành số lượng các tính năng và dịch vụ mới ngày càng lớn mỗi năm. Để duy trì trạng thái Được chứng nhận AWS, chúng tôi yêu cầu bạn phải thể hiện chuyên môn liên tục về nền tảng sau khoảng thời gian định kỳ thông qua quy trình có tên chứng nhận lại. Chứng nhận lại giúp củng cố giá trị tổng thể của Chứng nhận AWS và cho khách hàng và nhà tuyển dụng thấy rằng chứng chỉ của bạn bao quát kiến thức, kỹ năng và biện pháp thực hành tốt nhất của AWS.

Chứng nhận lại bắt buộc phải thực hiện hai năm một lần đối với tất cả Chứng nhận AWS. Chúng tôi sẽ gửi cho bạn email thông báo trước khi chứng chỉ chứng nhận của bạn hết hạn khoảng sáu tháng.

Nếu bạn đang có chứng nhận ở cấp độ Hội viên, có hai cách để thỏa mãn yêu cầu chứng nhận lại:

  1. Thực hiện bài thi chứng nhận lại ở cấp độ Hội viên
    Bạn có thể thực hiện bài thi chứng nhận lại ở cấp độ Hội viên cho chứng nhận đã có. Ví dụ: nếu đã có chứng nhận Kiến trúc sư giải pháp được chứng nhận AWS – Cấp độ Hội viên thì bạn đủ điều khiện thực hiện bài thi chứng nhận lại Kiến trúc sư giải pháp được chứng nhận AWS – Cấp độ Hội viên. Bài thi chứng nhận lại có thời lượng 80 phút và mức phí 75 USD. Nội dung bài thi chứng nhận lại cũng tương tự như nội dung bài thi chứng nhận đầy đủ.
  2. Giành chứng nhận cấp độ Chuyên nghiệp
    Bạn cũng có thể thỏa mãn yêu cầu chứng nhận lại bằng cách thi đỗ kỳ thi Kiến trúc sư giải pháp được chứng nhận AWS – Chuyên nghiệp dành cho lộ trình của Kiến trúc sư hoặc kỳ thi Kỹ sư DevOps được chứng nhận AWS – Chuyên nghiệp dành cho lộ trình của Nhà phát triển hoặc Vận hành. Ví dụ: nếu đã lấy được chứng nhận Kiến trúc sư giải pháp được chứng nhận AWS – Cấp độ Hội viên thì bạn đủ điều kiện thực hiện bài thi Kiến trúc sư giải pháp được chứng nhận AWS – Chuyên nghiệp.

Nếu đã có chứng nhận ở cấp độ Chuyên nghiệp, bạn không cần phải chứng nhận lại ở cấp độ Hội viên. Thay vào đó, bạn có thể thỏa mãn yêu cầu chứng nhận lại bằng cách thi đỗ kỳ thi chứng nhận lại ở cấp độ Chuyên nghiệp.

  1. Thực hiện bài thi chứng nhận lại ở cấp độ Chuyên nghiệp
    Bạn có thể thực hiện bài thi chứng nhận lại ở cấp độ Chuyên nghiệp cho chứng nhận đã có. Ví dụ: nếu đã có chứng nhận Kiến trúc sư giải pháp được chứng nhận AWS – Chuyên nghiệp thì bạn đủ điều kiện thực hiện bài thi chứng nhận lại Kiến trúc sư giải pháp được chứng nhận AWS – Chuyên nghiệp. Bài thi chứng nhận lại ở cấp độ Chuyên nhiệp có thời lượng 80 phút và mức phí 75 USD. Nội dung bài thi chứng nhận lại cũng tương tự như nội dung bài thi chứng nhận đầy đủ.

Bạn có thắc mắc? Xem câu hỏi thường gặp về chứng nhận lại

editorial_certification_green 2
Đặt lịch thi

Bạn đã sẵn sàng để bắt đầu chưa?