Chứng nhận lại AWS

Duy trì chứng nhận của bạn, được chứng nhận lại.

AWS phát hành ngày càng nhiều các tính năng và dịch vụ mới mỗi năm. Để duy trì trạng thái Được chứng nhận AWS, chúng tôi yêu cầu bạn phải thể hiện chuyên môn liên tục về nền tảng sau khoảng thời gian định kỳ thông qua quy trình có tên chứng nhận lại. Chứng nhận lại giúp củng cố giá trị tổng thể của AWS Certification và cho các cá nhân cũng như nhà tuyển dụng thấy rằng chứng chỉ của bạn bao quát kiến thức, kỹ năng và biện pháp thực hành tốt nhất của AWS.

Làm thế nào để được chứng nhận lại

Chứng nhận lại chứng chỉ ở cấp độ Cơ bản

Làm bài thi Người thao tác với đám mây
Bạn có thể làm lại bài thi Người thao tác với đám mây được chứng nhận AWS hiện tại để chứng nhận lại. Bạn có thể sử dụng phiếu giảm giá 50% từ phần Lợi ích của tài khoản AWS Certification để chứng nhận lại hoặc sử dụng cho bất kỳ kỳ thi chứng nhận nào trong tương lai mà bạn muốn theo đuổi.

Đạt chứng nhận cấp độ Hội viên hoặc Chuyên nghiệp
Bạn cũng có thể thỏa mãn yêu cầu chứng nhận lại bằng cách vượt qua mọi kỳ thi chứng nhận ở cấp độ Hội viên hoặc Chuyên nghiệp.

 

 

Chứng nhận lại chứng chỉ ở cấp độ Hội viên

Làm bài thi ở cấp độ Hội viên
Bạn có thể làm bài thi ở cấp độ Hội viên cho chứng nhận đã có. Ví dụ: nếu đã có chứng nhận Kiến trúc sư giải pháp được chứng nhận AWS – Cấp độ Hội viên thì bạn có thể làm lại bài thi Kiến trúc sư giải pháp được chứng nhận AWS – Cấp độ Hội viên hiện tại để chứng nhận lại. Bạn có thể sử dụng phiếu giảm giá 50% từ phần Lợi ích của tài khoản AWS Certification để chứng nhận lại hoặc sử dụng cho bất kỳ kỳ thi chứng nhận nào trong tương lai mà bạn muốn theo đuổi.

Đạt chứng nhận cấp độ Chuyên nghiệp
Bạn cũng có thể thỏa mãn yêu cầu chứng nhận lại bằng cách vượt qua kỳ thi Kiến trúc sư giải pháp được chứng nhận AWS – Chuyên nghiệp dành cho lộ trình của Kiến trúc sư hoặc kỳ thi Kỹ sư DevOps được chứng nhận AWS – Chuyên nghiệp dành cho lộ trình của Nhà phát triển hoặc Vận hành. Ví dụ: nếu đã vượt qua kỳ thi Kiến trúc sư giải pháp được chứng nhận AWS – Chuyên nghiệp thì bạn sẽ thỏa mãn yêu cầu chứng nhận lại Kiến trúc sư giải pháp được chứng nhận AWS – Hội viên.

Chứng nhận lại chứng chỉ ở cấp độ Chuyên nghiệp

Làm bài thi cấp độ Chuyên nghiệp hiện tại
Bạn có thể làm bài thi ở cấp độ Chuyên nghiệp hiện tại cho chứng nhận đã có. Ví dụ: nếu đã có chứng nhận Kiến trúc sư giải pháp được chứng nhận AWS – Chuyên nghiệp thì bạn có thể làm lại bài thi Kiến trúc sư giải pháp được chứng nhận AWS – Chuyên nghiệp hiện tại để chứng nhận lại. Bạn có thể sử dụng phiếu giảm giá 50% từ phần Lợi ích của tài khoản AWS Certification để chứng nhận lại hoặc sử dụng cho bất kỳ kỳ thi chứng nhận nào trong tương lai mà bạn muốn theo đuổi.

Chứng nhận lại chứng chỉ Chuyên môn

Làm bài thi Chuyên môn hiện tại
Bạn có thể làm bài thi Chuyên môn hiện tại cho chứng nhận đã có. Ví dụ: nếu đã có chứng nhận Bảo mật được chứng nhận AWS – Chuyên gia thì bạn có thể làm lại bài thi chứng nhận lại Bảo mật được chứng nhận AWS – Chuyên môn hiện tại. Bạn có thể sử dụng phiếu giảm giá 50% từ phần Lợi ích của tài khoản AWS Certification để chứng nhận lại hoặc sử dụng cho bất kỳ kỳ thi chứng nhận nào trong tương lai mà bạn muốn theo đuổi. 

Câu hỏi thường gặp về chứng nhận lại của AWS Certification

Các kỳ thi của chúng tôi

check-foundational60x60

Người thao tác với đám mây được chứng nhận AWS

Đối với những người đảm nhận nhiều vai trò trong mảng công nghệ và đám mây, kỳ thi này sẽ giúp họ chứng thực kiến thức của bản thân về Đám mây AWS, đồng thời nâng cao sự tín nhiệm trong chuyên môn của họ. Bài thi này bao gồm bốn lĩnh vực: khái niệm, bảo mật, công nghệ, thanh toán và giá cả của dịch vụ đám mây.

check-associate60x60

Kiến trúc sư giải pháp được chứng nhận AWS – Cấp độ Hội viên

Kỳ thi này chứng thực khả năng của bạn trong việc thể hiện một cách hiệu quả kiến thức về cách thiết kế và triển khai các ứng dụng bảo mật và mạnh mẽ trên nền tảng các công nghệ của AWS. Chúng tôi khuyên các ứng viên nên có tối thiểu 1 năm kinh nghiệm thực tế trong việc thiết kế các hệ thống có thể sử dụng, tiết kiệm chi phí, có khả năng chống chịu lỗi, có quy mô linh hoạt và phân tán trên AWS.

Kiến trúc sư giải pháp được chứng nhận AWS – Cấp độ Hội viên

Kỳ thi này chứng thực khả năng của bạn trong việc thể hiện một cách hiệu quả kiến thức về cách thiết kế và triển khai các ứng dụng bảo mật và mạnh mẽ trên nền tảng các công nghệ của AWS. Chúng tôi khuyên các ứng viên nên có tối thiểu 1 năm kinh nghiệm thực tế trong việc thiết kế các hệ thống có thể sử dụng, tiết kiệm chi phí, có khả năng chống chịu lỗi, có quy mô linh hoạt và phân tán trên AWS.

Kiến trúc sư giải pháp được chứng nhận AWS – Cấp độ Hội viên

Kỳ thi này chứng thực khả năng của bạn trong việc thể hiện một cách hiệu quả kiến thức về cách thiết kế và triển khai các ứng dụng bảo mật và mạnh mẽ trên nền tảng các công nghệ của AWS. Chúng tôi khuyên các ứng viên nên có tối thiểu 1 năm kinh nghiệm thực tế trong việc thiết kế các hệ thống có sẵn, tiết kiệm chi phí, có khả năng chịu lỗi cao, quy mô linh hoạt và phân tán trên AWS.

check-associate60x60

Nhà phát triển được chứng nhận AWS – Cấp độ Hội viên

Kỳ thi này sẽ đánh giá mức độ hiệu quả trong việc phát triển, triển khai và gỡ lỗi cho các ứng dụng trên đám mây sử dụng AWS. Đây là kỳ thi dành cho tất cả những ai có ít nhất 1 năm kinh nghiệm thực tế trong việc phát triển và duy trì ứng dụng trên nền tảng AWS, đồng thời có kiến thức chuyên sâu về ít nhất một ngôn ngữ lập trình cấp cao.

check-associate60x60

Quản trị viên điều phối hệ thống được chứng nhận AWS – Cấp độ Hội viên

Kỳ thi này sẽ kiểm tra chuyên môn kỹ thuật của bạn trong việc triển khai, quản lý và vận hành trên nền tảng AWS. Đây là kỳ thi dành cho tất cả những ai có ít nhất 1 năm kinh nghiệm thực tế trong việc vận hành các ứng dụng trên nền tảng AWS.

check-professional60x60

Kiến trúc sư giải pháp được chứng nhận AWS – Cấp độ Chuyên nghiệp

Kỳ thi này sẽ kiểm tra kinh nghiệm và kỹ năng kỹ thuật nâng cao của bạn trong việc thiết kế các ứng dụng và hệ thống phân tán trên nền tảng AWS. Đây là kỳ thi được khuyến nghị cho tất cả những ai đã đạt chứng chỉ Kiến trúc sư giải pháp được chứng nhận AWS – Cấp độ Hội viên với ít nhất 2 năm kinh nghiệm thực tế trong việc thiết kế và triển khai kiến trúc đám mây trên AWS.

check-professional60x60

Kỹ sư DevOps được chứng nhận AWS – Cấp độ Chuyên nghiệp

Kỳ thi này sẽ kiểm tra chuyên môn kỹ thuật của bạn trong việc cung cấp, vận hành và quản lý các hệ thống ứng dụng phân tán trên nền tảng AWS. Đây là kỳ thi được khuyến nghị cho tất cả những ai đã đạt chứng chỉ Nhà phát triển được chứng nhận AWS – Cấp độ Hội viên hoặc Quản trị viên điều phối hệ thống được chứng nhận AWS – Cấp độ Hội viên và có ít nhất 2 năm kinh nghiệm thực tế trong việc cung cấp, vận hành và quản lý môi trường AWS.

check-specialty60x60

Bảo mật được chứng nhận trên AWS – Cấp độ Chuyên môn

Kỳ thi này sẽ kiểm tra trình độ kỹ thuật của bạn trong việc bảo mật nền tảng AWS. Kỳ thi này dành cho những người đang nắm vị trí bảo mật nhiều kinh nghiệm.

Kỳ thi này sẽ kiểm tra chuyên môn kỹ thuật của bạn trong việc bảo mật nền tảng AWS. Kỳ thi này dành cho những người đang nắm vị trí bảo mật nhiều kinh nghiệm.

check-specialty60x60

Dữ liệu lớn được chứng nhận AWS – Cấp độ Chuyên môn

Kỳ thi này sẽ kiểm tra chuyên môn kỹ thuật của bạn trong việc thiết kế và triển khai các dịch vụ AWS để trích xuất giá trị từ dữ liệu. Đây là kỳ thi dành cho tất cả những ai thực hiện công tác phân tích Dữ liệu lớn phức tạp.

check-specialty60x60

Kết nối mạng nâng cao được chứng nhận AWS – Cấp độ Chuyên môn

Kỳ thi này sẽ kiểm tra chuyên môn kỹ thuật của bạn trong việc thiết kế và triển khai các kiến trúc AWS và CNTT lai ở quy mô lớn. Đây là kỳ thi dành cho tất cả những ai thực hiện các tác vụ kết nối mạng phức tạp.