Amazon Elastic Container Service for Kubernetes

Dịch vụ Kubernetes có độ sẵn sàng cao, quy mô linh hoạt và bảo mật

Amazon Elastic Container Service for Kubernetes (Amazon EKS) đơn giản hóa việc triển khai, quản lý và thay đổi quy mô các ứng dụng được container hóa sử dụng Kubernetes trên AWS.

Amazon EKS chạy cơ sở hạ tầng quản lý Kubernetes cho bạn trên nhiều vùng sẵn sàng của AWS để loại bỏ một điểm lỗi đơn. Amazon EKS được chứng nhận tuân thủ Kubernetes, do đó bạn có thể sử dụng công cụ và các phần bổ trợ từ các đối tác và cộng đồng Kubernetes. Các ứng dụng đang chạy trên bất cứ môi trường Kubernetes tiêu chuẩn nào đều tương thích hoàn toàn và có thể di chuyển dễ dàng sang Amazon EKS.

Amazon EKS đã được cung cấp rộng rãi cho mọi khách hàng AWS.

Sự kiện sắp tới - Ngày 20 tháng 5 năm 2019
Ngày Amazon Container - Barcelona

Bắt đầu sự kiện KubeCon 2019 tại Barcelona với AWS! Trong sự kiện kéo dài cả ngày này, chúng tôi sẽ đề cập đến cách Amazon EKS giúp bạn dễ dàng triển khai, quản lý và mở rộng các ứng dụng có trong bộ chứa bằng cách sử dụng Kubernetes trên AWS thông qua các buổi nói chuyện, bản trình diễn và một cuộc hội thảo.

Tìm hiểu thêm và Đăng ký »

Lợi ích

Không cần quản lý mặt phẳng điều khiển

Amazon EKS chạy cơ sở hạ tầng quản lý Kubernetes trên nhiều Vùng sẵn sàng của AWS, tự động phát hiện và thay thế các nút yếu trên mặt phẳng điều khiển, đồng thời cung cấp các bản nâng cấp và bản vá theo yêu cầu. Bạn chỉ việc cung cấp các nút hoạt động và kết nối các nút này với điểm cuối Amazon EKS được cung cấp.

Luôn bảo mật

Các kênh truyền thông bảo mật và được mã hóa tự động được thiết lập giữa các nút thợ của bạn và mặt phẳng điều khiển được quản lý, giúp cơ sở hạ tầng chạy trên Amazon EKS của bạn luôn bảo mật. 

Xây dựng cùng với cộng đồng

AWS chủ động làm việc với cộng đồng Kubernetes, bao gồm việc đóng góp vào cơ sở mã Kubernetes giúp người dùng Amazon EKS tận dụng các dịch vụ và tính năng của AWS.

Tuân thủ và tương thích

Amazon EKS chạy Upstream Kubernetes và được chứng nhận tuân thủ với Kubernetes, do đó các ứng dụng được quản lý bởi Amazon EKS hoàn toàn tương thích với các ứng dụng do bất cứ môi trường Kubernetes tiêu chuẩn nào quản lý. 

Cách thức hoạt động

product-page-diagram-AmazonEKS-v2

Trường hợp sử dụng

Vi dịch vụ

Dễ dàng chạy các ứng dụng vi dịch vụ với nhiều khả năng tích hợp sâu vào các dịch vụ AWS, đồng thời có thể truy cập bộ chức năng Kubernetes đầy đủ và công cụ nguồn mở phổ biến.

Triển khai container lai

Chạy các cụm Kubernetes có quy mô linh hoạt và độ sẵn sàng cao trên AWS, đồng thời duy trì khả năng tương thích hoàn toàn với các hoạt động triển khai Kubernetes chạy trên bất cứ nền tảng nào khác.

Xử lý hàng loạt

Các API Kubernetes Jobs cho phép bạn chạy các khối lượng công việc tuần tự hoặc song song trên cụm Amazon EKS. Các khối lượng công việc này có thể chạy trên các Phiên bản Theo yêu cầu, Phiên bản dự trữ hoặc Phiên bản Spot của Amazon EC2.

Di chuyển ứng dụng

Dễ dàng tạo bộ chứa và di chuyển các ứng dụng hiện tại sang Amazon EKS mà không cần điều chỉnh lại mã hoặc công cụ của bạn.

Các công ty triển khai dịch vụ Amazon EKS

Thông tin mới

Ngày 1 tháng 5 năm 2019

Amazon EKS phát hành tiện ích định chuẩn Deep Learning


Tiện ích định chuẩn Deep Learning của Amazon EKS là một công cụ tự động mới để đo lường định chuẩn machine learning trên các cụm Kubernetes. Công cụ này được xây dựng và mở nguồn từ nhóm Amazon Elastic Container Service for Kubernetes (EKS).

Tìm hiểu thêm »

Ngày 24 tháng 4 năm 2019

Amazon EKS hỗ trợ phiên bản EC2 A1 dưới dạng bản xem trước công khai


Bây giờ, bạn có thể sử dụng Amazon Elastic Container Service for Kubernetes (EKS) để chạy bộ chứa trên các phiên bản Amazon EC2 A1 như một phần của bản xem trước công khai dành cho nhà phát triển. Bản xem trước này cho phép bạn tận dụng chức năng mới nhất của EC2 và bắt đầu xác thực hiệu suất và tính ổn định của các ứng dụng có trong bộ chứa chạy trên cấu trúc của bộ xử lý Arm.

Tìm hiểu thêm »

Ngày 2 tháng 4 năm 2019

Amazon EKS hiện đã cung cấp nhật ký mặt phẳng điều khiển Kubernetes cho Amazon CloudWatch


Amazon Elastic Container Service for Kubernetes (EKS) hiện đã có thể gửi dữ liệu nhật ký từ mặt phẳng điều khiển Kubernetes đến Amazon CloudWatch Logs. Những nhật ký này giúp bạn việc giám sát hiệu suất cũng như các thay đổi của cụm Amazon EKS dễ dàng hơn

Tìm hiểu thêm »

Ngày 2 tháng 4 năm 2019

AWS giới thiệu trình điều khiển CSI cho Amazon EFS và Amazon FSx for Lustre


Trình điều khiển Container Storage Interface (CSI) dành cho Amazon Elastic File System (EFS) và Amazon FSx for Lustre hiện đã có mặt dưới dạng dự án alpha mã nguồn mở. Những trình điều khiển CSI này giúp nhà phát triển dễ dàng sử dụng các dịch vụ hệ thống tệp được quản lý của AWS với dịch vụ Kebernetes chạy trên Amazon Elastic Container Service for Kubernetes (EKS) hoặc trên EC2.

Tìm hiểu thêm »

Ngày 28 tháng 3 năm 2019

Amazon EKS hiện hỗ trợ Kubernetes phiên bản 1.12 và Cập nhật phiên bản Cluster qua CloudFormation


Amazon Elastic Container Service for Kubernetes (EKS) hiện hỗ trợ Kubernetes phiên bản 1.12.6 cho tất cả các cụm. Ngoài ra, giờ đây bạn có thể cập nhật phiên bản cụm Amazon EKS của mình bằng cách sử dụng AWS CloudFormation.

Tìm hiểu thêm »

Ngày 27 tháng 3 năm 2019

AWS App Mesh hiện đã được cung cấp rộng rãi


AWS App Mesh là một mạng lưới dịch vụ cung cấp kết nối mạng ở cấp độ ứng dụng để giúp các dịch vụ của bạn giao tiếp với nhau dễ dàng hơn trên nhiều loại cơ sở hạ tầng điện toán.

Tìm hiểu thêm »

Xem toàn bộ thông báo »

Bài viết và bài đăng trên blog

Blog AWS Compute

Giúp cho việc cập nhật cụm trở nên dễ dàng với Amazon EKS

Ngày 12 tháng 12 năm 2018

Amazon EKS hiện giờ thực hiện nâng cấp cụm tại chỗ, được quản lý cho cả phiên bản Kubernetes và phiên bản nền tảng EKS.

Đọc thêm »

Blog mã nguồn mở của AWS

Lối vào Kubernetes với Bộ điều khiển lối vào ALB của AWS

Ngày 20 tháng 11 năm 2018

Cách sử dụng bộ aws-alb-ingress-controller để kết nối Cân bằng tải ứng dụng với ứng dụng Amazon EKS.

Đọc thêm »

Blog mã nguồn mở của AWS

Khám phá nền tảng kết nối mạng cho Amazon EKS

Ngày 28 tháng 2 năm 2018

Cách Amazon EKS tận dụng phần bổ trợ Container Network Interface (CNI) của Amazon VPC để tăng cường các chính sách mạng.

Đọc thêm »

Tìm hiểu thêm về các tính năng của Amazon EKS

Truy cập trang tính năng
Bạn đã sẵn sàng xây dựng chưa?
Bắt đầu với Amazon EKS
Bạn có thêm câu hỏi?
Hãy liên hệ chúng tôi