Amazon Elastic Container Service for Kubernetes

Dịch vụ Kubernetes có độ sẵn sàng cao, quy mô linh hoạt và bảo mật

Amazon Elastic Container Service for Kubernetes (Amazon EKS) đơn giản hóa việc triển khai, quản lý và thay đổi quy mô các ứng dụng được container hóa sử dụng Kubernetes trên AWS.

Amazon EKS chạy cơ sở hạ tầng quản lý Kubernetes cho bạn trên nhiều vùng sẵn sàng của AWS để loại bỏ một điểm lỗi đơn. Amazon EKS được chứng nhận tuân thủ Kubernetes, do đó bạn có thể sử dụng công cụ và các phần bổ trợ từ các đối tác và cộng đồng Kubernetes. Các ứng dụng đang chạy trên bất cứ môi trường Kubernetes tiêu chuẩn nào đều tương thích hoàn toàn và có thể di chuyển dễ dàng sang Amazon EKS.

Amazon EKS nhìn chung đã có sẵn đối với mọi khách hàng AWS.

Lợi ích

Không cần quản lý mặt phẳng điều khiển

Amazon EKS chạy cơ sở hạ tầng quản lý Kubernetes trên nhiều Vùng sẵn sàng của AWS, tự động phát hiện và thay thế các nút yếu trên mặt phẳng điều khiển, đồng thời cung cấp các bản nâng cấp và bản vá theo yêu cầu. Bạn chỉ việc cung cấp các nút hoạt động và kết nối các nút này với điểm cuối Amazon EKS được cung cấp.

Luôn bảo mật

Các kênh truyền thông bảo mật và được mã hóa tự động được thiết lập giữa các nút thợ của bạn và mặt phẳng điều khiển được quản lý, giúp cơ sở hạ tầng chạy trên Amazon EKS của bạn luôn bảo mật. 

Xây dựng cùng với cộng đồng

AWS chủ động làm việc với cộng đồng Kubernetes, bao gồm việc đóng góp vào cơ sở mã Kubernetes giúp người dùng Amazon EKS tận dụng các dịch vụ và tính năng của AWS.

Tuân thủ và tương thích

Amazon EKS chạy Upstream Kubernetes và được chứng nhận tuân thủ với Kubernetes, do đó các ứng dụng được quản lý bởi Amazon EKS hoàn toàn tương thích với các ứng dụng do bất cứ môi trường Kubernetes tiêu chuẩn nào quản lý. 

Cách thức hoạt động

product-page-diagram-AmazonEKS-v2

Trường hợp sử dụng

Vi dịch vụ

Dễ dàng chạy các ứng dụng vi dịch vụ với nhiều khả năng tích hợp sâu vào các dịch vụ AWS, đồng thời có thể truy cập bộ chức năng Kubernetes đầy đủ và công cụ nguồn mở phổ biến.

Triển khai container lai

Chạy các cụm Kubernetes có quy mô linh hoạt và độ sẵn sàng cao trên AWS, đồng thời duy trì khả năng tương thích hoàn toàn với các hoạt động triển khai Kubernetes chạy trên bất cứ nền tảng nào khác.

Xử lý hàng loạt

Các API Kubernetes Jobs cho phép bạn chạy các khối lượng công việc tuần tự hoặc song song trên cụm Amazon EKS. Các khối lượng công việc này có thể chạy trên các Phiên bản Theo yêu cầu, Phiên bản dự trữ hoặc Phiên bản Spot của Amazon EC2.

Di chuyển ứng dụng

Dễ dàng tạo bộ chứa và di chuyển các ứng dụng hiện tại sang Amazon EKS mà không cần điều chỉnh lại mã hoặc công cụ của bạn.

Các công ty triển khai dịch vụ Amazon EKS

Thông tin mới

Ngày 13 tháng 2 năm 2019

Amazon EKS phát hành plugin VPC CNI v1.3.2 với các cải tiến cho Phiên bản P3dn


Theo mặc định, plugin Amazon VPC CNI cho Kubernetes phiên bản 1.3.2 sẽ được bao gồm trong tất cả các cụm Amazon EKS mới. 

Tìm hiểu thêm »

Ngày 13 tháng 2 năm 2019

Amazon EKS được cung cấp ở các khu vực AWS tại Mumbai, London và Paris


Amazon Elastic Container Service for Kubernetes (Amazon EKS) hiện được cung cấp tại các khu vực AWS tại Châu Á Thái Bình Dương (Mumbai), Châu Âu (London) và Châu Âu (Paris).

Tìm hiểu thêm »

Ngày 21 tháng 1 năm 2019

Amazon EKS nhận chứng chỉ ISO và tuân thủ PCI


Amazon EKS nhận chứng chỉ ISO và tuân thủ PCI - Amazon Elastic Container Service For Kubernetes (EKS) hiện đã đáp ứng các tiêu chuẩn của chứng nhận tuân thủ ISO và PCI DSS cấp độ 1 trong AMER, EMEA và APAC.

Tìm hiểu thêm »

Ngày 16 tháng 1 năm 2019

Amazon EKS công bố Thỏa thuận cấp dịch vụ có độ khả dụng 99,9%


AWS đã công bố một thỏa thuận cấp dịch vụ (SLA) cho Amazon EKS, đem đến các bảo đảm về độ khả dụng cho Amazon EKS.

Tìm hiểu thêm »

Ngày 9 tháng 1 năm 2019

Amazon EKS đã có mặt tại Khu vực Seoul


Amazon EKS hiện đã có mặt tại khu vực Châu Á Thái Bình Dương (Seoul).

Tìm hiểu thêm »

Ngày 19 tháng 12 năm 2018

Amazon EKS khả dụng ở các Khu vực AWS tại Frankfurt, Singapore, Sydney và Tokyo


Amazon EKS hiện khả dụng ở các khu vực AWS tại châu Âu (Frankfurt), Châu Á-Thái Bình Dương (Singapore), Châu Á-Thái Bình Dương (Sydney) và Châu Á-Thái Bình Dương (Tokyo).

Tìm hiểu thêm »

Xem toàn bộ thông báo »

Bài viết và bài đăng trên blog

Blog AWS Compute

Khiến cho việc cập nhật cụm trở nên dễ dàng với Amazon EKS

Amazon EKS hiện giờ thực hiện nâng cấp cụm tại chỗ, được quản lý cho cả phiên bản Kubernetes và phiên bản nền tảng EKS.

Đọc thêm »

Blog nguồn mở của AWS

Khám phá nền tảng mạng cho Amazon EKS

Cách Amazon EKS tận dụng trình bổ trợ Amazon VPC Container Network Interface (CNI) để tăng cường các chính sách mạng như thế nào.

Đọc thêm »

Blog nguồn mở của AWS

Kubernetes xâm nhập bằng Bộ điều khiển xâm nhập ALB của AWS

Cách sử dụng bộ aws-alb-ingress-controller để kết nối Cân bằng tải ứng dụng với ứng dụng Amazon EKS.

Đọc thêm »

Tìm hiểu thêm về các tính năng của Amazon EKS

Truy cập trang tính năng
Bạn đã sẵn sàng xây dựng chưa?
Bắt đầu với Amazon EKS
Bạn có thêm câu hỏi?
Hãy liên hệ chúng tôi