Amazon Elastic Container Service for Kubernetes

Dịch vụ Kubernetes có độ sẵn sàng cao, quy mô linh hoạt và bảo mật

Amazon Elastic Container Service for Kubernetes (Amazon EKS) đơn giản hóa việc triển khai, quản lý và thay đổi quy mô các ứng dụng được container hóa sử dụng Kubernetes trên AWS.

Amazon EKS chạy cơ sở hạ tầng quản lý Kubernetes cho bạn trên nhiều vùng sẵn sàng của AWS để loại bỏ một điểm lỗi đơn. Amazon EKS được chứng nhận tuân thủ Kubernetes, do đó bạn có thể sử dụng công cụ và các phần bổ trợ từ các đối tác và cộng đồng Kubernetes. Các ứng dụng đang chạy trên bất cứ môi trường Kubernetes tiêu chuẩn nào đều tương thích hoàn toàn và có thể di chuyển dễ dàng sang Amazon EKS.

Amazon EKS nhìn chung đã có sẵn đối với mọi khách hàng AWS.

Lợi ích

Không cần quản lý mặt phẳng điều khiển

Amazon EKS chạy cơ sở hạ tầng quản lý Kubernetes trên nhiều Vùng sẵn sàng của AWS, tự động phát hiện và thay thế các nút yếu trên mặt phẳng điều khiển, đồng thời cung cấp các bản nâng cấp và bản vá theo yêu cầu. Bạn chỉ việc cung cấp các nút hoạt động và kết nối các nút này với điểm cuối Amazon EKS được cung cấp.

Luôn bảo mật

Các kênh truyền thông bảo mật và được mã hóa tự động được thiết lập giữa các nút thợ của bạn và mặt phẳng điều khiển được quản lý, giúp cơ sở hạ tầng chạy trên Amazon EKS của bạn luôn bảo mật. 

Xây dựng cùng với cộng đồng

AWS chủ động làm việc với cộng đồng Kubernetes, bao gồm việc đóng góp vào cơ sở mã Kubernetes giúp người dùng Amazon EKS tận dụng các dịch vụ và tính năng của AWS.

Tuân thủ và tương thích

Amazon EKS chạy Upstream Kubernetes và được chứng nhận tuân thủ với Kubernetes, do đó các ứng dụng được quản lý bởi Amazon EKS hoàn toàn tương thích với các ứng dụng do bất cứ môi trường Kubernetes tiêu chuẩn nào quản lý. 

Cách thức hoạt động

product-page-diagram-AmazonEKS-v2

Trường hợp sử dụng

Vi dịch vụ

Dễ dàng chạy các ứng dụng vi dịch vụ với nhiều khả năng tích hợp sâu vào các dịch vụ AWS, đồng thời có thể truy cập bộ chức năng Kubernetes đầy đủ và công cụ nguồn mở phổ biến.

Triển khai container lai

Chạy các cụm Kubernetes có quy mô linh hoạt và độ sẵn sàng cao trên AWS, đồng thời duy trì khả năng tương thích hoàn toàn với các hoạt động triển khai Kubernetes chạy trên bất cứ nền tảng nào khác.

Xử lý hàng loạt

Các API Kubernetes Jobs cho phép bạn chạy các khối lượng công việc tuần tự hoặc song song trên cụm Amazon EKS. Các khối lượng công việc này có thể chạy trên các Phiên bản Theo yêu cầu, Phiên bản dự trữ hoặc Phiên bản Spot của Amazon EC2.

Di chuyển ứng dụng

Dễ dàng tạo bộ chứa và di chuyển các ứng dụng hiện tại sang Amazon EKS mà không cần điều chỉnh lại mã hoặc công cụ của bạn.

Các công ty triển khai dịch vụ Amazon EKS

Tính năng mới

Giới thiệu về Amazon EKS
Ngày 25 tháng 10 năm 2018

Amazon EKS giờ đây hỗ trợ các khối VPC CIDR bổ sung


Amazon EKS giờ đây cheo phép tạo cụm trên Amazon VPC được đánh địa chỉ theo khối IPv4 CIDR bổ sung trên dải 100.64.0.0/10 và 198.19.0.0/16. Việc này cung cấp thêm cho khách hàng sự linh hoạt trong cấu hình mạng cho cụm EKS của mình.

Tìm hiểu thêm »

Ngày 18 tháng 10 năm 2018

Plugin Amazon VPC CNI Phiên bản 1.2.1


Plugin Giao diện mạng bộ chứa (CNI) của Amazon VPC phiên bản 1.2.1 nay đã được cung cấp. Tất cả các cụm được Amazon EKS quản lý nay sẽ được khởi chạy với plugin CNI phiên bản 1.2.1.

Tìm hiểu thêm »

Ngày 12 tháng 10 năm 2018

Amazon EKS hỗ trợ Kubernetes Dynamic Admission Controllers


Amazon EKS hiện đã hỗ trợ trình điều khiển tiếp nhận động, giúp khách hàng triển khai các wekhook tùy chỉnh cho phép các công cụ mã nguồn mở khác kiểm soát lưu lượng truy cập mạng và giám sát các cụm máy chủ Kubernetes trên AWS.

Tìm hiểu thêm »

Ngày 21 tháng 9 năm 2018

Đơn giản hóa việc thiết lập cụm bằng lệnh CLI update-kubeconfig


Giao diện dòng lệnh (CLI) của AWS hiện cho phép bạn tạo hoặc cập nhật tệp kubeconfig trong khi tạo cụm Amazon EKS bằng một lệnh duy nhất.

Tìm hiểu thêm »

Xem toàn bộ thông báo »

Bài viết và bài đăng trên blog

new_product_eks

Giờ đây Amazon EKS thường luôn sẵn sàng

Amazon EKS quản lý hoàn toàn độ sẵn sàng và khả năng thay đổi quy mô của mặt phẳng điều khiển Kubernetes cho mỗi cụm. Với Amazon EKS, AWS sẽ thay bạn quản lý các bản nâng cấp và độ sẵn sàng cao.

Đọc thêm »

ha_2up_marketplace_Networking_191x151

Khám phá nền tảng mạng cho EKS

Tìm hiểu thêm về cách EKS tận dụng plugin Giao diện mạng bộ chứa (CNI) của Amazon VPC mới cùng với Project Calico để thực thi các chính sách mạng.

Đọc thêm »

Tìm hiểu thêm về các tính năng của Amazon EKS

Truy cập trang tính năng
Bạn đã sẵn sàng xây dựng chưa?
Bắt đầu với Amazon EKS
Bạn có thêm câu hỏi?
Hãy liên hệ chúng tôi