Amazon Elastic Container Service for Kubernetes

Dịch vụ Kubernetes có độ sẵn sàng cao, quy mô linh hoạt và bảo mật

Amazon Elastic Container Service for Kubernetes (Amazon EKS) đơn giản hóa việc triển khai, quản lý và thay đổi quy mô các ứng dụng được container hóa sử dụng Kubernetes trên AWS.

Amazon EKS chạy cơ sở hạ tầng quản lý Kubernetes cho bạn trên nhiều vùng sẵn sàng của AWS để loại bỏ một điểm lỗi đơn. Amazon EKS được chứng nhận tuân thủ Kubernetes, do đó bạn có thể sử dụng công cụ và các phần bổ trợ từ các đối tác và cộng đồng Kubernetes. Các ứng dụng đang chạy trên bất cứ môi trường Kubernetes tiêu chuẩn nào đều tương thích hoàn toàn và có thể di chuyển dễ dàng sang Amazon EKS.

Amazon EKS nhìn chung đã có sẵn đối với mọi khách hàng AWS.

Lợi ích

Không cần quản lý mặt phẳng điều khiển

Amazon EKS chạy cơ sở hạ tầng quản lý Kubernetes trên nhiều Vùng sẵn sàng của AWS, tự động phát hiện và thay thế các nút yếu trên mặt phẳng điều khiển, đồng thời cung cấp các bản nâng cấp và bản vá theo yêu cầu. Bạn chỉ việc cung cấp các nút hoạt động và kết nối các nút này với điểm cuối Amazon EKS được cung cấp.

Luôn bảo mật

Các kênh truyền thông bảo mật và được mã hóa tự động được thiết lập giữa các nút thợ của bạn và mặt phẳng điều khiển được quản lý, giúp cơ sở hạ tầng chạy trên Amazon EKS của bạn luôn bảo mật. 

Xây dựng cùng với cộng đồng

AWS chủ động làm việc với cộng đồng Kubernetes, bao gồm việc đóng góp vào cơ sở mã Kubernetes giúp người dùng Amazon EKS tận dụng các dịch vụ và tính năng của AWS.

Tuân thủ và tương thích

Amazon EKS chạy Upstream Kubernetes và được chứng nhận tuân thủ với Kubernetes, do đó các ứng dụng được quản lý bởi Amazon EKS hoàn toàn tương thích với các ứng dụng do bất cứ môi trường Kubernetes tiêu chuẩn nào quản lý. 

Cách thức hoạt động

product-page-diagram-AmazonEKS-v2

Trường hợp sử dụng

Vi dịch vụ

Dễ dàng chạy các ứng dụng vi dịch vụ với nhiều khả năng tích hợp sâu vào các dịch vụ AWS, đồng thời có thể truy cập bộ chức năng Kubernetes đầy đủ và công cụ nguồn mở phổ biến.

Triển khai container lai

Chạy các cụm Kubernetes có quy mô linh hoạt và độ sẵn sàng cao trên AWS, đồng thời duy trì khả năng tương thích hoàn toàn với các hoạt động triển khai Kubernetes chạy trên bất cứ nền tảng nào khác.

Xử lý hàng loạt

Các API Kubernetes Jobs cho phép bạn chạy các khối lượng công việc tuần tự hoặc song song trên cụm Amazon EKS. Các khối lượng công việc này có thể chạy trên các Phiên bản Theo yêu cầu, Phiên bản dự trữ hoặc Phiên bản Spot của Amazon EC2.

Di chuyển ứng dụng

Dễ dàng tạo bộ chứa và di chuyển các ứng dụng hiện tại sang Amazon EKS mà không cần điều chỉnh lại mã hoặc công cụ của bạn.

Các công ty triển khai dịch vụ Amazon EKS

Tính năng mới

Ngày 19 tháng 12 năm 2018

Amazon EKS đã có mặt tại Khu vực Seoul


Amazon EKS hiện đã có mặt tại khu vực Châu Á Thái Bình Dương (Seoul).

Tìm hiểu thêm »

Ngày 19 tháng 12 năm 2018

Amazon EKS khả dụng ở các Khu vực AWS tại Frankfurt, Singapore, Sydney và Tokyo


Amazon EKS hiện khả dụng ở các khu vực AWS tại châu Âu (Frankfurt), Châu Á-Thái Bình Dương (Singapore), Châu Á-Thái Bình Dương (Sydney) và Châu Á-Thái Bình Dương (Tokyo).

Tìm hiểu thêm »

Ngày 12 tháng 12 năm 2018

Amazon EKS bổ sung các cập nhật cụm được quản lý và hỗ trợ Kubernetes 1.11


Amazon EKS hiện giờ thực hiện nâng cấp cụm tại chỗ, được quản lý cho các phiên bản Kubernetes. Ngoài ra, Amazon EKS hiện giờ còn hỗ trợ Kubernetes phiên bản 1.11.5.

Tìm hiểu thêm »

Ngày 28 tháng 11 năm 2018

Amazon EKS hiện tích hợp với Bản đồ đám mây AWS


Hiện bạn có thể tích hợp ứng dụng AWS Fargate, Amazon EKS và Amazon ECS với Bản đồ Đám mây AWS để giúp cho các dịch vụ bộ chứa của bạn dễ dàng khám phá và kết nối với nhau.

Tìm hiểu thêm »

Ngày 20 tháng 11 năm 2018

Amazon EKS thêm hỗ trợ ALB với Bộ điều khiển xâm nhập ALB của AWS


Dự án bộ điều khiển xâm nhập ALB của AWS hiện tại chỉ có ở phiên bản 1.0.0 và được hỗ trợ bằng Amazon EKS. Dự án này cho phép bạn sử dụng Cân bằng tải ứng dụng (ALB) với cụm Kubernetes được quản lý với Amazon EKS.

Tìm hiểu thêm »

Ngày 7 tháng 11 năm 2018

Amazon EKS có tại Vùng AWS Ohio


Amazon EKS hiện đã có mặt tại khu vực Miền Đông Hoa Kỳ (Ohio) AWS.

Tìm hiểu thêm »

Xem toàn bộ thông báo »

Bài viết và bài đăng trên blog

Blog AWS Compute

Khiến cho việc cập nhật cụm trở nên dễ dàng với Amazon EKS

Amazon EKS hiện giờ thực hiện nâng cấp cụm tại chỗ, được quản lý cho cả phiên bản Kubernetes và phiên bản nền tảng EKS.

Đọc thêm »

Blog nguồn mở của AWS

Khám phá nền tảng mạng cho Amazon EKS

Cách Amazon EKS tận dụng trình bổ trợ Amazon VPC Container Network Interface (CNI) để tăng cường các chính sách mạng như thế nào.

Đọc thêm »

Blog nguồn mở của AWS

Kubernetes xâm nhập bằng Bộ điều khiển xâm nhập ALB của AWS

Cách sử dụng bộ aws-alb-ingress-controller để kết nối Cân bằng tải ứng dụng với ứng dụng Amazon EKS.

Đọc thêm »

Tìm hiểu thêm về các tính năng của Amazon EKS

Truy cập trang tính năng
Bạn đã sẵn sàng xây dựng chưa?
Bắt đầu với Amazon EKS
Bạn có thêm câu hỏi?
Hãy liên hệ chúng tôi