AWS Elemental MediaConvert
 là một dịch vụ chuyển mã video theo tệp mới, cung cấp một bộ toàn diện gồm các tính năng chuyển mã nâng cao, với mức phí từ 0,0075 USD/phút. Đọc thêm.

Bạn đã sử dụng Amazon Elastic Transcoder rồi? Với hướng dẫn này, việc di chuyển sang MediaConvert sẽ rất đơn giản. Hướng dẫn này cung cấp các hướng dẫn từng bước và tập lệnh để chuyển đổi các cài đặt sẵn.


Chỉ phải trả cho những gì bạn sử dụng. Không áp dụng mức phí tối thiểu. Giá cả phụ thuộc vào thời lượng và độ phân giải của nội dung mà bạn xuất ra. Các tệp đầu ra được tính phí theo từng phút tròn, mỗi phút lẻ sẽ được làm tròn thành phút tròn tiếp theo. Tệp đầu ra phân giải tiêu chuẩn (SD) được tính một nửa mức giả của tệp đầu ra phân giải cao (HD). HD là bất kỳ tệp đầu ra nào có độ phân giải ít nhất 720 dòng. Tệp đầu ra chỉ chứa nội dung âm thanh, với mức giá bằng một phần ba tập đầu ra SD (xem bảng giá bên dưới.)

Các khoản phí lưu trữ và chuyển dữ liệu của Amazon S3 vẫn được áp dụng với cả tệp đầu vào và đầu ra. Bạn không bị tính phí chuyển dữ liệu khi bộ chứa Amazon S3 của bạn ở trong cùng một khu vực với khu vực mà bạn đã gởi tác vụ chuyển mã của mình. Bạn bị tính phí chuyển dữ liệu khi bộ chứa Amazon S3 của bạn ở khu vực khác với khu vực mà bạn đã gởi tác vụ chuyển mã của mình. Để có thêm thông tin về các mức phí Amazon S3, bao gồm phí chuyển nội dung của bạn ra khỏi AWS, hãy xem Giá của Amazon S3 .

Amazon Elastic Transcoder không tính phí chuyển mã thất bại trừ khi số lần thất bại là quá nhiều.

Bắt đầu sử dụng AWS miễn phí

Tạo tài khoản miễn phí
Hoặc đăng nhập vào Bảng điều khiển

Bậc miễn phí của Amazon Elastic Transcoder hỗ trợ lên đến 20 phút chuyển mã mỗi tháng.

Xem chi tiết về Bậc miễn phí của AWS »


Để giúp bạn thử nghiệm Amazon Elastic Transcoder, chúng tôi cung cấp một bậc sử dụng miễn phí hàng tháng. Bậc miễn phí bao gồm: 20 phút tệp đầu ra chỉ chứa âm thanh miễn phí hàng tháng, 20 phút đầu ra SD miễn phí hàng tháng và 10 phút tệp đầu ra HD miễn phí hàng tháng. Khi bạn đã vượt quá số phút trong bậc sử dụng miễn phí này, bạn sẽ bị tính tiền theo mức phí quy định. Chúng tôi không chèn hình nền mờ vào nội dung đầu ra hoặc giới hạn chức năng của dịch vụ theo cách khác, nên bạn có thể sử dụng nó và thật sự hiểu rõ được những khả năng của nó. Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo Bậc sử dụng miễn phí AWS của chúng tôi.


  1. Một tệp nguồn thời lượng 10 phút ở Miền Tây Hoa Kỳ (Oregon) được chuyển mã thành tệp đầu ra SD sẽ tốn 10 x 0,015 USD = 0,15 USD.
  2. Một tệp nguồn thời lượng 10 phút ở Miền Đông Hoa Kỳ (Bắc Virginia) được chuyển mã thành tệp đầu ra HD sẽ tốn 10 x 0,030 USD = 0,30 USD.
  3. Một tệp nguồn 10 phút ở Châu Âu (Ai-len) được chuyển mã thành một tệp đầu ra SD và một tệp đầu ra HD sẽ tốn (10 x 0,017 USD) + (10 x 0,034 USD) = 0,51 USD.
  4. Một tệp nguồn 10 phút ở Miền Tây Hoa Kỳ (Oregon) được chuyển mã thành tệp đầu ra chỉ chứa âm thanh sẽ tốn 10 x 0,0045 USD = 0,045 USD.
  5. Một tệp nguồn 10 phút ở Miền Tây Hoa Kỳ (Bắc California) được chuyển mã thành một tệp đầu ra âm thanh, ba tệp đầu ra SD và hai tệp đầu ra HD sẽ tốn (10 x 0,00522 USD) + (3 x 10 x 0,017 USD) + (2 x 10 x 0,034 USD) = 1,2422 USD.