Với AWS Elemental MediaConvert, bạn có thể chọn mức giá theo nhu cầu, mức giá đặt trước hoặc kết hợp cả hai, tùy theo khối lượng công việc và yêu cầu chuyển mã video.

 • Giá theo nhu cầu: Bạn chỉ phải trả tiền cho những gì bạn sử dụng, không có mức phí tối thiểu. Mức phí dựa trên mức phí đơn giản cho mỗi phút của video trong mỗi kết quả đầu ra. Mức giá theo nhu cầu có hai bậc: Cơ bản, với chi phí thấp hơn và hỗ trợ một gói các tính năng giới hạn; và Chuyên nghiệp, hỗ trợ toàn bộ các tính năng. Không yêu cầu cam kết lâu dài hoặc thanh toán trước.
   
 • Giá đặt trước: Mua một hoặc nhiều suất chuyển mã đặt trước với một mức phí cố định hàng tháng (có phụ phí cho số phút sử dụng tính năng Dolby Audio và Chuẩn hóa âm thanh), với cam kết sử dụng ít nhất 12 tháng. Mỗi suất chạy một tác vụ duy nhất vào một thời điểm với khả năng truy cập tập con của các tính năng mã hóa theo nhu cầu và có thể xử lý liên tục lần lượt các tác vụ. Hãy tham khảo tài liệu này để biết thêm thông tin.

Tính giá theo nhu cầu

Giá theo nhu cầu là lý tưởng cho các khách hàng đang dựng ứng dụng với khối lượng công việc ngắn hạn hoặc khó lường yêu cầu thời gian thực hiện và khả năng mở rộng nhanh, cũng như cho các ứng dụng và quy trình công việc đang được phát triển bằng AWS Elemental MediaConvert.

Với giá theo nhu cầu, bạn phải trả phí cho mỗi phút của video trong từng kết quả, với mức phí tùy thuộc vào các tính năng bạn sử dụng. Thời lượng của từng kết quả được tính theo gia số một giây, sau đó được chuyển đổi sang số phút dạng phân số để xác định tổng mức phí cho kết quả đầu ra. Ví dụ: một kết quả với thời lượng 45 giây sẽ có dạng 45/60 hoặc 0,75 của một phút. Thời lượng tối thiểu để tính phí là 10 giây, do đó kết quả với thời lượng nhỏ hơn 10 giây sẽ được tính phí là 10 giây.

AWS Elemental MediaConvert cung cấp hai bậc giá với mức định giá theo nhu cầu khác nhau dựa trên khả năng mã hóa mà mỗi bậc giá hỗ trợ. Đầu tiên là bậc Cơ bản với chi phí thấp hơn, dành cho các trường hợp sử dụng phân phối web đơn giản với đầu ra chỉ có codec AVC, VP8 và VP9 hạn chế. Tiếp theo là bậc Chuyên nghiệp, hỗ trợ một gói đầy đủ các tính năng xử lý video chuyên nghiệp được thiết kế để truyền tải và phát sóng đa màn hình các đầu ra chất lượng cao. Bạn có thể tìm thấy so sánh chi tiết về các tính năng được các bậc Cơ bản và Chuyên nghiệp hỗ trợ ở đây.
 

Bậc Cơ bản

Bậc Cơ bản trong mức định giá theo nhu cầu hỗ trợ các đầu ra codec AVC mã hóa một lần đọc hoặc codec VP8 và VP9 mã hóa nhiều lần đọc tối ưu hóa tốc độ, cùng với các tính năng như cắt, ghép và lớp phủ tĩnh, cùng nhiều tính năng khác. Đầu ra âm thanh MP3 cũng được hỗ trợ trong bậc này. Bậc cơ bản là tùy chọn tốt nhất để xử lý nội dung do người dùng tạo hoặc nội dung dạng ngắn khác chủ yếu để phân phối trên web. Mức phí theo phút được cung cấp trong bậc cơ bản thay đổi dựa trên độ phân giải và tốc độ khung hình của đầu ra.

 • AVC
 • Region
 • VP8
 • Region
 • VP9
 • Region

Bậc Chuyên nghiệp

Bậc Chuyên nghiệp trong mức định giá theo nhu cầu hỗ trợ một gói đầy đủ các tính năng ở cấp độ phân phối nhiều màn hình OTT cao cấp cho các codec AVC, HEVC (lên đến 8K), AV1, VP8 và VP9, chẳng hạn như mã hóa nhiều lần đọc và chất lượng cao; tính năng Chuyển mã nhanh; truyền qua video; các định dạng phụ đề đa dạng; quản lý quyền kỹ thuật số (DRM); tín hiệu quảng cáo; bộ tiền xử lý tiên tiến; và khả năng xử lý nhiều đầu vào âm thanh. Bậc Chuyên nghiệp cũng bao gồm các codec video trung gian như Apple ProRes, MPEG-2, AVC-Intra, XAVC và VC-3 để lưu trữ, chỉnh sửa hoặc trao đổi nội dung có chất lượng phát sóng tiêu chuẩn. Mức phí theo phút áp dụng cho bậc Chuyên nghiệp có sự thay đổi căn cứ vào độ phân giải, tốc độ khung hình, cài đặt chất lượng và codec của đầu ra. Bậc Chuyên nghiệp cũng đem đến rất nhiều tính năng bổ sung tùy chọn bao gồm Dolby Vision,HDR10+, Dolby Audio, Chuẩn hóa âm thanh, chuyển đổi tỷ lệ khung hình InSync FrameFormer, tích hợp hình mờ Nagra, hình mờ Nielsen và hình mờ Kantar. Mỗi tính năng đều được cung cấp kèm theo phụ phí.

 • AVC
 • Region
 • HEVC
 • Region
 • AV1
 • Region
 • VP8
 • Region
 • VP9
 • Region
 • Apple ProRes
 • Region
 • MPEG-2
 • Region
 • VC-3
 • Region
 • AVC-Intra
 • Region
 • XAVC
 • Region
 • Truyền qua video
 • Region
Độ phân giải cho cả bậc Cơ bản và Chuyên nghiệp được xác định như sau:
SD là một đầu ra với độ phân giải thấp hơn 720.
HDlà một đầu ra với độ phân giải lớn hơn hoặc bằng 720 nhưng nhỏ hơn hoặc bằng 1080.
4K là một đầu ra với độ phân giải lớn hơn 1080 nhưng nhỏ hơn hoặc bằng 2160.
8K là một đầu ra với độ phân giải lớn hơn 2160, nhỏ hơn hoặc bằng 4320.
 
Đối với đầu ra có dạng khổ ngang, độ phân giải được đo theo chiều dọc.
Đối với đầu ra có dạng khổ dọc, độ phân giải được đo theo chiều ngang.

Giá đặt trước

Giá đặt trước dành cho khách hàng có mức sử dụng liên tục ổn định và có thể dự đoán. Mức giá này lý tưởng cho các quy trình công việc nơi các tác vụ mã hóa được đưa vào hàng đợi và xử lý theo thời gian. Với mức giá đặt trước, không có sự phân chia theo bậc Cơ bản hoặc Chuyên nghiệp, vì mỗi suất chuyển mã đặt trước đã mua sẽ hỗ trợ gói đầy đủ tính năng. Các tính năng bổ sung tùy chọn bao gồm Dolby Audio và Chuẩn hóa âm thanh có sẵn kèm theo phụ phí và được tính phí theo mỗi phút của đầu ra. Mã hóa Dolby Vision, Chuyển mã nhanh, ABR tự động, Mã hóa AV1, Chuyển đổi tỷ lệ khung hình InSync FrameFormer và Xử lý độ phân giải 8K không có sẵn trong mức giá đặt trước. Để biết thêm thông tin, vui lòng xem tài liệu hàng đợi đặt trước.

Để sử dụng mức giá đặt trước, bạn trả cho suất chuyển mã đặt trước. Suất này được tính theo mức phí cố định hàng tháng với cam kết sử dụng ít nhất 12 tháng. Bạn có mua nhiều suất bằng bảng điều khiển và áp dụng các suất này cho hàng đợi đặt trước của mình. Bảng điều khiển có sẵn một công cụ tính toán đơn giản để ước tính số lượng suất cần thiết. Trước tiên, bạn sẽ cần chạy một tác vụ điển hình trong hàng đợi theo nhu cầu bằng tính năng mô phỏng hàng đợi đặt trước, quan sát thời gian tác vụ cần để hoàn thành, đặt thời gian hoàn thành tối đa mong muốn và bộ tính toán sẽ ước tính số lượng suất chuyển mã đặt trước cần thiết.

Region

Ví dụ về Giá theo nhu cầu

 • Ví dụ 1
 • Chi phí cho tệp nguồn 10 phút 30 giây được chuyển mã ở khu vực Miền Tây Hoa Kỳ (Oregon) bằng cách sử dụng codec AVC thành đầu ra SD ở tốc độ 30 fps và cài đặt chất lượng một lần đọc nhưng không sử dụng bất kỳ tính năng nào như phụ đề, DRM, nhiều đầu vào âm thanh, v.v. trong bậc Chuyên nghiệp sẽ là 0,07875 USD.
   
  Đầu ra:
  AVC, SD, 30 fps, chất lượng một lần đọc = 0,0075 USD mỗi phút (bậc Cơ bản)
  (10,5 x 0,0075 USD = 0,07875 USD)
 • Ví dụ 2
 • Chi phí cho tệp nguồn 10 phút 45 giây được chuyển mã ở khu vực Châu Á Thái Bình Dương (Singapore) bằng cách sử dụng codec HEVC thành đầu ra HD ở tốc độ 30 fps và cài đặt chất lượng một lần đọc sẽ là 0,58 USD.
   
  Đầu ra:
  HEVC, HD, 30 fps, chất lượng một lần đọc = 0,0544 USD mỗi phút (bậc Chuyên nghiệp)
  (10,75 x 0,0544 USD = 0,58 USD)
 • Ví dụ 3
 • Chi phí cho tệp nguồn 8 giây được chuyển mã ở khu vực Châu Âu (Ireland) thành một đầu ra SD có phụ đề bằng cách sử dụng codec AVC, cài đặt chất lượng một lần đọc và tốc độ 30 fps, cùng với một đầu ra HD có phụ đề bằng cách sử dụng codec AVC, cài đặt chất lượng một lần đọc và tốc độ 30 fps sẽ là 0,01 USD.
   
  Đầu ra:
  AVC, SD, 30 fps, chất lượng một lần đọc = 0,0136 USD mỗi phút (bậc Chuyên nghiệp)
  AVC, HD, 30 fps, chất lượng một lần đọc = 0,0272 USD mỗi phút (bậc Chuyên nghiệp)
  ((10/60 x 0,0136 USD) + (10/60 x 0,0272 USD) = 0,01 USD)
 • Ví dụ 4
 • Chi phí cho một tệp nguồn 10 phút được chuyển mã ở khu vực Châu Âu (Frankfurt) thành đầu ra chỉ có âm thanh sử dụng Dolby Audio sẽ là 0,11 USD.
   
  Đầu ra:
  Chỉ có âm thanh = 0,0057 USD mỗi phút
  Dolby Audio = 0,005 USD mỗi phút
  ((10 x 0,0057 USD) + (10 x 0,005 USD) = 0,11 USD)
 • Ví dụ 5
 • Chi phí cho một tệp nguồn 10 phút được chuyển mã ở khu vực Miền Tây Hoa Kỳ (Bắc California) cho các đầu ra bên dưới sẽ là 1,43 USD.
  a) Một đầu ra âm thanh với tính năng Dolby Audio và Chuẩn hóa âm thanh
  b) Ba đầu ra SD có phụ đề bằng cách sử dụng codec AVC, cài đặt một lần đọc, tốc độ 30 fps cùng với các tính năng DeInterlacer, Dolby Audio và Chuẩn hóa âm thanh
  c) Hai đầu ra HD có phụ đề sử dụng codec AVC, cài đặt một lần đọc, tốc độ 30 fps cùng với các tính năng DeInterlacer, Dolby Audio và Chuẩn hóa âm thanh
   
  Đầu ra:
  Chỉ có âm thanh = 0,0057 USD mỗi phút (bậc Chuyên nghiệp)
  Dolby Audio = 0,005 USD mỗi phút (Chức năng bổ sung)
  Chuẩn hóa âm thanh = 0,002 USD mỗi phút (Chức năng bổ sung)
  AVC, SD, 30 fps, chất lượng một lần đọc = 0,0136 USD mỗi phút (bậc Chuyên nghiệp)
  AVC, HD, 30 fps, chất lượng một lần đọc = 0,0272 USD mỗi phút (bậc Chuyên nghiệp)
   
  a) (10 x 0,0057 USD) + (10 x 0,005 USD) + (10 x 0,002 USD) = 0,127 USD
  b) (3 x 10 x 0,0136 USD) + (3 x 10 x 0,005 USD) + (3 x 10 x 0,002 USD) = 0,618 USD
  c) (2 x 10 x 0,0272 USD) + (2 x 10 x 0,005 USD) + (2 x 10 x 0,002 USD) = 0,684 USD
   
  (0,127 USD + 0,618 USD + 0,684 USD = 1,43 USD)

Phụ phí

Bạn có thể phải chịu phụ phí nếu sử dụng AWS Elemental MediaConvert với các dịch vụ AWS khác. Ví dụ: bạn có thể phải chịu phí từ Amazon S3 để lưu trữ các tệp phương tiện nguồn và được chuyển mã, Amazon S3 để truyền dữ liệu khi bộ chứa Amazon S3 của bạn ở một khu vực không phải là nơi bạn đã gửi tác vụ chuyển mã của mình, Amazon CloudFront để phân phối CDN và AWS Lambda để tạo tác vụ xử lý thư mục đồng hồ. Để có thêm thông tin về mức phí của Amazon S3, bao gồm giá để truyền nội dung của bạn ra khỏi AWS, hãy xem Giá của Amazon S3 .

So sánh các tính năng của bậc Cơ bản và bậc Chuyên nghiệp trong mức giá Theo nhu cầu

Tính năng

Bậc Cơ bản

Bậc Chuyên nghiệp

Container và codec video của đầu ra

MPEG-4 với AVC (H.264)

CMAF với AVC (H.264)

MPEG DASH với AVC (H.264)

HLS với AVC (H.264)

WebM với VP8

WebM với VP9

MPEG-4 với AVC (H.264), HEVC (H.265) và AV1

MPEG-4 Flash với AVC (H.264)

QuickTime với AVC (H.264), MPEG-2, Apple ProRes (chỉ với âm thanh AIFF)

MPEG-2 TS với AVC (H.264), HEVC (H.265) và MPEG-2

MXF với MPEG-2 (XDCAM), AVC-Intra, VC-3, và XAVC

Tệp thô với AVC (H.264), HEVC (H.265),
và MPEG-2

CMAF với AVC (H.264) và HEVC (H.265)

MPEG DASH với AVC (H.264), HEVC (H.265) và AV1

HLS với AVC (H.264) và HEVC (H.265)

Tệp được xử lý với AVC (H.264)

WebM với VP8

WebM với VP9

Bộ chứa và codec âm thanh của đầu ra

MPEG-4 với AAC

CMAF với AAC

MPEG DASH với AAC

HLS với AAC

MPEG-4 với AAC chỉ có âm thanh

MPEG-1 lớp 3 chỉ có âm thanh (.MP3)

WebM với Opus

WebM với Vorbis

MPEG-4 với AAC, Dolby Digital và Dolby Digital Plus

MPEG-4 Flash với AAC

QuickTime với Dolby Digital, Dolby Digital Plus, AAC, WAV và AIFF

MXF với WAV

Tệp thô với AAC và WAV

MPEG-2 TS với AAC, Dolby Digital và Dolby Digital Plus

CMAF với AAC, Dolby Digital và Dolby Digital Plus

MPEG DASH với AAC, Dolby Digital và Dolby Digital Plus

HLS với AAC, Dolby Digital và Dolby Digital Plus

Tệp được xử lý với AAC, Dolby Digital và Dolby Digital Plus

MPEG-4 với AAC chỉ có âm thanh

WebM với Opus

WebM với Vorbis

Độ phân giải của đầu ra

SD, HD, 4K và Chỉ có âm thanh

SD, HD, 4K, 8K và Chỉ có âm thanh

Tốc độ khung hình của đầu ra

<=120 fps

<=120 fps

Cài đặt chất lượng

Một lần đọc với AVC, nhiều lần đọc với VP8 và VP9

Một lần đọc, một lần đọc HQ (chỉ với HEVC), nhiều lần đọc và nhiều lần đọc (Tối ưu hóa chất lượng) (chỉ với HEVC, MPEG-2, VP8, VP9, AVC-Intra và XAVC)

Cấu hình AVC (H.264)

Chỉ có cấu hình High, Main và Baseline

Cấu hình High, Main, Baseline, High 10 bit, High 4:2:2 và
High 4:2:2 10 bit

Ghép đầu vào

Cắt ngắn đầu ra

Chụp ảnh khung hình

Trình chèn hình ảnh

Điều chỉnh vị trí đầu ra và xén đầu vào
theo hình chữ nhật

Cấu hình mã thời gian (Nguồn, đánh dấu neo
mã thời gian, độ lệch mã thời gian)

Hỗ trợ phụ đề

Không

Mã hóa DRM

Không

Hỗ trợ nhiều âm thanh đầu vào

Không

Phối lại âm thanh thủ công

Không

Chuẩn hóa âm thanh

Không

Ghép cứng mã thời gian

Không

Trình điều chỉnh màu, khử xen kẽ và
khử nhiễu

Không

Hỗ trợ đánh dấu quảng cáo

Không

Báo hiệu quảng cáo (phần bù với mục đích quảng cáo)

Không

Cấu hình Nielsen (ID Nhà phân phối,
mã breakout)

Không

Tạo khoảng trống cho mục đích quảng cáo

Không

Chèn dữ liệu mô tả được gắn thời gian
(chèn ID3)

Không

Mã hóa Tốc độ bit biến đổi theo chất lượng (QVBR) Một lần đọc với AVC (H.264) Một lần đọc với AV1 và một lần đọc hoặc nhiều lần đọc với AVC (H.264) và HEVC (H.265)
Tải nhập gói IMF (Định dạng tổng thể tương thích)
Xoay video (tự động hoặc thủ công)
Chỉ định điểm chèn quảng cáo trong đầu ra bằng ESAM XML Không
Chuyển mã nhanh Không
Dolby Vision Không
HDR10+ Không
Chuyển đổi tỷ lệ khung hình InSync FrameFormer Không
Hình mờ NexGuard Không
Hình mờ Nielsen Không
Hình mờ Kantar Không
Truyền qua video Không
Bạn có thắc mắc?
Hãy liên hệ chúng tôi
Bạn đã sẵn sàng để bắt đầu chưa?
Đăng ký
Khám phá các tài nguyên khác
Truy cập trang Tài nguyên