Bắt đầu AWS Lambda

Tại đây, bạn sẽ tìm thấy các hướng dẫn và tài liệu về cách bắt đầu phát triển ứng dụng serverless với AWS Lambda. Ngoài ra, bạn sẽ tìm hiểu về các Công cụ dành cho nhà phát triển ứng dụng phi máy chủ như AWS Serverless Application Model (SAM) hoặc AWS Cloud9.

Một cách khác để bắt đầu dễ dàng là sử dụng AWS Serverless Application Repository cho phép bạn nhanh chóng triển khai các ứng dụng dựng sẵn.

Để đi sâu vào các trường hợp sử dụng cụ thể, bạn hãy tìm kiếm các tài nguyên về phát triển ứng dụng web, xử lý dữ liệu, phát triển backend di độngđiện toán biên.

Bắt đầu sử dụng AWS Lambda (3:00)

Bạn chỉ có 10 phút?

Bắt đầu sử dụng bằng hướng dẫn làm quen

Thực hiện các bước đầu tiên trên bảng điều khiển AWS Lambda. Bạn sẽ tìm hiểu về những thành phần cơ bản nhất và triển khai một hàm Lambda đơn giản.

Dựng hàm Lambda đầu tiên của bạn >>

Bạn muốn tìm hiểu kỹ hơn?

Triển khai ứng dụng phi máy chủ với Hướng dẫn dành cho nhà phát triển

Đọc qua Hướng dẫn dành cho nhà phát triển, một trong những tài liệu kỹ thuật của chúng tôi, để tìm hiểu cách dựng và triển khai một hàm AWS Lambda.

Bạn sẽ học cách sử dụng AWS Lambda cho trường hợp sử dụng cụ thể như phát triển ứng dụng web, ứng dụng trên di động, xử lý tệp hoặc xử lý dữ liệu phát trực tuyến.

Đồng thời, bạn sẽ tìm thấy hướng dẫn về cách dựng một hàm Lambda bằng ngôn ngữ do bạn lựa chọn như C#, Python, Node.js, JavaGo.

Bắt đầu sử dụng với Hướng dẫn dành cho nhà phát triển >>

Tài nguyên khác

AWS Serverless Application Repository cho phép bạn triển khai nhanh chóng các mẫu đoạn mã, thành phần và hoàn tất ứng dụng chỉ với vài cú nhấp chuột. Ngoài ra, bạn có thể phát hành các ứng dụng riêng của mình và chia sẻ với đội ngũ hoặc với cộng đồng.

Đồng thời, bạn sẽ tìm thấy các tài nguyên để tìm hiểu thêm về công cụ dành cho nhà phát triển của AWS như AWS Serverless Application Model (SAM) hoặc Cloud9, giúp bạn phát triển các ứng dụng phi máy chủ.

AWS Serverless Application Repository

Tìm kiếm các ứng dụng serverless, thành phần và mã nguồn cho trường hợp sử dụng của bạn. Triển khai ứng dụng serverless chỉ với vài cú nhấp chuột. Bạn cũng có thể sử dụng Serverless Application Repository để phát hành ứng dụng của riêng mình và chia sẻ chúng với nhóm của bạn, trong tổ chức hoặc với cộng đồng nói chung.

Truy cập Serverless Application Repository >>

Công cụ dành cho nhà phát triển

Công cụ dành cho nhà phát triển phi máy chủ giúp bạn dựng, chạy thử, triển khai và giám sát ứng dụng phi máy chủ một cách nhanh chóng trong toàn bộ chu kỳ phát triển. Tại đây, bạn sẽ tìm hiểu thêm về AWS Serverless Application Model (SAM) để xác định các ứng dụng phi máy chủ, Cloud9 cung cấp IDE trên nền tảng đám mây cũng như các công cụ và dịch vụ hữu ích khác.

Tìm hiểu thêm về công cụ dành cho nhà phát triển ứng dụng phi máy chủ >>

Tìm trường hợp sử dụng của bạn

Dưới đây, bạn sẽ tìm thấy các tài nguyên cụ thể để phát triển ứng dụng web, xử lý dữ liệu, phát triển backend di động và điện toán biên. 

ỨNG DỤNG WEB

HƯỚNG DẪN VỀ ỨNG DỤNG WEB PHI MÁY CHỦ

Trong hướng dẫn bắt đầu này, bạn sẽ tìm hiểu cách dựng cũng như triển khai ứng dụng web phi máy chủ và linh hoạt của mình. Bạn sẽ tìm hiểu cách tạo máy chủ lưu trữ các tài nguyên web tĩnh, quản lý người dùng và xác thực cũng như cách dựng một API RESTful để xử lý backend.

Bắt đầu >>

Ứng dụng web này trình bày cách sử dụng AWS Lambda kết hợp với các dịch vụ AWS khác để phát triển ứng dụng web serverless. Kho lưu trữ này chứa mã mẫu cho tất cả các hàm Lambda để tạo back end của ứng dụng.


Bắt đầu >>

Trong hội thảo ảo kéo dài 30 phút này, các chuyên gia về công nghệ phi máy chủ của AWS sẽ hướng dẫn bạn cách phát triển, gỡ lỗi và triển khai một hàm AWS Lambda dành cho ứng dụng web đơn giản. Ngoài ra, bạn sẽ tìm thấy hướng dẫn từng bước cung cấp các chỉ dẫn cụ thể.Bắt đầu >>

XỬ LÝ DỮ LIỆU

Trong hướng dẫn này, bạn sẽ tìm hiểu cách phát triển ứng dụng xử lý hình ảnh đơn giản và phát triển một hàm Lambda để tự động chuyển đổi hình ảnh thành ảnh thu nhỏ. Bạn sẽ tìm hiểu cách sử dụng AWS Lambda kết hợp với Amazon Simple Storage Service (S3), AWS Serverless Application Model và AWS CloudFormation.

Bắt đầu >>

Trong hướng dẫn này, bạn sẽ tìm hiểu cách phát triển ứng dụng xử lý dữ liệu toàn diện bằng cách sử dụng AWS Lambda và Amazon Kinesis. Bạn sẽ sử dụng Amazon Kinesis để tạo một luồng dữ liệu và thực hiện các thao tác của AWS Lambda, như tạo một hàm Lambda để phân tích và lưu trữ dữ liệu truyền trực tuyến.


Bắt đầu >>

Ứng dụng mẫu này minh họa cho ứng dụng chuyển đổi Markdown, trong đó Lambda được sử dụng để chuyển đổi tập tin Markdown sang HTML và văn bản thuần túy. Ứng dụng này sử dụng kiến trúc xử lý dữ liệu song song,được sự kiện định hướng, rất phù hợp cho các khối lượng công việc cần nhiều dẫn xuất dữ liệu của một đối tượng.


Bắt đầu >>

BACKEND DI ĐỘNG

Trong hướng dẫn bắt đầu này, bạn sẽ phát triển một ứng dụng di động đơn giản và lưu trữ logic backend của ứng dụng bằng AWS Lambda. Bạn sẽ tìm hiểu cách liên kết nhiều thành phần khác nhau để cho phép ứng dụng di động Android gọi ra một hàm Lambda và xử lý các phản hồi.


Bắt đầu >>

Kiến trúc tham khảo trình bày cách sử dụng AWS Lambda kết hợp với Amazon API Gateway và Amazon S3 để tải ảnh và ghi chú lên từ một ứng dụng di động. Bằng cách tận dụng các dịch vụ này, bạn có thể dựng các backend di động với chi phí thấp và không yêu cầu chi phí quản lý máy chủ.

Bắt đầu >>

AWS Mobile Hub cung cấp tài nguyên để phát triển ứng dụng di động với AWS. Bạn sẽ tìm thấy các SDK, hướng dẫn và mẫu dành cho iOS, Android, JS, Unity, React Native và Xamarin.Bắt đầu >>

ĐIỆN TOÁN BIÊN

Bạn có thể dễ dàng chạy mã trên nhiều vị trí của AWS khắp toàn cầu với Lambda@Edge, chức năng này cho phép bạn phản hồi người dùng cuối với độ trễ thấp nhất.
Bắt đầu >>

Trong phần thảo luận này, bạn sẽ tìm hiểu cách viết các hàm Lambda một lần và thực thi chúng ở bất cứ nơi nào có người xem cuối với AWS Lambda@Edge.
Bắt đầu >>

Trong phần thảo luận này, bạn sẽ tìm hiểu cách sử dụng kết hợp AWS Lambda@Edge và Amazon CloudFront để cung cấp nội dung cho người dùng cuối trên toàn cầu với độ trễ thấp, tốc độ truyền dữ liệu cao và không cần cam kết.  

Khám phá thêm các tài nguyên về AWS Lambda

Truy cập trang tài nguyên
Bạn đã sẵn sàng để bắt đầu chưa?
Đăng ký
Bạn có câu hỏi khác ư?
Liên hệ với chúng tôi