Mức giá hàng tháng hợp lý

 • Linux/UNIX
 • Windows
 • Linux/UNIX
 • USD
  3
  0.5
  USD
  Bộ nhớ 512 MB
  Bộ xử lý 1 Nhân
  Ổ đĩa SSD 20 GB
  Băng thông truyền 1 TB*
  USD
  5
  USD
  Bộ nhớ 1 GB
  Bộ xử lý 1 Nhân
  Ổ đĩa SSD 40 GB
  Băng thông truyền 2 TB*
  USD
  10
  USD
  Bộ nhớ 2 GB
  Bộ xử lý 1 Nhân
  Ổ đĩa SSD 60 GB
  Băng thông truyền 3 TB*
  USD
  20
  USD
  Bộ nhớ 4 GB
  Bộ xử lý 2 Nhân
  Ổ đĩa SSD 80 GB
  Băng thông truyền 4 TB*
  USD
  40
  USD
  Bộ nhớ 8 GB
  Bộ xử lý 2 Nhân
  Ổ đĩa SSD 160 GB
  Băng thông truyền 5 TB*
  USD
  80
  USD
  Bộ nhớ 16 GB
  Bộ xử lý 4 Nhân
  Ổ đĩa SSD 320 GB
  Băng thông truyền 6 TB*
  USD
  160
  USD
  Bộ nhớ 32 GB
  Bộ xử lý 8 Nhân
  Ổ đĩa SSD 640 GB
  Băng thông truyền 7 TB*
 • Windows
 • USD
  8
  USD
  Bộ nhớ 512 MB
  Bộ xử lý 1 Nhân
  Ổ đĩa SSD 30 GB
  Băng thông truyền 1 TB*
  USD
  12
  USD
  Bộ nhớ 1 GB
  Bộ xử lý 1 Nhân
  Ổ đĩa SSD 40 GB
  Băng thông truyền 2 TB*
  USD
  20
  USD
  Bộ nhớ 2 GB
  Bộ xử lý 1 Nhân
  Ổ đĩa SSD 60 GB
  Băng thông truyền 3 TB*
  USD
  40
  USD
  Bộ nhớ 4 GB
  Bộ xử lý 2 Nhân
  Ổ đĩa SSD 80 GB
  Băng thông truyền 4 TB*
  USD
  70
  USD
  Bộ nhớ 8 GB
  Bộ xử lý 2 Nhân
  Ổ đĩa SSD 160 GB
  Băng thông truyền 5 TB*
  USD
  120
  USD
  Bộ nhớ 16 GB
  Bộ xử lý 4 Nhân
  Ổ đĩa SSD 320 GB
  Băng thông truyền 6 TB*
  USD
  240
  USD
  Bộ nhớ 32 GB
  Bộ xử lý 8 Nhân
  Ổ đĩa SSD 640 GB
  Băng thông truyền 7 TB*

* Bạn chỉ bị tính thêm phụ phí khi truyền dữ liệu ra bên ngoài vượt quá hạn mức truyền dữ liệu theo gói của bạn. Vui lòng tham khảo Câu hỏi thường gặp để biết thêm chi tiết.

Hạn mức truyền dữ liệu: Châu Á Thái Bình Dương (Mumbai và Sydney)

Các gói dữ liệu tại các Khu vực Mumbai và Sydney có hạn mức truyền dữ liệu thấp hơn so với các khu vực khác.

$3.50 5 USD 10 USD 20 USD 40 USD 80 USD 160 USD
0,5 TB 1 TB 1,5 TB 2 TB 2,5 TB 3 TB 3,5 TB

 

Giá cơ sở dữ liệu được quản lý

Chọn giữa gói tiêu chuẩn hoặc gói có độ khả dụng cao (bao gồm các phiên bản bổ sung cho dữ liệu dư thừa hoặc chuyển đổi dự phòng).

Gói tiêu chuẩn 15 USD 30 USD 60 USD 115 USD
Gói Độ khả dụng cao 30 USD 60 USD 120 USD 230 USD
Bộ nhớ (RAM) 1 GB 2 GB 4 GB 8 GB
Năng lực điện toán 1 vCPU 1 vCPU 2 vCPU 2 vCPU
Ổ lưu trữ SSD 40 GB 80 GB 120 GB 240 GB
Mức truyền dữ liệu 100 GB 100 GB 100 GB 200 GB
Mã hóa dữ liệu Không

Được bao gồm trong tất cả các gói dữ liệu Lightsail:

 Địa chỉ IP tĩnh
 Quản lý DNS
 Giám sát máy chủ
 Truy cập thiết bị đầu cuối SSH (Linux/Unix)
 Bảng điều khiển quản lý trực quan
 Truy cập RDP (Windows)
 Quản lý khóa bảo mật

Dùng thử Lightsail miễn phí

Lightsail sẽ thay đổi cách thức chạy và quản lý máy chủ ảo của bạn. Tuy nhiên, bạn đừng vì chúng tôi nói thế mà vội tin. Hãy tự mình thử xem!

Bạn có thể dùng thử miễn phí một tháng gói Lightsail trị giá 3.5 USD (tối đa 750 giờ), dùng thử miễn phí một tháng gói Lightsail cho Microsoft Windows Server trị giá 8 USD hoặc dùng thử miễn phí một tháng gói Cơ sở dữ liệu được quản lý trị giá 15 USD. Hãy chọn chương trình thích hợp khi chạy máy chủ Lightsail đầu tiên của bạn và chúng tôi sẽ tính một tháng miễn phí vào tài khoản của bạn.*

*Phí truyền dữ liệu vượt quá hạn mức sẽ được áp dụng.

icon_pricing_addons
Dùng thử miễn phí Lightsail trong 1 tháng!