AWS Server Migration Service

Di chuyển khối lượng công việc tại chỗ sang AWS

AWS Server Migration Service (SMS) là một dịch vụ không sử dụng tác nhân, giúp bạn di chuyển hàng nghìn khối lượng công việc tại chỗ lên AWS dễ dàng hơn và nhanh chóng hơn. AWS SMS cho phép bạn tự động hóa, lập lịch và theo dõi số lượng bản sao đang tăng dần của các ổ đĩa máy chủ đang hoạt động, giúp bạn điều phối các đợt di chuyển máy chủ quy mô lớn dễ dàng hơn.

Lợi ích

Bắt đầu thật dễ dàng

Bắt đầu sử dụng và quản lý dịch vụ di chuyển máy chủ chỉ bằng vài cú nhấp chuột bằng Bảng điều khiển quản lý AWS. AWS Server Migration Service sẽ tự động sao chép các ổ đĩa máy chủ đang hoạt động sang AWS và tạo Ảnh máy Amazon (AMI) nếu cần.

Kiểm soát

Tạo và quản lý lịch trình sao chép tùy chỉnh được thiết kế cho các hoạt động di chuyển quy mô lớn và theo dõi tiến trình của từng tác vụ di chuyển.

Linh hoạt

Vừa thực hiện di chuyển nhanh hơn vừa giảm thiểu băng thông mạng bằng cách di chuyển chỉ các thay đổi tăng dần được thực hiện trên máy chủ tại chỗ.

Tiết kiệm chi phí

AWS Server Migration Service là dịch vụ miễn phí sử dụng; bạn chỉ phải trả tiền cho tài nguyên lưu trữ được sử dụng trong quá trình di chuyển. Tìm hiểu thêm.

Giảm thiểu thời gian ngừng hoạt động

Tính năng sao chép máy chủ tăng dần giúp bạn giảm đáng kể thời gian ngừng hoạt động của máy chủ.

Bài viết và bài đăng trên blog

Bắt đầu với AWS

Step 1 - Sign up for an AWS account

Đăng ký tài khoản AWS

Nhận quyền sử dụng ngay lập tức Bậc miễn phí của AWS.
icon2

Tìm hiểu bằng hướng dẫn 10 phút

Khám phá và tìm hiểu bằng những hướng dẫn đơn giản.
icon3

Bắt đầu xây dựng với AWS

Bắt đầu xây dựng với các hướng dẫn từng bước giúp bạn khởi đầu dự án AWS.

Tìm hiểu thêm về AWS Server Migration Service

Truy cập trang giá
Bạn đã sẵn sàng xây dựng chưa?
Hướng dẫn bắt đầu với AWS Server Migration Service
Bạn có thêm câu hỏi?
Hãy liên hệ chúng tôi