Amazon WorkMail là dịch vụ email và lịch dành cho doanh nghiệp bảo mật và được quản lý với khả năng hỗ trợ các ứng dụng khách email hiện có trên máy tính bàn và thiết bị di động. Amazon WorkMail đem đến cho người dùng khả năng truy cập trơn tru email, danh bạ và lịch của họ bằng cách sử dụng ứng dụng khách mà họ chọn, trong đó có Microsoft Outlook, các ứng dụng email thuần iOS và Android, cũng như mọi ứng dụng khách có hỗ trợ giao thức IMAP hoặc trực tiếp thông qua trình duyệt web. Bạn có thể tích hợp Amazon WorkMail vào thư mục doanh nghiệp hiện có của bạn, sử dụng tính năng ghi nhật ký email để đáp ứng các yêu cầu tuân thủ cũng như kiểm soát cả khóa để mã hóa dữ liệu lẫn vị trí lưu dữ liệu. Bạn cũng có thể cài đặt khả năng tương tác với Microsoft Exchange Server và để quản lý người dùng, nhóm và tài nguyên theo lập trình bằng cách sử dụng SDK của Amazon WorkMail.

Amazon WorkMail có mức giá cả thấp và đơn giản, được tính theo tháng cho mỗi người dùng, bạn sẽ chỉ tốn 4 USD cho mỗi người dùng mỗi tháng, bao gồm dung lượng lưu trữ là 50 GB mỗi người dùng.

Bắt đầu sử dụng miễn phí với bản Amazon WorkMail dùng thử 30 ngày cho tối đa 25 người dùng. >>

Giới thiệu về Amazon WorkMail (2:20)

Lợi ích

Dịch vụ được quản lý

Amazon WorkMail giúp bạn dễ dàng quản lý cơ sở hạ tầng email doanh nghiệp và không cần đầu tư trước vào giấy phép và dịch vụ cung cấp máy chủ email tại chỗ. Không cần phải cài đặt hay duy trì phần mềm phức tạp và không cần phải quản lý phần cứng. Amazon WorkMail sẽ tự động xử lý tất cả các công tác vá lỗi, sao lưu và nâng cấp.

Bảo mật cấp doanh nghiệp

Amazon WorkMail tự động mã hóa toàn bộ dữ liệu được lưu trữ của bạn bằng khóa mã hóa do bạn kiểm soát bằng cách sử dụng AWS Key Management Service (KMS). Đồng thời, Amazon WorkMail còn cho phép bạn duy trì khả năng kiểm soát toàn phần vị trí của dữ liệu bằng cách chọn khu vực AWS làm nơi lưu trữ toàn bộ dữ liệu của bạn.

Tương thích với Outlook

Amazon WorkMail đem đến khả năng hỗ trợ thuần cho Microsoft Outlook trên cả Windows lẫn Mac OS X, để người dùng có thể tiếp tục sử dụng ứng dụng email khách họ đang sử dụng mà không cần phải cài đặt thêm phần mềm, ví dụ như plugin dành cho Microsoft Outlook.

Truy cập ở bất cứ đâu

Người dùng có thể đồng bộ hóa hộp thư của mình với các thiết bị iOS, Android, Amazon Fire và Windows Phone. Nếu bạn đang di chuyển từ máy chủ Microsoft Exchange tại chỗ, thiết bị di động của người dùng sẽ có thể tự động kết nối đến Amazon WorkMail mà không cần cấu hình lại dành cho người dùng cuối còn trải nghiệm người dùng sẽ không bị thay đổi. Ngoài ra, còn có ứng dụng web khách nhiều tính năng mà người dùng có thể sử dụng để truy cập email, lịch và danh bạ của họ.

Tích hợp Active Directory

Amazon WorkMail được tích hợp một cách bảo mật với Microsoft Active Directory hiện có để người dùng có thể truy cập hộp thư của mình bằng cách sử dụng thông tin xác thực hiện có của họ. Việc này cũng giúp bạn dễ dàng quản lý người dùng và nhóm bằng các công cụ quản lý hệ thống quen thuộc, ví dụ như Người dùng và Máy tính Active Directory.

Tích hợp với SES

Dịch vụ email đơn giản của Amazon (SES) cung cấp dịch vụ xử lý thư đến và thư đi cho WorkMail và có thể được tận dụng để lưu trữ, tích hợp S3 và Lambda cũng như các quy tắc định tuyến và phân phối thông qua Trình quản lý thư.

Bắt đầu sử dụng AWS

Step 1 - Sign up for an Amazon Web Services account

Đăng ký tài khoản AWS

Nhận quyền sử dụng ngay lập tức Bậc miễn phí của AWS.

Tìm hiểu bằng hướng dẫn 10 phút

Khám phá và tìm hiểu bằng những hướng dẫn đơn giản.

Bắt đầu xây dựng với AWS

Bắt đầu xây dựng với các hướng dẫn từng bước giúp bạn khởi tạo dự án AWS.

Tìm hiểu thêm về Amazon WorkMail

Truy cập trang tính năng
Bạn đã sẵn sàng xây dựng chưa?
Bắt đầu với Amazon WorkMail
Bạn có thêm câu hỏi?
Liên hệ với chúng tôi