Amazon MQ

Dịch vụ trung chuyển tin nhắn được quản lý dành cho Apache ActiveMQ

Amazon MQ là một dịch vụ trung chuyển tin nhắn được quản lý dành cho Apache ActiveMQ để giúp dễ dàng thiết lập và vận hành các chương trình trung chuyển tin nhắn trên đám mây. Chương trình trung chuyển tin nhắn cho phép các hệ thống phần mềm khác nhau–thường sử dụng nhiều ngôn ngữ lập trình khác nhau và trên nhiều nền tảng khác nhau–giao tiếp và trao đổi thông tin. Amazon MQ giảm tải hoạt động của bạn bằng cách quản lý việc cung cấp, thiết lập và bảo trì ActiveMQ, một chương trình trung chuyển tin nhắn mã nguồn mở phổ biến. Kết nối ứng dụng hiện tại của bạn đến Amazon MQ thật dễ dàng bởi dịch vụ này sử dụng các API và giao thức tiêu chuẩn ngành dùng cho nhắn tin, bao gồm JMS, NMS, AMQP, STOMP, MQTT và WebSocket. Sử dụng các tiêu chuẩn đồng nghĩa với việc bạn không cần phải viết lại bất kỳ mã nhắn tin nào khi di chuyển sang AWS trong hầu hết các trường hợp.

Bắt đầu với Amazon MQ

Lợi ích

Được quản lý toàn phần

Với Amazon MQ, bạn có thể sử dụng Bảng điều khiển quản lý AWS, AWS CloudFormation, CLI hay các lệnh gọi API để khởi chạy một chương trình trung chuyển tin nhắn đã xây dựng sẵn trong vài phút. Không cần cung cấp phần cứng cũng như không cần cài đặt và bảo trì phần mềm ActiveMQ. Amazon MQ quản lý các công việc quản trị chẳng hạn như nâng cấp phần mềm, cập nhật bảo mật cũng như phát hiện và khắc phục sự cố. Amazon MQ được tích hợp với Amazon CloudWatch nên bạn có thể giám sát nhật ký và các thông số đồng thời tạo các cảnh báo để nhận cảnh báo về những vấn đề có thể xảy ra.

Dễ dàng di chuyển

Amazon MQ giúp dễ dàng di chuyển tin nhắn lên đám mây trong khi vẫn giữ được kết nối hiện có giữa các ứng dụng của bạn. Amazon MQ hỗ trợ các API và giao thức chuẩn ngành dùng cho nhắn tin, bao gồm JMS, NMS, AMQP, STOMP, MQTT và WebSocket. Điều này cho phép bạn chuyển từ bất kỳ chương trình trung chuyển tin nhắn nào sử dụng những tiêu chuẩn này sang Amazon MQ mà thường không phải viết lại bất kỳ mã tin nhắn nào. Trong phần lớn các trường hợp, bạn có thể dễ dàng cập nhật điểm cuối của ứng dụng để kết nối tới Amazon MQ và bắt đầu gửi tin nhắn.

Sẵn sàng và bền bỉ

Amazon MQ giúp tin nhắn có độ khả dụng và độ bền cao, chạy trên cùng một cơ sở hạ tầng có độ tin cậy cao được các dịch vụ Amazon Web Services khác sử dụng. Amazon MQ luôn lưu tin nhắn dư thừa ở nhiều Vùng sẵn sàng (AZ). Amazon MQ còn cung cấp các chương trình trung chuyển chính-dự phòng, tự động chuyển đổi sang phiên bản dự phòng nếu một chương trình trung chuyển hay Vùng sẵn sàng bị lỗi, vì vậy, bạn có thể tiếp tục gửi và nhận tin nhắn. Amazon MQ cung cấp Cam kết chất lượng dịch vụ đạt 99,9% cho các chương trình trung chuyển tin nhắn chính/dự phòng

 

Độ trễ thấp

Amazon MQ cung cấp tính năng nhắn tin độ trễ thấp, thường ở mức chỉ vài mili giây. Bằng cách sử dụng kết nối luôn sẵn sàng giữa chương trình trung chuyển và ứng dụng, Amazon MQ giảm khoảng thời gian giữa thời điểm gửi và thời điểm nhận tin nhắn. Độ trễ thấp rất quan trọng đối với các ứng dụng mà trong đó tốc độ nhắn tin mang tính chất quyết định, chẳng hạn như trong các giao dịch tài chính hoặc tính điểm thể thao.

Chứng thực từ khách hàng

SkipTheDishes

SkipTheDishes giảm thời gian bảo trì và cải thiện độ trễ tin nhắn nhờ Amazon MQ.

Tìm hiểu thêm>> 

Malmberg

Malmberg đã cải thiện tính ổn định khi nhắn tin và giảm tải bảo trì nhờ Amazon MQ. 

Tìm hiểu thêm>>

Dealer.com

Dealer.com đã di chuyển tính năng nhắn tin sang Amazon MQ, qua đó triển khai bước đầu tiên trong kế hoạch di chuyển lên đám mây.

Tìm hiểu thêm>>

Bench Accounting

Bench Accounting đã cải thiện khả năng phục hồi của trình trung chuyển với Amazon MQ.
 

Tìm hiểu thêm>>

product-icon_Amazon-MQ
Sam Dengler
Ngày 26 tháng 6 năm 2018
product-icon_Amazon-MQ
Josh Kahn
Ngày 29 tháng 1 năm 2018

Tính năng mới

Ngày Thông báo  
Ngày 19 tháng 6 năm 2019 Amazon MQ hiện đã có ở Mumbai và Paris  
Ngày 12 tháng 6 năm 2019 Amazon MQ hiện đã có ở Khu vực Canada (Miền Trung)  
Ngày 29 tháng 4 năm 2019 Amazon MQ hiện đã hỗ trợ quyền phân bổ tài nguyên và quyền dựa trên thẻ Tài liệu
Ngày 9 tháng 4 năm 2019 Amazon MQ giờ đây có hỗ trợ ActiveMQ Phiên bản phụ 5.15.9  
Ngày 27 tháng 2 năm 2019 Amazon MQ nay đã được cung cấp tại Khu vực Châu Âu (London)  
Ngày 21 tháng 1 năm 2019 Amazon MQ công bố Cam kết chất lượng dịch vụ đạt 99,9% SLA
Ngày 19 tháng 12 năm 2018 Amazon MQ giới thiệu tính năng Mạng lưới Trình trung chuyển Tài liệu
Ngày 19 tháng 12 năm 2018 Amazon MQ giờ đây có hỗ trợ ActiveMQ Phiên bản phụ 5.15.8  
Ngày 5 tháng 12 năm 2018 Amazon MQ giờ đây có hỗ trợ Gắn thẻ tài nguyên Tài liệu
Ngày 5 tháng 12 năm 2018 Amazon MQ giờ đây có hỗ trợ các chương trình tuân thủ PCI và ISO  
Ngày 20 tháng 11 năm 2018 Amazon MQ giới thiệu tính năng hỗ trợ chương trình tuân thủ SOC  
Ngày 2 tháng 10 năm 2018 Amazon MQ hiện đủ điều kiện theo HIPAA  
Ngày 27 tháng 9 năm 2018 Amazon MQ giờ đây có hỗ trợ ActiveMQ Phiên bản phụ 5.15.6  
Ngày 30 tháng 8 năm 2018 Amazon MQ hiện đã có ở Khu vực Châu Á Thái Bình Dương (Singapore)  
Ngày 31 tháng 7 năm 2018 Amazon MQ giờ đây có hỗ trợ Amazon CloudWatch Logs Tài liệu
Ngày 25 tháng 7 năm 2018 Amazon MQ giờ đây được cung cấp ở các khu vực Châu Á Thái Bình Dương (Seoul) và Châu Á Thái Bình Dương (Tokyo)  
Ngày 19 tháng 7 năm 2018 Amazon MQ giờ đây có hỗ trợ AWS CloudTrail Tài liệu
Ngày 29 tháng 6 năm 2018 Amazon MQ giới thiệu bốn phiên bản Trình trung chuyển mới Tài liệu
Ngày 27 tháng 6 năm 2018 Amazon MQ giờ đây được cung cấp ở Khu vực Miền Tây Hoa Kỳ (Bắc California)  
Ngày 14 tháng 6 năm 2018 Amazon MQ giờ đây có hỗ trợ AWS CloudFormation  

Tìm hiểu thêm về Amazon MQ

Truy cập trang tính năng
Bạn đã sẵn sàng xây dựng chưa?
Bắt đầu với Amazon MQ
Bạn có thêm câu hỏi?
Hãy liên hệ với chúng tôi