Amazon MQ

Dịch vụ trung chuyển tin nhắn được quản lý dành cho Apache ActiveMQ

Amazon MQ là một dịch vụ trung chuyển tin nhắn được quản lý dành cho Apache ActiveMQ để giúp dễ dàng thiết lập và vận hành các chương trình trung chuyển tin nhắn trên đám mây Chương trình trung chuyển tin nhắn cho phép các hệ thống phần mềm khác nhau–thường sử dụng nhiều ngôn ngữ lập trình khác nhau và trên nhiều nền tảng khác nhau–giao tiếp và trao đổi thông tin. Nhắn tin là cốt lõi của việc giao tiếp, nó giúp kết nối và tích hợp các thành phần của ứng dụng phân tán, chẳng hạn như xử lý đơn hàng, quản lý tồn kho và hoàn thành đơn hàng cho thương mại điện tử. Amazon MQ quản lý việc quản trị và bảo trì ActiveMQ, một chương trình trung chuyển tin nhắn mã nguồn mở. Cơ sở hạ tầng cơ bản tự động được cung cấp để đem lại độ bền tin nhắn và tính khả dụng cao nhằm hỗ trợ cho độ tin cậy của ứng dụng. Với Amazon MQ, bạn có khả năng truy cập trực tiếp đến bảng điều khiển ActiveMQ, các API và giao thức tiêu chuẩn ngành dùng cho nhắn tin, bao gồm JMS, NMS, AMQP, STOMP, MQTT và WebSocket. Bạn có thể dễ dàng chuyển từ bất kỳ chương trình trung chuyển tin nhắn nào sử dụng các tiêu chuẩn này sang Amazon MQ bởi vì bạn không phải viết lại bất kỳ mã tin nhắn nào trên ứng dụng của bạn.

Bắt đầu sử dụng Amazon MQ thật dễ dàng. Bạn có thể khởi chạy một chương trình trung chuyển tin nhắn trong vài phút bằng cách sử dụng Bảng điều khiển quản lý AWS hay Giao diện dòng lệnh (CLI). Sử dụng Amazon MQ không yêu cầu phải đầu tư trước cho phần cứng hay phần mềm cũng như mức phí tổi thiểu. Bạn chi trả theo mức sử dụng phiên bản chương trình trung chuyển và dung lượng lưu trữ.

Bắt đầu với Amazon MQ

Lợi ích

ĐƯỢC QUẢN LÝ TOÀN PHẦN

Amazon MQ giúp dễ dàng thiết lập và vận hành các chương trình trung chuyển tin nhắn trên đám mây. Bạn có thể sử dụng Bảng điều khiển quản lý AWS, CLI hay các truy vấn API để khởi chạy một chương trình trung chuyển tin nhắn đã xây dựng sẵn trong vài phút. Không cần cung cấp phần cứng cũng như không cần cài đặt và bảo trì phần mềm ActiveMQ. Amazon MQ quản lý các công việc thiết lập và quản trị liên tục chẳng hạn như nâng cấp phần mềm, cập nhật bảo mật cũng như phát hiện và khắc phục sự cố. Được tích hợp với Amazon CloudWatch nên bạn có thể giám sát các thông số và tạo các cảnh báo để nhận cảnh báo về những vấn đề có thể xảy ra. Ví dụ: bạn có thể giám sát độ dài của danh sách tác vụ đang chờ hoặc tạo ra các cảnh báo nếu tin nhắn không được gửi đi.

DỄ DÀNG DI CHUYỂN

Amazon MQ giúp dễ dàng di chuyển tin nhắn lên đám mây trong khi vẫn giữ được kết nối hiện có giữa các ứng dụng của bạn. Amazon MQ hỗ trợ các API và giao thức chuẩn ngành dùng cho nhắn tin, bao gồm JMS, NMS, AMQP, STOMP, MQTT và WebSocket. Điều này cho phép bạn chuyển từ bất kỳ chương trình trung chuyển tin nhắn nào sử dụng những tiêu chuẩn này sang Amazon MQ mà không phải viết lại bất kỳ mã tin nhắn nào trên ứng dụng của bạn. Trong phần lớn các trường hợp, bạn có thể dễ dàng cập nhật điểm cuối của chương trình trung chuyển Amazon MQ để kết nối tới các ứng dụng hiện có của bạn và bắt đầu gửi tin nhắn.

KHẢ DỤNG VÀ BỀN

Amazon MQ giúp tin nhắn có độ khả dụng và độ bền cao. Amazon MQ chạy trên cùng cơ sở hạ tầng có độ tin cậy cao được các Amazon Web Services khác sử dụng. Amazon MQ luôn lưu tin nhắn dư thừa ở nhiều Vùng sẵn sàng (AZ). Các chương trình trung chuyển chính/dự phòng được thiết kế có độ khả dụng cao. Trong trường hợp chương trình trung chuyển gặp sự cố hay thậm chí mất hoàn toàn Vùng sẵn sàng, Amazon MQ sẽ tự động chuyển sang phiên bản dự phòng, nên bạn có thể tiếp tục gửi và nhận tin nhắn.

 

CHI PHÍ THẤP

Với Amazon MQ, bạn chỉ phải trả tiền cho những gì bạn sử dụng. Không áp dụng mức phí tối thiểu hay cam kết trả trước. Bạn trả tiền cho số giờ phiên bản chương trình trung chuyển của bạn chạy và dung lượng lưu trữ bạn sử dụng hàng tháng. Amazon MQ là dịch vụ miễn phí dùng thử. Bậc miễn phí của AWS bao gồm tối đa 750 giờ chạy chương trình trung chuyển mq.t2.micro một phiên bản và tối đa 1GB dung lượng lưu trữ mỗi tháng trong một năm. Không phải duy trì cơ sở hạ tầng nên bạn có thể chuyển đổi mục đích sử dụng hay giải phóng máy chủ tại chỗ, dung lượng lưu trữ và các cân bằng tải được liên kết với chương trình trung chuyển tin nhắn của bạn.

Bài viết và bài đăng trên blog

sam-dengler (2)
Sam Dengler
Ngày 26 tháng 6 năm 2018
Josh-Kahn (2)
Josh Kahn
Ngày 29 tháng 1 năm 2018

Tìm hiểu thêm về Amazon MQ

Truy cập trang tính năng
Bạn đã sẵn sàng xây dựng chưa?
Bắt đầu với Amazon MQ
Bạn có thêm câu hỏi?
Hãy liên hệ chúng tôi