Amazon MQ cho Apache ActiveMQ

Trình chuyển tiếp tin nhắn nguồn mở được quản lý toàn phần

Amazon MQ là một dịch vụ trung chuyển tin nhắn được quản lý dành cho Apache ActiveMQ để giúp dễ dàng thiết lập và vận hành các chương trình trung chuyển tin nhắn trên đám mây. Chương trình trung chuyển tin nhắn cho phép các hệ thống phần mềm khác nhau–thường sử dụng nhiều ngôn ngữ lập trình khác nhau và trên nhiều nền tảng khác nhau–giao tiếp và trao đổi thông tin. Amazon MQ giảm tải hoạt động của bạn bằng cách quản lý việc cung cấp, thiết lập và bảo trì ActiveMQ, một chương trình trung chuyển tin nhắn mã nguồn mở phổ biến. Kết nối ứng dụng hiện tại của bạn đến Amazon MQ thật dễ dàng bởi dịch vụ này sử dụng các API và giao thức tiêu chuẩn ngành dùng cho nhắn tin, bao gồm JMS, NMS, AMQP, STOMP, MQTT và WebSocket. Sử dụng các tiêu chuẩn đồng nghĩa với việc bạn không cần phải viết lại bất kỳ mã nhắn tin nào khi di chuyển sang AWS trong hầu hết các trường hợp.

Lợi ích

Được quản lý toàn phần

Với Amazon MQ, bạn có thể sử dụng Bảng điều khiển quản lý AWS, AWS CloudFormation, CLI hay các lệnh gọi API để khởi chạy một chương trình trung chuyển tin nhắn đã xây dựng sẵn trong vài phút. Không cần cung cấp phần cứng cũng như không cần cài đặt và bảo trì phần mềm ActiveMQ. Amazon MQ quản lý các công việc quản trị chẳng hạn như nâng cấp phần mềm, cập nhật bảo mật cũng như phát hiện và khắc phục sự cố. Amazon MQ được tích hợp với Amazon CloudWatch nên bạn có thể giám sát nhật ký và chỉ số, đồng thời tạo cảnh báo về những vấn đề có thể xảy ra.

Dễ dàng di chuyển

Amazon MQ giúp dễ dàng di chuyển tin nhắn lên đám mây trong khi vẫn giữ được kết nối hiện có giữa các ứng dụng của bạn. Amazon MQ hỗ trợ các API và giao thức chuẩn ngành dùng cho nhắn tin, bao gồm JMS, NMS, AMQP, STOMP, MQTT và WebSocket. Điều này cho phép bạn chuyển từ bất kỳ chương trình trung chuyển tin nhắn nào sử dụng những tiêu chuẩn này sang Amazon MQ mà thường không phải viết lại bất kỳ mã tin nhắn nào. Trong phần lớn các trường hợp, bạn có thể dễ dàng cập nhật điểm cuối của ứng dụng để kết nối tới Amazon MQ và bắt đầu gửi tin nhắn.

Sẵn sàng và bền bỉ

Amazon MQ giúp tin nhắn có độ sẵn sàng và độ bền cao, chạy trên cùng một cơ sở hạ tầng có độ tin cậy cao được các dịch vụ Amazon Web Services khác sử dụng. Trình trung chuyển tin nhắn có độ bền được tối ưu hóa, được hỗ trợ bởi Amazon Elastic File System (Amazon EFS), lưu trữ dự phòng các tin nhắn trên nhiều Vùng sẵn sàng (AZ) và trình trung chuyển ở chế độ hoạt động-dự phòng sẽ tự động chuyển sang phiên bản dự phòng nếu trình trung chuyển hoặc AZ thất bại, vì vậy bạn có thể tiếp tục gửi và nhận tin nhắn. Việc kết nối các trình trung chuyển vào một mạng cho phép chuyển đổi gần như tức thì, từ đó mang lại khả năng hoạt động-hoạt động. Amazon MQ cung cấp Cam kết chất lượng dịch vụ đạt 99,9% cho các trình trung chuyển tin nhắn hoạt động/dự phòng.

 

Độ trễ thấp

Amazon MQ cung cấp tính năng nhắn tin độ trễ thấp, thường ở mức chỉ vài mili giây. Bằng cách sử dụng kết nối luôn sẵn sàng giữa chương trình trung chuyển và ứng dụng, Amazon MQ giảm khoảng thời gian giữa thời điểm gửi và thời điểm nhận tin nhắn. Độ trễ thấp rất quan trọng đối với các ứng dụng mà trong đó tốc độ nhắn tin mang tính chất quyết định, chẳng hạn như trong các giao dịch tài chính hoặc tính điểm thể thao.

Lưu lượng cao

Amazon MQ giúp tạo ra các trình trung chuyển được tối ưu hóa lưu lượng, được hỗ trợ bởi Amazon Elastic Block Store (EBS), lý tưởng trong các trường hợp sử dụng đòi hỏi lưu lượng cao như xử lý đơn hàng khối lượng lớn, giao dịch chứng khoán, xử lý văn bản, v.v. Trình trung chuyển tin nhắn được tối ưu hóa lưu lượng sẽ cho phép giảm số lượng trình trung chuyển cần thiết và chi phí vận hành, các ứng dụng khối lượng lớn sử dụng Amazon MQ.

Khách hàng

Chứng thực của SkipTheDishes

SkipTheDishes giảm thời gian bảo trì và cải thiện độ trễ tin nhắn nhờ Amazon MQ.

Chứng thực của Malmberg

Malmberg đã cải thiện tính ổn định khi nhắn tin và giảm tải bảo trì nhờ Amazon MQ.

Chứng thực của Dealer.com

Dealer.com đã di chuyển tính năng nhắn tin sang Amazon MQ, qua đó triển khai bước đầu tiên trong kế hoạch di chuyển lên đám mây.

Chứng thực của Bench Accounting

Bench Accounting đã cải thiện khả năng phục hồi của trình trung chuyển với Amazon MQ.

Bài viết và bài đăng trên blog

Thông tin mới

Ngày
  • Ngày
Thêm…

Bắt đầu với Amazon MQ

Hướng dẫn về Amazon MQ

Bắt đầu xây dựng bằng các bài hướng dẫn

Khám phá và tìm hiểu thêm về Amazon MQ bằng các bài hướng dẫn đơn giản.
Đăng ký tài khoản miễn phí

Đăng ký tài khoản miễn phí

Nhận quyền sử dụng ngay lập tức Bậc miễn phí của AWS.
Bắt đầu xây dựng với Amazon MQ

Bắt đầu xây dựng trên bảng điều khiển

Bắt đầu xây dựng với Amazon MQ trên Bảng điều khiển AWS

Tìm hiểu thêm về Amazon MQ

Truy cập trang tính năng
Bạn đã sẵn sàng xây dựng chưa?
Bắt đầu với Amazon MQ
Bạn có thêm câu hỏi?
Hãy liên hệ với chúng tôi