AWS Amplify

Cách nhanh nhất để xây dựng ứng dụng di động và web có thể mở rộng


AWS Amplify đơn giản hóa việc tạo, cấu hình và thực thi các ứng dụng di động và web có quy mô linh hoạt được cung cấp bởi AWS. Amplify cung cấp và quản lý liền mạch lớp backend di động và mang đến một framework đơn giản để dễ dàng tích hợp lớp backend với lớp frontend iOS, Android, Web và React Native. Amplify còn tự động hóa quy trình phát hành ứng dụng của cả lớp frontend và backend, nhờ đó cho phép bạn phân phối các tính năng nhanh hơn.

Các ứng dụng di động cần đến dịch vụ đám mây cho các hoạt động không thể thực hiện trực tiếp trên thiết bị, chẳng hạn như đồng bộ dữ liệu ngoại tuyến, lưu trữ hoặc chia sẻ dữ liệu giữa nhiều người dùng. Bạn thường phải cấu hình, thiết lập và quản lý nhiều dịch vụ để chạy lớp backend. Bạn cũng phải tích hợp từng dịch vụ trong số đó vào ứng dụng của mình bằng cách viết nhiều dòng mã. Tuy nhiên, khi số lượng tính năng ứng dụng tăng lên, mã và quy trình phát hành của bạn trở nên phức tạp hơn và việc quản lý lớp backend đòi hỏi nhiều thời gian hơn.

Amplify cung cấp và quản lý lớp backend cho các ứng dụng di động của bạn. Bạn chỉ việc chọn những chức năng mà mình cần như xác thực, phân tích hoặc đồng bộ hóa dữ liệu ngoại tuyến và Amplify sẽ tự động cung cấp cũng như quản lý dịch vụ AWS đảm nhiệm mỗi chức năng. Khi đó, bạn có thể tích hợp những chức năng đó vào ứng dụng của mình thông qua thư viện Amplify và các thành phần giao diện người dùng.

Rocket@1x
Dễ sử dụng
AWS Amplify là cách thức nhanh nhất và dễ dàng nhất để xây dựng ứng dụng di động trên AWS. Amplify cho phép bạn nhanh chóng thiết lập quá trình xác thực, phân tích, cũng như đồng bộ hóa dữ liệu ngoại tuyến cho ứng dụng di động chỉ bằng một vài lệnh và tích hợp những lệnh này vào ứng dụng chỉ bằng một vài dòng mã.
Tree@1x
Thay đổi quy mô với doanh nghiệp

AWS Amplify tận dụng các dịch vụ được quản lý hoàn toàn như AWS AppSync, AWS Lambda, cũng như các dịch vụ khác để bạn không cần phải cung cấp hay quản lý cơ sở hạ tầng. Các dịch vụ lớp backend của ứng dụng thay đổi quy mô theo nhu cầu và bạn chỉ phải trả tiền
cho những gì bạn sử dụng. 

Cloud@1x
Gắn kết tốt hơn với khách hàng

AWS Amplify cho phép bạn dễ dàng xây dựng trải nghiệm gắn kết và tương tác cho khách hàng. Bạn có thể tạo giao diện giọng nói và văn bản do Amazon Lex hỗ trợ, thêm các cảnh thực tế ảo được tạo bằng Amazon Sumerian hoặc nhắm mục tiêu người dùng thông qua thông báo đẩy chỉ bằng một vài dòng mã.

AmplifyDiagramLight
MobileLogos@1x
MobileFramework@1x

Amplify Framework

Amplify Framework cung cấp một bộ thư viện, cấu phần giao diện người dùng và giao diện dòng lệnh để xây dựng lớp backend di động và tích hợp với các ứng dụng iOS, Android, Web cũng như React Native. Amplify CLI cho phép bạn cấu hình tất cả các dịch vụ cần thiết để chạy lớp backend thông qua một giao diện dòng lệnh đơn giản. Thư viện Amplify giúp dễ dàng tích hợp mã với lớp backend bằng các giao diện mang tính mô tả và các cấu phần giao diện người dùng đơn giản.


Dịch vụ đám mây

Amplify tận dụng bộ dịch vụ AWS cốt lõi được sắp xếp theo các danh mục – bao gồm dữ liệu ngoại tuyến, xác thực, phân tích, thông báo đẩy, bot và AR/VR.

Data@1x

Dữ liệu

Truy vấn, lưu trữ và đồng bộ hóa dữ liệu ứng dụng trong thời gian thực với các tính năng như truy cập dữ liệu trực tuyến và ngoại tuyến, thao tác với dữ liệu trên nhiều nguồn dữ liệu và hỗ trợ GraphQL.

Tìm hiểu thêm >>

 

User@1x

Xác thực

Thêm quyền kiểm soát đăng ký, đăng nhập và truy cập của người dùng vào các ứng dụng di động và web.

Tìm hiểu thêm >>

 

Phân tích

Phân tích ngẫu nhiên để theo dõi các phiên, thuộc tính cũng như số liệu trong ứng dụng

Thông báo

Tích hợp thông báo đẩy tùy chỉnh riêng với phân tích và cấu phần tích hợp sẵn mục tiêu.

Bot

Tạo giao diện hội thoại sử dụng giọng nói và văn bản được deep learning hỗ trợ.

Lưu trữ

Quản lý nội dung của người dùng một cách bảo mật trên đám mây hoặc trên thiết bị.

API

Tạo các yêu cầu HTTP bằng REST và GraphQL một cách dễ dàng và bảo mật.

Thực tế tăng cường và Thực tế ảo

Tích hợp thực tế ảo (VR) và thực tế tăng cường (AR) cũng như cảnh 3D một cách dễ dàng.


Công cụ dành cho nhà phát triển

AWS Amplify tự động hóa hoàn toàn các hoạt động kiểm thử ứng dụng di động. Bạn cũng có thể hợp lý hóa các đợt triển khai cho ứng dụng web cũng như tài nguyên backend bằng cách sử dụng Bảng điều khiển Amplify. Nhờ đó cho phép bạn nhanh chóng và dễ dàng thử nghiệm từng thay đổi về mã và tìm lỗi khi lỗi vẫn còn nhỏ và dễ khắc phục. Nhờ Amplify, bạn có thể nhanh chóng lặp lại quy trình theo phản hồi và cung cấp tính năng mới tới khách hàng nhanh hơn.

AmplifyConsole

Bảng điều khiển Amplify

Bảng điều khiển AWS Amplify là dịch vụ phân phối và lưu trữ máy chủ liên tục cho các ứng dụng web di động. Các ứng dụng web di động hiện đại có cấu trúc dạng ứng dụng web gồm một trang duy nhất đóng gói toàn bộ cấu phần ứng dụng vào các tệp tĩnh. Bảng điều khiển AWS Amplify giúp dễ dàng phát hành các tính năng mới một cách nhanh chóng, giúp bạn tránh được thời gian ngừng hoạt động trong quá trình triển khai ứng dụng và loại bỏ sự phức tạp của việc cập nhật đồng thời cả lớp frontend và backend của ứng dụng.

DeviceFarm

Device Farm

AWS Device Farm là dịch vụ kiểm thử được quản lý toàn phần dành cho các ứng dụng iOS và Android. Bạn có thể thực hiện kiểm thử tự động với một tập hợp lớn thiết bị vật lý trên Đám mây AWS. Hoặc bạn có thể thực hiện kiểm thử thủ công bằng cách tương tác với các thiết bị trong thời gian thực, trực tiếp từ trình duyệt web.