AWS Amplify

Cách nhanh nhất và dễ dàng nhất để xây dựng ứng dụng di động và web có thể mở rộng

AWS Amplify là một bộ công cụ và dịch vụ cho phép các nhà phát triển web front-end và di động xây dựng các ứng dụng ngăn xếp đầy đủ an toàn, có thể mở rộng và được cung cấp bởi AWS. Với Amplify, thật dễ dàng để tạo ra các luồng tích hợp tùy chỉnh, phát triển các trải nghiệm có hỗ trợ giọng nói, xây dựng các nguồn cấp dữ liệu thời gian thực do AI cung cấp, khởi chạy các chiến dịch có mục tiêu và hơn thế nữa. Bất kể trường hợp sử dụng là gì, AWS Amplify giúp bạn phát triển và phát hành các ứng dụng tuyệt vời mà khách hàng của bạn sẽ yêu thích. AWS Amplify bao gồm một khung nguồn mở với các thư viện tập trung vào các trường hợp sử dụng và một chuỗi công cụ mạnh mẽ để tạo và thêm các tính năng dựa trên đám mây vào ứng dụng của bạn và dịch vụ lưu trữ web để triển khai các ứng dụng web tĩnh.

SmartPhoneApps@3x

Lợi ích

Xây dựng ứng dụng sáng tạo

Với Thư viện Amplify, bạn có thể trộn và kết hợp các tính năng như xác thực, dữ liệu, AI/ML hoặc phân tích để xây dựng các luồng tích hợp tùy chỉnh, chatbot theo thời gian thực, các chiến dịch có mục tiêu và hơn thế nữa chỉ với một vài dòng mã. Cho dù trường hợp sử dụng của bạn là đơn giản hay phức tạp, Amplify cung cấp cho bạn các công cụ để xây dựng các ứng dụng sáng tạo để làm hài lòng khách hàng của bạn.

Cấu hình backend trong vài phút

Tự động thiết lập các backend tốt nhất cho các ứng dụng di động và web, chẳng hạn như xác thực, lưu trữ hoặc API, được cung cấp bởi các dịch vụ AWS như Amazon S3 hoặc Amazon Cognito. Amplify CLI tích hợp liền mạch với IDE iOS/Android và các khung web phổ biến, cung cấp quy trình làm việc được hướng dẫn để cá nhân hóa backend tốt nhất cho ứng dụng của bạn chỉ bằng một vài lệnh đơn giản.

Triển khai và mở rộng quy mô dễ dàng

Tăng quy mô ứng dụng của bạn với các cách làm tốt nhất để bảo đảm tính bảo mật, độ tin cậy và tính khả dụng toàn cầu được tích hợp sẵn của AWS. Truy cập trực tiếp các dịch vụ AWS riêng lẻ trong bảng điều khiển AWS để bạn có thể sửa đổi chúng khi doanh nghiệp của bạn phát triển. Triển khai và lưu trữ các trang web tĩnh có thể mở rộng và các ứng dụng web một trang sau vài phút với quy trình làm việc dựa trên Git, sử dụng Bảng điều khiển AWS Amplify, đơn giản bằng cách chỉ vào mã của bạn.

Trường hợp sử dụng

Page-Illos_Amplify-Use-Cases_Onboarding_4-column

Luồng tích hợp

Tạo các luồng tích hợp tùy chỉnh cho phép người dùng đăng nhập bằng các phương thức ưa thích. Tính năng: Xác thực, Thành phần giao diện người dùng, Phân tích

Page-Illos_Amplify-Use-Cases_Real-time-Collab_4-column

Cộng tác theo thời gian thực

Xây dựng nguồn cấp dữ liệu thời gian thực, trò chuyện và chia sẻ tài liệu để tạo điều kiện cho các tình huống từ xa. Tính năng: Tương tác, APIDataStore

Page-Illos_Amplify-Use-Cases_AI-ML_4-column

AI/ML

Thêm tương tác bằng giọng nói, bản dịch và nhận dạng hình ảnh để cho phép trải nghiệm người dùng thông minh hơn. Tính năng: Dự đoán, APIDataStore,

Page-Illos_Amplify-Use-Cases_Campaigns_4-column

Các chiến dịch có mục tiêu

Phát triển các thông báo đẩy và chiến dịch có mục tiêu để giữ và thu hút khách hàng. Tính năng: Phân tích, Thông báo, API

Sản phẩm & tính năng

Amplify Framework

Amplify Framework bao gồm 3 thành phần là thư viện, thành phần giao diện người dùngchuỗi công cụ CLI. Các thành phần có thể được sử dụng cùng nhau hoặc riêng rẽ. Được tổ chức theo trường hợp sử dụng, Thư viện Amplify và các thành phần giao diện người dùng được cung cấp bởi AWS. Chúng là mã nguồn mở và hoạt động với các khung front-end hiện có của bạn (React, React Native, Angular, Vue, Ionic) và các IDE iOS/Android. Giao diện dòng lệnh Amplify (CLI) là một chuỗi công cụ để tạo và duy trì các backend phi máy chủ trên AWS. Cấu hình chức năng đám mây bằng cách tuân theo quy trình công việc mang tính tương tác và đơn giản để chỉ định các khả năng của ứng dụng, bao gồm các yêu cầu về mô hình dữ liệu và xác thực.

Xác thực

Đăng ký & xác thực người dùng

DataStore

Đồng bộ hóa ngoại tuyến & giải quyết xung đột

API (GraphQL và REST)

Truy cập dữ liệu từ nhiều nguồn dữ liệu

Lưu trữ

Quản lý nội dung người dùng

Phân tích

Thu thập dữ liệu phân tích cho ứng dụng của bạn

Dự đoán

AI/ML bao gồm dịch văn bản

Tương tác

Tạo chatbot đàm thoại

Thông báo đẩy

Gửi liên lạc có mục tiêu

PubSub

Quản lý tin nhắn & đăng ký

Lưu trữ web tĩnh

Bảng điều khiển AWS Amplify là dịch vụ lưu trữ web tĩnh giúp tăng tốc chu kỳ phát hành ứng dụng của bạn bằng cách cung cấp quy trình làm việc CI/CD đơn giản để xây dựng và triển khai các ứng dụng web tĩnh. Chỉ cần kết nối với kho lưu trữ mã của ứng dụng của bạn trong bảng điều khiển, và các thay đổi đối với frontend và backend của bạn được triển khai trong một quy trình công việc duy nhất trên mỗi cam kết mã. Ứng dụng đầy đủ bao gồm một frontend được xây dựng với các khung ứng dụng một trang như React, Angular, Vue hoặc Gatsby và một backend tùy chọn được xây dựng bằng tài nguyên đám mây như API GraphQL hoặc REST, lưu trữ tệp và dữ liệu.

Cách thức hoạt động

Phát triển ứng dụng

product-page-diagram_Amplify_How-it-works_1@2x

Lưu trữ ứng dụng web

product-page-diagram_Amplify_How-it-works_2@2x

Cộng đồng

Amplify được cộng đồng yêu thích, khiến nó trở thành một trong 5 dự án nguồn mở phát triển nhanh nhất trên GitHub với hàng triệu lượt tải xuống. 
Product-Page_Standard-Icons_01_Product-Features_SqInk
Xem các tính năng sản phẩm

Truy cập trang tính năng AWS Amplify.

Tìm hiểu thêm 
Product-Page_Standard-Icons_02_Sign-Up_SqInk
Đăng ký tài khoản miễn phí

Nhận quyền sử dụng ngay lập tức Bậc miễn phí của AWS. 

Đăng ký 
Product-Page_Standard-Icons_03_Start-Building_SqInk
Bạn có thêm câu hỏi?

Liên hệ trực tiếp với nhóm của chúng tôi theo địa chỉ aws-amplify-customer@amazon.com