Bắt đầu kiểm thử ngay hôm nay

Miễn phí 1000 phút đầu tiên*

AWS Device Farm là dịch vụ kiểm thử ứng dụng cho phép bạn kiểm thử và tương tác với các ứng dụng Android, iOS và web trên nhiều thiết bị cùng một lúc hoặc tái tạo các sự cố trên một thiết bị trong thời gian thực. Xem video, ảnh chụp màn hình, nhật ký và dữ liệu về hiệu suất để xác định chính xác vị trí và khắc phục sự cố, qua đó nâng cao chất lượng trước khi chuyển giao ứng dụng. 

Kiểm thử ứng dụng di động tự động

Kiểm thử ứng dụng song song với tập hợp lớn thiết bị vật lý trên đám mây AWS

 

Kiểm thử ứng dụng thủ công qua Truy cập thiết bị từ xa

Thực hiện cử chỉ với, vuốt và tương tác với thiết bị trong thời gian thực, trực tiếp từ trình duyệt web

Chọn một ứng dụng để kiểm thử

Chọn kiểm thử một ứng dụng gốc, lai hoặc web.

 

Các phiên kiểm thử chạy ứng dụng của bạn trên các thiết bị thật

AWS Device Farm kiểm thử ứng dụng với điện thoại và máy tính bảng mà bạn lựa chọn.

Khả năng truy cập thiết bị trực tiếp trên AWS Device Farm cho phép các nhà phát triển truy cập các thiết bị trong danh mục riêng thông qua các máy chủ cục bộ theo cách giống như các nhà phát triển kiểm thử và gỡ lỗi với các thiết bị thật được kết nối cục bộ trực tiếp với các máy của họ.

 

Nhận báo cáo kiểm thử chi tiết

Nhận kết quả trong vòng vài phút, cho biết chính xác vị trí lỗi và các vấn đề về hiệu năng.

 

Chọn một thiết bị

Chọn một thiết bị theo thuộc tính như hãng sản xuất, model và phiên bản hệ điều hành

 

 

Thiết bị đã chọn hiển thị trên trình duyệt

AWS Device Farm hiển thị màn hình của thiết bị trên trình duyệt

 

 

Tương tác với thiết bị

Thực hiện cử chỉ, vuốt và tương tác với thiết bị. Tái tạo các sự cố của khách hàng và kiểm thử chức năng mới


 

Thử nghiệm trên các thiết bị thật

Chạy kiểm thử và tương tác với nhiều lựa chọn thiết bị vật lý. Khác với các trình mô phỏng, thiết bị vật lý cho phép bạn hiểu biết chính xác hơn cách người dùng tương tác với ứng dụng nhờ xem xét đến các yếu tố như bộ nhớ, mức sử dụng CPU, vị trí và các sửa đổi vi chương trình và phần mềm bởi nhà sản xuất và nhà cung cấp. Chúng tôi không ngừng bổ sung thiết bị vào danh mục.  Xem danh sách thiết bị.

Tái tạo và khắc phục sự cố

Tái tạo sự cố thủ công và chạy kiểm thử tự động song song. Chúng tôi thu thập video, nhật ký và dữ liệu về hiệu suất để bạn có thể hiểu sâu và giải quyết vấn đề nhanh chóng. Đối với các phiên kiểm thử tự động, chúng tôi sẽ xác định và phân nhóm các sự cố để bạn có thể tập trung vào những vấn đề quan trọng nhất trước tiên.

Mô phỏng các môi trường

Tinh chỉnh môi trường kiểm thử bằng cách định cấu hình vị trí, ngôn ngữ, kết nối mạng, dữ liệu ứng dụng và cài đặt các ứng dụng tiên quyết để mô phỏng các điều kiện trong thế giới thực của khách hàng.

Chọn khung kiểm thử phù hợp với nhu cầu

Chạy bộ kiểm thử tích hợp sẵn của chúng tôi (không cần viết lệnh) hoặc tùy chỉnh các phiên kiểm thử của bạn bằng cách chọn từ các framework kiểm thử nguồn mở như Appium, Calabash và Espresso (xem các khung được hỗ trợ). Bạn cũng có thể thực hiện các kiểm thử thủ công qua Truy cập từ xa.

 

Tích hợp với quy trình công việc của bạn

Sử dụng các phần bổ trợ và API dịch vụ của chúng tôi để tự động khởi tạo các phiên kiểm thử và nhận kết quả từ các IDE và các môi trường tích hợp liên tục như Android Studio và Jenkins.

Kiểm thử bảo mật trên quy mô lớn

Mỗi thiết bị được dành riêng cho bạn sử dụng trong quá trình kiểm thử hoặc trong phiên Truy cập từ xa và biệt lập hoàn toàn với các thiết bị khác ở cấp độ phần mềm và phần cứng. Sau khi bạn hoàn tất, thiết bị được xóa sạch để loại bỏ ứng dụng và dữ liệu của bạn.

Bắt đầu ngay bây giờ với 1000 phút dùng thử thiết bị miễn phí*

Kiểm thử song song trên bất kỳ thiết bị nào của chúng tôi và chỉ phải trả phí theo mức sử dụng

Kiểm thử bao nhiêu tùy thích mỗi tháng với giá cố định

Kiểm thử trên các thiết bị chuyên biệt chỉ sử dụng riêng cho tài khoản của bạn

0.17 USD/phút sử dụng thiết bị

Bắt đầu từ 250 USD/tháng

Cải thiện chất lượng cho các ứng dụng iOS, Android và web của bạn bằng cách kiểm thử với điện thoại và máy tính bảng thật trên Đám mây AWS.

Bắt đầu kiểm thử ngay hôm nay

Miễn phí 1000 phút đầu tiên*

Kiểm thử trên thiết bị thật trên Đám mây AWS với AWS Device Farm

* Trong thời gian có hạn, nhận ngay 1000 phút dùng thử một lần thiết bị miễn phí thay vì 250 phút dùng thử thiết bị tiêu chuẩn.