• Kiểm thử trên thiết bị di động thật
 • Kiểm thử trên trình duyệt máy tính
 • Kiểm thử trên thiết bị di động thật
 • Thanh toán theo mức sử dụng

  Kiểm thử song song trên thiết bị bất kỳ của chúng tôi và chỉ phải trả cho mức bạn sử dụng

  Thời hạn hưởng bậc miễn phí

  Miễn phí 1000 phút đầu tiên*


  Bắt đầu sử dụng miễn phí »
  Kiểm thử không giới hạn

  Kiểm thử bao nhiêu tùy thích mỗi tháng với giá cố định


  Bắt đầu kiểm thử không giới hạn »
  Thiết bị riêng

  Bắt đầu từ 200 USD/tháng

  Kiểm thử trên các thiết bị chuyên biệt chỉ sử dụng riêng cho tài khoản của bạn

   


  Hãy liên hệ với chúng tôi »

  Thanh toán theo mức sử dụng

  Truy cập và kiểm thử không giới hạn

  Thiết bị riêng

  Bắt đầu từ 200 USD/tháng. Hãy liên hệ với chúng tôi để nhận báo giá dành riêng cho bạn. 

  Thiết bị riêng cho phép bạn xác định cấu hình phần cứng và phần mềm phù hợp nhất cho nhu cầu kiểm thử của mình. Các thiết bị vật lý được triển khai trên danh nghĩa của bạn và chỉ mỗi mình bạn được phép sử dụng, cho cả kiểm thử lẫn gỡ lỗi

  Khi bạn quyết định chấm dứt gói đăng ký, phần cứng sẽ bị xóa khỏi môi trường của chúng tôi. Để tìm hiểu thêm về thiết bị riêng, vui lòng liên hệ với chúng tôi.

  Để xem các câu hỏi thường gặp về mức giá, vui lòng nhấp vào đây.

  * Trong thời gian có hạn, nhận ngay 1000 phút dùng thử một lần thiết bị miễn phí thay vì 250 phút dùng thử thiết bị tiêu chuẩn.

 • Kiểm thử trên trình duyệt máy tính
 • Thanh toán theo mức sử dụng

  Kiểm thử song song trên mọi phiên bản của chúng tôi trên trình duyệt máy tính và chỉ phải trả cho tổng thời gian cần thiết để chạy kiểm thử của bạn. Thời gian kiểm thử được tính theo phút, từ thời điểm bắt đầu chạy kiểm thử trên phiên bản trình duyệt cho đến khi kiểm thử chấm dứt. 


  Bắt đầu kiểm thử trên trình duyệt »

  Ví dụ về giá cả kiểm thử trên trình duyệt máy tính

  Nếu bạn chạy một kiểm thử trên Chrome v78, Chrome v77 và Firefox v68, và kiểm thử của bạn chạy trên mỗi phiên bản trình duyệt này trong thời gian tương ứng lần lượt là 80,100 và 120 phút thì tổng thời gian kiểm thử sẽ được tính là 300 phút. Bạn sẽ phải trả 1,50 USD (300 phút phiên bản * 0,005 USD mỗi phút phiên bản) để chạy kiểm thử này.

Tài nguyên định giá khác

Bộ tính toán giá AWS

Dễ dàng tính phí hàng tháng của bạn với AWS

Trung tâm tài nguyên kinh tế

Tài nguyên bổ sung cho việc chuyển đổi sang AWS

Khám phá các tài nguyên khác về AWS Device Farm

Truy cập trang tài nguyên
Bạn đã sẵn sàng xây dựng chưa?
Bắt đầu với AWS Device Farm
Bạn có câu hỏi khác?
Hãy liên hệ với chúng tôi