AWS Device Farm

Cải thiện chất lượng trang web và ứng dụng di động của bạn bằng cách kiểm thử trên nhiều trình duyệt máy tính để bàn cũng như thiết bị di động thật được lưu trữ trên Đám mây AWS

1.000 phút miễn phí trên thiết bị

Dùng thử một lần với Bậc miễn phí của AWS

AWS Device Farm là một dịch vụ kiểm thử ứng dụng cho phép bạn cải thiện chất lượng trang web và ứng dụng di động của mình bằng cách kiểm thử trên nhiều trình duyệt máy tính để bàn cũng như thiết bị di động thật đa dạng, mà không phải cung cấp và quản lý bất cứ cơ sở hạ tầng kiểm thử nào. Dịch vụ này cho phép bạn chạy các kiểm thử của mình cùng lúc trên nhiều trình duyệt máy tính để bàn hoặc thiết bị di động thật nhằm đẩy nhanh quá trình thực hiện gói kiểm thử của bạn, cũng như tạo video và nhật ký để giúp bạn nhanh chóng xác định vấn đề với ứng dụng.

Giới thiệu về AWS Device Farm (6:00)

Kiểm thử trên thiết bị di động thật

Kiểm thử tự động

Kiểm thử ứng dụng song song với tập hợp lớn thiết bị vật lý trên Đám mây AWS. Sử dụng một trong các khung dựng sẵn, để kiểm thử các ứng dụng của bạn mà không phải viết hoặc duy trì các tập lệnh kiểm thử hoặc sử dụng một trong các khung kiểm thử tự động được hỗ trợ của chúng tôi.

Truy cập từ xa

Thực hiện cử chỉ, vuốt và tương tác với thiết bị theo thời gian thực, trực tiếp từ trình duyệt web.

Kiểm thử trên trình duyệt máy tính để bàn

Thực hiện kiểm thử Selenium song song trên nhiều phiên bản Chrome, Internet Explorer và Firefox được lưu trữ trên Đám mây AWS.

Lợi ích của kiểm thử trên thiết bị thật trên Device Farm

Sử dụng thiết bị giống như của khách hàng

Chạy kiểm thử và tương tác với nhiều lựa chọn thiết bị vật lý. Khác với các trình mô phỏng, thiết bị vật lý cho phép bạn hiểu biết chính xác hơn cách người dùng tương tác với ứng dụng nhờ xem xét đến các yếu tố như bộ nhớ, mức sử dụng CPU, vị trí và các sửa đổi vi chương trình và phần mềm bởi nhà sản xuất và nhà cung cấp. Chúng tôi không ngừng bổ sung thiết bị vào danh mục. Xem danh sách thiết bị.

Tái tạo và khắc phục sự cố nhanh hơn

Tái tạo sự cố thủ công và chạy kiểm thử tự động song song. Chúng tôi thu thập video, nhật ký và dữ liệu về hiệu suất để bạn có thể hiểu sâu và giải quyết vấn đề nhanh chóng. Đối với các phiên kiểm thử tự động, chúng tôi sẽ xác định và phân nhóm các sự cố để bạn có thể tập trung vào những vấn đề quan trọng nhất trước tiên.

Mô phỏng các môi trường thế giới thực

Tinh chỉnh môi trường kiểm thử bằng cách định cấu hình vị trí, ngôn ngữ, kết nối mạng, dữ liệu ứng dụng và cài đặt các ứng dụng tiên quyết để mô phỏng các điều kiện trong thế giới thực của khách hàng.

Chọn kiểm thử phù hợp với bạn

Chạy bộ kiểm thử tích hợp sẵn của chúng tôi (không cần viết lệnh) hoặc tùy chỉnh các phiên kiểm thử của bạn bằng cách chọn từ các framework kiểm thử nguồn mở như Appium, Calabash và Espresso (xem các framework được hỗ trợ). Bạn cũng có thể thực hiện các kiểm thử thủ công qua Truy cập từ xa.

Tích hợp với quy trình công việc phát triển của bạn

Sử dụng các phần bổ trợ và API dịch vụ của chúng tôi để tự động khởi tạo các phiên kiểm thử và nhận kết quả từ các IDE và các môi trường tích hợp liên tục như Android Studio và Jenkins.

Thiết lập phòng thí nghiệm thiết bị riêng của bạn trên đám mây

Phòng thí nghiệm thiết bị riêng của chúng tôi cho phép bạn chọn thiết bị iOS và Android để sử dụng riêng. Device Farm cung cấp các thiết bị này với cấu hình chính xác mà bạn cần và cho phép bạn duy trì thiết lập giữa các phiên. Do những thiết bị này dành riêng cho bạn sử dụng, nên bạn không phải chờ người dùng khác dùng xong thiết bị.

Lợi ích của kiểm thử trên trình duyệt máy tính để bàn trên Device Farm

Thực hiện kiểm thử cùng lúc trên nhiều phiên bản trình duyệt

Lưới trình duyệt được quản lý toàn phần của Device Farm thay đổi quy mô theo nhu cầu, cho phép bạn thực hiện nhiều kiểm thử song song để đẩy nhanh quá trình thực hiện gói kiểm thử. Với giá thanh toán theo mức sử dụng, bạn có thể thực hiện cùng lúc nhiều kiểm thử mà không phải lo lắng về bất kỳ chi phí bổ sung nào khi bạn tăng quy mô – bạn chỉ phải trả cho tổng số phút mà bài kiểm tra của bạn thực hiện.

Nhanh chóng xác định và gỡ lỗi

Sử dụng video, nhật ký bảng điều khiển, nhật ký hành động và nhật ký trình điều khiển web do Device Farm tạo để xác định, phân tích và nhanh chóng khắc phục sự cố với ứng dụng web của bạn.

Kiểm thử trên nhiều trình duyệt máy tính để bàn và nhiều phiên bản trình duyệt

Thực hiện kiểm thử của bạn trên nhiều trình duyệt máy tính để bàn, trong đó có Chrome, Firefox và Internet Explorer, để đảm bảo các chức năng của ứng dụng web hoạt động như mong đợi trong nhiều môi trường trình duyệt khác nhau.

Nhận được sự tin tưởng của các nhà phát triển, đội ngũ đảm bảo chất lượng và chuyên gia hỗ trợ

NFL
Etsy
Tableau
Gannett
Miniclip
Allstate
rainforest
goibibo.com
smartprice
Interactive Intelligence
Zynga
Schibsted Classified Media
Zillow
School Messenger
Kiểm tra các thiết bị có sẵn để kiểm thử

Device Farm cung cấp trên 2.500 thiết bị để bạn kiểm thử ứng dụng của mình.

Tìm hiểu thêm 
Đăng ký tài khoản miễn phí

Nhận ngay quyền sử dụng Bậc miễn phí của AWS. 

Đăng ký 
Bắt đầu xây dựng trong bảng điều khiển

Bắt đầu xây dựng với AWS Device Farm trên Bảng điều khiển AWS.

Đăng nhập