Phiên bản Dự trữ đem đến cho bạn mức chiết khấu đáng kể (lên đến 75%) so với giá phiên bản Theo yêu cầu. Bên cạnh đó, khi được chỉ định cho Vùng sẵn sàng cụ thể, các Phiên bản dự trữ sẽ cung cấp nguồn dự phòng dung lượng, cho bạn thêm tự tin vào khả năng khởi chạy các phiên bản khi cần.  

Phiên bản Dự trữ tiêu chuẩn không những cho bạn mức chiết khấu đáng kể (lên đến 75%) so với giá phiên bản Theo yêu cầu mà còn có thể mua theo kỳ hạn 1 hoặc 3 năm. Khách hàng có thể linh hoạt thay đổi Vùng sẵn sàng, kích cỡ phiên bản và loại mạng của phiên bản Dự trữ tiêu chuẩn.

Bắt đầu sử dụng AWS miễn phí

Tạo tài khoản miễn phí

Bậc miễn phí của AWS bao gồm 750 giờ phiên bản t2.micro Linux và Windows mỗi tháng trong một năm. Để duy trì Bậc miễn phí, hãy chỉ sử dụng các phiên bản EC2 Micro.

Xem chi tiết về Bậc miễn phí của AWS »

Hãy chọn mua phiên bản Dự trữ có thể chuyển đổi nếu bạn cần tăng sự linh hoạt, ví dụ như khả năng sử dụng nhiều dòng phiên bản, hệ điều hành hoặc kỳ hạn thuê phiên bản Dự trữ khác nhau. Phiên bản Dự trữ có thể chuyển đổi không những cho bạn mức chiết khấu đáng kể (lên đến 54%) so với phiên bản Theo yêu cầu, mà còn có thể mua theo kỳ hạn 1 hoặc 3 năm.

Bạn có thể chọn giữa ba tùy chọn thanh toán khi mua phiên bản Dự trữ tiêu chuẩn hoặc có thể chuyển đổi. Với tùy chọn Trả trước toàn bộ, bạn thanh toán cho toàn bộ kỳ hạn của phiên bản Dự trữ bằng một lần thanh toán trước. Tùy chọn này sẽ mang lại cho bạn mức chiết khấu lớn nhất so với giá của phiên bản Theo yêu cầu. Với tùy chọn Trả trước một phần, bạn thanh toán trước một khoản nhỏ, sau đó được tính giá chiết khấu theo giờ cho phiên bản trong suốt kỳ hạn của phiên bản Dự trữ. Tùy chọn Không trả trước không yêu cầu bạn phải thanh toán trước và cho bạn giá chiết khấu theo giờ trong suốt kỳ hạn.

Lưu ý: Đối với các phiên bản T2 và T3 Không giới hạn, Tín dụng CPU được tính như sau:

 • 0.05 USD cho mỗi vCPU-Giờ cho Linux, RHEL và SLES và
 • 0.096 USD cho mỗi vCPU-Giờ cho Windows và Windows có SQL Web

Giá Tín dụng CPU giống nhau đối với tất cả các kích cỡ phiên bản T2 và T3, phiên bản Dự trữ và phiên bản Theo yêu cầu và trên tất cả các khu vực T2 và T3.

Xem tài liệu về T2 và T3 Không giới hạn để biết thông tin chi tiết về thời gian tính phí Tín dụng CPU.

*Đây là số tiền trả trung bình mỗi tháng cho toàn bộ kỳ hạn của phiên bản Dự trữ. Mỗi tháng, tùy thuộc vào loại phiên bản EC2 bạn sử dụng, số tiền thanh toán thực sẽ bằng với số giờ thực trong tháng nhân với chi phí sử dụng theo giờ hoặc số giây trong tháng nhân với chi phí sử dụng theo giờ chia cho 3600. Mức giá sử dụng theo giờ bằng tổng số tiền thanh toán trung bình mỗi tháng cho toàn bộ kỳ hạn của phiên bản Dự trữ chia cho tổng số giờ (lấy căn cứ một năm có 365 ngày) cho toàn bộ kỳ hạn của phiên bản Dự trữ.

**Giá thực tế theo giờ sẽ được hiển thị để giúp bạn tính toán số tiền tiết kiệm được từ phiên bản Dự trữ so với phiên bản Theo yêu cầu. Khi mua phiên bản Dự trữ, phí sẽ được tính cho từng giờ hoặc giây cho toàn bộ kỳ hạn của phiên bản Dự trữ bạn lựa chọn, bất kể phiên bản có đang hoạt động hay không. Giá thực tế theo giờ sẽ hiển thị chi phí theo giờ được khấu hao của phiên bản (đó là tổng giá thành của toàn bộ kỳ hạn của phiên bản Dự trữ, trong đó có tất cả các chi phí trả trước, phân bổ cho mỗi giờ của kỳ hạn của phiên bản Dự trữ).

Lưu ý: Khu vực Châu Á Thái Bình Dương (khu vực Osaka) chỉ cung cấp phiên bản Dự trữ và phiên bản Spot. Giá phiên bản Theo yêu cầu tại khu vực Châu Á Thái Bình Dương (khu vực Osaka) chỉ dùng để tham khảo và chỉ áp dụng khi phiên bản Dự trữ hết hạn và không được gia hạn thêm. 

Nếu mua số lượng lớn phiên bản Dự trữ Amazon EC2 tiêu chuẩn trong khu vực AWS, bạn sẽ tự động nhận được chiết khấu cho các chi phí trả trước và chi phí theo giờ cho những lần mua phiên bản Dự trữ tiêu chuẩn trong tương lai ở khu vực AWS đó. Các bậc của phiên bản Dự trữ được tính theo Giá trị niêm yết (tổng giá thành trước chiết khấu) cho các phiên bản Dự trữ đang hoạt động bạn có trên mỗi khu vực AWS. Danh sách đầy đủ các bậc của phiên bản Dự trữ được hiển thị dưới đây:

Chiết khấu theo số lượng phiên bản Dự trữ tiêu chuẩn

Tổng số phiên bản Dự trữ


Chiết khấu trả trước


Chiết khấu theo giờ

Dưới 500,000 USD

0%

0%

500,000 USD đến 4,000,000 USD

5%

5%

4,000,000 USD đến 10,000,000 USD

10%

10%

Trên 10,000,000 USD

Hãy liên hệ chúng tôi

Hãy liên hệ chúng tôi

Ví dụ, khi tổng số phiên bản Dự trữ đang hoạt động của bạn có tổng Giá trị niêm yết vượt quá 500,000 USD trong một khu vực AWS, bạn sẽ tự động nhận được chiết khấu 5% cả phí trả trước lẫn phí theo giờ cho tất cả những lần mua phiên bản Dự trữ tiêu chuẩn trong tương lai trong khu vực AWS đó và các mức chiết khấu này sẽ tiếp tục được áp dụng cho các phiên bản Dự trữ tiêu chuẩn mới, miễn là bạn tiếp tục đủ điều kiện nhận bậc chiết khấu này. Vui lòng truy cập câu hỏi thường gặp về phiên bản Dự trữ EC2 để biết các ví dụ cụ thể.

Xin lưu ý rằng số lần mua phiên bản Dự trữ của Windows có SQL Server không được sử dụng để tính toán bậc chiết khấu theo số lượng. Ngoài ra, do quy mô của phí cấp phép của Microsoft, chiết khấu theo bậc số lượng không được áp dụng với các phiên bản Dự trữ cho Windows có SQL Server. Giao dịch mua phiên bản Dự trữ Marketplace và phiên bản Dự trữ có thể chuyển đổi không đủ tiêu chuẩn để nhận chiết khấu theo số lượng nhưng giá trị niêm yết cho các giao dịch mua này sẽ được tính cho trạng thái chiết khấu theo số lượng của bạn.

Để tìm hiểu thêm về các bậc của phiên bản Dự trữ, hãy xem phần Tìm hiểu về các bậc của phiên bản Dự trữ trong Hướng dẫn sử dụng Amazon EC2.

Mua các phiên bản Dự trữ định kỳ sẽ cho phép bạn thanh toán cho dung lượng điện toán theo giờ và dự trữ sẵn dung lượng chỉ cho những thời điểm cần thiết.

Giá được đặt bởi Amazon EC2 và có thể thay đổi tùy thuộc vào cung và cầu đối với dung lượng của phiên bản Dự trữ định kỳ cũng như những đặc tính thời gian của chu kỳ của bạn. Tuy nhiên, sau khi mua phiên bản Dự trữ định kỳ, bạn sẽ trả đúng theo giá bạn được đề nghị cho phiên bản đó.

Các đề xuất về khu vực và loại phiên bản cũng như giá thành cho mỗi phiên bản được liệt kê trong bảng sau (giá sẽ có những thay đổi nhỏ theo thời gian). Giá đã bao gồm 5% chiết khấu cho phí sử dụng Phiên bản theo yêu cầu trong giờ cao điểm; và thêm 5% chiết khấu cho phí sử dụng Phiên bản theo yêu cầu vào giờ thấp điểm. Phí cấp phép hệ điều hành, nếu có, sẽ không được chiết khấu.

Khu vực
Giờ cao điểm (UTC)
Giờ cao điểm
chiết khấu
Giờ thấp điểm (UTC)
Giờ thấp điểm
chiết khấu

Miền Đông Hoa Kỳ (Bắc Virginia)

từ 0:00 thứ Hai đến 0:00 thứ Bảy
chiết khấu 5% phí sử dụng phiên bản Theo yêu cầu từ 0:00 thứ Bảy đến 0:00 thứ Hai chiết khấu 10% phí sử dụng phiên bản Theo yêu cầu

Miền Tây Hoa Kỳ (Oregon)

từ 12:00 thứ Hai đến 12:00 thứ Bảy
từ 12:00 thứ Bảy đến 12:00 thứ Hai

Châu Âu (Ai-len)

từ 9:00 thứ Hai đến 9:00 thứ Bảy
từ 9:00 thứ Bảy đến 9:00 thứ Hai
 • Linux


  Trừ khi có ghi chú khác, các mức giá của chúng tôi chưa bao gồm các loại thuế hiện hành, bao gồm cả thuế GTGT và thuế doanh thu hiện hành. Đối với khách hàng có địa chỉ ghi hóa đơn ở Nhật Bản, việc sử dụng dịch vụ AWS sẽ tuân thủ Thuế tiêu thụ của Nhật Bản. Tìm hiểu thêm.
 • Windows


  Trừ khi có ghi chú khác, các mức giá của chúng tôi chưa bao gồm các loại thuế hiện hành, bao gồm cả thuế GTGT và thuế doanh thu hiện hành. Đối với khách hàng có địa chỉ ghi hóa đơn ở Nhật Bản, việc sử dụng dịch vụ AWS sẽ tuân thủ Thuế tiêu thụ của Nhật Bản. Tìm hiểu thêm.

Để xem khả năng sử dụng và giá của chu kỳ cụ thể:

 1. Đăng nhập vào Bảng điều khiển quản lý AWS và chọn thẻ "Amazon EC2".
 2. Trong ngăn điều hướng bên trái, chọn "Phiên bản Định kỳ".
 3. Chọn "Mua phiên bản Định kỳ" và nhập các yêu cầu về chu kỳ của bạn.