Phiên bản đặt trước đưa ra mức chiết khấu đáng kể (lên đến 72%) so với giá Phiên bản theo nhu cầu. Ngoài ra, khi được chỉ định cho một Vùng sẵn sàng cụ thể, các Phiên bản đặt trước sẽ cung cấp một dự trữ công suất, giúp bạn thêm tự tin vào khả năng khởi chạy các phiên bản khi cần.


Các tùy chọn mua dành cho Phiên bản đặt trước

Giá phiên bản đặt trước tiêu chuẩn và có thể chuyển đổi

Phiên bản đặt trước tiêu chuẩn không những cho bạn mức chiết khấu đáng kể (lên đến 72%) so với giá Phiên bản theo nhu cầu mà còn có thể mua theo kỳ hạn 1 hoặc 3 năm. Khách hàng có thể linh hoạt thay đổi Vùng sẵn sàng, kích cỡ phiên bản và loại mạng của Phiên bản đặt trước tiêu chuẩn.

Hãy chọn mua Phiên bản đặt trước có thể chuyển đổi nếu bạn cần tăng sự linh hoạt, ví dụ như khả năng sử dụng nhiều dòng phiên bản, hệ điều hành hoặc kỳ hạn thuê Phiên bản đặt trước khác nhau. Phiên bản Dự trữ có thể chuyển đổi không những cho bạn mức chiết khấu đáng kể (lên đến 54%) so với phiên bản Theo yêu cầu, mà còn có thể mua theo kỳ hạn 1 hoặc 3 năm.

Các tùy chọn thanh toán dành cho phiên bản Dự trữ

Bạn có thể chọn giữa ba tùy chọn thanh toán khi mua Phiên bản đặt trước tiêu chuẩn hoặc có thể chuyển đổi. Với tùy chọn Trả trước toàn bộ, bạn thanh toán cho toàn bộ kỳ hạn của Phiên bản đặt trước bằng một lần thanh toán trước. Khi chọn tùy chọn này, bạn sẽ được hưởng mức chiết khấu cao nhất so với giá của Phiên bản theo nhu cầu. Với tùy chọn Trả trước một phần, bạn thanh toán trước một phần nhỏ, sau đó được tính giá chiết khấu theo giờ cho phiên bản trong suốt kỳ hạn của Phiên bản đặt trước. Lựa chọn Không trả trước không yêu cầu bạn phải thanh toán trước và cung cấp cho bạn phí theo giờ đã chiết khấu trong suốt kỳ hạn.

Lưu ý: Đối với phiên bản T4g trong chế độ Không giới hạn, Tín dụng CPU được tính ở mức 0,04 USD cho mỗi vCPU-giờ đối với Linux, RHEL và SLES.

Đối với các phiên bản T2 và T3 Không giới hạn, Tín dụng CPU được tính như sau:

  • 0,05 USD cho mỗi vCPU-Giờ cho Linux, RHEL và SLES và
  • 0.096 USD cho mỗi vCPU-Giờ cho Windows và Windows có SQL Web

Giá Tín dụng CPU giống nhau đối với tất cả các kích cỡ phiên bản, phiên bản Dự trữ, phiên bản Spot, phiên bản Theo nhu cầu và trên tất cả các khu vực.

Xem Chế độ Không giới hạn cho các phiên bản hiệu năng có thể vượt mức cơ bản để biết thêm chi tiết khi Tín dụng CPU được tính phí.

*Đây là số tiền trả trung bình mỗi tháng cho toàn bộ kỳ hạn của phiên bản Dự trữ. Mỗi tháng, tùy thuộc vào loại phiên bản EC2 bạn sử dụng, số tiền thanh toán thực sẽ bằng với số giờ thực trong tháng nhân với chi phí sử dụng theo giờ hoặc số giây trong tháng nhân với chi phí sử dụng theo giờ chia cho 3600. Mức giá sử dụng theo giờ bằng tổng số tiền thanh toán trung bình mỗi tháng cho toàn bộ kỳ hạn của phiên bản Dự trữ chia cho tổng số giờ (lấy căn cứ một năm có 365 ngày) cho toàn bộ kỳ hạn của phiên bản Dự trữ.

**Giá thực tế theo giờ sẽ được hiển thị để giúp bạn tính toán số tiền tiết kiệm được từ phiên bản Dự trữ so với phiên bản Theo yêu cầu. Khi mua phiên bản Dự trữ, phí sẽ được tính cho từng giờ hoặc giây cho toàn bộ kỳ hạn của phiên bản Dự trữ bạn lựa chọn, bất kể phiên bản có đang hoạt động hay không. Giá thực tế theo giờ sẽ hiển thị chi phí theo giờ được khấu hao của phiên bản (đó là tổng giá thành của toàn bộ kỳ hạn của Phiên bản đặt trước, trong đó có tất cả các chi phí trả trước, phân bổ cho mỗi giờ của kỳ hạn của Phiên bản đặt trước).

Lưu ý: Khu vực Châu Á Thái Bình Dương (khu vực Osaka) chỉ cung cấp Phiên bản đặt trước và Phiên bản dùng ngay. Giá Phiên bản theo nhu cầu tại khu vực Châu Á Thái Bình Dương (khu vực Osaka) chỉ dùng để tham khảo và chỉ áp dụng khi Phiên bản đặt trước hết hạn và không được gia hạn.

Chiết khấu theo số lượng cho Phiên bản đặt trước Amazon EC2 tiêu chuẩn

Nếu mua số lượng lớn Phiên bản đặt trước Amazon EC2 tiêu chuẩn trong Khu vực AWS, bạn sẽ tự động nhận được chiết khấu cho các chi phí trả trước và chi phí theo giờ cho những lần mua Phiên bản đặt trước tiêu chuẩn trong tương lai ở Khu vực AWS đó. Các bậc của Phiên bản đặt trước được tính theo Giá trị niêm yết (tổng giá thành trước chiết khấu) cho các Phiên bản đặt trước đang hoạt động mà bạn có trên mỗi Khu vực AWS. Danh sách đầy đủ các bậc của Phiên bản đặt trước được hiển thị dưới đây:

Chiết khấu theo số lượng Phiên bản đặt trước tiêu chuẩn

Tổng số Phiên bản đặt trước

Chiết khấu trả trước

Chiết khấu theo giờ

Dưới 500,000 USD

0%

0%

500,000 USD đến 4,000,000 USD

5%

5%

4,000,000 USD đến 10,000,000 USD

10%

10%

Trên 10,000,000 USD

Hãy liên hệ với chúng tôi

Hãy liên hệ với chúng tôi

Ví dụ: khi tổng số Phiên bản đặt trước đang hoạt động của bạn có tổng Giá trị niêm yết vượt quá 500,000 USD trong một Khu vực AWS, bạn sẽ tự động nhận được chiết khấu 5% cả phí trả trước lẫn phí theo giờ cho tất cả những lần mua Phiên bản đặt trước tiêu chuẩn trong tương lai trong Khu vực AWS đó và các mức chiết khấu này sẽ tiếp tục được áp dụng cho các Phiên bản đặt trước tiêu chuẩn mới, miễn là bạn tiếp tục đủ điều kiện nhận bậc chiết khấu này. Vui lòng truy cập phần FAQ về Phiên bản đặt trước EC2 để biết các ví dụ cụ thể.

Xin lưu ý rằng số lần mua phiên bản Dự trữ của Windows có SQL Server không được sử dụng để tính toán bậc chiết khấu theo số lượng. Ngoài ra, do quy mô của phí cấp phép của Microsoft, chiết khấu theo bậc số lượng không được áp dụng với các phiên bản Dự trữ cho Windows có SQL Server. Giao dịch mua Phiên bản đặt trước Marketplace và Phiên bản đặt trước có thể chuyển đổi không đủ tiêu chuẩn để nhận chiết khấu theo số lượng nhưng giá trị niêm yết cho các giao dịch mua này sẽ được tính cho trạng thái chiết khấu theo số lượng của bạn.

Để tìm hiểu thêm về các bậc của Phiên bản đặt trước, hãy xem phần Tìm hiểu về các bậc của phiên bản đặt trước trong Hướng dẫn sử dụng Amazon EC2.

Giá Phiên bản đặt trước định kỳ

Mua các Phiên bản đặt trước định kỳ sẽ cho phép bạn thanh toán cho dung lượng điện toán theo giờ và dự trữ sẵn dung lượng chỉ cho những thời điểm cần thiết.

Xem giá »