Phiên bản đặt trước (RI) Amazon EC2 mang đến chiết khấu lớn (lên đến 72%) so với giá của phiên bản Theo nhu cầu và cung cấp khả năng đặt trước dung lượng khi sử dụng trong một Vùng sẵn sàng cụ thể. Để biết cách mua RI, hãy truy cập trang Bắt đầu với Phiên bản đặt trước Amazon EC2.

Giới thiệu về Phiên bản đặt trước Amazon EC2 (3:12)

Lợi ích

Tiết kiệm ngân sách và duy trì sự linh hoạt

RI mang đến cho bạn chiết khấu lớn (lên đến 72%) so với giá của phiên bản Theo nhu cầu. Bạn có thể linh hoạt thay đổi dòng sản phẩm, loại hệ điều hành và kiểu thuê, đồng thời hưởng lợi từ giá của RI khi sử dụng các RI Có thể chuyển đổi.

Đặt trước dung lượng

RI có thể cung cấp khả năng đặt trước dung lượng, mang đến thêm sự tự tin về khả năng khởi chạy số lượng phiên bản mà bạn đã đặt trước khi cần tới.

Cách thức hoạt động

RI EC2 mang đến mức giá theo giờ được chiết khấu và đặt trước dung lượng tùy chọn cho các phiên bản EC2. Hệ thống thanh toán của AWS tự động áp dụng mức giá chiết khấu của RI khi các thuộc tính sử dụng của phiên bản EC2 khớp với các thuộc tính của RI đang hoạt động.

Nếu đã chỉ định một Vùng sẵn sàng, EC2 sẽ dự trữ công suất phù hợp với các thuộc tính của RI. Dự trữ công suất của RI được sử dụng tự động bằng cách chạy các phiên bản phù hợp với các thuộc tính này.

Bạn cũng có thể chọn bỏ dự trữ công suất và mua RI được xác định phạm vi cho một vùng. RI được xác định phạm vi phù hợp với một khu vực sẽ tự động áp dụng chiết khấu của RI đó với mức sử dụng phiên bản trên tất cả các AZ và kích thước phiên bản trong một khu vực, giúp bạn tận dụng mức giá chiết khấu của RI dễ dàng hơn.

Loại phiên bản RI Amazon EC2

Với RI, bạn có thể chọn loại phù hợp nhất với các nhu cầu ứng dụng của bạn.

 • RI Tiêu chuẩn: Các phiên bản đặt trước này có mức chiết khấu lớn nhất (lên đến 72% so với phiên bản Theo nhu cầu) và phù hợp nhất với mức sử dụng ổn định.
 • RI Có thể chuyển đổi: Các phiên bản đặt trước này mang đến mức chiết khấu (lên đến 54% so với phiên bản Theo nhu cầu) và khả năng thay đổi thuộc tính của RI khi kết quả chuyển đổi trong quá trình tạo Phiên bản đặt trước có giá trị tương đương hoặc cao hơn. Giống như RI Tiêu chuẩn, RI Có thể chuyển đổi phù hợp nhất cho mức sử dụng ổn định.
 • RI theo lịch: Các phiên bản đặt trước này sẵn sàng khởi chạy trong những khung thời gian bạn đặt trước. Tùy chọn này cho phép bạn chọn đặt trước dung lượng phù hợp với lịch trình lặp lại có thể dự đoán chỉ yêu cầu đặt trước một phần trong ngày, tuần hoặc tháng.

Tính năng của RI

Phần dưới đây tóm tắt các tính năng của tất cả các RI.
 
 • Cung cấp chiết khấu lớn so với các phiên bản Theo nhu cầu đang chạy.
 • Có thể áp dụng cho mức sử dụng của tất cả các Vùng sẵn sàng trong một khu vực AWS hoặc có thể cung cấp dự trữ công suất khi được ấn định cho một Vùng sẵn sàng cụ thể.
 • Được cung cấp theo ba tùy chọn thanh toán trước để mang đến cho bạn khả năng thanh toán linh hoạt tại một điểm mua.
 • Có thể dùng chung giữa nhiều tài khoản trong một dòng thanh toán tổng hợp.

Tính năng của RI Tiêu chuẩn và RI Có thể chuyển đổi

Bảng sau tóm tắt những khác biệt giữa RI Tiêu chuẩn và Có thể chuyển đổi.

Đặc điểm

Tiêu chuẩn

Có thể chuyển đổi

Thời hạn (chiết khấu trung bình so với phiên bản Theo yêu cầu)

1 năm (40%), 3 năm (60%)

1 năm (31%), 3 năm (54%)

Thay đổi Vùng sẵn sàng, kích thước phiên bản (đối với hệ điều hành Linux), loại mạng

Có (Sử dụng API ModifyReservedInstances và bảng điều khiển)

Có (Sử dụng API ExchangeReservedInstances và bảng điều khiển)

Thay đổi dòng phiên bản, hệ điều hành, kiểu thuê và tùy chọn thanh toán

 

Hưởng giảm giá
 

Thuộc tính của RI

Khi các thuộc tính của RI phù hợp với các thuộc tính của phiên bản được sử dụng, mức chiết khấu của RI sẽ được áp dụng và đặt trước dung lượng sẽ được sử dụng. Các thuộc tính này là:

 • Loại phiên bản: Loại phiên bản bao gồm các tổ hợp CPU, bộ nhớ, kho lưu trữ và lưu lượng mạng khác nhau. Ví dụ: m4.2xlarge.
 • Mô tả nền tảng: Bạn có thể mua RI cho các phiên bản Amazon EC2 đang chạy nền tảng Linux/UNIX, SUSE Linux, Red Hat Enterprise Linux, Microsoft Windows Server và Microsoft SQL Server.
 • Hình thức thuê: Nếu đang sử dụng các phiên bản có hình thức thuê mặc định, bạn hãy mua Phiên bản đặt trước có hình thức thuê mặc định. Nếu đang sử dụng các phiên bản chuyên dụng, bạn hãy mua Phiên bản đặt trước với hình thức thuê của phiên bản chuyên dụng.
 • Vùng sẵn sàng (tùy chọn): Bằng cách chọn một Vùng sẵn sàng, RI mà bạn mua sẽ cho bạn đặt trước dung lượng và chiết khấu cho mức sử dụng các phiên bản trong Vùng sẵn sàng đã chọn. Khi chưa chỉ định một Vùng sẵn sàng, chiết khấu RI sẽ áp dụng cho phiên bản đang chạy thuộc mọi kích thước (trong cùng dòng) trong khu vực. Ví dụ: bạn đang có một RI m4.2xlarge Linux/UNIX với kiểu thuê mặc định tại Miền Đông Hoa Kỳ (Bắc Virginia). Mức chiết khấu của RI này sẽ có thể tự động được áp dụng cho hai phiên bản m4.xlarge tại us-east-1a hoặc bốn phiên bản m4.large tại us-east-1b.

Thuộc tính của RI Tiêu chuẩn và RI Có thể chuyển đổi

 • Lớp dịch vụ: Có hai lớp RI: Tiêu chuẩn và Có thể chuyển đổi. RI Có thể chuyển đổi có thể được trao đổi với các RI Có thể chuyển đổi khác có giá trị tương đương hoặc cao hơn.
 • Thời hạn: AWS cung cấp các RI Tiêu chuẩn trong thời hạn 1 năm hoặc 3 năm. Các nhà phân phối trên Chợ điện tử dành cho phiên bản đặt trước cũng cung cấp RI thường là với thời hạn ngắn hơn. AWS cung cấp các RI Có thể chuyển đổi với thời hạn 1 năm hoặc 3 năm.
 • Tùy chọn thanh toán: Bạn có thể chọn giữa ba tùy chọn thanh toán: Trả trước toàn bộ, Trả trước một phần và Không trả trước. Nếu bạn chọn thanh toán Trả trước một phần hoặc Không trả trước, số dư còn lại sẽ đến hạn theo các mức tăng dần hàng tháng trong suốt thời hạn.

Định giá

Truy cập trang Định giá Amazon EC2 để xem cách định giá RI. Nếu mua số lượng lớn RI trong khu vực AWS, bạn sẽ tự động nhận được chiết khấu cho các phí trả trước và phí theo giờ cho những lần mua RI trong tương lai ở khu vực AWS đó. RI thường được bán bởi các nhà phân phối bên thứ ba trên Chợ điện tử dành cho phiên bản đặt trước, đôi khi các nhà phân phối này thậm chí còn chiết khấu sâu hơn ở những thời hạn ngắn hơn.

Cách mua phiên bản đặt trước

Truy cập trang Bắt đầu với Phiên bản đặt trước Amazon EC2 để tìm hiểu thêm về cách mua Phiên bản đặt trước Amazon EC2 phù hợp.

Chợ điện tử

Chợ điện tử dành cho phiên bản đặt trước cho phép các khách hàng AWS khác niêm yết bán các RI Tiêu chuẩn của mình. RI Tiêu chuẩn bên thứ ba không khác với Phiên bản dự trữ tiêu chuẩn mua trực tiếp từ AWS ngoại trừ việc các RI Tiêu chuẩn bên thứ ba thường được niêm yết ở mức giá thấp hơn và thời hạn ngắn hơn. Để tìm hiểu thêm về cách mua Phiên bản đặt trước tiêu chuẩn từ AWS hoặc từ các nhà phân phối bên thứ ba, hãy truy cập trang Bắt đầu với Phiên bản đặt trước Amazon EC2Để tìm hiểu thêm về việc bán Phiên bản đặt trước trên Chợ điện tử dành cho Phiên bản đặt trước, hãy truy cập Chợ điện tử dành cho Phiên bản đặt trước Amazon EC2.

Tài nguyên định giá khác

Công cụ tính giá AWS

Dễ dàng tính phí hằng tháng của bạn với AWS

Nhận hỗ trợ định giá

Liên hệ với các chuyên gia AWS để được báo giá riêng

Tìm hiểu cách bắt đầu

Có nhiều cách để bắt đầu sử dụng Amazon EC2 miễn phí.

Tìm hiểu thêm 
Đăng ký tài khoản miễn phí

Nhận ngay quyền sử dụng Bậc miễn phí của AWS. 

Đăng ký 
Bắt đầu xây dựng trong bảng điều khiển

Bắt đầu xây dựng với Amazon EC2 trên Bảng điều khiển AWS.

Đăng nhập