Việc mua Phiên bản dự trữ rất dễ dàng. Bạn có thể sử dụng Bảng điều khiển quản lý AWS hoặc công cụ API để hoàn thành giao dịch.

Mua Phiên bản dự trữ

Đăng nhập vào bảng điều khiển
 1. Đăng nhập vào Bảng điều khiển quản lý AWS
 2. Trong menu Amazon Web Services, chọn “EC2”.
 3. Trong ngăn điều hướng bên trái, chọn “Phiên bản Dự trữ”. 
 4. Chọn “Mua phiên bản Dự trữ”.
 5. Chọn loại phiên bản Dự trữ, nền tảng, tùy chọn thanh toán, loại phiên bản, lớp ưu đãi và độ dài thời hạn. Ngoài ra, bạn có thể đánh dấu vào ô “Chỉ hiện các ưu đãi có dự trữ dung lượng” để chọn Vùng sẵn sàng nếu muốn dự trữ dung lượng.
 6. Điều chỉnh số lượng phiên bản để mua và bảo đảm bạn hài lòng với mức giá được báo.
 7. Xác nhận giao dịch mua.
 • Nếu cần thay đổi, bạn có thể sửa đổi hoặc trao đổi phiên bản dự trữ, hoặc niêm yết các Phiên bản Dự trữ tiêu chuẩn đủ điều kiện để bán trên Marketplace phiên bản Dự trữ.
 • Bạn được quyền mua tối đa 20 phiên bản Dự trữ mỗi Vùng sẵn sàng mỗi tháng. Nếu cần thêm phiên bản Dự trữ, hãy điền đầy đủ mẫu đơn ở đây.
 • Giao dịch mua phiên bản Dự trữ là giao dịch không hoàn tiền.
 • Nếu đã mua phiên bản Dự trữ từ người bán là bên thứ ba, chúng tôi sẽ chia sẻ thông tin thành phố, tiểu bang và mã bưu chính của bạn với người bán để tính thuế. Nếu không muốn mua từ người bán là bên thứ ba, hãy bảo đảm chọn phiên bản Dự trữ được niêm yết “AWS” là người bán trong màn hình mua của bảng điều khiển.
Khách hàng sử dụng phiên bản Dự trữ lẫn Theo yêu cầu đều được áp dụng mức giá phiên bản Dự trữ trước để giảm thiểu chi phí. Bạn sẽ trả phí sử dụng thấp theo giờ cho mỗi giờ trong kỳ hạn phiên bản Dự trữ (nghĩa là, bạn được tính giá theo giờ bất kể có sử dụng trong giờ đó hay không). Khi tổng số lượng phiên bản đang chạy trong giờ quy định vượt quá số lượng Phiên bản Dự trữ hiện có mà bạn sở hữu, bạn sẽ được tính giá Theo yêu cầu.
 
Ví dụ, nếu sở hữu phiên bản Dự trữ có cùng thuộc tính và khu vực phiên bản (hoặc Vùng sẵn sàng nếu được áp dụng), hệ thống tính phí sẽ kiểm tra mỗi giờ để xem có tổng cộng bao nhiêu phiên bản bạn đang chạy khớp với các thông số này. Nếu là từ ba trở xuống thì bạn sẽ được tính phí bằng giá phiên bản Dự trữ cho mỗi phiên bản khớp chạy vào giờ đó. Nếu từ ba phiên bản trở lên đang chạy, bạn sẽ được tính phí bằng giá Theo yêu cầu cho các phiên bản bổ sung.