Việc mua Phiên bản đặt trước rất dễ dàng. Bạn có thể sử dụng Bảng điều khiển quản lý AWS hoặc công cụ API để hoàn thành giao dịch.

Giới thiệu về Phiên bản đặt trước Amazon EC2 (3:12)

Mua Phiên bản đặt trước bằng Bảng điều khiển quản lý AWS

 1. Đăng nhập vào Bảng điều khiển quản lý AWS.
 2. Trong menu Amazon Web Services, chọn “EC2”.
 3. Trong ngăn điều hướng bên trái, chọn “Reserved Instances” (Phiên bản đặt trước).
 4. Chọn “Purchase Reserved Instances” (Mua Phiên bản đặt trước).
 5. Chọn loại Phiên bản đặt trước, nền tảng, tùy chọn thanh toán, loại phiên bản, cấp dịch vụ và thời hạn. Ngoài ra, bạn có thể đánh dấu vào ô “Only show offerings that reserve capacity” (Chỉ hiện các dịch vụ có đặt trước dung lượng) để chọn Vùng sẵn sàng nếu muốn đặt trước dung lượng.
 6. Điều chỉnh số lượng phiên bản cần mua và đảm bảo rằng bạn hài lòng với mức giá nhận được.
 7. Xác nhận giao dịch mua.

Thông báo quan trọng về giao dịch mua

 • Nếu cần thay đổi, bạn có thể sửa đổi hoặc trao đổi phiên bản đặt trước, hoặc niêm yết bán các Phiên bản đặt trước tiêu chuẩn đủ điều kiện trên Chợ điện tử dành cho Phiên bản đặt trước. 
 • Bạn được quyền mua tối đa 20 Phiên bản đặt trước/Vùng sẵn sàng/tháng. Nếu cần thêm Phiên bản đặt trước, hãy điền đầy đủ vào biểu mẫu này.
 • Giao dịch mua Phiên bản đặt trước là giao dịch không hoàn tiền.
 • Nếu đã mua phiên bản Dự trữ từ người bán là bên thứ ba, chúng tôi sẽ chia sẻ thông tin thành phố, tiểu bang và mã bưu chính của bạn với người bán để tính thuế. Nếu không muốn mua từ người bán là bên thứ ba, hãy đảm bảo chọn Phiên bản đặt trước có thông tin người bán được niêm yết là “AWS” trong màn hình mua của bảng điều khiển.

Cách thức tính tiền

Khách hàng sử dụng cả Phiên bản đặt trước và Phiên bản theo nhu cầu sẽ được áp dụng trước mức giá Phiên bản đặt trước để giảm thiểu chi phí. Bạn sẽ trả phí sử dụng thấp theo giờ cho mỗi giờ trong kỳ hạn phiên bản Dự trữ (nghĩa là, bạn được tính giá theo giờ bất kể có sử dụng trong giờ đó hay không). Khi tổng số lượng phiên bản đang chạy trong giờ quy định vượt quá số lượng Phiên bản Dự trữ hiện có mà bạn sở hữu, bạn sẽ được tính giá Theo yêu cầu.

Ví dụ, nếu sở hữu phiên bản Dự trữ có cùng thuộc tính và khu vực phiên bản (hoặc Vùng sẵn sàng nếu được áp dụng), hệ thống tính phí sẽ kiểm tra mỗi giờ để xem có tổng cộng bao nhiêu phiên bản bạn đang chạy khớp với các thông số này. Nếu là từ ba trở xuống thì bạn sẽ được tính phí bằng giá phiên bản Dự trữ cho mỗi phiên bản khớp chạy vào giờ đó. Nếu có đang chạy nhiều hơn ba phiên bản, giá Theo nhu cầu sẽ được áp dụng cho các phiên bản bổ sung.

Tài nguyên định giá khác

Công cụ tính giá AWS

Dễ dàng tính phí hằng tháng của bạn với AWS

Nhận hỗ trợ định giá

Liên hệ với các chuyên gia AWS để được báo giá riêng

Tìm hiểu cách bắt đầu

Có nhiều cách để bắt đầu sử dụng Amazon EC2 miễn phí.

Tìm hiểu thêm 
Đăng ký tài khoản miễn phí

Nhận ngay quyền sử dụng Bậc miễn phí của AWS. 

Đăng ký 
Bắt đầu xây dựng trong bảng điều khiển

Bắt đầu xây dựng với Amazon EC2 trên Bảng điều khiển AWS.

Đăng nhập