Amazon Elastic Container Registry (Amazon ECR) là sổ đăng ký bộ chứa được quản lý hoàn toàn giúp bạn dễ dàng lưu trữ, chia sẻ và triển khai phần mềm bộ chứa ở bất cứ nơi nào. Khi bạn sử dụng Amazon ECR, các hình ảnh cũng như thành phần lạ của bạn duy trì độ sẵn sàng cao và khả năng triển khai đáng tin cậy.

Với Amazon ECR, bạn sẽ không phải trả tiền trước hay đưa ra cam kết gì. Bạn chỉ phải thanh toán cho lượng dữ liệu bạn lưu trữ trong các kho công khai hoặc riêng tư cũng như dữ liệu được truyền lên Internet. Phí truyền dữ liệu từ một kho riêng tư được tính vào tài khoản AWS sở hữu kho riêng tư đó. Phí truyền dữ liệu từ một kho công khai là miễn phí theo giới hạn đã chỉ định (và có thể được thực hiện ẩn danh). Ngoài những giới hạn đó, phí truyền dữ liệu được tính vào tài khoản AWS tải dữ liệu đó xuống từ kho công khai. Dung lượng lưu trữ luôn được tính phí vào tài khoản AWS sở hữu kho công khai hoặc riêng tư.

Bậc miễn phí của AWS *

Là một khách hàng mới của Amazon ECR, bạn nhận được 500 MB dung lượng lưu trữ mỗi tháng dành cho các kho riêng tư của mình trong một năm, đây là một phần trong Bậc miễn phí của AWS.

Cả khách hàng mới và hiện tại đều nhận được 50 GB dung lượng lưu trữ luôn miễn phí mỗi tháng dành cho các kho công khai của mình. Bạn có thể để truyền miễn phí 500 GB dữ liệu một cách ẩn danh (mà không cần sử dụng một tài khoản AWS) lên Internet từ một kho công khai mỗi tháng. Nếu bạn đăng ký một tài khoản AWS hoặc xác thực với Amazon ECR bằng một tài khoản AWS hiện tại, bạn có thể truyền miễn phí 5 TB dữ liệu lên Internet từ một kho công khai mỗi tháng. Bạn cũng nhận được băng thông không giới hạn miễn phí khi truyền dữ liệu từ một kho công khai lên các tài nguyên điện toán của AWS ở bất kỳ Khu vực AWS nào.

Mức sử dụng miễn phí được tính từng tháng trên toàn bộ các khu vực và tự động tính vào hóa đơn của bạn; mức sử dụng miễn phí không được cộng dồn.

Thông tin chi tiết về giá (vượt giới hạn bậc miễn phí)

Lưu trữ:

Dữ liệu được truyền từ kho riêng tư:

Dữ liệu được truyền từ kho công khai:

** Các bậc giá truyền dữ liệu từ các kho riêng tư ra ngoài tính tổng dữ liệu truyền ra bên ngoài trên Đám mây điện toán linh hoạt (EC2) của Amazon, Amazon ECR, Kho lưu trữ khối linh hoạt (EBS) của Amazon, Dịch vụ lưu trữ đơn giản (S3) của Amazon, Amazon S3 Glacier, Dịch vụ cơ sở dữ liệu quan hệ (RDS) của Amazon, Amazon SimpleDB, Dịch vụ hàng đợi đơn giản (SQS) của Amazon, Dịch vụ thông báo đơn giản (SNS) của Amazon, Amazon DynamoDB, Cổng lưu trữ AWS và Đám mây riêng ảo (VPC) của Amazon. Dữ liệu được truyền khi sao chép hình ảnh giữa các khu vực bằng cách sử dụng Sao chép liên khu vực phải chịu phí truyền dữ liệu ECR ra dựa trên khu vực của kho nguồn.
*** Dữ liệu được truyền từ kho công khai ra ngoài bị giới hạn theo IP nguồn khi tài khoản AWS không được sử dụng.

Ví dụ về giá:

Truyền dữ liệu “vào” và “ra” dùng để chỉ việc truyền vào và ra khỏi Amazon ECR. Dữ liệu được truyền giữa Amazon ECR và các dịch vụ khác trong cùng Khu vực, chẳng hạn như Amazon EC2, AWS Lambda, AWS App Runner hoặc AWS Fargate đều miễn phí (tức là 0,00 USD mỗi GB). Dữ liệu được truyền giữa Amazon ECR và các dịch vụ khác ở những khu vực khác nhau sẽ bị tính phí theo mức giá Truyền dữ liệu qua Internet ở cả hai đầu truyền.

Ví dụ về giá 1: Kho riêng tư của Amazon ECR với tác vụ truyền trong khu vực
Bạn là một khách hàng lưu trữ tổng cộng 40 GB hình ảnh phần mềm để chia sẻ riêng tư trong tổ chức của bạn. Bạn bị tính phí lưu trữ ở mức 0,10 USD mỗi GB, tức tổng 4 USD/tháng, nhưng không bị tính phí truyền dữ liệu vào. Các thành viên khác trong tổ chức của bạn sử dụng Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) trên Amazon EC2 hoặc AWS Fargate để mỗi tháng kéo 1 TB hình ảnh về cùng một khu vực để họ không bị tính phí truyền dữ liệu ra. Tổng chi phí = 4 USD/tháng

Ví dụ về giá 2: Kho riêng tư của Amazon ECR với tác vụ truyền giữa các khu vực
Bạn là một khách hàng lưu trữ tổng cộng 20 GB hình ảnh phần mềm tại khu vực us-east-1. Bạn bị tính phí lưu trữ 2 USD mỗi tháng, nhưng không bị tính phí cho việc truyền dữ liệu vào. Các thành viên khác trong tổ chức của bạn sử dụng Amazon ECS trên Amazon EC2 hoặc Fargate để kéo dữ liệu vào cùng một khu vực us-east-1 và vào khu vực us-west-1. Họ kéo 50 GB về mỗi tháng trên mỗi khu vực, nhưng chỉ bị tính phí cho việc truyền dữ liệu ra đến us-west-1. Dữ liệu được truyền ra bị tính phí 0,09 USD mỗi GB, tức tổng phí truyền dữ liệu ra là 4,50 USD. Tổng chi phí mỗi tháng là 2 USD cho việc lưu trữ và 4,50 USD cho việc truyền dữ liệu ra. Tổng chi phí = 2 USD + 4,50 USD = 6,50 USD/tháng

Ví dụ về giá 3: Khách hàng sử dụng kho công khai của Amazon ECR trong giới hạn miễn phí
Bạn là một khách hàng lưu trữ tổng cộng 40 GB hình ảnh và thành phần lạ của phần mềm để chia sẻ công khai. Bạn sử dụng kho công khai trong giới hạn miễn phí và không bị tính phí lưu trữ. Bạn cũng không bị tính phí truyền dữ liệu vào. Tổng chi phí = 0 USD.

Ví dụ về giá 4: Nhà phát triển ẩn danh sử dụng kho công khai của Amazon ECR trong giới hạn miễn phí
Bạn là một nhà phát triển ẩn danh mỗi tháng kéo về 300 GB từ sổ đăng ký công khai. Bạn sử dụng kho công khai trong giới hạn miễn phí, và không bị tính phí truyền dữ liệu ra. Tổng chi phí = 0 USD.

Ví dụ về giá 5: Khách hàng sử dụng kho công khai của Amazon ECR vượt quá giới hạn miễn phí
Bạn là một khách hàng sử dụng tài khoản AWS để mỗi tháng kéo 6 TB hình ảnh từ Kho công khai của ECR về trung tâm dữ liệu của bạn và mỗi tháng 8 TB về Khu vực AWS. 5 TB đầu tiên được kéo đến trung tâm dữ liệu của bạn nằm trong giới hạn miễn phí và bạn chỉ bị tính phí 90 USD cho việc truyền ra ngoài 1 TB vượt giới hạn (ở mức 0,09 USD mỗi GB) đến một đích không phải của AWS. 8 TB mỗi tháng được truyền miễn phí đến các Khu vực AWS. Tổng chi phí = 90 USD/tháng.

Trừ khi có ghi chú khác, các mức giá chưa bao gồm những loại thuế và thuế hải quan hiện hành, bao gồm thuế GTGT và thuế thương vụ hiện hành. Đối với khách hàng có địa chỉ thanh toán ở Nhật Bản, việc sử dụng dịch vụ AWS sẽ tuân thủ Thuế tiêu thụ của Nhật Bản. Tìm hiểu thêm về Thuế tiêu thụ.

Để truyền dữ liệu vượt 500 TB mỗi tháng,vui lòng liên hệ với chúng tôi.

Tài nguyên định giá khác

Công cụ tính giá AWS

Dễ dàng tính phí hằng tháng của bạn với AWS

Nhận hỗ trợ định giá

Liên hệ với các chuyên gia AWS để được báo giá riêng

Tìm hiểu cách bắt đầu sử dụng Amazon ECR

Truy cập trang hướng dẫn bắt đầu
Bạn đã sẵn sàng xây dựng chưa?
Bắt đầu với Amazon ECR
Bạn có thêm câu hỏi?
Liên hệ với chúng tôi