Quản lý danh tính và truy cập trong AWS

Quản lý danh tính và truy cập vào các tài nguyên và dịch vụ AWS một cách bảo mật

Thiết lập và quản lý các quy tắc bảo vệ cũng như kiểm soát truy cập chi tiết cho lực lượng lao động và khối lượng công việc của bạn.

Quản lý danh tính trên từng tài khoản AWS hoặc kết nối tập trung các danh tính với nhiều tài khoản AWS.

Cấp thông tin chứng thực bảo mật tạm thời cho các khối lượng công việc truy cập vào tài nguyên AWS của bạn.

Liên tục phân tích truy cập để điều chỉnh quy mô quyền trên hành trình tới đặc quyền tối thiểu.

Cách thức hoạt động

Với Quản lý danh tính và truy cập trong AWS (IAM), bạn có thể chỉ định những cá nhân hoặc thiết bị có thể truy cập các dịch vụ và tài nguyên trong AWS, quản lý tập trung các quyền chi tiết và phân tích truy cập để tinh chỉnh quyền trên AWS.
Tại sao nên sử dụng IAM? (1:17)
Tại sao nên sử dụng IAM?
Sử dụng IAM để quản lý và điều chỉnh quy mô khối lượng công việc cũng như quyền truy cập của lực lượng lao động một cách bảo mật, hỗ trợ khả năng linh hoạt và đổi mới của bạn trong AWS.
Tại sao nên sử dụng IAM?
Sử dụng IAM để quản lý và điều chỉnh quy mô khối lượng công việc cũng như quyền truy cập của lực lượng lao động một cách bảo mật, hỗ trợ khả năng linh hoạt và đổi mới của bạn trong AWS.

Trường hợp sử dụng

Áp dụng quyền chi tiết và mở rộng quy mô với khả năng kiểm soát truy cập dựa trên thuộc tính

Tạo các quyền chi tiết dựa trên thuộc tính người dùng—chẳng hạn như phòng ban, vai trò công việc và tên đội ngũ—bằng cách sử dụng khả năng kiểm soát truy cập dựa trên thuộc tính.

Tìm hiểu về kiểm soát truy cập dựa trên thuộc tính »

Quản lý truy cập theo từng tài khoản hoặc mở rộng quy mô truy cập trên các tài khoản và ứng dụng AWS

Quản lý danh tính theo từng tài khoản với IAM hoặc sử dụng IAM Identity Center để cung cấp quyền truy cập nhiều tài khoản và chỉ định ứng dụng trên AWS.

Tìm hiểu về quản lý tập trung danh tính và truy cập »

Thiết lập các quy tắc bảo vệ phòng ngừa cho toàn tổ chức trên AWS

Sử dụng các chính sách kiểm soát dịch vụ để thiết lập quy tắc bảo vệ quyền cho các vai trò cũng như người dùng IAM và triển khai một vành đai dữ liệu quanh tài khoản của bạn trong Tổ chức AWS.

Tìm hiểu về các quy tắc bảo vệ vành đai dữ liệu »

Thiết lập, xác minh và điều chỉnh quy mô quyền đối với đặc quyền tối thiểu

Hợp lý hóa quản lý quyền và sử dụng các phát hiện liên tài khoản khi bạn thiết lập, xác minh và tinh chỉnh các chính sách về hành trình tới đặc quyền tối thiểu.

Tìm hiểu về hành trình tới đặc quyền tối thiểu »

Cách bắt đầu sử dụng

Tìm hiểu về biện pháp thực hành bảo mật tốt nhất trong IAM

Giúp bảo mật tài nguyên AWS của bạn bằng các biện pháp thực hành bảo mật tốt nhất của IAM.

Khám phá tài liệu »

Bắt đầu sử dụng IAM

Xác định những gì người dùng có thể truy cập trong tổ chức của bạn.

Tìm hiểu thêm »

Kết nối với chuyên gia

Từ các chương trình cấp độ phát triển đến cấp độ doanh nghiệp, được hỗ trợ phù hợp vào đúng thời điểm.

Khám phá các lựa chọn hỗ trợ »

Khám phá thêm về AWS