IAM giúp bạn quản lý quyền truy cập vào tài nguyên AWS của mình. Khi sử dụng IAM, bạn có thể quản lý người nào có thể sử dụng tài nguyên AWS của bạn (xác thực) và họ có thể sử dụng tài nguyên nào và theo cách nào (ủy quyền).

Sử dụng các tài nguyên trên trang này để học cách bắt đầu với IAM.

Video

Nắm vững chính sách IAM sau chưa đầy 60 phút (55:35)
Làm thế nào để tạo chính sách IAM để kiểm soát quyền truy cập vào tài nguyên Amazon EC2 dựa trên thẻ? (7:09)
Truy cập bảo mật vào các dịch vụ AWS thông qua vai trò IAM (6:04)
Cách thiết lập người dùng IAM và đăng nhập vào Bảng điều khiển quản lý AWS bằng thông tin xác thực IAM (5:24)
Mở rộng tài khoản và quản lý quyền với AWS (37:34)
Bản tóm tắt chính sách Sử dụng IAM (2:50)

Liên tục cập nhật với AWS Online Tech Talks.

Khám phá thêm các tài nguyên khác về IAM

Truy cập trang tài nguyên
Bạn đã sẵn sàng xây dựng chưa?
Bắt đầu với IAM
Bạn có thêm câu hỏi?
Liên hệ với chúng tôi