AWS IQ dành cho chuyên gia

Trợ giúp khách hàng bằng chuyên môn AWS Certification của bạn và nhận thanh toán

AWS IQ cho phép khách hàng nhanh chóng tìm kiếm, tham gia và thanh toán cho các chuyên gia bên thứ ba được AWS chứng nhận đối với công việc dự án theo nhu cầu. AWS IQ cũng giúp bạn dễ dàng sử dụng AWS Certification để trợ giúp khách hàng AWS. Với AWS IQ, bạn có vùng làm việc an toàn để cộng tác và đưa ra các tư vấn về dự án, cùng với cách thức nhận thanh toán dễ dàng.

Kết nối với khách hàng AWS, chứng tỏ chuyên môn của bạn và nhận thanh toán (1:40)

Lợi ích

Xây dựng doanh nghiệp của bạn

Khai thác hàng nghìn khách hàng AWS cần trợ giúp về dự án mới hoặc dự án hiện tại, nhưng thiếu thời gian hoặc kỹ năng cần thiết để hoàn thành dự án. Bạn có thể trợ giúp họ hoàn thành các dự án này bằng chuyên môn AWS Certification và phát triển doanh nghiệp của bạn.

Tiếp thị chuyên môn của bạn

Giới thiệu kinh nghiệm và kỹ năng AWS của bạn để khách hàng tin tưởng rằng bạn là lựa chọn thích hợp cho dự án của họ. Hồ sơ của bạn cần bao gồm AWS Certification, kinh nghiệm nghề nghiệp cũng như các phần đánh giá và xếp hạng từ công việc dự án trước.

Quản lý dự án một cách đơn giản

Khách hàng AWS sẽ yêu cầu trợ giúp về dự án thông qua AWS IQ. Bạn có thể nhanh chóng phản hồi về phạm vi công việc đơn giản và mức giá cố định. Dự án sẽ bắt đầu khi khách hàng đồng ý với đề xuất. Bạn có thể yêu cầu thanh toán khi hoàn tất các mốc, trả trước hoặc theo lịch trực tiếp thông qua AWS IQ.

Cách thức hoạt động

Trường hợp sử dụng

Hướng dẫn khách hàng về các dịch vụ AWS

Giúp khách hàng xác định dịch vụ AWS nào là thích hợp nhất để đạt được mục tiêu của họ. Ví dụ: cho khách hàng thấy dịch vụ phân tích AWS nào sẽ cung cấp khả năng điều chỉnh quy mô họ cần, ở mức chi phí phù hợp với ngân sách của họ.

Hướng dẫn về kiến trúc cho khách hàng

Đưa ra hướng dẫn về cách bắt đầu và tối ưu hóa các dự án AWS từ khi bắt đầu. Ví dụ: giúp khách hàng lên kế hoạch kiến trúc dành cho kho dữ liệu bằng Amazon Redshift để tiết kiệm chi phí hết mức có thể.

Thiết lập dịch vụ AWS

Trợ giúp khách hàng khởi chạy dịch vụ AWS để bắt đầu dự án. Ví dụ: thiết lập Amazon Cognito cho khách hàng để họ có thể tăng cường tính bảo mật của ứng dụng di động mà họ đang xây dựng.

Di chuyển khối lượng công việc sang AWS

Hướng dẫn khách hàng cách thức hiệu quả và thích hợp nhất để di chuyển khối lượng công việc sang AWS. Ví dụ: giúp khách hàng chọn cơ sở dữ liệu AWS đáp ứng tốt nhất nhu cầu của họ rồi di chuyển cơ sở dữ liệu cũ sang AWS RDS để tận dụng khả năng điều chỉnh quy mô tốt hơn và quản trị dễ dàng hơn.

Ước tính và tối ưu hóa mức chi tiêu dành cho AWS

Tư vấn về cách lên kế hoạch ngân sách của khách hàng cho các dự án AWS và cách đảm bảo tối ưu hóa môi trường để tiết kiệm chi phí. Ví dụ: hướng dẫn khách hàng cách điều chỉnh quy mô phiên bản Amazon EC2 thích hợp để giảm chi phí và cách sử dụng Phiên bản dự trữ hoặc EC2 Spot để tiết kiệm chi phí.

Xây dựng ứng dụng

Trợ giúp thực tế cho khách hàng về việc xây dựng ứng dụng trên AWS. Ví dụ: xây dựng một trang web cho khách hàng vừa thiết lập AWS Lightsail.

Nghiên cứu điển hình

Elementryx

Elementryx là một Đối tác tư vấn nâng cao AWS quy mô nhỏ, có chuyên môn về DevOps và cơ sở hạ tầng dưới dạng mã. Chúng tôi lập chiến lược, xây dựng và tối ưu hóa cơ sở hạ tầng đám mây cho các tổ chức thuộc mọi quy mô.

“Là Đối tác nâng cao AWS, chúng tôi thích làm việc với khách hàng trong những dự án phức tạp, nhưng cùng dành nhiều thời gian tìm kiếm khách hàng tiềm năng, thiết lập với khách hàng, quản lý hóa đơn và theo dõi thanh toán. Vì AWS IQ kết nối chúng tôi trực tiếp với khách hàng và tinh giản các quy trình phức tạp như thanh toán, chúng tôi ít phải bận tâm về các công việc hậu cần và có thể dành nhiều thời gian hơn cho những công việc chúng tôi yêu thích, làm tốt và tạo ra giá trị trực tiếp cho khách hàng.”

- Yosef van Bemmelen – Nhà đồng sáng lập và Trưởng phòng Phát triển kinh doanh, Elementryx

Belle Fleur Technologies

“Điều khiến chúng tôi thích thú nhất về AWS IQ là cách dịch vụ này giúp chúng tôi điều chỉnh quy mô hoạt động kinh doanh và kết nối với những khách hàng mà chúng tôi sẽ không bao giờ có cơ hội cộng tác nếu không có AWS IQ. Với AWS IQ, chúng tôi có thể cung cấp các giải pháp này cho khách hàng trên toàn cầu, giúp nhiều tổ chức hơn khai thác các dịch vụ AWS, làm việc hiệu quả hơn và đưa ra những quyết định dựa trên dữ liệu.”

- Tia Dubuisson – Chủ tịch kiêm Nhà đồng sáng lập, Belle Fleur Technologies

I/O Merchant

Henrik Balle là Giám đốc kiêm Kiến trúc sư trưởng về doanh nghiệp đám mây của I/O merchant. I/O merchant là một nhà cung cấp giải pháp đám mây tập trung vào chiến lược và triển khai đám mây AWS, trợ giúp các doanh nghiệm thiết lập nền tảng đám mây vững chắc và điều chỉnh quy mô, trong đó có Bảo mật & Tuân thủ, DevOps và Di chuyển.

"AWS IQ chính là sự liên kết còn thiếu giữa khách hàng AWS và chuyên gia AWS. Là chuyên gia AWS, AWS IQ sẽ giúp tôi hỗ trợ khách hàng tốt hơn khi họ có nhu cầu mục tiêu, gặp khó khăn trong việc bắt đầu với đám mây hoặc muốn đẩy nhanh sự hiện diện của họ trên đám mây mà không cần phải cam kết các nguồn lực toàn thời gian mới.”

- Henrik Balle – Giám đốc kiêm Kiến trúc sư trưởng về doanh nghiệp đám mây, I/O Merchant