Tính năng dành cho chuyên gia của AWS IQ

Kết nối với những khách hàng AWS cần chuyên môn của bạn

Những khách hàng AWS gửi yêu cầu qua AWS IQ sẵn sàng cộng tác với chuyên gia thích hợp. Nếu yêu cầu đòi hỏi bộ kỹ năng của bạn, bạn có thể gửi một đề xuất có mô tả về công việc và giá.

Tiếp thị các kỹ năng AWS của bạn

Xây dựng hồ sơ để khách hàng tin tưởng rằng bạn có những kỹ năng AWS phù hợp với nhu cầu của dự án. Hồ sơ của bạn cần bao gồm AWS Certification, kinh nghiệm nghề nghiệp cũng như các phần đánh giá và xếp hạng từ công việc dự án trước.

Tích hợp tính năng quản lý dự án và thanh toán

Tất cả công việc dự án đều được hoàn thành trong AWS IQ, tại đây bạn có thể cộng tác với khách hàng và yêu cầu quyền đối với tài khoản của họ. Bạn có thể yêu cầu thanh toán sau khi đáp ứng các mốc, trả trước hoặc lên lịch thanh toán trước. Khách hàng bị tính phí trên hóa đơn AWS của họ và bạn sẽ được thanh toán khoản phí của mình, trừ đi 2,5% phí AWS IQ. Chợ điện tử AWS sẽ thanh toán vào tài khoản của bạn hoặc công ty bạn. Tìm hiểu thêm về các khoản thanh toán.

Kết nối với Khách hàng AWS trên AWS IQ

Kết nối với Khách hàng AWS, chứng tỏ chuyên môn của bạn và nhận thanh toán.