AWS IQ

Nhận được trợ giúp theo nhu cầu từ các chuyên gia bên thứ ba được chứng nhận AWS

AWS IQ giúp khách hàng tìm kiếm, cộng tác an toàn với và thanh toán cho các chuyên gia bên thứ ba có chứng chỉ của AWS đối với công việc dự án theo nhu cầu. Các chuyên gia trên AWS IQ có thể giúp bạn bắt đầu và hoàn thành dự án nhanh hơn bằng cách hỗ trợ thực tế từ xa trong nhiều dự án, chẳng hạn như lưu trữ trang web, di chuyển cơ sở dữ liệu, thiết lập mạng, xây dựng giải pháp phân tích hoặc tối ưu hóa việc sử dụng dịch vụ AWS.

Hoàn thành dự án nhanh hơn với sự trợ giúp từ các chuyên gia bên thứ ba có chứng chỉ của AWS(1:42)

Lợi ích

Tìm chuyên gia được chứng nhận AWS

Dễ dàng tìm thấy các chuyên gia được chứng nhận AWS mà không phải tìm kiếm trong nhiều diễn đàn hoặc dịch vụ việc làm tự do. Các chuyên gia được chứng nhận AWS đều đã hoàn thành ít nhất một AWS Certification, do đó, bạn có thể tin tưởng ở kinh nghiệm và kỹ năng AWS của chuyên gia đã chọn. Xem xét hồ sơ của chuyên gia cũng như phần xếp hạng và đánh giá trong các dự án khác của họ.

Cộng tác an toàn

Bạn có thể cấp cho chuyên gia quyền truy cập tài khoản AWS của bạn để họ trợ giúp thực tế. Đặc quyền truy cập được điều chỉnh phạm vi theo nhu cầu của dự án. Bạn có thể xem xét hoạt động của chuyên gia trong tài khoản của mình và thu hồi quyền truy cập bất kỳ lúc nào.

Tích hợp tính năng thanh toán

Khi chuyên gia hoàn thành các mốc dự án, bạn có thể dễ dàng xem xết các yêu cầu thanh toán của chuyên gia và chi trả cho chuyên gia qua tài khoản AWS của bạn. Chi phí dự án AWS IQ sẽ được tính vào hóa đơn AWS của bạn.

Trường hợp sử dụng

Trang web

Cho dù bạn đang tìm kiếm một trang web tiếp thị, đa phương tiện hay thương mại điện tử, AWS sẽ cung cấp cho bạn hàng loạt các tùy chọn lưu trữ trang web và ứng dụng web. Các chuyên gia được chứng nhận AWS có thể giúp bạn tạo ứng dụng web và di chuyển trang web từ môi trường tại chỗ sang AWS, lưu trữ cơ sở hoặc đám mây công khai khác.

Ví dụ: 

Di chuyển trang web sang AWS
“Chúng tôi cần di chuyển trang web WordPress hiện tại từ nhà cung cấp dịch vụ lưu trữ khác sang AWS. Trang web của chúng tôi hiện quá chậm và tôi muốn được trợ giúp để xác định xem nên sử dụng dịch vụ AWS nào.”
Yêu cầu đã nhận được 7 phản hồi và đề xuất với mức giá từ 500 USD đến 2,000 USD.

Thiết kế ứng dụng web serverless
“Tôi đang muốn xây dựng một ứng dụng web serverless dựa trên GraphQL. Tôi đã quen thuộc với AppSync và Amplify nhưng tôi muốn được hướng dẫn về những công nghệ nên sử dụng và quy trình thực hiện tốt nhất."
Yêu cầu đã nhận được 6 phản hồi và đề xuất với mức giá từ 200 USD đến 620 USD.

Cơ sở dữ liệu

Với danh mục của AWS về các cơ sở dữ liệu được quản lý đầy đủ, hiệu năng cao và hiệu quả về chi phí, bạn có thể dễ dàng di chuyển và triển khai trong đám mây nhờ hiệu năng, khả năng điều chỉnh quy mô và tính sẵn sàng. Các chuyên gia được chứng nhận AWS có thể giúp bạn thiết lập cơ sở dữ liệu và di chuyển cơ sở dữ liệu hiện có sang AWS.

Ví dụ:

Di chuyển sang RDS
"Chúng tồi cần di chuyển một cơ sở dữ liệu máy chủ SQL từ công ty lưu trữ địa phương sang AWS trong quý này. Chúng tôi cần một chuyên gia giúp chúng tôi cân nhắc các lựa chọn và tiến hành di chuyển."
Yêu cầu đã nhận được 7 phản hồi và đề xuất với mức giá từ 5,000 USD đến 16,000 USD.

Tối ưu hóa cơ sở dữ liệu RDS MySQL
“Tôi cần ai đó phân tích cơ sở dữ liệu của mình và đề xuất các cải thiện để tối ưu hóa hiệu năng. Tôi không chắc liệu đã đến lúc tăng loại phiên bản chưa và có đủ chỗ để chỉnh sửa chỉ mục, thông số và loại lưu trữ không.”
Yêu cầu đã nhận được 5 phản hồi và đề xuất với mức giá từ 300 USD đến 2,000 USD.

Kết nối mạng

AWS cung cấp bộ dịch vụ kết nối mạng phong phú để thiết kế một kiến trúc kết nối mạng mạnh mẽ, đem lại khả năng kết nối an toàn và tinh giản, đồng thời phân phối nội dung và ứng dụng có độ sẵn sàng cao trên toàn cầu. Các chuyên gia được chứng nhận AWS có thể giúp bạn lên kế hoạch, thiết lập và điều chỉnh mạng của mình.

Ví dụ:

VPC dành cho kiến trúc serverless
“Chúng tôi muốn cấu hình tất cả các dịch vụ AWS của mình trong kiến trúc serverless (Lambda, API Gateway, DynamoDB, S3, CloudWatch) trong VPC để giảm thiểu việc truy cập qua Internet. Mục tiêu là tạo ra một lớp bảo vệ quanh các dịch vụ của chúng tôi.”
Yêu cầu đã nhận được 12 phản hồi và đề xuất với mức giá từ 295 USD đến 1,000 USD.

Cần trợ giúp về VPN site-to-site (điểm nối điểm)
“Công ty của chúng tôi cần tạo một kết nối VPN site-to-site từ môi trường AWS của chúng tôi đến mạng của đối tác. Chúng tôi đang tìm kiếm một nhà tư vấn có chuyên môn về kết nối mạng và AWS để cung cấp các biện pháp tốt nhất cho cấu hình và kiến trúc.”
Yêu cầu đã nhận được 7 phản hồi và đề xuất với mức giá từ 345 USD đến 18,000 USD.

Phân tích

Để xây dựng giải pháp phân tích cho bạn, AWS cung cấp danh mục dịch vụ toàn diện nhất để bạn di chuyển, lưu trữ và phân tích dữ liệu. Các giải pháp phân tích do AWS cung cấp có thể đem lại quy mô, tốc độ và tính linh hoạt cần thiết để kết hợp các loại dữ liệu và phương pháp phân tích khác nhau nhằm có được những hiểu biết sâu sắc hơn. Dù bạn cần được tư vấn trong vài giờ để thiết kế một giải pháp báo cáo hay cần được trợ giúp thiết lập kho dữ liệu trong thực tế, chuyên gia được chứng nhận AWS đều có thể trợ giúp bạn.

Ví dụ:

Tư vấn về kho dữ liệu
“Tôi muốn xây dựng một kho dữ liệu để các nhóm của tôi có thể báo cáo về hoạt động kinh doanh. Tôi đang tìm kiếm người nào đó có thể giải thích những lợi ích và hạn chế của các lựa chọn khác nhau trên AWS. Tôi cũng muốn có một tập lệnh CloudFormation để phục vụ cho việc xây dựng.”
Yêu cầu đã nhận được 4 phản hồi và đề xuất với mức giá từ 300 USD đến 2,400 USD.

Phân tích theo thời gian thực
“Tôi đang muốn xây dựng một dự án phân tích gồm 5 giai đoạn, sử dụng tất cả các dịch vụ gốc của AWS. Mục tiêu của tôi là xử lý hàng loạt cho đến xử lý theo thời gian thực các nguồn dữ liệu và cung cấp một nguồn dữ liệu xác thực duy nhất cho việc tạo danh mục, lưu trữ và phân tích dữ liệu theo cách thức tùy biến và hỗ trợ BI.”
Yêu cầu đã nhận được 6 phản hồi và đề xuất với mức giá từ 1,000 USD đến 4,000 USD.

Tối ưu hóa chi phí

Với AWS, bạn có thể dễ dàng điều chỉnh chính xác quy mô dịch vụ, tận dụng Phiên bản dự trữ và sử dụng các công cụ quản lý chi phí mạnh mẽ để theo dõi chi phí, để lúc nào bạn cũng có thể biết được mình đang tiêu tốn bao nhiêu. Các chuyên gia được chứng nhận AWS có thể giúp bạn tối ưu hóa việc sử dụng dịch vụ AWS.

Ví dụ:

Xây dựng báo cáo chi phí tùy chỉnh
“Chúng tôi muốn nắm rõ hơn mức chi tiêu cho EC2 và cần được trợ giúp xây dựng một báo cáo nêu các chi phí mà ID phiên bản EC2 bóc tách. Chúng tôi cũng muốn nhận được đề xuất về cơ hội điều chỉnh quy mô các phiên bản và mở rộng việc sử dụng phiên bản dự trữ hoặc Savings Plan.”
Yêu cầu đã nhận được 10 phản hồi và đề xuất với mức giá từ 500 USD đến 4,000 USD.

Tối ưu hóa việc sử dụng AWS của chúng tôi
“Chúng tôi cho rằng mình đang bỏ lỡ các cơ hội tối ưu hóa việc sử dụng AWS và giảm mức chi tiêu hàng tháng. Chúng tôi cần một chuyên gia giúp chúng tôi tìm hiểu các yếu tố phát sinh chi phí hiện tại và khai thác tối đa giá trị của các khoản đầu tư vào AWS.”
Yêu cầu đã nhận được 5 phản hồi và đề xuất với mức giá từ 500 USD đến 2,000 USD.

Cách thức hoạt động

Bài viết

Demola Sanusi – Chuyên gia AWS IQ
Ngày 5 tháng 3 năm 2020

Xem các bài viết khác tại đây.

Bogdan Kulbida – Chuyên gia AWS IQ
Ngày 20 tháng 2 năm 2020
Sribatsa Das – Chuyên gia AWS IQ
Ngày 20 tháng 3 năm 2020

Nghiên cứu điển hình

Anaconda

Với hơn 15 triệu người dùng, Anaconda cung cấp một nền tảng khoa học dữ liệu phổ biến và nền tảng machine learning hiện đại. Anaconda Enterprise cung cấp khoa học dữ liệu và machine learning một cách nhanh chóng và trên quy mô lớn, tận dụng hết tiềm năng từ các sáng kiến machine learning và khoa học dữ liệu của khách hàng.

“Thông qua AWS IQ, chúng tôi đã tìm thấy các chuyên gia có nhiều năm kinh nghiệm về kiến trúc AWS. Chúng tôi có thể đánh giá các đề xuất dự án của nhiều chuyên gia, so sánh chi phí và chọn chuyên gia phù hợp nhất cho dự án của mình. Sau công việc tư vấn thành công đầu tiên, chúng tôi đã quyết định thuê chuyên gia triển khai các đề xuất trực tiếp trong tài khoản AWS của chúng tôi. Với AWS IQ, dự án có mức ưu tiên cao này đã rút ngắn được vài tuần thực hiện và chúng tôi có thể đem lại giá trị cho khách hàng sớm hơn.”

- Scott Collison – Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành, Anaconda

Empowered to Run

Empowered to Run hướng dẫn các nhà lãnh đạo sáng suốt ở mọi nơi điều hành văn phòng thành công và quản lý một cách hiệu quả. Tổ chức phi lợi nhuận này đang phát triển các công cụ trực tuyến có thể điều chỉnh quy mô để hướng dẫn các ứng viên cho hơn 520.000 văn phòng của địa phương và tiểu bang trên toàn quốc.

"Là một tổ chức khởi nghiệp về công nghệ dân sinh, chúng tôi cần xây dựng những công cụ mạnh mẽ, hữu hiệu – và để làm điều đó, chúng tôi phải có khả năng khai thác các chuyên gia một cách nhanh chóng và không tốn kém. Chúng tôi đã dùng AWS IQ để kết nối trong vài giờ với 4 nhà phát triển và kiến trúc sư thân thiện được chứng nhận AWS, nhằm giải quyết một thách thức quan trọng mà chúng tôi đang gặp phải. Trong vài giờ tiếp theo, chúng tôi đã khởi động một dự án có định nghĩa và phạm vi, nằm trong ngân sách, kết nối chuyên gia vào môi trường phát triển của chúng tôi chỉ bằng vài cú nhấp chuột.”

- Tiến sĩ Steven Sinha – Giám đốc điều hành, Empowered to Run

Bắt đầu ngay

Gửi yêu cầu

  • Cho chuyên gia biết điều bạn cần 
  • Trò chuyện hoặc hội nghị qua video với các chuyên gia được chứng nhận để tìm chuyên gia phù hợp nhất cho dự án của bạn 
  • Nhận đề xuất của chuyên gia về công việc có giá thầu cố định

Hoàn thành công việc

  • Cấp cho chuyên gia quyền truy cập tạm thời vào một số khu vực cụ thể trong tài khoản AWS của bạn. Bạn có thể thu hồi quyền truy cập bất kỳ lúc nào và quyền truy cập sẽ hết hạn khi hoàn thành dự án 
  • Giao tiếp với chuyên gia bất kỳ lúc nào thông qua tính năng trò chuyện hoặc video 
  • Xem nhật ký theo thời gian thực về tất cả những hoạt động đã hoàn thành trong tài khoản của bạn

Dễ dàng thanh toán cho công việc đã hoàn thành

  • Xem xét và chấp thuận các đề xuất dự án trước khi bắt đầu bất kỳ công việc nào
  • Chấp thuận thanh toán vào các mốc đã định hoặc sau khi dự án hoàn thành
  • Thanh toán trực tiếp qua tài khoản AWS của bạn