AWS Key Management Service (KMS)

Dễ dàng tạo và kiểm soát khóa được sử dụng để mã hóa dữ liệu của bạn

AWS Key Management Service (KMS) là dịch vụ được quản lý giúp bạn dễ dàng tạo và kiểm soát các khóa mã hóa được sử dụng để mã hóa dữ liệu và sử dụng các mô-đun bảo mật phần cứng đạt chuẩn FIPS 140-2 để bảo mật cho các khóa của bạn. AWS Key Management Service được tích hợp với hầu hết các dịch vụ AWS khác để giúp bạn bảo vệ dữ liệu lưu với các dịch vụ đó. AWS Key Management Service cũng được tích hợp với AWS CloudTrail để cung cấp cho bạn nhật ký của toàn bộ hoạt động sử dụng khóa, qua đó giúp đáp ứng các nhu cầu về pháp lý và tuân thủ của bạn.

Dùng thử AWS Key Management Service

Bậc miễn phí của AWS bao gồm 20.000 yêu cầu AWS Key Management Service miễn phí mỗi tháng.

Xem chi tiết về Bậc miễn phí của AWS »

Lợi ích

Được quản lý toàn phần

AWS Key Management Service là dịch vụ được quản lý hoàn toàn, nhờ đó bạn có thể tập trung vào các nhu cầu mã hóa của ứng dụng trong khi AWS xử lý vấn đề về tính sẵn sàng, bảo mật vật lý và bảo trì phần cứng của cơ sở hạ tầng cơ sở.

Tìm hiểu thêm >>

Quản lý khóa tập trung

AWS Key Management Service cung cấp cho bạn khả năng kiểm soát tập trung các khóa mã hóa. KMS đưa ra một dạng hiển thị đơn nhất cho toàn bộ hoạt động sử dụng khóa trong tổ chức của bạn. Bạn có thể dễ dàng tạo, nhập và xoay vòng các khóa cũng như xác định các chính sách sử dụng và kiểm tra mức sử dụng từ Bảng điều khiển quản lý AWS hoặc bằng cách sử dụng AWS SDK hoặc CLI.

Tìm hiểu thêm >>

Tích hợp với các dịch vụ AWS

AWS Key Management Service được tích hợp với một số dịch vụ AWS để đơn giản hóa việc mã hóa dữ liệu mà bạn lưu trữ với các dịch vụ này sử dụng các khóa mà bạn quản lý.

Tìm hiểu thêm >>

Mã hóa cho tất cả các ứng dụng của bạn

AWS Key Management Service giúp đơn giản hóa việc quản lý khóa mã hóa được dùng để mã hóa dữ liệu lưu bởi các ứng dụng của bạn bất kể vị trí lưu trữ. KMS cung cấp một SDK để tích hợp theo chương trình việc mã hóa và quản lý khóa vào các ứng dụng của bạn.

Tìm hiểu thêm >>

Tính năng kiểm tra tích hợp sẵn

AWS Key Management Service hoạt động với AWS CloudTrail để cung cấp cho bạn nhật ký các lệnh gọi API được thực hiện tới hoặc bởi KMS. Các nhật ký này giúp bạn đáp ứng các yêu cầu về tuân thủ và pháp lý bằng cách cung cấp các chi tiết về thời gian truy cập khóa và người truy cập khóa.

Tìm hiểu thêm >>

Chi phí thấp

Việc lưu trữ các khóa mặc định trong tài khoản của bạn là không mất phí. Bạn chỉ phải trả phí cho các khóa chính bổ sung mà bạn tạo và cho mức sử dụng khóa của bạn.

Tìm hiểu thêm >>

Bảo mật

AWS Key Management Service cung cấp cho bạn vị trí bảo mật để lưu và sử dụng khóa mã hóa, sử dụng các mô-đun bảo mật phần cứng đạt chuẩn FIPS 140-2, trong đó các khóa không được mã hóa chỉ được sử dụng trong bộ nhớ. Các khóa KMS không bao giờ được truyền ra bên ngoài các khu vực AWS nơi các khóa được tạo.

Tìm hiểu thêm >>

Tuân thủ

Khả năng kiểm soát bảo mật và chất lượng trên AWS KMS đã được đánh giá và chứng nhận bởi nhiều chương trình tuân thủ.

Tìm hiểu thêm >>

Product-Page_Standard-Icons_01_Product-Features_SqInk
Xem các tính năng sản phẩm

Tìm hiểu về tính bảo mật, tính tuân thủ và tính sẵn sàng của AWS Key Management Service.

Tìm hiểu thêm 
Product-Page_Standard-Icons_02_Sign-Up_SqInk
Đăng ký tài khoản miễn phí

Có quyền sử dụng ngay lập tức Bậc miễn phí của AWS. 

Đăng ký 
Product-Page_Standard-Icons_03_Start-Building_SqInk
Bắt đầu xây dựng trong bảng điều khiển

Bắt đầu xây dựng với AWS Key Management Service trên Bảng điều khiển AWS.

Đăng nhập