โปรแกรม Cloud Ambassador ของ AWS Educate คืออะไร

โปรแกรม Cloud Ambassador ของ AWS Educate เป็นโปรแกรมสำหรับนักการศึกษาระบบคลาวด์ชั้นสูงที่ทำหน้าที่เป็นตัวแทนและผู้เผยแพร่เทคโนโลยีของ AWS Educate ผู้นำเหล่านี้จะแบ่งปันข้อมูลความรู้และประสบการณ์ของตนในการสอนการประมวลผลระบบคลาวด์ร่วมกับนักการศึกษาคนอื่นๆ ในสถาบันและชุมชนของตน ตลอดจนทั่วโลก Cloud Ambassador เป็นที่ยอมรับในชุมชนการศึกษา ได้รับการพัฒนาต่อยอดอย่างมืออาชีพ และมีสิทธิ์ที่จะได้รับสิทธิประโยชน์สุดพิเศษเพื่อช่วยให้นักการศึกษาคนอื่นๆ มอบประสบการณ์การเรียนรู้เกี่ยวกับการประมวลผลระบบคลาวด์แก่นักเรียน/นักศึกษาเพื่อเตรียมนักเรียน/นักศึกษาให้พร้อมสำหรับตลาดแรงงานยุคใหม่  

นักการศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโปรแกรมคือนักการศึกษาที่:

 • เป็นผู้ใช้ AWS ที่มีประสบการณ์ทั้งในด้านการศึกษาและในเชิงพาณิชย์
 • มีประสบการณ์ในการสอนแนวคิดเกี่ยวกับการประมวลผลระบบคลาวด์ให้แก่นักเรียน/นักศึกษา
 • มีความยินดีที่จะแบ่งปันประสบการณ์กับชุมชน AWS Educate
 • มีความกระตือรือร้นที่จะได้เข้าร่วมชุมชนนักการศึกษาที่ให้ความสำคัญกับการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับระบบคลาวด์และการเตรียมนักเรียน/นักศึกษาให้พร้อมสำหรับตลาดแรงงานยุคใหม่
 
เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับกลุ่ม Cloud Ambassador ปี 2019 และ 2020
 
 

สิทธิประโยชน์ของสมาชิก

การพัฒนาอย่างมืออาชีพ

 • การฝึกอบรมพิเศษในกิจกรรมคัดสรรของ AWS
 • เครดิตส่งเสริมการขาย AWS ที่เพิ่มขึ้น
 • การเข้าร่วมการสนทนาในหัวข้อการเสวนาเชิงเทคนิคกับทีมบริการของ AWS ทุกไตรมาส
 • การร่วมมือกับ AWS และ Cloud Ambassador ในการพัฒนาเนื้อหา

การเข้าถึงสุดพิเศษ

 • การเข้าถึงบริการของ AWS บางรายการก่อนใครภายใต้ NDA
 • คำเชิญให้เข้าร่วมกิจกรรมสุดพิเศษของ AWS
 • สิ่งของและอุปกรณ์รุ่นพิเศษ
 • สิทธิ์การเข้าถึงความเป็นผู้นำ AWS
 • ส่วนลดค่าลงทะเบียนสำหรับ AWS re:Invent

การรับรอง

 • การรับรอง ณ กิจกรรมของ AWS
 • การแต่งตั้งพิเศษในพอร์ทัล AWS Educate
 • การเข้าร่วมในการตลาดของ AWS Educate
 • ความสามารถในการแบ่งปันความเป็นผู้นำทางความคิดกับชุมชนทั่วโลกของ AWS Educate

Cloud Ambassador แนะนำของ AWS Educate

Mike Sosnkowski

Niranjan Udas คือ Cloud Ambassador ประจำเดือนของ AWS Educate เรียนรู้วิธีที่เขาใช้ AWS Educate ในชั้นเรียน

Niranjan Udas เป็นกรรมการผู้จัดการของ Genese Cloud Academy (GCA), วิศวกรซอฟต์แวร์, ผู้บรรยาย, AWS Certified Developer และผู้ประกอบการ Niranjan ได้ช่วยเตรียมความพร้อมให้วิทยาลัย 30 แห่ง นักการศึกษา 60 ราย และนักเรียน/นักศึกษาอีก 1,750 รายเพื่อใช้งาน AWS Educate ผ่าน GCA เขาเริ่มต้นเส้นทางการเรียนรู้ของตนในปี 2018 เพื่อเป็นช่องทางหนึ่งในการค้นหาวิธีที่ดีที่สุดในการสอนนักเรียนเกี่ยวกับการประมวลผลบนระบบคลาวด์ ตั้งแต่นั้นมา Niranjan ก็ได้สร้างห้องเรียน AWS Educate มากมายเพื่ออำนวยความสะดวกในการเรียนรู้บนระบบคลาวด์ การประมวลผลแบบไร้เซิร์ฟเวอร์ และ AI/ML ให้กับนักเรียน/นักศึกษาหลายร้อยราย นอกจากนี้ Niranjan ยังช่วยให้นักเรียน/นักศึกษา 60 รายในประเทศเนปาลได้เป็น AWS Certified Cloud Practitioner รวมถึงเริ่มต้นฝ่าย Educate ของ GCA ในบังกลาเทศและปากีสถานอีกด้วย

 • อ่านเพิ่มเติม »

  และนี่คือคำพูดของ Niranjan: 

  หลักสูตรโปรด

  ผมชอบสอนนักเรียนแบบปฏิบัติจริง เนื่องจากนักเรียนของผมส่วนใหญ่เป็นผู้เริ่มต้น ผมจึงสนุกกับการสอนพื้นฐานของการประมวลผลบนระบบคลาวด์และเว็บเทคโนโลยี หลักสูตรที่ผมชอบสอนก็คือการประมวลผลบนระบบคลาวด์ระดับเริ่มต้น เพราะเป็นช่วงเวลาที่นักเรียนจะต้องการความช่วยเหลือมากที่สุด เมื่อเริ่มคุ้นเคยมากขึ้นและได้ลองปฏิบัติจริงในการประมวลผลบนระบบคลาวด์แล้ว นักเรียนก็สามารถเริ่มสำรวจและเรียนรู้ได้อย่างเป็นอิสระมากขึ้น

  แอปพลิเคชันของ AWS

  นักเรียนจะสนใจเรียนรู้เกี่ยวกับระบบคลาวด์ก็ต่อเมื่อพวกเขาเข้าใจหลักการตั้งแต่พื้นฐานเท่านั้น เมื่อคุ้นเคยกับระบบคลาวด์แล้ว นักเรียนก็จะหันเหไปยังการดำเนินการบนระบบคลาวด์ที่เป็นที่นิยมอย่าง AI/ML, ทักษะ Alexa และวิทยาการหุ่นยนต์ AWS Educate ทำให้ผมมีแพลตฟอร์มให้นักเรียนได้เรียนรู้และฝึกทักษะของตนในสาขายอดนิยมต่างๆ บนระบบคลาวด์เหล่านี้ได้

  คำแนะนำสำหรับเพื่อนนักการศึกษา

  เมื่อมีนักเรียนจำนวนมากขึ้นที่สนใจในสิ่งที่คุณสอน คุณจะต้องการความช่วยเหลือจากนักการศึกษาจำนวนมากขึ้นด้วย คอยมองหาวิธีการทำงานร่วมกับนักการศึกษาคนอื่นๆ เพราะคุณเพียงคนเดียวไม่สามารถคอยช่วยเหลือนักเรียนทุกคนได้

BCIT ใช้ AWS Educate

เพื่อเสริมพลังให้กับนักพัฒนาด้านเทคโนโลยีที่กำลังเข้าสู่ตลาดแรงงาน British Columbia Institute of Technology (BCIT) ใช้ AWS Educate เพื่อนำเทคโนโลยีที่มีความก้าวหน้าไปสู่นักศึกษาของตน

Trinity College Dublin

Donal O'Mahoney แห่ง Trinity College Dublin อธิบายว่า AWS Educate ช่วยให้เขามีความยืดหยุ่นในการช่วยให้นักศึกษาได้สัมผัสประสบการณ์เกี่ยวกับ AWS ตามปกติ แต่ง่ายต่อการเรียนรู้ได้อย่างไร

NOVA เปิดหลักสูตรการศึกษาด้านระบบคลาวด์หลักสูตรแรก

Northern Virginia Community College (NOVA) เปิดหลักสูตรพิเศษด้านการประมวลผลระบบคลาวด์โดยเป็นส่วนหนึ่งของอนุปริญญาด้าน Information Systems Technology ของปริญญาสาขา Applied Science

คำถามที่พบบ่อย

 • โปรแกรม Cloud Ambassador ของ AWS Educate เปิดรับสมัครในทุกพื้นที่ซึ่งมีการให้บริการ AWS Educate โปรแกรมนี้เปิดรับสมัครนักการศึกษาของ AWS Educate ที่เป็นบุคลากรในโรงเรียนเอกชนหรือโรงเรียนรัฐ วิทยาลัย มหาวิทยาลัย หรือหน่วยงาน/องค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไร เพื่อหลีกเลี่ยงผลประโยชน์ทับซ้อน ผู้ควบคุมดูแล อธิการบดีวิทยาลัยและมหาวิทยาลัย และผู้นำระดับสูงอื่นๆ ขององค์กรไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมโปรแกรมหากบุคคลเหล่านี้มีอำนาจหน้าที่ในการตัดสินใจสั่งซื้อ โดยข้อยกเว้นจะได้รับการพิจารณาจากทีมงานของโปรแกรม Cloud Ambassador ของ AWS Educate และฝ่ายกฏหมายของ AWS เป็นกรณีไป

  หากคุณยังไม่เป็นสมาชิกของ AWS Educate สมัครใช้วันนี้

 • หากต้องการเป็น Faculty Ambassador ของ AWS Educate นักการศึกษาต้อง:

  • เป็นสมาชิกของ AWS Educate หากคุณยังไม่เป็นสมาชิก สมัครสมาชิก
  • ในช่วงการยื่นใบสมัครประจำปี โปรดกรอกใบสมัคร Faculty Ambassador ฉบับย่อในพอร์ทัลนักการศึกษาของ AWS Educate ช่วงการยื่นใบสมัครประจำปีคือ ช่วงไตรมาส 1 ของทุกปี
  • สร้างและส่งวิดีโอต้นฉบับการตอบคำถามที่ระบุไว้ในใบสมัคร สามารถดูตัวอย่างได้ในพอร์ทัลนักการศึกษาของ AWS Educate
 • เพื่อให้เป็นสมาชิกที่มีความน่าเชื่อถือ Faculty Ambassador ของ AWS Educate จะต้อง:

  • เข้าร่วมกิจกรรมเริ่มต้นเสมือนจริงและเข้าร่วมการประชุมการอัปเดตข้อมูลข่าวสารประจำไตรมาส
  • ตอบแบบสำรวจสมาชิก
  • เข้าร่วมกลุ่มความสนใจพิเศษอย่างน้อยหนึ่งกลุ่ม
  • ศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับการใช้โปรแกรม คุณสมบัติ และบริการของ AWS Educate อย่างมีประสิทธิภาพอยู่เสมอ
  • เผยแพร่เทคโนโลยีของ AWS Educate และคำแนะนำเกี่ยวกับระบบคลาวด์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์อย่างน้อยสองสื่อ โพสต์บล็อก กิจกรรมของ AWS Educate หรือเวิร์กช็อปสำหรับผู้ใช้ปีละครั้ง Cloud Ambassador ต้องรายงานกิจกรรมของตนอีกด้วย

  จะมีการประเมินสถานะการเป็นสมาชิกทุกๆ สองปี

 • การพัฒนาอย่างมืออาชีพ
  • การฝึกอบรมพิเศษในกิจกรรมคัดสรรของ AWS
  • เครดิตส่งเสริมการขาย AWS ที่เพิ่มขึ้น
  • การเข้าร่วมการสนทนาในหัวข้อการเสวนาเชิงเทคนิคกับทีมบริการของ AWS ทุกไตรมาส
  • การร่วมมือกับ AWS และ Cloud Ambassador ในการพัฒนาเนื้อหา
  การเข้าถึงสุดพิเศษ
  • การเข้าถึงบริการของ AWS บางรายการก่อนใครภายใต้ NDA
  • คำเชิญให้เข้าร่วมกิจกรรมสุดพิเศษของ AWS
  • อุปกรณ์รุ่นพิเศษ
  • สิทธิ์การเข้าถึงความเป็นผู้นำ AWS
  • ส่วนลดสำหรับการลงทะเบียน AWS re:Invent
  การรับรองนักการศึกษา
  • การรับรอง ณ กิจกรรมของ AWS
  • การแต่งตั้งพิเศษในพอร์ทัล AWS Educate
  • การเข้าร่วมในการตลาดของ AWS Educate
  • ความสามารถในการแบ่งปันความเป็นผู้นำทางความคิดกับชุมชนทั่วโลกของ AWS Educate
 • Cloud Ambassador ของ AWS Educate จะต้อง:

  • มีความล้ำหน้าทางนวัตกรรม พวกเขาต้องกระตุ้นให้นักเรียน/นักศึกษาและเพื่อนร่วมงานเรียนรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยี โดยเฉพาะอย่างยิ่ง AWS
  • มีประสิทธิภาพ พวกเขาจะต้องพัฒนาศักยภาพให้ไปไกลกว่าการสร้างสิ่งที่ยอดเยี่ยมด้วย AWS และแสดงผลการเรียนของนักเรียน/นักศึกษาของตน
  • มีความเชี่ยวชาญใน AWS พวกเขาจะต้องทราบถึงเทคโนโลยีของ AWS ในระดับสูงและเป็นผู้นำเทรนด์อยู่เสมอ
  • เป็นผู้สร้างชุมชน พวกเขาจะต้องสร้างความสัมพันธ์และความแน่นแฟ้นภายในชุมชนการศึกษาของตนและยินดีที่จะแบ่งปันประสบการณ์กับชุมชนของ AWS Educate
  • มีความกระตือรือร้นที่จะได้เข้าร่วมชุมชนนักการศึกษาที่ให้ความสำคัญกับการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับระบบคลาวด์และการเตรียมนักเรียน/นักศึกษาให้พร้อมสำหรับตลาดแรงงานยุคใหม่

   

 • ไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมเป็น Cloud Ambassador ของ AWS Educate

เริ่มต้นใช้งาน AWS Educate วันนี้

การเริ่มต้นใช้งาน AWS Educate เป็นเรื่องง่ายดาย ลงทะเบียนเพื่อเปิดบัญชีผู้ใช้วันนี้และใช้ประโยชน์จากทุกสิ่งทุกอย่างที่มีอยู่ใน AWS Educate

*ความสามารถของนายจ้างในการส่งข้อความถึงนักเรียน/นักศึกษาภายใน AWS Educate และในปัจจุบัน AWS Educate Interview Accelerator สามารถใช้งานได้ในสหรัฐอเมริกาเท่านั้น AWS จะไม่แนะนำเกี่ยวกับรายการงานหรือบริษัทจ้างงานที่เฉพาะเจาะจง นอกจากนี้ AWS จะไม่รับผิดชอบต่อ (i) เนื้อหา ความถูกต้อง หรือความสมบูรณ์ของรายการตำแหน่งงานใดๆ (ii) ความพร้อมหรือความไม่พร้อมของงานใดๆ ที่อ้างอิงในรายการตำแหน่งงาน หรือ (iii) การสื่อสารระหว่างบริษัทผู้ว่าจ้างและสมาชิก AWS Educate ที่อาจเกิดจากรายการตำแหน่งงาน การใช้คุณสมบัติ AWS Educate Job Board อยู่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขของ AWS Educate

AWS Educate ช่วยให้สมาชิกสามารถเข้าถึงเนื้อหาการเรียนรู้และบริการของ AWS ที่ออกแบบมาเพื่อสร้างความรู้และทักษะด้านการประมวลผลระบบคลาวด์โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ซึ่งมีให้บริการทั่วโลกสำหรับนักเรียน/นักศึกษาที่อายุ 14 ปีขึ้นไป ยกเว้นประเทศจีน สวิตเซอร์แลนด์ และประเทศในเขตเศรษฐกิจยุโรป (อายุตั้งแต่ 16 ปีขึ้นไป) และแอลจีเรีย เลบานอน และโปรตุเกส (อายุ 18 ปีขึ้นไป) ข้อตกลงและเงื่อนไขของ AWS Educate ควบคุมดูแลการมีส่วนร่วมในโปรแกรม AWS Educate การใช้เครดิตส่งเสริมการขายของ AWS จะเป็นไปตามข้อตกลงและเงื่อนไขของเครดิตส่งเสริมการขายของ AWS