โปรแกรม Cloud Ambassador ของ AWS Educate คืออะไร

โปรแกรม Cloud Ambassador ของ AWS Educate เป็นโปรแกรมสำหรับนักการศึกษาระบบคลาวด์ชั้นสูงที่ทำหน้าที่เป็นตัวแทนและผู้เผยแพร่เทคโนโลยีของ AWS Educate ผู้นำเหล่านี้จะแบ่งปันข้อมูลความรู้และประสบการณ์ของตนในการสอนการประมวลผลระบบคลาวด์ร่วมกับนักการศึกษาคนอื่นๆ ในสถาบันและชุมชนของตน ตลอดจนทั่วโลก Cloud Ambassador เป็นที่ยอมรับในชุมชนการศึกษา ได้รับการพัฒนาต่อยอดอย่างมืออาชีพ และมีสิทธิ์ที่จะได้รับสิทธิประโยชน์สุดพิเศษเพื่อช่วยให้นักการศึกษาคนอื่นๆ มอบประสบการณ์การเรียนรู้เกี่ยวกับการประมวลผลระบบคลาวด์แก่นักเรียน/นักศึกษาเพื่อเตรียมนักเรียน/นักศึกษาให้พร้อมสำหรับตลาดแรงงานยุคใหม่  

นักการศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโปรแกรมคือนักการศึกษาที่:

 • เป็นผู้ใช้ AWS ที่มีประสบการณ์ทั้งในด้านการศึกษาและในเชิงพาณิชย์
 • มีประสบการณ์ในการสอนแนวคิดเกี่ยวกับการประมวลผลระบบคลาวด์ให้แก่นักเรียน/นักศึกษา
 • มีความยินดีที่จะแบ่งปันประสบการณ์กับชุมชน AWS Educate
 • มีความกระตือรือร้นที่จะได้เข้าร่วมชุมชนนักการศึกษาที่ให้ความสำคัญกับการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับระบบคลาวด์และการเตรียมนักเรียน/นักศึกษาให้พร้อมสำหรับตลาดแรงงานยุคใหม่
 
เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับกลุ่ม Cloud Ambassador ปี 2019 และ 2020
 
 

สิทธิประโยชน์ของสมาชิก

การพัฒนาอย่างมืออาชีพ

 • การฝึกอบรมพิเศษในกิจกรรมคัดสรรของ AWS
 • เครดิตส่งเสริมการขาย AWS ที่เพิ่มขึ้น
 • การเข้าร่วมการสนทนาในหัวข้อการเสวนาเชิงเทคนิคกับทีมบริการของ AWS ทุกไตรมาส
 • การร่วมมือกับ AWS และ Cloud Ambassador ในการพัฒนาเนื้อหา

การเข้าถึงสุดพิเศษ

 • การเข้าถึงบริการของ AWS บางรายการก่อนใครภายใต้ NDA
 • คำเชิญให้เข้าร่วมกิจกรรมสุดพิเศษของ AWS
 • สิ่งของและอุปกรณ์รุ่นพิเศษ
 • สิทธิ์การเข้าถึงความเป็นผู้นำ AWS
 • ส่วนลดค่าลงทะเบียนสำหรับ AWS re:Invent

การรับรอง

 • การรับรอง ณ กิจกรรมของ AWS
 • การแต่งตั้งพิเศษในพอร์ทัล AWS Educate
 • การเข้าร่วมในการตลาดของ AWS Educate
 • ความสามารถในการแบ่งปันความเป็นผู้นำทางความคิดกับชุมชนทั่วโลกของ AWS Educate

Cloud Ambassador แนะนำของ AWS Educate

Mike Sosnkowski

Mike Sosnkowski คือ Cloud Ambassador ประจำเดือนของ AWS Educate เรียนรู้วิธีที่เขาใช้ AWS Educate ในชั้นเรียน

ประวัติความเป็นมา

สวัสดีครับ ผมชื่อ Mike Sosnkowski และผมเป็นผู้ปฏิบัติงานและผู้ฝึกสอนด้านโครงสร้างพื้นฐานเครือข่ายและความปลอดภัยตลอดช่วง 20 ปีที่ผ่านมา  

หัวใจสำคัญในการสอน

ความชัดเจนถือเป็นหัวใจหลักของผม ผมให้ความสำคัญแบบเป็นขั้นตอนในฐานะรองผู้อำนวยการฝ่ายบริการเครือข่ายของมหาวิทยาลัย Virginia Commonwealth นอกจากนี้ ผมยังให้ความสำคัญกับเนื้อหาสำหรับหลักสูตรต่างๆ ที่ได้พัฒนาในการจัดการโครงการ การรักษาความปลอดภัยบนระบบคลาวด์ การสื่อสารข้อมูล และการรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์ ผมพบว่าการรวมวิธีการเรียนรู้เชิงประสบการณ์แบบโต้ตอบ เช่น แล็บภาคปฏิบัติ สถานการณ์จำลองการสวมบทบาทเป็นกลุ่มย่อย และการวิเคราะห์ระบบและปัญหาเพื่อการแข่งขันเป็นวิธีการเรียนรู้ที่มีประโยชน์ที่สุดสำหรับนักเรียน

 • อ่านเพิ่มเติม »

  การประยุกต์ใช้ Amazon Web Services (AWS)

  AWS เป็นแพลตฟอร์มที่โดดเด่นสำหรับกิจกรรมทุกประเภท ตั้งแต่การใช้เครื่องคำนวณราคาพร้อมแบบฝึกหัดการจัดการโครงการไปจนถึงการสร้างสภาพแวดล้อม AWS CloudFormation ที่ออกแบบไว้ล่วงหน้าสำหรับการทดสอบแนวคิดด้านความปลอดภัยและการสื่อสารข้อมูล เมื่อมองถึงอนาคตของไอทีและการทำงานร่วมกันของอุปกรณ์ในองค์กรที่เชื่อมต่อกับการประมวลผลเชิงวิเคราะห์บนระบบคลาวด์ที่ครอบคลุม ก็เป็นไปได้ที่จะคาดการณ์ว่าจะมีการนำ AWS Educate ไปใช้ในการสอน Artfinder ในด้านทัศนศิลป์, Amazon Redshift สำหรับการทำเหมืองข้อมูล และ AWS CodeBuild ในแง่ชีวสารสนเทศศาสตร์ ไม่ว่าเราจะสอนการประมวลผลบนระบบคลาวด์หรือสาขาวิชาอื่น แต่ AWS Educate มีความสำคัญสำหรับเราทุกคนเพราะมีห้องปฏิบัติการขนาดใหญ่อยู่ในเบราว์เซอร์ของแล็ปท็อปแล้ว

BCIT ใช้ AWS Educate

เพื่อเสริมพลังให้กับนักพัฒนาด้านเทคโนโลยีที่กำลังเข้าสู่ตลาดแรงงาน British Columbia Institute of Technology (BCIT) ใช้ AWS Educate เพื่อนำเทคโนโลยีที่มีความก้าวหน้าไปสู่นักศึกษาของตน

Trinity College Dublin

Donal O'Mahoney แห่ง Trinity College Dublin อธิบายว่า AWS Educate ช่วยให้เขามีความยืดหยุ่นในการช่วยให้นักศึกษาได้สัมผัสประสบการณ์เกี่ยวกับ AWS ตามปกติ แต่ง่ายต่อการเรียนรู้ได้อย่างไร

NOVA เปิดหลักสูตรการศึกษาด้านระบบคลาวด์หลักสูตรแรก

Northern Virginia Community College (NOVA) เปิดหลักสูตรพิเศษด้านการประมวลผลระบบคลาวด์โดยเป็นส่วนหนึ่งของอนุปริญญาด้าน Information Systems Technology ของปริญญาสาขา Applied Science

คำถามที่พบบ่อย

 • โปรแกรม Cloud Ambassador ของ AWS Educate เปิดรับสมัครในทุกพื้นที่ซึ่งมีการให้บริการ AWS Educate โปรแกรมนี้เปิดรับสมัครนักการศึกษาของ AWS Educate ที่เป็นบุคลากรในโรงเรียนเอกชนหรือโรงเรียนรัฐ วิทยาลัย มหาวิทยาลัย หรือหน่วยงาน/องค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไร เพื่อหลีกเลี่ยงผลประโยชน์ทับซ้อน ผู้ควบคุมดูแล อธิการบดีวิทยาลัยและมหาวิทยาลัย และผู้นำระดับสูงอื่นๆ ขององค์กรไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมโปรแกรมหากบุคคลเหล่านี้มีอำนาจหน้าที่ในการตัดสินใจสั่งซื้อ โดยข้อยกเว้นจะได้รับการพิจารณาจากทีมงานของโปรแกรม Cloud Ambassador ของ AWS Educate และฝ่ายกฏหมายของ AWS เป็นกรณีไป

  หากคุณยังไม่เป็นสมาชิกของ AWS Educate สมัครใช้วันนี้

 • หากต้องการเป็น Faculty Ambassador ของ AWS Educate นักการศึกษาต้อง:

  • เป็นสมาชิกของ AWS Educate หากคุณยังไม่เป็นสมาชิก สมัครสมาชิก
  • ในช่วงการยื่นใบสมัครประจำปี โปรดกรอกใบสมัคร Faculty Ambassador ฉบับย่อในพอร์ทัลนักการศึกษาของ AWS Educate ช่วงการยื่นใบสมัครประจำปีคือ ช่วงไตรมาส 1 ของทุกปี
  • สร้างและส่งวิดีโอต้นฉบับการตอบคำถามที่ระบุไว้ในใบสมัคร สามารถดูตัวอย่างได้ในพอร์ทัลนักการศึกษาของ AWS Educate
 • เพื่อให้เป็นสมาชิกที่มีความน่าเชื่อถือ Faculty Ambassador ของ AWS Educate จะต้อง:

  • เข้าร่วมกิจกรรมเริ่มต้นเสมือนจริงและเข้าร่วมการประชุมการอัปเดตข้อมูลข่าวสารประจำไตรมาส
  • ตอบแบบสำรวจสมาชิก
  • เข้าร่วมกลุ่มความสนใจพิเศษอย่างน้อยหนึ่งกลุ่ม
  • ศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับการใช้โปรแกรม คุณสมบัติ และบริการของ AWS Educate อย่างมีประสิทธิภาพอยู่เสมอ
  • เผยแพร่เทคโนโลยีของ AWS Educate และคำแนะนำเกี่ยวกับระบบคลาวด์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์อย่างน้อยสองสื่อ โพสต์บล็อก กิจกรรมของ AWS Educate หรือเวิร์กช็อปสำหรับผู้ใช้ปีละครั้ง Cloud Ambassador ต้องรายงานกิจกรรมของตนอีกด้วย

  จะมีการประเมินสถานะการเป็นสมาชิกทุกๆ สองปี

 • การพัฒนาอย่างมืออาชีพ
  • การฝึกอบรมพิเศษในกิจกรรมคัดสรรของ AWS
  • เครดิตส่งเสริมการขาย AWS ที่เพิ่มขึ้น
  • การเข้าร่วมการสนทนาในหัวข้อการเสวนาเชิงเทคนิคกับทีมบริการของ AWS ทุกไตรมาส
  • การร่วมมือกับ AWS และ Cloud Ambassador ในการพัฒนาเนื้อหา
  การเข้าถึงสุดพิเศษ
  • การเข้าถึงบริการของ AWS บางรายการก่อนใครภายใต้ NDA
  • คำเชิญให้เข้าร่วมกิจกรรมสุดพิเศษของ AWS
  • อุปกรณ์รุ่นพิเศษ
  • สิทธิ์การเข้าถึงความเป็นผู้นำ AWS
  • ส่วนลดสำหรับการลงทะเบียน AWS re:Invent
  การรับรองนักการศึกษา
  • การรับรอง ณ กิจกรรมของ AWS
  • การแต่งตั้งพิเศษในพอร์ทัล AWS Educate
  • การเข้าร่วมในการตลาดของ AWS Educate
  • ความสามารถในการแบ่งปันความคิดเห็นเกี่ยวกับการเป็นผู้นำกับชุมชน AWS Educate ทั่วโลก
 • Cloud Ambassador ของ AWS Educate จะต้อง:

  • มีความล้ำหน้าทางนวัตกรรม พวกเขาต้องกระตุ้นให้นักเรียน/นักศึกษาและเพื่อนร่วมงานเรียนรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยี โดยเฉพาะอย่างยิ่ง AWS
  • มีประสิทธิภาพ พวกเขาจะต้องพัฒนาศักยภาพให้ไปไกลกว่าการสร้างสิ่งที่ยอดเยี่ยมด้วย AWS และแสดงผลการเรียนของนักเรียน/นักศึกษาของตน
  • มีความเชี่ยวชาญใน AWS พวกเขาจะต้องทราบถึงเทคโนโลยีของ AWS ในระดับสูงและเป็นผู้นำเทรนด์อยู่เสมอ
  • เป็นผู้สร้างชุมชน พวกเขาจะต้องสร้างความสัมพันธ์และความแน่นแฟ้นภายในชุมชนการศึกษาของตนและยินดีที่จะแบ่งปันประสบการณ์กับชุมชนของ AWS Educate
  • มีความกระตือรือร้นที่จะได้เข้าร่วมชุมชนนักการศึกษาที่ให้ความสำคัญกับการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับระบบคลาวด์และการเตรียมนักเรียน/นักศึกษาให้พร้อมสำหรับตลาดแรงงานยุคใหม่

   

 • ไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมเป็น Cloud Ambassador ของ AWS Educate

เริ่มต้นใช้งาน AWS Educate วันนี้

การเริ่มต้นใช้งาน AWS Educate เป็นเรื่องง่ายดาย ลงทะเบียนเพื่อเปิดบัญชีผู้ใช้วันนี้และใช้ประโยชน์จากทุกสิ่งทุกอย่างที่มีอยู่ใน AWS Educate

*ความสามารถของนายจ้างในการส่งข้อความถึงนักเรียน/นักศึกษาภายใน AWS Educate และในปัจจุบัน AWS Educate Interview Accelerator สามารถใช้งานได้ในสหรัฐอเมริกาเท่านั้น AWS จะไม่แนะนำเกี่ยวกับรายการงานหรือบริษัทจ้างงานที่เฉพาะเจาะจง นอกจากนี้ AWS จะไม่รับผิดชอบต่อ (i) เนื้อหา ความถูกต้อง หรือความสมบูรณ์ของรายการตำแหน่งงานใดๆ (ii) ความพร้อมหรือความไม่พร้อมของงานใดๆ ที่อ้างอิงในรายการตำแหน่งงาน หรือ (iii) การสื่อสารระหว่างบริษัทผู้ว่าจ้างและสมาชิก AWS Educate ที่อาจเกิดจากรายการตำแหน่งงาน การใช้คุณสมบัติ AWS Educate Job Board อยู่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขของ AWS Educate

AWS Educate ช่วยให้สมาชิกสามารถเข้าถึงเนื้อหาการเรียนรู้และบริการของ AWS ที่ออกแบบมาเพื่อสร้างความรู้และทักษะด้านการประมวลผลระบบคลาวด์โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ซึ่งมีให้บริการทั่วโลกสำหรับนักเรียน/นักศึกษาที่อายุ 14 ปีขึ้นไป ยกเว้นประเทศจีน สวิตเซอร์แลนด์ และประเทศในเขตเศรษฐกิจยุโรป (อายุตั้งแต่ 16 ปีขึ้นไป) และแอลจีเรีย เลบานอน และโปรตุเกส (อายุ 18 ปีขึ้นไป) ข้อตกลงและเงื่อนไขของ AWS Educate ควบคุมดูแลการมีส่วนร่วมในโปรแกรม AWS Educate การใช้เครดิตส่งเสริมการขายของ AWS จะเป็นไปตามข้อตกลงและเงื่อนไขของเครดิตส่งเสริมการขายของ AWS