AWS AppSync

Tăng cường sức mạnh cho các ứng dụng của bạn với dữ liệu phù hợp, từ một hoặc nhiều nguồn dữ liệu, ở quy mô toàn cầu

AWS AppSync đơn giản hóa việc phát triển ứng dụng khi cho phép bạn tạo một API linh hoạt để truy cập, thao tác và kết hợp dữ liệu từ một hoặc nhiều nguồn dữ liệu một cách an toàn. AppSync là một dịch vụ được quản lý, sử dụng GraphQL để giúp ứng dụng dễ dàng nhận đúng dữ liệu cần thiết.

Với AppSync, bạn có thể xây dựng các ứng dụng có quy mô linh hoạt, kể cả những ứng dụng yêu cầu cập nhật theo thời gian thực, trên nhiều nguồn dữ liệu, như kho dữ liệu NoSQL, cơ sở dữ liệu quan hệ, API HTTP và các nguồn dữ liệu tùy chỉnh với AWS Lambda. Đối với các ứng dụng web và di động, AppSync còn cung cấp quyền truy cập dữ liệu cục bộ khi thiết bị ngoại tuyến và đồng bộ hóa dữ liệu với tính năng xử lý xung đột có khả năng tùy chỉnh, khi thiết bị trực tuyến trở lại.

AWS AppSync được cung cấp đại trà. Nếu bạn muốn thử xây dựng ứng dụng di động và web theo hướng dữ liệu, hãy xem video về phiên re:Invent để tìm hiểu thêm rồi mở bảng điều khiển AWS AppSync để bắt đầu. Để biết chi tiết về giá, vui lòng xem trang nói về giá cả. Bạn có thể sử dụng AWS AppSync tại nhiều vùng. Để biết chi tiết khu vực mà bạn có thể sử dụng, vui lòng xem trang chi tiết về khu vực

AWS re: Invent 2019: Tăng cường các ứng dụng serverless đầy đủ với AWS AppSync (51:46)

Lợi ích

Bắt đầu dễ dàng; thay đổi quy mô theo nhu cầu công việc của bạn

Bắt đầu trong vài phút ngay từ IDE bạn chọn (như Xcode, Android Studio, VS Code) hoặc tận dụng bảng điều khiển quản lý AWS AppSync trực quan hay sử dụng AWS Amplify CLI để tự động tạo API và mã phía máy khách của bạn. AWS AppSync tích hợp với Amazon DynamoDB, Amazon Aurora, Amazon Elasticsearch, AWS Lambda và các dịch vụ AWS khác, cho phép bạn tạo các ứng dụng tinh vi, với thông lượng và dung lượng lưu trữ gần như không giới hạn, có khả năng thay đổi quy mô theo nhu cầu công việc của bạn. 

Đăng ký sử dụng theo thời gian thực và truy cập ngoại tuyến

AWS AppSync cho phép đăng ký sử dụng theo thời gian thực trên hàng triệu thiết bị cũng như truy cập ngoại tuyến đến dữ liệu ứng dụng. Khi thiết bị ngoại tuyến kết nối trở lại, AWS AppSync chỉ tự động đồng bộ những cập nhật đã xảy ra khi thiết bị bị ngắt kết nối, chứ không phải toàn bộ tập dữ liệu. AWS AppSync cung cấp tính năng phát hiện và xử lý xung đột phía máy chủ mà người dùng có khả năng tùy chỉnh, giúp đảm nhận gánh nặng quản lý xung đột dữ liệu giúp bạn. 

Thống nhất và bảo mật việc truy cập đến dữ liệu phân tán của bạn

Thực hiện các truy vấn và tổng hợp phức tạp trên nhiều nguồn dữ liệu với một lệnh gọi mạng bằng cách sử dụng GraphQL. AWS AppSync giúp dễ dàng bảo mật dữ liệu ứng dụng của bạn bằng nhiều chế độ xác thực đồng thời cũng như cho phép xác định cơ chế bảo mật và kiểm soát quyền truy cập tinh tế ở cấp độ định nghĩa dữ liệu ngay từ sơ đồ GraphQL của bạn. 

Cách thức hoạt động

Cách thức hoạt động của AppSync

Những khách hàng sử dụng AWS AppSync

Trường hợp sử dụng

Cộng tác theo thời gian thực

Phát sóng dữ liệu

Bạn có thể sử dụng AWS AppSync để kích hoạt các trường hợp sử dụng cộng tác theo thời gian thực, có khả năng thay đổi quy mô, bằng cách phát sóng dữ liệu từ backend đến tất cả các máy khách được kết nối (một backend đến nhiều máy khách) hoặc phát sóng dữ liệu giữa các máy khách (nhiều máy khách với nhau). Ví dụ: bạn có thể xây dựng một trường hợp màn hình thứ hai, tại đây, bạn phát sóng cùng một dữ liệu cho tất cả máy khách, sau đó, người dùng sẽ phản hồi theo thời gian thực bằng cách bỏ phiếu và nhận xét về những gì đang hiển thị trên màn hình.

Kiến trúc tham khảo: Code mẫu

Phát sóng dữ liệu

Ứng dụng trò chuyện

Bạn có thể sử dụng AWS AppSync để tăng sức mạnh cho các ứng dụng cộng tác và đàm thoại. Ví dụ: bạn có thể xây dựng một ứng dụng di động và web hỗ trợ nhiều phòng trò chuyện riêng tư, cung cấp quyền truy cập vào lịch sử hội thoại và liệt kê các tin nhắn gửi đi, ngay cả khi thiết bị ngoại tuyến.

Kiến trúc tham khảo: Code mẫu

Ứng dụng trò chuyện

Internet of Things

Bạn có thể sử dụng AWS AppSync để truy cập dữ liệu thiết bị IoT được gửi đến AWS IoT. Ví dụ: Bạn có thể xây dựng bảng thông tin thời gian thực trên ứng dụng di động hoặc web để hiển thị từ xa từ một xe được kết nối.

Kiến trúc tham khảo: Code mẫu

Internet of Things

Lớp dữ liệu

Lớp truy cập vi dịch vụ

Bạn có thể sử dụng AWS AppSync làm giao diện duy nhất để truy cập và kết hợp dữ liệu từ nhiều vi dịch vụ trong ứng dụng của mình, ngay cả khi chúng đang chạy trong những môi trường khác nhau như bộ chứa trong VPC, đằng sau API REST trên Amazon API Gateway hoặc đằng sau API GraphQL trên một điểm cuối AWS AppSync khác.

Kiến trúc tham khảo: Code mẫu 1 Code mẫu 2

Lớp truy cập vi dịch vụ

Truy cập dữ liệu backend Polyglot

Bạn có thể truy xuất hoặc sửa đổi dữ liệu từ nhiều nguồn dữ liệu (cơ sở dữ liệu SQL trong Amazon Aurora Serverless, các bảng NoSQL trong Amazon DynamoDB, tìm kiếm dữ liệu trong Amazon Elasticsearch Service, điểm cuối REST trong Amazon API Gateway hoặc backend serverless trong AWS Lambda) bằng một cuộc gọi. Truy vấn và tạo mối quan hệ giữa các nguồn dữ liệu bằng các kết nối GraphQL. Cung cấp khả năng hoạt động ngoại tuyến và trong thời gian thực cho máy khách web và di động. 

Truy cập dữ liệu backend Polyglot

Ngoại tuyến

Đồng bộ Delta ngoại tuyến

Bạn có thể sử dụng AppSync với Amplify DataStore, một công cụ lưu trữ liên tục trên thiết bị có chức năng tự động đồng bộ hóa dữ liệu giữa các ứng dụng di động/web và đám mây bằng cách sử dụng GraphQL với mô hình lập trình ưu tiên cục bộ và quen thuộc, tận dụng sự hỗ trợ được tích hợp của AWS AppSync cho việc lập phiên bản dữ liệu với các chiến lược phát hiện và giải quyết xung đột nâng cao như tự động hợp nhất, kiểm soát đồng thời lạc quan hoặc giải quyết tùy chỉnh với các hàm Lambda của riêng bạn.

Kiến trúc tham khảo: Mã mẫu

Đồng bộ delta ngoại tuyến

Tìm hiểu thêm về các tính năng của AWS AppSync

Truy cập trang tính năng
Bạn đã sẵn sàng xây dựng chưa?
Mở bảng điều khiển AWS AppSync
Bạn có thêm câu hỏi?
Hãy liên hệ với chúng tôi