AWS AppSync

Lưu trữ và đồng bộ hóa dữ liệu trên nhiều ứng ứng web và di động trong thời gian thực

AWS AppSync là lớp back-end serverless cho ứng dụng di động, web và doanh nghiệp.

AWS AppSync giúp dễ dàng xây dựng các ứng dụng di động và web do dữ liệu chi phối bằng cách xử lý toàn bộ các tác vụ quản lý dữ liệu ứng dụng một cách bảo mật như truy cập dữ liệu trực tuyến và ngoại tuyến, đồng bộ dữ liệu và thao tác dữ liệu giữa nhiều nguồn dữ liệu khác nhau. AWS AppSync sử dụng GraphQL, một ngôn ngữ truy vấn API được thiết kế để xây dựng ứng dụng máy khách bằng cách cung cấp cú pháp trực quan và linh hoạt để mô tả yêu cầu dữ liệu của ứng dụng.

Lợi ích

Bắt đầu không tốn công sức; thay đổi quy mô theo công việc của bạn

Bắt đầu trong vài phút với bảng điều khiển AWS AppSync trực quan hoặc sử dụng AWS Amplify CLI để tự động tạo API và mã phía máy khách của bạn. AWS AppSync tích hợp với Amazon DynamoDB, Amazon Elasticsearch và Amazon Lambda, cho phép bạn tạo các ứng dụng tinh vi, với hiệu năng và dung lượng lưu trữ gần như không giới hạn có khả năng thay đổi quy mô theo nhu cầu công việc của bạn.

Đăng ký sử dụng theo thời gian thực và truy cập ngoại tuyến

AWS AppSync cho phép đăng ký sử dụng theo thời gian thực trên hàng triệu thiết bị cũng như truy cập ngoại tuyến đến dữ liệu ứng dụng. Khi thiết bị ngoại tuyến kết nối trở lại, AWS AppSync chỉ đồng bộ những cập nhật đã xảy ra khi thiết bị bị ngắt kết nối chứ không phải toàn bộ cơ sở dữ liệu. AWS AppSync cung cấp tính năng xử lý xung đột phía máy chủ có khả năng tùy chỉnh, giúp đảm nhận gánh nặng quản lý xung đột dữ liệu nên bạn không phải làm việc này nữa.

Thống nhất và bảo mật truy cập đến dữ liệu phân tán của bạn

Thực hiện các lệnh truy vấn và tập hợp phức tạp trên các nguồn dữ liệu tại chỗ hoặc trên đám mây bằng cách sử dụng GraphQL. AWS AppSync giúp dễ dàng bảo mật dữ liệu ứng dụng của bạn bằng cách sử dụng các kiểm soát truy cập cấp độ chi tiết, mạnh mẽ.

Cách thức hoạt động

product-page-diagram_AppSync@1.5x

Thông thường bạn luôn có thể sử dụng AWS AppSync. Nếu bạn muốn thử xây dựng ứng dụng di động và web theo hướng dữ liệu, hãy xem video về phiên re:Invent để tìm hiểu thêm rồi mở bảng điều khiển AWS AppSync để bắt đầu. Để biết chi tiết về giá, vui lòng xem trang nói về giá cả. Bạn có thể sử dụng AWS AppSync tại nhiều vùng. Để biết chi tiết bạn có thể sử dụng AWS AppSync tại vùng nào, vui lòng xem trang chi tiết về vùng.

Phiên re:Invent của AWS AppSync

Trường hợp sử dụng

Bạn có thể sử dụng AWS AppSync cho tất cả các loại ứng dụng di động và web trong các ngành công nghiệp, thị trường dọc và danh mục trong đó ứng dụng yêu cầu các cập nhật dữ liệu theo thời gian thực và các tính năng ngoại tuyến. Dưới đây là một vài ví dụ ứng dụng có thể hưởng lợi khi đuợc xây dựng bằng AWS AppSync.  

Ứng dụng phối hợp

AWS AppSync giúp dễ dàng xây dựng những ứng dụng cho phép nhiều người dùng chia sẻ và phối hợp về nội dung. AWS AppSync tự động cập nhật dữ liệu cho các loại nội dung khác nhau như tài liệu, ảnh, tin nhắn văn bản và bảng điền được chia sẻ.

Ứng dụng mạng xã hội, trò chuyện, hẹn hò

AWS AppSync là giải pháp hoàn hảo để xây dựng ứng dụng mạng xã hội, trò chuyện và hẹn hò. AWS AppSync có thể hỗ trợ bằng việc quản lý hoạt động nhắn tin giữa nhiều người dùng bằng nhiều loại và nguồn dữ liệu khác nhau. Với AWS AppSync, người dùng có thể tương tác với ứng dụng của mình ngay cả khi họ ngoại tuyến và AWS AppSync sẽ cập nhật tin nhắn khi họ kết nối trở lại.

Ứng dụng đào tạo Thực tế tăng cường (AR) và Thực tế ảo (VR)

AWS AppSync có thể giúp quản lý dữ liệu cho các ứng dụng đào tạo và giảng dạy, chẳng hạn như trong lúc bác sĩ thực hiện phẫu thuật có người quan sát hay giáo viên giảng bài cho học sinh. Các loại ứng dụng này cần hỗ trợ thực tế tăng cường và thực tế ảo (AR và VR) trong đó dữ liệu được kết hợp hoặc tích hợp vào các thông tin khác và cần được cập nhật theo thời gian thực trong khi diễn ra một quá trình hay một phiên tương tác, chẳng hạn như trong một bài học.

Những khách hàng sử dụng AWS AppSync

Ticketmaster
aldo_logo
ASU
puresec

Tìm hiểu thêm về các tính năng của AWS AppSync

Truy cập trang tính năng
Bạn đã sẵn sàng xây dựng chưa?
Mở bảng điều khiển AWS AppSync
Bạn có thêm câu hỏi?
Hãy liên hệ chúng tôi