AWS AppSync được cung cấp đại trà. Nếu bạn muốn bắt đầu xây dựng ứng dụng di động và web hướng dữ liệu, hãy đăng nhập vào bảng điều khiển AWS AppSync.

Ví dụ về giá 1

Một ứng dụng blog có 50.000 người dùng tương tác hàng tháng, mỗi người thực hiện 100 lượt tìm kiếm. Những tìm kiếm này tạo ra 5.000.000 truy vấn AppSync mỗi tháng với phản hồi có kích thước trung bình là 3 kilobyte (KB).

Phí hoạt động truy vấn 5 triệu x 4,00 USD mỗi triệu thao tác= 20,00 USD
Phí truyền tải dữ liệu 3 KB x 5 triệu = 15 triệu KB = 14,3 GB * 0,09 USD = 1,29 USD
Tổng phí của AppSync 20,00 USD + 1,29 USD = 21,29 USD

Ví dụ về giá 2

Một ứng dụng trò chuyện có 2.500 người dùng hiện hoạt hàng tháng. Mỗi người dùng mở ứng dụng trung bình 1.500 phút mỗi tháng, đăng 1.000 tin nhắn mỗi tháng, và nhận 1.000 tin nhắn mỗi tháng từ những người dùng khác. Kết quả cho thấy có 2.500.000 thao tác điều chỉnh dữ liệu mỗi tháng và 2.500.000 lượt cập nhật theo thời gian thực mỗi tháng.

Phí hoạt động điều chỉnh dữ liệu 2.500 người dùng x 1.000 tin nhắn gửi đi x 4,00 USD mỗi triệu thao tác = 10,00 USD
Phí truyền tải dữ liệu 1KB X 2,5 triệu – 2,5 triệu KB = 2,4GB X 0,09 USD = 0,21 USD
Phí cập nhật theo thời gian thực 2.500 người dùng X 1.000 tin nhắn nhận được X 2 USD mỗi triệu cập nhật = 5 USD
Phí kết nối 2.500 máy khách x 1.500 phút x 0,08 USD mỗi triệu phút kết nối = 0,30 USD
Tổng phí của AppSync 10,00 USD + 0,21 USD + 5,00 USD + 0,30 USD = 15,51 USD

Bậc miễn phí

Sau khi đăng ký tài khoản AWS, Bậc miễn phí cho phép bạn sử dụng miễn phí trong 12 tháng với mức độ dùng hàng tháng như dưới đây.

  • 250.000 hoạt động truy vấn hoặc điều chỉnh dữ liệu
  • 250.000 cập nhật theo thời gian thực
  • 600.000 phút kết nối

Nếu bạn sử dụng vượt các mức này thì sẽ được tính phí theo mức phí đã công bố. Bậc miễn phí của AWS AppSync sẽ tự động hết hạn sau 12 tháng.


*Truyền tải dữ liệu sẽ được tính phí theo mức phí truyền tải dữ liệu EC2.

**Cập nhật theo thời gian thực từ AWS AppSync sang thiết bị sẽ được định giá cho mỗi 5kb tải trọng dữ liệu được chuyển. Ví dụ: một dữ liệu có tải trọng 8KB sẽ được tính bằng hai bản cập nhật theo thời gian thực.

Khám phá thêm về các tài nguyên của AWS AppSync

Truy cập trang tài nguyên
Bạn đã sẵn sàng để bắt đầu?
Mở bảng điều khiển AWS AppSync
Bạn có thêm câu hỏi?
Liên hệ với chúng tôi