Amazon Braket cung cấp cho các khách hàng AWS quyền truy cập vào công nghệ điện toán lượng tử từ nhiều nhà cung cấp phần cứng, bao gồm máy tính lượng tử dựa trên cổng và hệ thống ủ lượng tử. Tìm hiểu thêm về các nhà cung cấp phần cứng lượng tử bên dưới.

Logo D-Wave

Hệ thống ủ lượng tử D-Wave xử lý các vấn đề hiện hữu dưới dạng hàm số toán học (tương tự bối cảnh về cao điểm và thấp điểm). Các QPU D-Wave được xây dựng từ một mạng lưới các qubit thông lượng siêu dẫn liên kết với nhau, với mỗi qubit được tạo nên từ một vòng lặp kim loại nhỏ bị gián đoạn bởi Mối nối Josephson.

Tìm hiểu thêm »

Logo IonQ

Các máy tính lượng tử bẫy ion IonQ là những máy cổng phổ quát sử dụng nguyên tử ytterbium được ion hóa. Hai trạng thái nội bộ của các nguyên tử giống hệt nhau này tạo thành các qubit. Việc thực thi các tác vụ điện toán được thực hiện bằng cách lập trình chuỗi các xung laser được sử dụng để triển khai mỗi hoạt động của cổng lượng tử.

Tìm hiểu thêm »

Logo Rigetti

Bộ xử lý lượng tử Rigetti là các máy cổng phổ quát dựa trên các qubit siêu dẫn. Các chip dòng Aspen Rigetti có các mạng tinh thể có thể xếp cạnh gồm các qubit siêu dẫn có tần suất cố định, luân phiên và có thể điều chỉnh trong một kiến trúc quy mô linh hoạt.

Tìm hiểu thêm »

Logo của Oxford Quantum Circuits

Các máy tính lượng tử Oxford Quantum Circuit (OQC) là những máy cổng phổ quát dựa trên các qubit siêu dẫn được xây dựng bằng công nghệ ‘Coaxmon’ độc quyền. Thiết kế Coaxmon có kiến trúc ba chiều, có thể mở rộng quy mô và giới thiệu thiết bị điện tử điều khiển qubit vuông góc với mặt phẳng các qubit.

Tìm hiểu thêm »

Xanadu Quantum

Máy tính lượng tử của Xanadu dựa trên quang tử học lượng tử, sử dụng các nguồn ánh sáng lượng tử phát ra những xung ánh sáng ở trạng thái ép để hỗ trợ điện toán lượng tử biến liên tục, một mô hình sử dụng các trạng thái lượng tử liên tục với tên gọi qumode. Thiết bị Borealis triển khai một giao thức cụ thể với tên gọi Lấy mẫu boson Gauss (GBS).

Tìm hiểu thêm »

Sắp ra mắt trên Amazon Braket

Logo của QuEra Computing Inc.

Các máy tính lượng tử QuEra được xây dựng dựa trên qubit nguyên tử Rydberg, các qubit này sử dụng trạng thái nội bộ của nguyên tử Rubidium độc lập bị bẫy và thao túng bằng tia laser. Các máy tính lượng tử QuEra có thể mô phỏng hành vi của những hệ thống lượng tử khác thông qua mô phỏng Hamilton tương tự.

Standard Product Icons (Features) Squid Ink
Bạn có câu hỏi?

Xem lại FAQ về Amazon Braket

Tìm hiểu thêm 
Sign up for a free account
Đăng ký tài khoản miễn phí

Nhận ngay quyền sử dụng Bậc miễn phí của AWS. 

Đăng ký 
Standard Product Icons (Start Building) Squid Ink
Đăng ký để bắt đầu

Đăng ký hoặc đăng nhập vào bảng điều khiển để bắt đầu

Đăng ký