Amazon Braket cung cấp cho các khách hàng AWS quyền truy cập vào nhiều loại công nghệ điện toán lượng tử từ các nhà cung cấp phần cứng, bao gồm máy tính lượng tử dựa trên cổng và hệ thống ủ lượng tử. Tìm hiểu thêm về các nhà cung cấp phần cứng lượng tử bên dưới.

Logo D-Wave

Công nghệ D-Wave sử dụng ủ lượng tử để xử lý các vấn đề hiện hữu dưới dạng hàm số toán học (tương tự bối cảnh về cao điểm và thấp điểm). Các QPU được xây dựng từ một mạng lưới các qubit thông lượng siêu dẫn liên kết với nhau. Mỗi qubit được cấu tạo từ một vòng lặp kim loại nhỏ bị gián đoạn bởi mối nối Josephson.

Tìm hiểu thêm »

Logo IonQ

Cách tiếp cận bẫy ion của IonQ với điện toán lượng tử bắt đầu bằng các nguyên tử ytterbium bị ion hóa. Hai trạng thái nội bộ của các nguyên tử giống hệt nhau này tạo thành các qubit, yếu tố cơ bản của thông tin lượng tử. Việc thực thi các tác vụ điện toán được thực hiện bằng cách lập trình chuỗi các xung laser được sử dụng để triển khai mỗi hoạt động của cổng lượng tử.

Tìm hiểu thêm »

Logo Rigetti

Bộ xử lý lượng tử Rigetti là các máy cổng phổ quát dựa trên các qubit siêu dẫn. Các chip dòng Aspen Rigetti có các mạng tinh thể có thể xếp cạnh gồm các qubit siêu dẫn có tần suất cố định luân phiên và có thể điều chỉnh trong một kiến trúc quy mô linh hoạt.

Tìm hiểu thêm »

Standard Product Icons (Features) Squid Ink
Bạn có thắc mắc?

Xem lại FAQ về Amazon Braket

Tìm hiểu thêm 
Sign up for a free account
Đăng ký tài khoản miễn phí

Nhận ngay quyền sử dụng Bậc miễn phí của AWS. 

Đăng ký 
Standard Product Icons (Start Building) Squid Ink
Đăng ký để bắt đầu

Đăng ký hoặc đăng nhập vào bảng điều khiển để bắt đầu

Đăng ký