Tìm hiểu

Tài liệu học tập
Bảng điều khiển Amazon Braket cung cấp liên kết đến các tài nguyên hữu ích để giới thiệu những khái niệm về điện toán lượng tử, các loại phần cứng lượng tử khả dụng và vai trò của các thuật toán lượng tử.

Hướng dẫn bắt đầu nhanh
Hướng dẫn và mã mẫu giúp bạn làm quen với các bước cần thiết để thiết kế và chạy thử nghiệm lượng tử bằng dịch vụ Amazon Braket.

Thiết kế

Sổ ghi chép Jupyter được quản lý toàn phần
Amazon Braket cung cấp trải nghiệm sổ ghi chép Jupyter được quản lý toàn phần cho phép bạn truy cập sổ ghi chép của mình trong vài giây mà không phải thiết lập phiên bản điện toán và lưu trữ tệp. Sổ ghi chép Amazon Braket được cài đặt sẵn cùng bộ công cụ Amazon Braket dành cho nhà phát triển, sẽ giúp bạn xây dựng và chỉnh sửa các thuật toán lượng tử có thể chạy trên mọi trình giả lập hoặc ví dụ về phần cứng lượng tử được cung cấp trên dịch vụ.

Các thuật toán lượng tử dựng sẵn
Với Amazon Braket, bạn có thể sử dụng các thuật toán dựng sẵn mà chúng tôi cung cấp hoặc sử dụng bộ công cụ Amazon Braket dành cho nhà phát triển để thiết kế các thuật toán lượng tử của riêng bạn. Các đối tác tư vấn của chúng tôi cũng đã phát triển các thuật toán dành riêng cho dịch vụ Amazon Braket và chúng tôi khuyến khích sự hợp tác giữa các nhà phát triển lượng tử tại Amazon Quantum Solutions Lab.

Framework đa nền tảng dành cho nhà phát triển
Amazon Braket mang đến quyền truy cập vào nhiều phần cứng lượng tử khác nhau, bao gồm các máy tính siêu dẫn dựa trên cổng từ Rigetti, các máy tính siêu dẫn ủ lượng tử từ D-Wave và các máy tính bẫy ion từ IonQ. Mỗi máy tính lượng tử này có API và các framework lập trình riêng. Để tránh phải mã hóa với các môi trường lập trình lượng tử khác nhau, Amazon Braket cung cấp framework bất khả tri công nghệ dành cho nhà phát triển. Khi các công nghệ lượng tử khác nhau xuất hiện, bạn có thể tự tin rằng kinh nghiệm phát triển của bạn sẽ nhất quán và thành quả làm việc của bạn tương thích với nhiều công nghệ.

Xây dựng các thuật toán lai
Amazon Braket được thiết kế để hỗ trợ các thuật toán lượng tử lai dưới dạng các tác vụ được quản lý toàn phần. Các thuật toán này kết hợp các mô hình tối ưu hóa cổ điển và các chức năng cổ điển khác với điện toán lượng tử trong một quy trình lặp. Đây là một lĩnh vực nghiên cứu sôi nổi đòi hỏi kiểm soát động các tài nguyên điện toán cổ điển và các kết nối mạng có độ trễ thấp giữa các tài nguyên điện toán lượng tử và cổ điển. Để đơn giản hóa việc thực thi và tăng tốc đổi mới, Amazon Braket tự động điều phối các tài nguyên điện toán cổ điển để bạn chỉ phải trả tiền cho những gì bạn sử dụng

Mô phỏng và chạy

Lựa chọn trình giả lập phần mềm
Amazon Braket cung cấp cả trình giả lập cổ điển dựa trên kết nối mạng tensor và Schrödinger cho điện toán lượng tử. Với một lựa chọn đơn giản, bạn có thể chọn cách tiếp cận phù hợp nhất với yêu cầu của mình. Để xác thực nhanh các thiết kế mạch, bạn có thể chạy các mô phỏng cơ bản trực tiếp trong sổ ghi chép của mình. Đối với các thiết kế lớn hơn, bạn có thể thực hiện các mô phỏng theo nhu cầu bằng dịch vụ Amazon Braket. Với các thuật toán phức tạp hơn và chạy lâu hơn, Amazon Braket điều phối các cụm Amazon EC2 và tài nguyên GPU để chạy các tác vụ mô phỏng hiệu năng cao, được quản lý toàn phần.

Truy cập vào máy tính lượng tử
Amazon Braket cung cấp quyền truy cập vào một loạt các phần cứng lượng tử, bao gồm cả những phiên bản cải tiến gần đây nhất, do đó bạn có thể chạy các thuật toán của mình trên các công nghệ mới nhất. Amazon Braket cung cấp quyền truy cập vào nhiều loại máy tính lượng tử khác nhau do bạn lựa chọn, bao gồm các máy tính siêu dẫn ủ lượng tử và dựa trên cổng cũng như phần cứng bẫy ion. Việc này cho bạn phép bạn lựa chọn hệ thống phần cứng phù hợp nhất với vấn đề mà bạn đang cố gắng giải quyết.

Lựa chọn điện toán
API Amazon Braket cung cấp khả năng thực thi các tác vụ trên bất cứ tùy chọn điện toán nào được cung cấp bởi dịch vụ bằng cách thay đổi chỉ một dòng mã. Kết quả sẽ được gửi đến vị trí bạn ưu tiên trong Amazon S3 để phân tích.

Mã hóa dữ liệu
Amazon Braket mã hóa dữ liệu của bạn khi dữ liệu được chuyển giao để các nhà cung cấp phần cứng lượng tử của chúng tôi xử lý. Amazon Braket cũng mã hóa tất cả dữ liệu khi được lưu trữ và tích hợp với AWS Key Management Service để bạn có thể lựa chọn quản lý quyền truy cập vào các khóa mã hóa chủ của mình.

Quản lý và giám sát khối lượng công việc
Amazon Braket được tích hợp với các dịch vụ AWS như Amazon CloudWatch và Amazon Identity and Access Management (IAM) để cho phép giám sát khối lượng công việc, cung cấp thông báo khi hoàn thành các tác vụ điện toán và quản lý quyền kiểm soát truy cập và các quyền khác.

Product-Page_Standard-Icons_01_Product-Features_SqInk
Bạn có thắc mắc?

Xem lại FAQ về Amazon Braket

Tìm hiểu thêm 
Product-Page_Standard-Icons_02_Sign-Up_SqInk
Đăng ký tài khoản miễn phí

Nhận quyền sử dụng ngay lập tức Bậc miễn phí của AWS. 

Đăng ký 
Product-Page_Standard-Icons_03_Start-Building_SqInk
Đăng ký để nhận bản xem trước

Đăng ký để nhận bản xem trước và bắt đầu

Đăng ký