Công cụ dành cho nhà phát triển

Khung bất khả tri phần cứng dành cho nhà phát triển

Để đơn giản hóa quá trình thiết kế và thực thi thuật toán lượng tử, bạn có thể sử dụng Bộ công cụ phát triển phần mềm Amazon Braket. Bộ được thiết kế là công nghệ bất khả tri, loại bỏ nhu cầu viết mã chống lại các môi trường lập trình lượng tử vốn tồn tại đối ở các máy tính lượng tử khác nhau. Bộ công cụ phát triển phần mềm hỗ trợ khung thống nhất cho nhà phát triển, cho phép bạn xây dựng các thuật toán lượng tử và chạy trên bất kỳ phần cứng lượng tử tương thích nào được cung cấp thông qua dịch vụ Amazon Braket. Khi các công nghệ lượng tử mới xuất hiện và được thêm vào dịch vụ Amazon Braket, bạn có thể tự tin về trải nghiệm phát triển nhất quán của mình và các thiết kế, thuật toán lượng tử hiện có của bạn có thể được thử nghiệm trên các hệ thống mới này.

Sổ ghi chép Jupyter được quản lý toàn phần

Bạn có thể lựa chọn sử dụng môi trường phát triển của riêng mình hoặc sổ ghi chép Jupyter được quản lý toàn phần trong Amazon Braket để xây dựng các thuật toán lượng tử và quản lý các thử nghiệm. Với Amazon Braket, bạn có thể dễ dàng tạo sổ ghi chép chỉ với một cú click chuột. Bạn có thể lựa chọn loại phiên bản sổ ghi chép để phù hợp với yêu cầu hiệu suất của mình và định cấu hình cài đặt bảo mật, ví dụ như mã hóa dữ liệu lưu trữ. Amazon Braket quản lý tài nguyên thông tin và gắn linh kiện vào sổ ghi chép để giúp bạn bắt đầu nhanh chóng.

Hướng dẫn và Thuật toán dựng sẵn

Bộ công cụ phát triển phần mềm Amazon Braket, hướng dẫn và lựa chọn các thuật toán dựng sẵn được cài đặt trước trong sổ ghi chép Amazon Braket để cung cấp mọi thứ bạn cần để có thể bắt đầu ở một nơi duy nhất. Sử dụng chúng để làm quen với các bước được đề xuất, để xây dựng và thực thi các thuật toán lượng tử sử dụng Amazon Braket. Tìm hiểu thêm tại bộ tài liệu Amazon Braket.

Mô phỏng

Chọn công cụ mô phỏng

Amazon Braket cung cấp truy cập tới trình mô phỏng mạch lượng tử được quản lý toàn phần, hiệu suất cao, cho phép bạn kiểm thử và xác thực các mạch chỉ bằng một dòng mã. Việc mô phỏng các mạch lượng tử có thể phức tạp nhưng Amazon Braket giúp nó dễ dàng hơn bằng cách quản lý các yêu tố cấu thành phần mềm ngầm và các cụm Amazon Elastic Compute Cloud (EC2). Để xây dựng nguyên mẫu nhanh với các mạch nhỏ, bạn cũng có thể sử dụng trình mô phỏng cục bộ đi kèm trong Bộ công cụ phát triển phần mềm Amazon Braket.

Trải nghiệm nhất quán

Bạn có thể chạy một mạch trên trình mô phỏng Amazon Braket với một lệnh gọi API. Yêu cầu chạy thuật toán của bạn trên trình mô phỏng hoạt động giống yêu cầu chạy trên phần cứng lượng tử; bằng cách thay đổi một dòng mã, bạn có thể chuyển từ chạy trên trình mô phỏng sang máy tính lượng tử thực tế.

Lựa chọn loại kết quả

Bạn có thể chọn cho tác vụ mô phỏng các loại kết quả khác nhau, bao gồm các mẫu riêng lẻ, vật quan sát tùy chỉnh, biên độ riêng lẻ hoặc vectơ tính trạng đầy đủ. Tất cả các trình mô phỏng Amazon Braket đều có thể tính kết quả chính xác hoặc trả lại các mẫu nhiễu mô phỏng hành vi của máy tính lượng tử trong ngày.

Máy tính lượng tử

Đơn giản hóa truy cập vào máy tính lượng tử

Amazon Braket cung cấp quyền truy cập an toàn tới nhiều công nghệ điện toán lượng tử. Không có cam kết trả trước hoặc hợp đồng. Bạn chỉ thanh toán cho những gì bạn sử dụng thông qua hóa đơn AWS của mình.

Lựa chọn đơn vị xử lý lượng tử (QPU)

Amazon Braket cung cấp quyền truy cập vào cả máy tính lượng tử ủ và lượng tử dựa trên cổng. Theo mô hình điện toán lượng tử dựa trên cổng, bạn có thể truy cập công nghệ bẫy ion từ IonQ và bộ xử lý lượng tử siêu dẫn từ Rigetti. Ngoài ra, bạn có thể giải quyết các vấn đề về ủ lượng tử bằng cách sử dụng các QPU mới nhất từ D-Wave. Công nghệ này giúp bạn kiểm thử các công nghệ khác nhau, so sánh hiệu suất điện toán của các máy khác nhau khi giải quyết các vấn đề và lựa chọn hệ thống phần cứng phù hợp nhất với ứng dụng của bạn. Vui lòng truy cập trang nhà cung cấp phần cứng để tìm hiểu thêm về các QPU có sẵn trên Amazon Braket. 

Trợ giúp từ chuyên gia

Amazon Quantum Solutions Lab

Ngày nay, điện toán lượng tử chỉ mới bắt đầu, vẫn còn nhiều thách thức chưa được giải quyết. Amazon Quantum Solutions Lab có thể trợ giúp. Đây là chương trình hợp tác nghiên cứu và dịch vụ chuyên nghiệp với sự tham gia của các chuyên gia điện toán lượng tử. Họ có thể hỗ trợ bạn khám phá điện toán lượng tử hiệu quả hơn và nỗ lực vượt qua bất kỳ vấn đề nảy sinh của nền công nghệ mới này. Ngoài ra, bạn có thể hợp tác với các đối tác tư vấn và công nghệ APN đủ tiêu chuẩn của chúng tôi. Họ chuyên về các ứng dụng điện toán lượng tử và có thể đáp ứng mọi yêu cầu của bạn. Truy cập trang web Quantum Solutions lab để bắt đầu.

Quản lý và bảo mật

Bảng điều khiển quản lý

Là một dịch vụ AWS nguồn, Amazon Braket có thể được truy cập qua Bảng điều khiển quản lý AWS, giao diện web tập trung và đơn giản cho Amazon Web Services, cung cấp cho bạn thông tin đăng nhập an toàn bằng tài khoản AWS hoặc giấy chứng nhận AWS Identity and Access Management (IAM) của bạn. Bạn có thể sử dụng bảng điều khiển để quản lý và giám sát các tài nguyên thông tin Amazon Braket của mình, chẳng hạn như sổ ghi chép và tác vụ, và để truy cập thông tin chi tiết về trình mô phỏng mạch lượng tử và QPU.

Quản lý, bảo mật và giám sát quyền truy cập của người dùng

Amazon Braket được tích hợp với các dịch vụ AWS như Amazon CloudWatch, AWS CloudTrail, Amazon EventBridge và AWS IAM để giám sát khối lượng công việc, tạo thông báo khi hoàn thành các tác vụ và quản lý quyền kiểm soát truy cập và các quyền khác. Các kết quả mô phỏng và tác vụ lượng tử của bạn được chuyển đến vùng lưu trữ Amazon S3 ưa thích của bạn để lưu trữ và phân tích, cho bạn toàn quyền kiểm soát dữ liệu của mình.


Product-Page_Standard-Icons_01_Product-Features_SqInk
Bạn có thắc mắc?

Xem lại FAQ về Amazon Braket

Tìm hiểu thêm 
Product-Page_Standard-Icons_02_Sign-Up_SqInk
Đăng ký tài khoản miễn phí

Nhận quyền sử dụng ngay lập tức Bậc miễn phí của AWS. 

Đăng ký 
Product-Page_Standard-Icons_03_Start-Building_SqInk
Đăng ký để bắt đầu

Đăng ký hoặc đăng nhập vào bảng điều khiển để bắt đầu

Đăng ký