Thông tin chung

Câu hỏi: Amazon Braket là gì?

Amazon Braket là dịch vụ được quản lý toàn phần giúp bạn bắt đầu với điện toán lượng tử bằng cách cung cấp môi trường phát triển để khám phá và thiết kế các thuật toán lượng tử, kiểm thử trên các máy tính lượng tử mô phỏng và chạy các thuật toán này trên các công nghệ phần cứng lượng tử khác nhau do bạn lựa chọn.

Câu hỏi: Tại sao công ty chúng tôi nên cân nhắc về điện toán lượng tử vào thời điểm này?

Điện toán lượng tử vẫn là công nghệ ở giai đoạn đầu và việc thiết kế các ứng dụng lượng tử hữu ích đòi hỏi những kỹ năng mới cũng như các cách tiếp cận khác biệt triệt để tiềm năng về giải quyết vấn đề. Quá trình bồi đắp chuyên môn này sẽ tốn thời gian và yêu cầu quyền truy cập vào các công nghệ lượng tử cũng như các công cụ lập trình. Amazon Braket và Amazon Quantum Solutions Lab giúp các tổ chức đánh giá tình trạng của các công nghệ hiện tại, xác định cách mà những công nghệ này có thể tác động đến doanh nghiệp của họ và chuẩn bị cho tương lai.

Câu hỏi: Tôi có thể làm những gì với Amazon Braket?

Amazon Braket cho phép bạn thiết kế thuật toán lượng tử của riêng mình từ đầu hoặc chọn từ một bộ các thuật toán dựng sẵn. Sau khi bạn xác định thuật toán của mình, Amazon Braket sẽ cung cấp dịch vụ mô phỏng được quản lý toàn phần để giúp khắc phục sự cố và xác minh việc triển khai của bạn. Khi sẵn sàng, bạn có thể chạy thuật toán của mình trên nhiều máy tính lượng tử khác nhau do bạn chọn, bao gồm các máy tính siêu dẫn ủ lượng tử và dựa trên cổng cũng như phần cứng bẫy ion. Để dễ dàng hơn trong việc phát triển các thuật toán lai kết hợp các tác vụ cổ điển và lượng tử, Amazon Braket giúp quản lý các tài nguyên điện toán cổ điển và thiết lập các kết nối có độ trễ thấp đến phần cứng lượng tử. Sau khi hoàn thành các kiểm thử, bạn sẽ nhận được thông báo tự động và kết quả của bạn sẽ được lưu trữ trong Amazon S3. Amazon Braket phát hành nhật ký sự kiện và chỉ số hiệu năng như trạng thái hoàn thành và thời gian thực thi lên Amazon CloudWatch.

Câu hỏi: Thuật toán cổ điển/lượng tử lai là gì?

Thuật toán cổ điển/lượng tử lai kết hợp các hoạt động lượng tử với quy trình tối ưu hóa và các tác vụ khác chạy trên các phiên bản điện toán cổ điển. Việc này cho phép bạn tạo ra các hệ thống lặp giúp giảm thiểu ảnh hưởng của các lỗi vốn có trong các hệ thống điện toán lượng tử hiện nay. Amazon Braket hỗ trợ thực hiện các thuật toán lai dưới dạng các tác vụ được quản lý toàn phần, điều phối các tài nguyên cần thiết để tối đa hóa hiệu quả và giảm bớt chi phí.

Câu hỏi: Tại sao tôi cần mô phỏng thuật toán của mình?

Các trình giả lập dựa trên phần mềm chạy trên phần cứng cổ điển có thể tăng tốc việc phát triển thuật toán lượng tử và thuật toán lai, tiết kiệm chi phí và giúp dễ dàng khắc phục sự cố mã cũng như tối ưu hóa thiết kế trước khi chạy chúng trên máy tính lượng tử dựa trên phần cứng.

Câu hỏi: Có thể dùng máy tính lượng tử để bẻ khóa mã hóa không?

Không, hiệu năng của các máy tính lượng tử hiện tại thấp hơn đáng kể so với mức cần thiết để chạy các thuật toán có thể giải các khóa mã hóa và cho phép kẻ tấn công giải mã dữ liệu được mã hóa. Tuy nhiên, bạn cần bắt đầu lập kế hoạch cho tương lai và làm quen với các nỗ lực khác nhau để phát triển và tiêu chuẩn hóa các thuật toán mã hóa an toàn lượng tử và các giao thức trao đổi khóa. AWS là thành viên tích cực trong lĩnh vực này và đã triển khai cũng như cung cấp các bộ thuật toán mã hóa đề xuất cho khách hàng dưới dạng các chương trình trao đổi khóa lai trong triển khai TLS. Để tìm hiểu thêm, đọc blog của chúng tôi tại đây.

Xây dựng

Câu hỏi: Môi trường phát triển Amazon Braket là gì?
Bảng điều khiển Amazon Braket cung cấp một môi trường phát triển bao gồm tài liệu học tập, sổ ghi chép được quản lý toàn phần để xây dựng và chỉnh sửa các thuật toán lượng tử, framework bất khả tri công nghệ dành cho nhà phát triển để xác định các thuật toán lai và lựa chọn trình giả lập cổ điển để kiểm thử thiết kế của bạn.

Câu hỏi: Framework Amazon Braket là gì?

Amazon Braket cung cấp framework bất khả tri công nghệ dành cho nhà phát triển để bạn không cần phải mã hóa với các môi trường lập trình lượng tử khác nhau. Khi các công nghệ lượng tử khác nhau xuất hiện, bạn có thể tự tin rằng kinh nghiệm phát triển của bạn sẽ nhất quán và thành quả làm việc của bạn tương thích với nhiều công nghệ.

Câu hỏi: Tôi phải trả bao nhiêu khi sử dụng môi trường phát triển Amazon Braket?

Với Amazon Braket, bạn chỉ phải trả tiền cho những gì bạn sử dụng. Với việc thiết kế và xây dựng các thuật toán bằng sổ ghi chép được quản lý, kiểm thử bằng trình giả lập cổ điển, chạy các tác vụ trên phần cứng lượng tử và cổ điển cũng như đào tạo và triển khai các thuật toán lượng tử, bạn chỉ bị tính phí cho thời gian bạn sử dụng các tài nguyên đó. Sẽ có giá cả công khai khi dịch vụ sẵn dùng rộng rãi.

Kiểm thử

Câu hỏi: Trình giả lập Amazon Braket là gì?

Amazon Braket cung cấp nhiều lựa chọn trình giả lập khác nhau bao gồm cả trình giả lập cổ điển dựa trên mạng tensor và Schrödinger để kiểm thử các thuật toán lượng tử và thuật toán lai. Với một lựa chọn đơn giản, bạn có thể chọn cách tiếp cận phù hợp nhất với yêu cầu của mình. Để xác thực nhanh các thiết kế mạch, bạn có thể chạy các mô phỏng cơ bản trực tiếp trong sổ ghi chép của mình. Đối với các thiết kế lớn hơn, bạn có thể thực hiện các mô phỏng theo nhu cầu bằng dịch vụ Amazon Braket. Với các thuật toán phức tạp hơn và chạy lâu hơn, Amazon Braket điều phối các cụm Amazon EC2 và tài nguyên GPU để chạy các tác vụ mô phỏng hiệu năng cao, được quản lý toàn phần.

Câu hỏi: Vì sao lại có nhiều loại trình giả lập khác nhau?

Mô phỏng hiệu quả các hoạt động lượng tử bằng máy tính cổ điển là một lĩnh vực nghiên cứu sôi nổi với các phương pháp mô phỏng khác nhau phù hợp với các thiết kế mạch khác nhau cũng như các công nghệ và quy trình lượng tử khác nhau. Với những tiến bộ mới trong lĩnh vực này, chúng tôi dự định mở rộng phạm vi các trình giả lập khả dụng để đảm bảo rằng bạn có thể lựa chọn giữa các công cụ tiên tiến hàng đầu này, ngay cả khi chúng tôi phải bước vào chế độ mà phần cứng lượng tử không còn có thể được mô phỏng hoàn toàn.

Câu hỏi: Tôi có thể làm những gì với mô phỏng Amazon Braket?

Trình giả lập Amazon Braket cho phép bạn kiểm thử các thuật toán lượng tử của mình với một phần chi phí sử dụng phần cứng lượng tử và, trong một số trường hợp, không phải chờ để truy cập các máy lượng tử cụ thể. Mô phỏng là một cách thuận tiện để nhanh chóng gỡ lỗi các mạch lượng tử và khắc phục sự cố cũng như tối ưu hóa các thuật toán lai trước khi tiến hành chạy các thuật toán này trên phần cứng lượng tử do bạn lựa chọn. Bạn có thể lựa chọn trình giả lập phù hợp với công việc mà mình đang làm.

Câu hỏi: Chức năng giả lập hỗ trợ những gì?

Amazon Braket cung cấp nhiều lựa chọn trình giả lập khác nhau bao gồm cả trình giả lập cổ điển dựa trên mạng tensor và Schrödinger. Có thể dùng các trình giả lập để kiểm thử các thiết kế mạch riêng lẻ hoặc là một phần của các thuật toán cổ điển/lượng tử lai.

Câu hỏi: Những loại phiên bản nào được hỗ trợ?

Amazon Braket chạy mô phỏng dưới dạng các tác vụ được quản lý toàn phần, tự động xác định loại phiên bản điện toán tối ưu để chạy mô phỏng của bạn và thay bạn quản lý các tài nguyên đó. Bạn không cần phải hiểu về các loại phiên bản AWS hay mức độ hỗ trợ tác vụ mô phỏng, Amazon Braket sẽ xử lý việc này cho bạn.

Câu hỏi: Tác vụ mô phỏng là gì?

Tác vụ mô phỏng không khác gì với tác vụ lượng tử. Cả hai đều là các yêu cầu của API Amazon Braket để thực thi một hoạt động lượng tử. Tất cả các yêu cầu đều chỉ định hệ thống backend nào sẽ chạy hoạt động. Lựa chọn backend bao gồm nhiều trình giả lập và máy tính lượng tử khác nhau có sẵn thông qua dịch vụ. Bằng cách thay đổi thông số API, bạn lựa chọn tác vụ của mình sẽ chạy trên trình giả lập hay phần cứng lượng tử mà bạn chọn.

Câu hỏi: Làm thế nào để xem kết quả?

Sau khi hoàn thành, bạn sẽ nhận được thông báo tự động và kết quả của bạn sẽ được lưu trữ trong Amazon S3. Ngoài việc cung cấp kết quả thực thi, Amazon Braket còn phát hành nhật ký sự kiện và chỉ số hiệu năng như trạng thái hoàn thành và thời gian thực thi lên Amazon CloudWatch.

Câu hỏi: Việc chạy trình giả lập được tính phí như thế nào?

Với Amazon Braket, bạn chỉ trả phí cho tài nguyên trình giả lập mà bạn sử dụng. Sẽ có giá cả công khai khi dịch vụ sẵn dùng rộng rãi.

Chạy

Câu hỏi: Làm cách nào để chạy ứng dụng của tôi trên máy lượng tử?

Tác vụ lượng tử được định nghĩa là một thuật toán lượng tử, điển hình là thiết kế mạch, hoặc các loại báo cáo định nghĩa vấn đề khác tùy thuộc vào bản chất của ứng dụng. Những tác vụ này có thể được xác định và chạy từ trong sổ ghi chép Jupyter được quản lý hoặc được khởi tạo thông qua bảng điều khiển Amazon Braket. Ngoài ra, bạn có thể thiết kế các thuật toán bằng môi trường dành cho nhà phát triển mà bạn ưu tiên và gửi các tác vụ để thực thi trực tiếp bằng API Amazon Braket.

Câu hỏi: Tôi chọn máy để chạy bằng cách nào?

Một số loại máy tính lượng tử đặc biệt phù hợp để giải quyết tập hợp vấn đề cụ thể, ví dụ như máy tính ủ lượng tử thường được sử dụng để giải quyết các vấn đề tối ưu hóa tổ hợp, trong khi các loại khác được thiết kế để trở thành máy tính lượng tử phổ quát. Có nhiều yếu tố quyết định loại máy nào sẽ đáp ứng nhu cầu của bạn, chẳng hạn như số lượng qubit, độ chính xác của qubit (tỷ lệ lỗi), kết nối qubit, thời gian nhất quán và chi phí. Các thông số kỹ thuật đầy đủ được cung cấp trong bảng điều khiển Amazon Braket và để được hướng dẫn thêm, bạn có thể tham gia Amazon Quantum Solutions Lab.

Câu hỏi: Amazon hỗ trợ những nhà cung cấp phần cứng lượng tử nào?

Chúng tôi hiện cung cấp quyền truy cập vào các máy tính siêu dẫn dựa trên cổng từ Rigetti, các máy tính siêu dẫn ủ lượng tử từ D-Wave và các máy tính bẫy ion từ IonQ. Theo thời gian, chúng tôi có kế hoạch tăng thêm lựa chọn để cung cấp cho bạn cơ hội thử nghiệm các loại công nghệ đa dạng hơn và các nhà cung cấp khác trong những danh mục đa dạng đó.

Câu hỏi: Các tác vụ lượng tử sẽ chạy ngay lập tức hay tôi phải chờ?

Điện toán lượng tử vẫn là công nghệ đang ở giai đoạn đầu và khả năng trên các máy hiện tại vẫn hạn chế. Các loại máy tính lượng tử khác nhau có các đặc điểm hoạt động khác nhau. Nếu phần cứng lượng tử mà bạn chọn đang khả dụng thì tác vụ sẽ chạy ngay lập tức, nếu không thì tác vụ sẽ phải xếp hàng chờ cho đến khi phần cứng khả dụng và bạn sẽ được thông báo khi tác vụ hoàn thành.

Câu hỏi: Cách chạy các thuật toán lai?

Khi chạy các thuật toán lai, bạn có thể lựa chọn tự mình quản lý các thành phần cổ điển của thuật toán và chỉ sử dụng Amazon Braket cho các hoạt động lượng tử hoặc bạn có thể chạy toàn bộ thuật toán lai dưới dạng tác vụ được quản lý toàn phần, trong trường hợp đó, chúng tôi sẽ điều phối các tài nguyên điện toán cổ điển thay bạn và trả kết quả cho hoạt động tổng thể khi hoàn thành.

Câu hỏi: Việc chạy các tác vụ lượng tử được tính phí như thế nào?

Với Amazon Braket, bạn chỉ trả tiền cho thời gian sử dụng phần cứng lượng tử mà bạn yêu cầu. Giá cả sẽ khác nhau tùy theo nhà cung cấp phần cứng mà bạn lựa chọn sử dụng. Sẽ có giá cả công khai khi dịch vụ sẵn dùng rộng rãi.

Câu hỏi: Làm thế nào để xem kết quả?

Sau khi hoàn thành tác vụ lượng tử hoặc thực thi thuật toán lai, bạn sẽ nhận được thông báo tự động và kết quả của bạn sẽ được lưu trữ trong Amazon S3. Ngoài việc cung cấp kết quả thực thi, Amazon Braket còn phát hành nhật ký sự kiện và chỉ số hiệu năng như trạng thái hoàn thành và thời gian thực thi lên Amazon CloudWatch.

Product-Page_Standard-Icons_01_Product-Features_SqInk
Xem các tính năng sản phẩm

Tìm hiểu thêm về Amazon Braket

Tìm hiểu thêm 
Product-Page_Standard-Icons_02_Sign-Up_SqInk
Đăng ký tài khoản miễn phí

Nhận quyền sử dụng ngay lập tức Bậc miễn phí của AWS. 

Đăng ký 
Product-Page_Standard-Icons_03_Start-Building_SqInk
Đăng ký để nhận bản xem trước

Đăng ký để nhận bản xem trước và bắt đầu

Đăng ký