Thông tin chung

Hỏi: Amazon Braket là gì?

Amazon Braket là dịch vụ được quản lý hoàn toàn, giúp bạn bắt đầu với điện toán lượng tử.

Hỏi: Tôi có thể làm những gì với Amazon Braket?

Với Amazon Braket, bạn có thể tìm hiểu cách lập trình máy tính lượng tử và khám phá các ứng dụng tiềm năng. Bạn có thể tự thiết kế các thuật toán lượng tử từ đầu hoặc chọn từ bộ thuật toán dựng sẵn. Amazon Braket cung cấp trình mô phỏng mạch được quản lý toàn phần, cho phép bạn chạy các thuật toán trên cơ sở hạ tầng Điện toán hiệu năng cao (HPC) cổ điển để kiểm thử và kiểm chứng việc triển khai. Khi đã sẵn sàng, bạn có thể tùy ý lựa chọn nhiều máy tính lượng tử đa dạng hoặc bộ xử lý lượng tử (QPU) từ các nhà cung cấp phần cứng của chúng tôi để chạy thuật toán.

Câu hỏi: Amazon Braket tích hợp như thế nào với các dịch vụ khác của AWS?

Amazon Braket mang đến khả năng tích hợp với Amazon CloudWatch, Amazon EventBridge, AWS Identity and Access Management (IAM) và AWS CloudTrail để theo dõi, xử lý dựa trên sự kiện, quản lý quyền truy cập của người dùng và ghi nhật ký. Kết quả tính toán lượng tử và mô phỏng của bạn sẽ được lưu trữ trên Amazon S3 trong tài khoản của bạn.

Câu hỏi: Tại sao công ty chúng tôi nên cân nhắc về điện toán lượng tử ngay từ bây giờ?

Điện toán lượng tử là công nghệ đang ở giai đoạn sơ khai, nhưng trong tương lai hứa hẹn sẽ mang lại những ảnh hưởng mang tính bước ngoặt cho nhiều ngành. Việc phát triển thuật toán lượng tử và thiết kế các ứng dụng lượng tử hữu ích đòi hỏi nhiều kỹ năng mới và các phương pháp tiếp cận hoàn toàn khác biệt. Quá trình bồi đắp chuyên môn này sẽ tốn thời gian cũng như cần tiếp cận nhiều công nghệ lượng tử và công cụ lập trình. Amazon Braket và Amazon Quantum Solutions Lab giúp các tổ chức đánh giá tình trạng của các công nghệ hiện tại, xác định ảnh hưởng của chúng đối với hoạt động kinh doanh và chuẩn bị trước cho tương lai.

Hỏi: Tại sao dịch vụ này lại có tên là “Braket”?

Chúng tôi đặt tên dịch vụ này dựa trên một ký hiệu tiêu chuẩn trong các máy lượng tử, đó là bra-ket. Ký hiệu này được Paul Dirac giới thiệu vào năm 1939 để mô tả trạng thái của các hệ thống lượng tử, vì thế còn có tên gọi là ký hiệu Dirac.

Công cụ dành cho nhà phát triển

Hỏi: SDK Amazon Braket là gì?

Bộ công cụ phát triển phần mềm (SDK) Amazon Braket là bộ khung dành cho nhà phát triển chuyên về công nghệ phổ quát, cho phép bạn phát triển và chạy thuật toán lượng tử trên các trình mô phỏng và phần cứng điện toán lượng tử khác nhau. SDK giúp bạn theo dõi và giám sát các tác vụ lượng tử gửi đến Amazon Braket và đánh giá kết quả.

Hỏi: Làm cách nào để truy cập SDK Amazon Braket?

Amazon Braket cung cấp sổ ghi chép Jupyter được quản lý hoàn toàn, cài đặt sẵn SDK Amazon Braket và có hướng dẫn ví dụ để bạn có thể bắt đầu nhanh chóng. SDK Amazon Braket SDK là nguồn mở nên bạn có thể dùng Amazon Braket từ môi trường phát triển tích hợp (IDE) cục bộ bất kỳ.

Hỏi: SDK Amazon Braket có hỗ trợ chức năng ủ không?

Có. Amazon Braket cung cấp một plugin cho phép bạn lập trình tự nhiên trong Ocean–khung lập trình của D-Wave dành cho chức năng ủ. Hoặc bạn cũng có thể lập trình trực tiếp trong SDK Amazon Braket. Để bắt đầu, hãy tham khảo tài liệu về dịch vụ

Câu hỏi: PennyLane là gì?

PennyLane là một thư viện phần mềm mã nguồn mở dành cho điện toán lượng tử biến đổi, một mô hình sử dụng các thuật toán cổ điển - lượng tử kết hợp để liên tục tìm ra giải pháp cho các vấn đề tính toán trong nhiều lĩnh vực, chẳng hạn như hóa học, tối ưu hóa và máy học. Được xây dựng dựa trên khái niệm về lập trình khả vi lượng tử, PennyLane cho phép bạn đào tạo các mạch lượng tử giống như các mạng nơ-ron. Thư viện này cung cấp giao diện cho các thư viện máy học phổ biến, bao gồm PyTorch và TensorFlow, để giúp việc đào tạo các thuật toán lượng tử của bạn trở nên dễ dàng và trực quan. Bạn có thể tìm hiểu thêm về PennyLane tại https://pennylane.ai và đọc hướng dẫn dành cho nhà phát triển của chúng tôi tại đây.

Câu hỏi: Tại sao tôi nên sử dụng PennyLane trên Amazon Braket?

Các ứng dụng điện toán lượng tử trong thời gian gần về hóa học, tối ưu hóa và máy học được dựa trên các thuật toán lượng tử biến đổi sử dụng việc xử lý lặp lại giữa máy tính cổ điển và máy tính lượng tử. PennyLane giúp bạn dễ dàng bắt đầu và xây dựng các thuật toán lượng tử biến đổi trên Amazon Braket. Thư viện này cho phép bạn sử dụng các công cụ quen thuộc từ máy học để xây dựng và đào tạo các thuật toán của mình cũng như thư viện hóa học, qchem, nơi bạn có thể ánh xạ một vấn đề hóa học tính toán thành một công thức tính toán lượng tử chỉ với một vài dòng mã.

Amazon Braket giúp bạn đổi mới nhanh hơn với PennyLane. Khi kiểm thử và tinh chỉnh các thuật toán của bạn, trình mô phỏng hiệu năng cao, được quản lý toàn phần của chúng tôi sẽ tăng tốc độ đào tạo lên ít nhất 10 lần so với việc mô phỏng các thuật toán của bạn ở quy mô cục bộ.

Câu hỏi: Tôi có thể truy cập PennyLane bằng cách nào?

Sổ ghi chép Amazon Braket được định cấu hình sẵn với PennyLane và sổ ghi chép hướng dẫn của chúng tôi giúp bạn bắt đầu nhanh chóng. Ngoài ra, bạn có thể cài đặt phần bổ trợ Amazon Braket PennyLane cho bất kỳ IDE nào bạn chọn. Phần bổ trợ có mã nguồn mở và có thể được tải xuống từ đây. Bạn có thể xem tài liệu về PennyLane tại https://pennylane.ai.  

Trình mô phỏng

Câu hỏi: Tại sao tôi cần mô phỏng thuật toán của mình?

Trình mô phỏng mạch lượng tử chạy trên các máy tính cổ điển. Nhờ có trình mô phỏng, bạn có thể kiểm thử các thuật toán lượng tử với chi phí thấp hơn so với khi dùng phần cứng lượng tử, đồng thời không phải chờ truy cập các máy lượng tử nhất định. Mô phỏng là một cách tiện lợi để nhanh chóng gỡ lỗi các mạch lượng tử, cũng như khắc phục sự cố và tối ưu hóa thuật toán trước xử lý để chạy trên phần cứng lượng tử. Phép mô phỏng cổ điển cũng cần thiết để kiểm chứng kết quả của phần cứng điện toán lượng tử ngắn hạn, cũng như nghiên cứu ảnh hưởng của nhiễu.

Hỏi: Amazon Braket cung cấp những trình mô phỏng nào?

Amazon Braket cung cấp nhiều cách để bạn mô phỏng các thuật toán lượng tử. Bạn có thể chọn phương pháp phù hợp nhất với yêu cầu của mình. Để kiểm chứng nhanh thiết kế mạch, bạn có thể trực tiếp chạy các phép mô phỏng quy mô nhỏ trong môi trường cục bộ hoặc trên sổ ghi chép Jupyter thông qua SDK Amazon Braket. Để chạy các mạch lớn hơn, phức tạp hơn, Amazon Braket cung cấp hai trình mô phỏng được quản lý toàn phần trên cơ sở hạ tầng tính toán hiệu năng cao. Tùy thuộc vào trường hợp sử dụng của bạn, bạn có thể sử dụng SV1, trình mô phỏng vectơ trạng thái hoặc TN1, trình mô phỏng mạng tensor.

Câu hỏi: Tôi có phải chọn loại phiên bản để chạy mô phỏng không?

Không, nếu bạn đang sử dụng trình mô phỏng được quản lý Amazon Braket. Các trình mô phỏng được quản lý toàn phần SV1 và TN1 giúp bạn không phải mất công quản lý ngăn xếp phần mềm và cơ sở hạ tầng khi mô phỏng các mạch lớn. Amazon Braket sẽ tự động xác định loại phiên bản tính toán tối ưu cho phép giả lập của bạn và thay bạn quản lý những tài nguyên đó. Nếu bạn đang chạy trình mô phỏng cục bộ trong SDK trên sổ ghi chép được quản lý Amazon Braket của mình, trình mô phỏng đó sẽ chạy trên phiên bản Amazon mà bạn đã chỉ định cho sổ ghi chép.

Câu hỏi: Làm cách nào để chọn giữa hai trình mô phỏng được quản lý trên Amazon Braket: SV1 và TN1?

Trình mô phỏng vectơ trạng thái Amazon Braket (SV1) cung cấp khả năng thực thi có thể đoán trước và hiệu năng cao cho các mạch phổ lên đến 34 qubit. Với trình mô phỏng mạng tensor Amazon Braket (TN1), bạn có thể mô phỏng các mạch với tối đa 50 qubit. TN1 đặc biệt hiệu quả đối với các mạch thưa, mạch có cổng cục bộ và các mạch khác có cấu trúc sẵn có. Ngược lại, các loại mạch khác, ví dụ: những loại có kết nối tất cả với tất cả, thường phù hợp hơn với SV1.

Để tìm hiểu thêm về các lớp mạch phù hợp với TN1, vui lòng truy cập sổ ghi chép hướng dẫn của chúng tôi.

Câu hỏi: Làm cách nào để biết liệu tôi có thể chạy một mạch trên trình mô phỏng mạng tensor Amazon Braket (TN1) hay không?

Miễn là mạch của bạn nằm trong giới hạn số qubit và độ sâu mạch được mô tả ở đây, TN1 sẽ tìm cách mô phỏng mạch đó. Tuy nhiên, ngược lại với SV1, TN1 không thể đưa ra ước tính chính xác về thời gian hoạt động nếu chỉ dựa vào số qubit và độ sâu mạch. Trong giai đoạn có tên là “giai đoạn diễn tập”, trước tiên TN1 sẽ tìm cách xác định một đường dẫn tính toán hiệu quả cho mạch của bạn và ước tính thời gian hoạt động của giai đoạn tiếp theo, “giai đoạn thu hẹp”. Nếu thời gian thu hẹp ước tính vượt quá giới hạn của TN1 thì TN1 sẽ không tìm cách thu hẹp và bạn chỉ phải trả tiền cho thời gian diễn ra giai đoạn diễn tập. Để tìm hiểu thêm, hãy tham khảo tài liệu kỹ thuật.

Câu hỏi: Tôi có phải lập trình hay thiết kế các thuật toán riêng để sử dụng trình mô phỏng không?

Không, với Amazon Braket, bạn có thể chỉ đạo cùng một mạch lượng tử chạy trên bất kỳ trình mô phỏng và phần cứng lượng tử dựa trên cổng nào có sẵn trên dịch vụ bằng cách thay đổi một vài dòng mã.

Câu hỏi: AWS có cung cấp trình mô phỏng cho các vấn đề liên quan đến ủ không?

Trên AWS Marketplace, bạn có thể tìm thấy các dịch vụ áp dụng phương pháp điển hình tân tiến như Meta Analytics và Toshiba SBM để xử lý các vấn đề tối ưu hóa tổ hợp.

Máy tính lượng tử

Hỏi: Làm cách nào để truy cập các máy tính lượng tử bằng Amazon Braket?

Không khó để bạn chạy thiết kế mạch hoặc giải quyết vấn đề trên bộ xử lý lượng tử (QPU) thực tế. Sau khi đã tạo mạch hoặc sơ đồ vấn đề trong SDK Amazon Braket, bạn có thể gửi tác vụ của mình từ ngay trong sổ ghi chép Jupyter hoặc bất kỳ IDE nào tùy thích, chẳng hạn như PyCharm.

Câu hỏi: Chạy tác vụ trên QPU khác với trên trình mô phỏng như thế nào?

Các bước để chạy một tác vụ lượng tử trên QPU cũng giống như chạy trên trình mô phỏng, bạn chỉ cần chọn back-end hoặc thiết bị khi thực hiện lệnh gọi API trong SDK Amazon Braket. Cả hai đều là những phép tính toán mà bạn có thể yêu cầu các back-end hoặc thiết bị khác nhau thông qua lệnh gọi API trong SDK Amazon Braket. Lựa chọn thiết bị bao gồm nhiều trình mô phỏng và máy tính lượng tử khác nhau có sẵn thông qua dịch vụ. Việc chuyển từ thiết bị này sang thiết bị khác là rất dễ dàng, chỉ cần thay đổi một dòng mã mà thôi. Ngoài ra, các trình giả lập thì luôn sẵn sàng, trong khi tài nguyên QPU có thể phải mất thời gian chờ.

Hỏi: Làm cách nào để biết nên chọn máy tính lượng tử nào?

Một số loại máy tính lượng tử đặc biệt phù hợp để giải quyết những loại vấn đề cụ thể. Ví dụ: máy ủ lượng tử thường được dùng để giải quyết các vấn đề tối ưu hóa tổ hợp, trong khi máy tính lượng tử đa năng có thể được dùng cho nhiều loại vấn đề. Có nhiều yếu tố quyết định loại máy nào sẽ đáp ứng nhu cầu của bạn, chẳng hạn như số lượng qubit, độ chính xác của qubit (tỷ lệ lỗi), khả năng kết nối qubit, thời gian kết hợp và chi phí. Bạn có thể tham khảo thông số kỹ thuật đầy đủ của máy tính lượng tử trong bảng điều khiển Amazon Braket.

Hỏi: Amazon Braket hỗ trợ những máy tính lượng tử nào?

Vui lòng nhấp vào đây để tìm hiểu về các nhà cung cấp phần cứng của Amazon Braket.

Hỏi: Các tác vụ lượng tử của tôi có bắt đầu chạy ngay lập tức trên QPU không hay tôi phải chờ?

Điện toán lượng tử là công nghệ mới ra đời nên máy tính lượng tử vẫn là tài nguyên khan hiếm. Các loại máy tính lượng tử khác nhau có các đặc điểm vận hành và mức độ sẵn sàng khác nhau, đồng thời tốc độ xử lý tác vụ cũng khác nhau. Nếu bạn chọn QPU trực tuyến và đang không có ai sử dụng, tác vụ của bạn sẽ được xử lý ngay. Nếu không, tác vụ đó sẽ được đưa vào hàng đợi. Khi QPU sẵn sàng, các tác vụ trong hàng đợi sẽ được xử lý theo thứ tự mà hệ thống ghi nhận. Để thông báo cho bạn biết rằng tác vụ đã hoàn tất, Amazon Braket sẽ gửi sự kiện thay đổi trạng thái đến Amazon EventBridge. Bạn có thể tạo quy tắc trong EventBridge để xác định hành động muốn thực hiện, chẳng hạn như dùng Amazon Simple Notification Service (SNS) để nhận thông báo qua SMS hoặc các phương thức khác như email, HTTPs, AWS Lambda hoặc Amazon SQS.

Giá cả

Hỏi: Phí sử dụng Amazon Braket được tính như thế nào?

Với Amazon Braket, bạn không phải trả trước phí mà chỉ cần trả cho tài nguyên AWS mình sử dụng. Bạn sẽ trả phí riêng cho từng chức năng Amazon Braket, bao gồm cả quyền truy cập vào phần cứng điện toán lượng tử và trình mô phỏng có quản lý. Phí thanh toán sẽ được tính riêng đối với từng dịch vụ AWS mà Amazon Braket cung cấp, chẳng hạn như các sổ ghi chép được quản lý của Amazon Braket. Vui lòng truy cập vào trang mức giá của chúng tôi để tìm hiểu thêm về giá.

Câu hỏi: Làm cách nào để theo dõi việc sử dụng và chi tiêu của Amazon Braket trên các dự án khác nhau?

Trả lời: Bạn có thể dùng các thẻ để tổ chức tài nguyên AWS theo các nhóm hợp lý, có ý nghĩa đối với nhóm hoặc doanh nghiệp bạn, chẳng hạn như trung tâm chi phí, phòng ban hoặc dự án. Trong Amazon Braket, bạn có thể áp dụng thẻ cho các nhiệm vụ siêu nhỏ mà bạn tạo. Sau khi tạo và áp dụng các thẻ do người dùng xác định, bạn có thể kích hoạt chúng để theo dõi việc phân bổ chi phí trên trang tổng quan Quản lý chi phí và lập hóa đơn AWS. AWS dùng thẻ để phân loại chi phí và gửi báo cáo phân bổ chi phí hàng tháng cho bạn để bạn có thể theo dõi chi phí AWS của mình. Báo cáo phân bổ chi phí sẽ hiển thị các khóa thẻ dưới dạng cột bổ sung với giá trị áp dụng cho mỗi hàng. Vì vậy, bạn sẽ dễ dàng theo dõi chi phí hơn nếu dùng một bộ khóa thẻ nhất quán.

Bảo mật

Hỏi: Khi tôi dùng các dịch vụ của Amazon Braket, dữ liệu của tôi có rời khỏi môi trường AWS không?

Có, QPU trên Amazon Braket là do nhà cung cấp phần cứng lượng tử bên thứ 3 lưu trữ. Nếu bạn dùng Amazon Braket để truy cập các máy tính lượng tử, mạch hoặc vấn đề ủ và siêu dữ liệu có liên quan của bạn sẽ được gửi đến nhà cung cấp phần cứng không thuộc các cơ sở do AWS vận hành để họ xử lý. Nội dung của bạn sẽ được mã hóa nên chỉ nội dung cần thiết cho quá trình xử lý tác vụ lượng tử mới được gửi cho nhà cung cấp phần cứng lượng tử. Thông tin tài khoản AWS sẽ không được chuyển cho họ. Tất cả dữ liệu đều được mã hóa cả ở trạng thái truyền lẫn lưu trữ và chỉ được giải mã khi xử lý. Bên cạnh đó, nhà cung cấp phần cứng của Amazon Braket không được phép lưu trữ hoặc dùng nội dung của bạn ngoài mục đích xử lý tác vụ của bạn. Sau khi mạch hoàn tất, kết quả sẽ được trả về Amazon Braket và lưu trữ trong vùng lưu trữ Amazon S3. Theo định kỳ, chúng tôi sẽ đánh giá vấn đề bảo mật của nhà cung cấp phần cứng lượng tử bên thứ 3 của Amazon Braket để đảm bảo rằng họ tuân thủ các tiêu chuẩn về an ninh mạng, kiểm soát quyền truy cập, bảo vệ dữ liệu và bảo mật vật lý.

Hỏi: Kết quả của tôi được lưu trữ ở đâu?

Kết quả của bạn sẽ được lưu trữ trong Amazon S3. Ngoài việc cung cấp kết quả thực thi, Amazon Braket còn phát hành nhật ký sự kiện và các chỉ số hiệu năng, chẳng hạn như trạng thái hoàn thành và thời gian thực thi, lên Amazon CloudWatch.

Câu hỏi: Tôi có thể sử dụng Amazon Braket trong Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) của mình không?

Amazon Braket được tích hợp với AWS PrivateLink, vì vậy, bạn có thể truy cập Amazon Braket từ trong Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) mà không phát sinh lưu lượng truy cập qua Internet. Điều này làm giảm nguy cơ bị rò rỉ dữ liệu nhạy cảm với các mối đe dọa bảo mật từ các cuộc tấn công trên Internet.

Quantum Solutions Lab

Hỏi: Quantum Solutions Lab (QSL) là gì?

Amazon Quantum Solutions Lab là chương trình hợp tác nghiên cứu và dịch vụ chuyên nghiệp với sự tham gia của các chuyên gia điện toán lượng tử. Họ có thể hỗ trợ bạn khám phá điện toán lượng tử hiệu quả hơn và tìm cách giải quyết những thử thách của công nghệ mới ra đời này. Để bắt đầu, hãy truy cập vào trang web Quantum Solutions Lab.

Câu hỏi: Làm cách nào để tương tác với QSL?

Bạn có thể yêu cầu thông tin về các hoạt động tương tác với QSL và các đối tác của chúng tôi bằng cách gửi mẫu này và bằng cách làm việc với người quản lý tài khoản AWS của bạn.

Hỏi: Chi phí tham gia QSL là bao nhiêu?

Chi phí tham gia QSL tùy thuộc vào khoảng thời gian bạn tham gia và bản chất nhu cầu của bạn. Vui lòng liên hệ với người quản lý tài khoản của bạn để tìm hiểu thêm thông tin chi tiết.

Hỏi: Thời gian tham gia QSL thường là bao lâu?

Thời gian tham gia Quantum Solutions Lab thường kéo dài từ 6 đến 12 tháng.

Hỏi: Tôi có cần trực tiếp đến Phòng thí nghiệm này để tham gia không?

Bạn có thể thực hiện toàn bộ quá trình từ xa nếu cần, nhất là trong bối cảnh dịch bệnh như hiện nay. Tuy nhiên, thông thường chúng ta sẽ gặp mặt trực tiếp để bắt đầu các hoạt động tương tác và xác định chương trình làm việc. Sau đó, chúng tôi có thể đến tận cơ sở của bạn nếu cần và sẽ thường xuyên kiểm tra tiến trình thông qua cuộc hội thảo video, trong khi thường xuyên cộng tác từ xa.

Trung tâm điện toán lượng tử AWS

Hỏi: Trung tâm điện toán lượng tử AWS là gì?

Trung tâm điện toán lượng tử AWS là chương trình nghiên cứu tập hợp các nhà nghiên cứu và kỹ sư đầu ngành trong lĩnh vực điện toán lượng tử đến từ Amazon và các học viện. Họ sẽ cùng nhau cộng tác về các ứng dụng trong thời gian gần, mẫu hiệu chỉnh lỗi, kiến trúc phần cứng và mô hình lập trình để tìm cách phát triển công nghệ lượng tử. Chúng tôi đã thành lập Trung tâm điện toán lượng tử AWS tại khuôn viên Học viện công nghệ California (Caltech). Hiện nay, Trung tâm hợp tác cùng các nhà nghiên cứu tại Caltech, Đại học Stanford, Đại học Harvard, Học viện công nghệ Massachusetts và Đại học Chicago thông qua chương trình Amazon Scholars.


Standard Product Icons (Features) Squid Ink
Xem các tính năng của sản phẩm

Tìm hiểu thêm về Amazon Braket

Tìm hiểu thêm 
Sign up for a free account
Đăng ký tài khoản miễn phí

Nhận ngay quyền sử dụng Bậc miễn phí của AWS. 

Đăng ký 
Standard Product Icons (Start Building) Squid Ink
Đăng ký để bắt đầu

Đăng ký hoặc đăng nhập vào bảng điều khiển để bắt đầu

Đăng ký