Amazon Braket

Đẩy nhanh nghiên cứu điện toán lượng tử

Lợi ích của Braket

Dễ dàng làm việc với các loại máy tính lượng tử và trình giả lập mạch khác nhau bằng cách sử dụng một bộ công cụ phát triển nhất quán.
Xây dựng các dự án lượng tử trên một đám mây đáng tin cậy với các công cụ kiểm soát quản lý và định giá đơn giản cho cả khối lượng công việc lượng tử lẫn cổ điển.
Chạy các thuật toán lượng tử điển hình kết hợp nhanh hơn nhờ quyền truy cập ưu tiên vào các máy tính lượng tử và không cần quản lý cơ sở hạ tầng điển hình.
Đặt trước quyền truy cập thiết bị chuyên dụng và tương tác trực tiếp với các chuyên gia điện toán lượng tử bằng Braket Direct.

Cách thức hoạt động

Amazon Braket là một dịch vụ điện toán lượng tử được quản lý hoàn toàn, có mục đích giúp tăng tốc nghiên cứu khoa học và phát triển phần mềm cho điện toán lượng tử.
Amazon Bracket – Cách thức hoạt động

Trường hợp sử dụng

Tăng tốc khám phá khoa học với các công cụ hỗ trợ và phát triển thuật toán đến từ Chương trình Tín dụng đám mây AWS dành cho nghiên cứu.

Thúc đẩy ranh giới của nghiên cứu phần cứng lượng tử với khả năng truy cập dễ dàng vào các thiết bị siêu dẫn, bẫy ion và nguyên tử trung tính. 

Nhanh chóng đưa phần mềm dành cho điện toán lượng tử ra thị trường với bộ phát triển phần mềm (SDK) của Amazon Braket, cách định giá đơn giản và quản lý luồng công việc.

Đóng góp nhiều ứng dụng lượng tử mới và tác động đến các tính năng, công cụ hoặc plug-in của phần mềm, giúp quá trình phát triển thêm đơn giản.

Công nghệ phần cứng lượng tử

Bộ xử lý siêu dẫn dựa trên cổng


Qubit siêu dẫn được chế tạo bằng các mạch điện siêu dẫn hoạt động ở nhiệt độ đông lạnh. Amazon Braket cung cấp quyền truy cập vào phần cứng lượng tử dựa trên các qubit siêu dẫn từ Oxford Quantum Circuits, IQM và Rigetti.

Bộ xử lý bẫy ion dựa trên cổng


Các máy tính lượng tử bẫy ion triển khai qubit bằng cách sử dụng trạng thái điện tử của các nguyên tử tích điện gọi là ion. Các ion bị hạn chế và lơ lửng trong không gian trống bằng cách sử dụng điện trường. Amazon Braket cung cấp quyền truy cập vào máy tính lượng tử bẫy ion từ IonQ.

Bộ xử lý lượng tử dựa trên nguyên tử trung tính

Máy tính lượng tử dựa trên nguyên tử Rydberg tận dụng tương tác van der Waals tầm xa giữa các nguyên tử trung tính được sắp xếp trong các mảng một, hai hoặc ba chiều có thể được sử dụng để mô phỏng các hệ thống lượng tử đáng chú ý, vượt quá khả năng của các máy tính cổ điển hiện nay. Amazon Braket cung cấp quyền truy cập vào các máy tính lượng tử dựa trên nguyên tử Rydberg từ QuEra Computing.

Tìm hiểu thêm về bộ xử lý dựa trên nguyên tử Rydberg của QuEra »

Khám phá thêm về AWS