Amazon Elastic Container Registry (ECR) là dịch vụ sổ đăng ký bộ chứa Docker được quản lý đầy đủ giúp các nhà phát triển dễ dàng lưu trữ, quản lý và triển khai hình ảnh bộ chứa Docker. Amazon ECR được tích hợp với Amazon Elastic Container Service (ECS), giúp đơn giản hóa quy trình công việc từ khi khâu phát triển đến khâu sản xuất. Amazon ECR giúp bạn không phải vận hành các kho bộ chứa riêng hay thay đổi quy mô cơ sở hạ tầng ngầm. Amazon ECR sẽ trở thành máy chủ lưu trữ hình ảnh của bạn trong kiến trúc có độ sẵn sàng cao và quy mô linh hoạt, cho phép bạn triển khai các bộ chứa cho ứng dụng của mình một cách ổn định. Khả năng tích hợp với AWS Identity and Access Management (IAM) đem đến cho bạn khả năng kiểm soát từng kho ở cấp tài nguyên. Với Amazon ECR, bạn sẽ không phải trả tiền trước hay có cam kết gì. Bạn chỉ phải thanh toán cho lượng dữ liệu bạn lưu trong các kho cũng như dữ liệu được truyền lên Internet.

Bắt đầu sử dụng Amazon Elastic Container Registry

Tạo tài khoản miễn phí

Trong khuôn khổ Bậc miễn phí của AWS, bạn được quyền bắt đầu sử dụng Amazon Elastic Container Registry miễn phí. Amazon ECR cung cấp cho khách hàng dung lượng lưu trữ là 500 MB/tháng trong một năm.

Xem thông tin chi tiết về Bậc miễn phí của AWS »


ContainerRegistry_Benefit-Managed

Amazon Elastic Container Registry giúp bạn không phải vận hành và thay đổi quy mô cơ sở hạ tầng để làm nền tảng hoạt động cho sổ đăng ký bộ chứa của mình. Bạn sẽ không cần phải cài đặt và quản lý phần mềm hay thay đổi quy mô cơ sở hạ tầng. Chỉ cần đẩy hình ảnh trong bộ chứa của bạn lên Amazon ECR và lấy hình ảnh ra khi bạn cần triển khai.

Tìm hiểu thêm »

ContainerRegistry_Benefit-Secure

Amazon Elastic Container Registry truyền hình ảnh của bạn qua kết nối HTTPS và tự động mã hóa hình ảnh được lưu trữ của bạn. Bạn có thể cấu hình các chính sách để quản lý quyền và kiểm soát truy cập vào hình ảnh của bạn bằng cách sử dụng người dùng và vai trò của AWS Identity and Access Management (IAM) mà không phải trực tiếp quản lý thông tin xác thực trên phiên bản EC2.

Tìm hiểu thêm »

 

 

ContainerRegistry_Benefit-Availability

Amazon Elastic Container Registry có kiến trúc bền bỉ, dư thừa và có quy mô cực kỳ linh hoạt. Các hình ảnh trong bộ chứa của bạn rất dễ sử dụng và truy cập, nên bạn có thể triển khai ổn định các bộ chứa mới cho ứng dụng của mình.

Tìm hiểu thêm »

 

 

 

ContainerRegistry_Benefit-Workflow

Amazon Elastic Container Registry được tích hợp với Amazon ECS và CLI Docker, đem đến cho bạn khả năng đơn giản hóa quy trình công việc phát triển và sản xuất. Bạn có thể dễ dàng đẩy hình ảnh trong bộ chứa của bạn lên Amazon ECR bằng cách sử dụng CLI Docker từ bộ máy phát triển của bạn rồi Amazon ECS sẽ có thể lấy trực tiếp từ đó để phục vụ quá trình triển khai sản xuất.

Tìm hiểu thêm »