Hỗ trợ AWS Elemental

Nhóm Hỗ trợ AWS Elemental có nhiều tài nguyên khác nhau để giúp luồng công việc video của bạn hoạt động trơn tru. Bạn có thể chọn từ các tài nguyên có sẵn công khai để bắt đầu hoặc chọn một gói trả phí để nhận hỗ trợ kỹ thuật bổ sung.

Để tìm hiểu thêm, vui lòng truy cập Hỗ trợ AWS Elemental.

Hướng dẫn sử dụng Trung tâm hỗ trợ AWS Elemental là hướng dẫn từng bước để điều hướng và sử dụng Trung tâm hỗ trợ AWS Elemental. Trong Trung tâm hỗ trợ AWS Elemental, bạn có thể:

  • Xem, quản lý và mở các trường hợp hỗ trợ
  • Đọc các bài viết cơ sở kiến thức
  • Tải xuống phần mềm và xem chi tiết về các sản phẩm đã mua và có thể cấp phép bao gồm khóa kích hoạt, số sê-ri, ngày bắt đầu gói dịch vụ và gói tùy chọn được hỗ trợ

Cần có tài khoản AWS và gói dịch vụ AWS Elemental để truy cập trung tâm hỗ trợ. Để yêu cầu quyền truy cập, vui lòng liên hệ với chúng tôi bằng cách sử dụng biểu mẫu này.

Diễn đàn

Đặt câu hỏi về AWS Elemental Conductor và tham gia các cuộc thảo luận với các thành viên khác trong cộng đồng ở Diễn đàn ứng dụng và phần mềm AWS Elemental.

Đào tạo

Truy cập thư viện AWS Training and Certification để tìm chương trình đào tạo trên lớp và đào tạo kỹ thuật số.

Đối tác

Truy cập Mạng lưới đối tác AWS (APN) để tìm Đối tác AWS, khám phá các Chương trình đối tác AWS hoặc tham gia APN.

Bắt đầu

Bạn muốn tìm hiểu thêm? Kết nối với chuyên gia giải pháp truyền thông AWS.