AWS Elemental Conductor là một giải pháp tại chỗ để quản lý các ứng dụng quy trình công việc video trực tiếp. AWS Elemental Conductor cung cấp độ khả dụng cao, quản trị bảo mật và giám sát toàn diện các tác vụ mã hóa và phân phối video thông qua một giao diện người dùng trên web dễ sử dụng. Khả năng dự phòng do khách hàng đặt ra hỗ trợ luồng tín hiệu liên tục và các dịch vụ không bị gián đoạn. Khả năng cảnh báo và báo cáo toàn diện giúp đơn giản hóa việc theo dõi trạng thái, duy trì chất lượng dịch vụ và mang lại sự tự tin trong vận hành. Bạn có thể triển khai AWS Elemental Conductor tại chỗ dưới dạng thiết bị hoặc dưới dạng phần mềm được AWS cấp phép trên cơ sở hạ tầng của mình.

Tính năng chính

Quản lý tác vụ

AWS Elemental Conductor cho phép bạn quản lý khối lượng công việc của nhiều bộ mã hóa theo thời gian thực. Bắt đầu, dừng và chỉnh sửa các kênh video một cách tự tin. Các chức năng điều khiển dựa trên tác vụ mang lại một phương pháp hợp lý để kiểm soát đồng thời hàng trăm kênh.

Khả năng phục hồi linh hoạt

Duy trì trạng thái hoạt động của các quy trình công việc video trực tiếp là ưu tiên hàng đầu. AWS Elemental Conductor cho phép bạn thiết lập các bộ mã hóa dự phòng làm các mục tiêu chuyển đổi dự phòng và xác định mức độ dự phòng cần thiết để đáp ứng các mục tiêu của mình về khả năng phục hồi và thời gian hoạt động. Sử dụng AWS Elemental Conductor để dễ dàng cấu hình các nhóm dự phòng 1+1, N+M và N+1 với khả năng chuyển đổi dự phòng thủ công hoặc tự động. 

Giám sát toàn diện

Khả năng hiển thị theo thời gian thực về trạng thái của các quy trình công việc video trực tiếp giúp xác định nhanh chóng mọi vấn đề có thể ảnh hưởng đến trải nghiệm xem hay chất lượng cung cấp dịch vụ. AWS Elemental Conductor cho phép bạn giám sát tất cả các hệ thống xử lý video đồng thời và xác nhận trạng thái kênh của từng bộ mã hóa một cách trực quan. Các cảnh báo và tin nhắn được tổng hợp nhờ tính năng lọc nâng cao giúp đơn giản hóa quá trình giám sát và quản lý lỗi.

Quản trị bảo mật

Duy trì bảo mật quy trình công việc video trực tiếp của bạn với khả năng kiểm soát các đối tượng có quyền truy cập vào bộ mã hóa của bạn cũng như từng cấp độ cấp phép người dùng. Có sẵn tính năng xác thực quyền truy cập người dùng để kiểm soát và giám sát hệ thống. Nhật ký kiểm tra được duy trì để ghi lại các hành động và thay đổi của người dùng cá nhân.