AWS Elemental Conductor

Đơn giản hóa quá trình quản lý để mã hóa video tại chỗ

AWS Elemental Live mã hóa nội dung video trực tiếp cho một kênh đơn lẻ hoặc hàng nghìn kênh. Khi các nhà cung cấp video mở rộng quy mô triển khai thiết bị mã hóa video, việc quản trị và giám sát cơ sở hạ tầng mã hóa có thể dẫn đến những thách thức đáng kể, đặc biệt nếu các bộ mã hóa được quản lý riêng lẻ. Bằng cách cung cấp phương thức quản lý các nút mã hóa AWS Elemental Live tập trung và dễ sử dụng, AWS Elemental Conductor được thiết kế để đơn giản hóa việc quản lý và giám sát tài nguyên mã hóa video trực tiếp ở quy mô lớn.
 
AWS Elemental Conductor là hệ thống quản lý tại chỗ dành cho các nút mã hóa AWS Elemental Live. Hệ thống cho phép bạn quản lý các bộ mã hóa riêng lẻ hoặc các cụm mã hóa lớn một cách dễ dàng và hiệu quả. AWS Elemental Conductor cung cấp độ khả dụng cao, quản trị an toàn và giám sát toàn diện quá trình xử lý và phân phối video thông qua một giao diện web dễ sử dụng. AWS Elemental Conductor giúp loại bỏ sự phức tạp khi thay đổi quy mô các kênh video và quy trình công việc, cho phép bạn quản lý hàng trăm kênh trực tiếp trên các bộ mã hóa, mà vẫn đảm bảo cấu hình được đồng bộ. Có sẵn tại chỗ dưới dạng ứng dụng hoặc phần mềm được AWS cấp phép trên cơ sở hạ tầng của bạn, AWS Elemental Conductor cho phép bạn triển khai và quản lý cơ sở hạ tầng video ở bất kỳ nơi nào bạn cần.

Cách thức hoạt động

Trường hợp sử dụng của khách hàng

Sky là nhà cung cấp dịch vụ truyền hình thu phí lớn nhất ở Vương quốc Anh. Cơ sở hạ tầng dịch vụ OTT của công ty sử dụng AWS Elemental Live làm công cụ xử lý video trong một quy trình công việc được kiểm soát bởi AWS Elemental Conductor. Trong khi phát trực tiếp, đầu vào kênh IP được cung cấp tới phần mềm AWS Elemental Live, mã hóa nội dung tuyến tính gốc và tổng hợp theo thời gian thực để phân phối đến các thiết bị di động và trang web.

Lợi ích

Hiệu quả với chi phí thấp hơn

Với AWS Elemental Conductor, bạn có thể dễ dàng quản lý nhiều bộ mã hóa AWS Elemental. Điều khiển và kiểm soát các cụm xử lý video từ một giao diện người dùng để giảm đáng kể chi phí thiết bị và chi phí quản lý.

Duy trì các dịch vụ video linh hoạt

Xác định mức độ dự phòng hệ thống cần thiết trên các tài nguyên video của bạn để đạt được mức độ phục hồi mong muốn cho dịch vụ. Phần mềm AWS Elemental Conductor hỗ trợ chuyển đổi dự phòng và khôi phục kênh dựa trên nút N+1 và N+M, để giữ cho dịch vụ của bạn trực tuyến và cung cấp nội dung cho người xem.

Hợp lý hóa thiết lập và quản trị

AWS Elemental Conductor tích hợp API REST / XML và để dễ dàng tích hợp vào các quy trình công việc trực tiếp và tuyến tính hiện có, như các sự kiện trực tiếp và phát kênh 24/7. Sử dụng các mẫu dựng sẵn để đơn giản hóa quá trình tạo kênh. Quản lý việc kiểm soát phiên bản và đẩy các bản cập nhật phần mềm lên toàn bộ cụm từ một giao diện. Thông qua phần mềm dễ cập nhật, AWS Elemental Conductor giúp bạn bắt kịp các tiêu chuẩn ngành để có thể tiếp tục phân phối video chất lượng cao khi màn hình và thiết bị phát triển hơn nữa.

Bắt đầu

Bạn muốn tìm hiểu thêm? Kết nối với chuyên gia giải pháp truyền thông AWS.