Chi tiết định giá

Ví dụ về định giá (Giá ở Khu vực Miền Đông Hoa Kỳ (Bắc Virginia))

Ví dụ 1

Trong ví dụ này, bạn kích hoạt Macie trong tài khoản có 15 vùng lưu trữ S3. Các vùng lưu trữ rỗng và không chứa bất kỳ đối tượng nào.

• 15 vùng lưu trữ S3
• 0 GB dữ liệu được kiểm tra để phát hiện dữ liệu nhạy cảm tự động

Phí cho Macie =
15 * 0,10 USD (0,10 USD cho mỗi vùng lưu trữ S3/tháng)
= 1,50 USD + 0,00 USD
= 1.50 USD mỗi tháng

Ví dụ 2

Trong ví dụ này, bạn kích hoạt Macie trong tài khoản có 15 vùng lưu trữ S3 và các vùng lưu trữ này có tổng cộng 10.000.000 đối tượng (tất cả các loại đối tượng được hỗ trợ). Macie kiểm tra 150 GB dữ liệu để phát hiện dữ liệu nhạy cảm tự động.

• 15 vùng lưu trữ S3
• 10.000.000 đối tượng, tất cả các loại đối tượng được hỗ trợ để phát hiện dữ liệu nhạy cảm tự động
• 150 GB dữ liệu được kiểm tra để phát hiện dữ liệu nhạy cảm tự động

Phí cho Macie =
15 * 0,10 USD (0,10 USD cho mỗi vùng lưu trữ S3/tháng)
+ 100 * 0,01 USD (0,01 USD trên mỗi 100.000 đối tượng)
+ (150 -1) * 1 USD (1 USD trên mỗi GB với bậc miễn phí 1 GB để phát hiện dữ liệu nhạy cảm tự động)
= 1,50 USD + 1,00 USD + 149 USD
= 151.50 USD mỗi tháng

Ví dụ 3

Trong ví dụ này, bạn kích hoạt Macie trong tài khoản có 15 vùng lưu trữ S3 và các vùng lưu trữ này có tổng cộng 10.000.000 đối tượng (tất cả các loại đối tượng được hỗ trợ). Macie kiểm tra 150 GB dữ liệu để phát hiện dữ liệu nhạy cảm tự động. Ngoài ra, bạn gửi một tác vụ phát hiện dữ liệu nhạy cảm mục tiêu cho một vùng lưu trữ gồm 200 GB dữ liệu.

• 15 vùng lưu trữ S3
• 10.000.000 đối tượng, tất cả các loại đối tượng được hỗ trợ để phát hiện dữ liệu nhạy cảm tự động
• 150 GB dữ liệu được kiểm tra để phát hiện dữ liệu nhạy cảm tự động
• 200 GB dữ liệu được kiểm tra để phát hiện dữ liệu nhạy cảm mục tiêu

Phí cho Macie =
15 * 0,10 USD (0,10 USD cho mỗi vùng lưu trữ S3/tháng)
+ 100 * 0,01 USD (0,01 USD trên mỗi 100.000 đối tượng)
+ (150 -1) * 1 USD (1 USD trên mỗi GB với bậc miễn phí 1 GB để phát hiện dữ liệu nhạy cảm tự động)
+ (200) * 1 USD (1 USD trên mỗi GB để phát hiện dữ liệu nhạy cảm mục tiêu)
= 1,50 USD + 1,00 USD + 149 USD + 200 USD
= 351.50 USD mỗi tháng

Ví dụ 4

Trong ví dụ này, bạn kích hoạt Macie trong tài khoản có 15 vùng lưu trữ S3 và các vùng lưu trữ này có tổng cộng 10.000.000 đối tượng (tất cả các loại đối tượng được hỗ trợ). Macie kiểm tra 150 GB dữ liệu để phát hiện dữ liệu nhạy cảm tự động. Ngoài ra, bạn gửi một tác vụ phát hiện dữ liệu nhạy cảm mục tiêu cho một vùng lưu trữ được báo cáo là có 600 GB dung lượng lưu trữ ước tính. Tuy nhiên, tệp hình ảnh chiếm 100 GB và vì vậy, Macie đã bỏ qua khi phát hiện dữ liệu nhạy cảm (hãy xem các loại đối tượng Macie hỗ trợ). Tất cả các đối tượng khác đều được hỗ trợ, kết quả là có 500 GB dữ liệu được kiểm tra. 

• 15 vùng lưu trữ S3
• 10.000.000 đối tượng, tất cả các loại đối tượng được hỗ trợ để phát hiện dữ liệu nhạy cảm tự động
• 150 GB dữ liệu được kiểm tra để phát hiện dữ liệu nhạy cảm tự động
• 500 GB dữ liệu được kiểm tra để phát hiện dữ liệu nhạy cảm mục tiêu

Phí cho Macie =
15 * 0,10 USD (0,10 USD cho mỗi vùng lưu trữ S3/tháng)
+ 100 * 0,01 USD (0,01 USD trên mỗi 100.000 đối tượng)
+ (150 -1) * 1 USD (1 USD trên mỗi GB với bậc miễn phí 1 GB để phát hiện dữ liệu nhạy cảm tự động)
+ (500) * 1 USD (1 USD trên mỗi GB để phát hiện dữ liệu nhạy cảm mục tiêu)
= 1,50 USD + 1,00 USD + 149 USD + 500 USD
= 651.50 USD mỗi tháng

Câu hỏi thường gặp về định giá

Câu hỏi: Tôi có thể ước tính chi phí kích hoạt Macie lần đầu trên tài khoản của tôi bằng cách nào?

Trả lời: Bạn có thể kích hoạt dịch vụ này và tận dụng 30 ngày dùng thử miễn phí. Trong thời gian đó, bạn có thể truy cập tab mức sử dụng trong bảng điều khiển Macie sẽ ước tính mức sử dụng cho việc kiểm kê cấp độ vùng lưu trữ S3 và đánh giá để kiểm soát bảo mật và truy cập. Bảng điều khiển cũng sẽ ước tính việc phát hiện dữ liệu tự động của bạn, bao gồm dữ liệu được kiểm tra để phát hiện dữ liệu nhạy cảm và các đối tượng được giám sát trong kho lưu trữ S3 của bạn, trước khi chuyển sang mức sử dụng phải trả phí. Tuy nhiên, mức sử dụng ước tính của bạn trong giai đoạn dùng thử miễn phí có thể thấp hơn đối với các tài khoản có hơn 150 TB dữ liệu. Vui lòng liên hệ AWS Support để được hỗ trợ với ước tính chính xác hơn.

Câu hỏi: Làm thế nào việc phát hiện dữ liệu tự động có thể giúp tôi giảm chi phí phát hiện dữ liệu nhạy cảm?

Trả lời: Macie sử dụng nhiều kỹ thuật khác nhau bao gồm phân cụm tài nguyên theo các thuộc tính như tên vùng lưu trữ, loại tệp và tiền tố để lấy mẫu dữ liệu một cách hiệu quả về mặt chi phí trong toàn tổ chức và giảm thiểu việc quét dữ liệu cần để phát hiện dữ liệu nhạy cảm trong vùng lưu trữ S3. Bạn có thể sử dụng tính năng phát hiện dữ liệu tự động để xác định vị trí dữ liệu nhạy cảm trong S3 và liên tục đánh giá mức độ bảo vệ của dữ liệu đó mà không cần định cấu hình thủ công và chạy các tác vụ phát hiện dữ liệu mục tiêu.

Câu hỏi: Tôi có thể biết chi phí mỗi tháng tôi bỏ ra cho phát hiện dữ liệu nhạy cảm mục tiêu Macie bằng cách nào?

Trả lời: Khi bạn đặt cấu hình và gửi tác vụ phát hiện dữ liệu nhạy cảm mục tieu, bạn có thể vào tab mức sử dụng trong bảng điều khiển Macie để xem chi phí từ đầu tháng đến nay dựa trên mức sử dụng thực tế trong tài khoản của bạn. Số liệu này giúp bạn biết chi phí bạn bỏ ra khi đặt cấu hình tác vụ phát hiện dữ liệu nhạy cảm mục tiêu trên các vùng lưu trữ của mình.

Câu hỏi: Tôi có thể quản lý chi tiêu bằng cách nào trong cấu hình nhiều tài khoản?

Trả lời: Nếu được triển khai trong cấu hình nhiều tài khoản, mức sử dụng được cộng dồn vào tài khoản Macie chính để cung cấp tổng mức sử dụng cho tất cả tài khoản cũng như phân tích chi tiết mức sử dụng theo từng tài khoản riêng lẻ. Điều này giúp bạn xem lại và theo dõi chi phí bỏ ra cho Macie trên toàn bộ tổ chức.

Câu hỏi: Có định mức dịch vụ được đặt ra để kiểm soát mức sử dụng và chi phí không?

Câu hỏi: Macie đi kèm với định mức dịch vụ mặc định là 5 TB cho mỗi tài khoản để phát hiện dữ liệu nhạy cảm mục tiêu. Bạn có thể tăng thêm định mức dịch vụ (xem Định mức cho Amazon Macie) lên hơn 25 TB thông qua AWS Support. Những định mức dịch vụ này giới hạn tổng chi phí trong một tài khoản và giúp bạn quản lý chi tiêu trên khắp các tài khoản của bạn. Nếu đạt đến định mức dịch vụ, các tác vụ phát hiện dữ liệu nhạy cảm mục tiêu của bạn sẽ bị tạm dừng để xác minh rằng không phát sinh thêm khoản phí nào. Sau đó, bạn sẽ được thông báo trong bảng điều khiển Macie và Bảng thông tin AWS Personal Health. Sau đó, bạn có thể tăng định mức dịch vụ hoặc cho phép chúng tự động đặt lại trong tháng dương lịch tiếp theo, lúc đó các tác vụ sẽ tự động tiếp tục. Không có định mức dịch vụ nào cho đánh giá kiểm kê vùng lưu trữ S3.

Câu hỏi: Tôi có thể ước tính chi phí thực tế bỏ ra cho tác vụ phát hiện dữ liệu nhạy cảm mục tiêu trên một vùng lưu trữ bằng cách nào?

Trả lời: Macie cung cấp bản kiểm kê cho tất cả vùng lưu trữ của bạn, bao gồm những gì S3 đã liệt kê dưới dạng dung lượng lưu trữ ước tính, số đối tượng và sự hiện diện của đối tượng nén bất kỳ. Bạn có thể sử dụng tính năng này để ước tính chi phí chạy tác vụ phát hiện dữ liệu nhạy cảm mục tiêu trên (các) vùng lưu trữ, tuy nhiên, dữ liệu thực tế được xử lý có thể khác. Với loại đối tượng không được hỗ trợ bất kỳ trong vùng lưu trữ, Macie sẽ bỏ qua những đối tượng này và bạn sẽ không bị tính phí đối với chúng. Với mọi đối tượng nén, chúng sẽ được giải nén và kiểm tra, việc này có thể dẫn đến dữ liệu được xử lý vượt quá dung lượng nén được báo cáo. Đối với các tác vụ phát hiện dữ liệu nhạy cảm mục tiêu chạy định kỳ, Macie sẽ đánh giá tất cả dữ liệu hiện có trong vùng lưu trữ và chỉ tự động kiểm tra các đối tượng mới có trong vùng lưu trữ theo thời gian. Để ước tính chi phí của một tác vụ khám phá mục tiêu định kỳ, Macie sẽ hiển thị dung lượng ước tính của vùng lưu trữ tại thời điểm gửi, dung lượng này có thể được dùng để tính chi phí ban đầu cho việc kiểm tra vùng lưu trữ. Sau đó, bạn có thể ước tính sự tăng lên của dữ liệu trong vùng lưu trữ nhằm tính toán chi phí kiểm tra đối tượng mới có trong vùng lưu trữ theo thời gian. Bạn có thể dùng tab mức sử dụng trong bảng điều khiển Macie để theo dõi chi tiêu từ đầu tháng đến nay của tất cả tác vụ và định mức dịch vụ để giới hạn chi tiêu trong một tài khoản.

Read the documentation
Đọc tài liệu

Tìm hiểu thêm về khả năng và triển khai của Amazon Macie bằng cách đọc tài liệu.

Đọc tài liệu 
Đăng ký tài khoản AWS
Đăng ký tài khoản miễn phí

Nhận ngay quyền sử dụng Bậc miễn phí của AWS. 

Đăng ký 
Bắt đầu
Bắt đầu với Amazon Macie

Bắt đầu xây dựng với Amazon Macie.

Bắt đầu