Amazon Macie

Phát hiện và bảo vệ dữ liệu nhạy cảm trên quy mô lớn

Nhận 30 ngày sử dụng tính năng đánh giá kiểm soát bảo mật và truy cập cấp độ vùng lưu trữ S3

Cách hoạt động

Amazon Macie là dịch vụ bảo mật dữ liệu và quyền riêng tư về dữ liệu, sử dụng các kỹ thuật máy học (ML) và đối chiếu mẫu để phát hiện và bảo vệ dữ liệu nhạy cảm của bạn.

Sơ đồ thể hiện cách Macie tự động hóa hoạt động khám phá dữ liệu nhạy cảm để giúp bạn hiểu rõ hơn về dữ liệu mà tổ chức của bạn lưu trữ trong Amazon S3.
Macie là gì? (1:53)
Tại sao nên chọn Amazon Macie?
Amazon Macie phát hiện dữ liệu nhạy cảm bằng cách sử dụng máy học và so khớp mẫu, cung cấp khả năng hiển thị các nguy cơ về bảo mật dữ liệu và giúp tự động hóa công tác bảo vệ trước những nguy cơ đó.
Tại sao nên chọn Amazon Macie?
Amazon Macie phát hiện dữ liệu nhạy cảm bằng cách sử dụng máy học và so khớp mẫu, cung cấp khả năng hiển thị các nguy cơ về bảo mật dữ liệu và giúp tự động hóa công tác bảo vệ trước những nguy cơ đó.

Trường hợp sử dụng

Tăng cường khả năng bảo mật dữ liệu của bạn

Phát hiện dữ liệu nhạy cảm trong môi trường S3 của bạn để tăng khả năng hiển thị và khắc phục tự động các rủi ro bảo mật dữ liệu.

Tìm hiểu thêm về quá trình bảo vệ dữ liệu »

Khám phá dữ liệu nhạy cảm để thực hiện tuân thủ

Lên lịch phân tích dữ liệu để xác nhận rằng dữ liệu nhạy cảm được phát hiện và bảo vệ.

Tìm hiểu thêm về Mã định danh dữ liệu khách hàng »

Bảo vệ dữ liệu nhạy cảm trong khi di chuyển

Trong khi tải nhập dữ liệu, bạn có thể xác định xem dữ liệu nhạy cảm đã được bảo vệ thích hợp hay chưa.

Tìm hiểu thêm về phát hiện dữ liệu nhạy cảm »

Tăng cường khả năng hiển thị cho những dữ liệu quan trọng trong kinh doanh

Giám sát tự động và liên tục tất cả dữ liệu nhạy cảm của bạn được lưu trữ trong vùng lưu trữ S3.

Tìm hiểu thêm về giám sát dữ liệu S3 »

Cách bắt đầu

Tìm hiểu cách hoạt động của Macie

Tìm hiểu cách phát hiện và bảo vệ dữ liệu nhạy cảm của bạn. 

Khám phá các tính năng của Macie

Sử dụng công nghệ máy học và so khớp mẫu, Macie cung cấp khả năng hiển thị các nguy cơ bảo mật dữ liệu và giúp tự động hóa công tác bảo vệ.

Hãy dùng thử miễn phí

Bắt đầu bản dùng thử trong 30 ngày để tự động hóa hoạt động khám phá dữ liệu nhạy cảm trong S3.


Khám phá thêm về AWS