AWS Storage Gateway
Đám mây AWS
Bắt đầu với AWS Storage Gateway

AWS Storage Gateway là dịch vụ lưu trữ lai cho phép ứng dụng tại chỗ của bạn sử dụng dung lượng lưu trữ trên Đám mây AWS một cách liền mạch. Bạn có thể sử dụng dịch vụ này để sao lưu và lưu trữ, phục hồi sau thảm họa, xử lý dữ liệu trên đám mây, phân bậc lưu trữ và di chuyển. Ứng dụng của bạn được kết nối đến dịch vụ thông qua ứng dụng cổng bằng cách sử dụng các giao thức lưu trữ tiêu chuẩn, ví dụ như NFS, SMB và iSCSI. Cổng này kết nối đến các dịch vụ lưu trữ của AWS, ví dụ như Amazon S3, Amazon Glacier, và Amazon EBS, cung cấp nơi lưu trữ cho tệp, ổ đĩabăng ảo trên AWS. Dịch vụ có cơ cấu truyền dữ liệu được tối ưu hóa mạnh, khả năng quản lý băng thông, mạng tự động hóa bền bỉ và truyền dữ liệu hiệu quả, cùng với bộ đệm cục bộ để truy cập tại chỗ hầu hết các dữ liệu hiện hoạt của bạn với độ trễ thấp.

Giới thiệu AWS Storage Gateway – File Gateway
33:06
Thảo luận công nghệ: Phân tích chuyên sâu về AWS Storage Gateway
Thay thế sao lưu dưới dạng băng bằng AWS Storage Gateway
26:34
Thảo luận công nghệ: Thay thế sao lưu dưới dạng băng bằng AWS Storage Gateway

AWS Storage Gateway kết nối kho lưu trữ và ứng dụng của bạn bằng kho lưu trữ đám mây và tăng tốc truyền dữ liệu

Kết nối dưới dạng máy chủ tệp

Cấu hình File Gateway sẽ cho phép các ứng dụng tại chỗ truy cập mạng được chia sẻ thông qua các kết nối SMB hoặc NFS. Dữ liệu tệp được lưu vào bộ đệm trên ứng dụng File Gateway để tăng hiệu năng cục bộ và chuyển đổi thành đối tượng được lưu trữ trên Amazon S3. Bạn có thể bảo vệ và lưu trữ các đối tượng của mình thông qua các công cụ thuần AWS như các chính sách vòng đời, tạo phiên bản và nhân bản liên khu vực.

Tìm hiểu thêm »

Kết nối dưới dạng Thư viện băng ảo (VTL)

Cấu hình Tape Gateway sẽ thay thế các băng sao lưu và thiết bị tự động hóa băng bằng ổ đĩa cục bộ và bộ nhớ lưu trữ trên đám mây. Phần mềm sao lưu và khôi phục hiện có của bạn sẽ ghi các tác vụ sao lưu thuần vào băng ảo được lưu trữ trên Tape Gateway. Bạn có thể di chuyển băng ảo lên Amazon S3 và thậm chí là lưu trữ trên Amazon Glacier để tiết kiệm tối đa chi phí. Dữ liệu được truy cập thông qua ứng dụng sao lưu của bạn còn danh mục sao lưu sẽ duy trì khả năng hiển thị đầy đủ cho toàn bộ các tác vụ và băng sao lưu.

Tìm hiểu thêm »

Kết nối dưới dạng ổ đĩa cục bộ

Cấu hình Volume Gateway kết nối với ứng dụng và máy chủ tại chỗ dưới dạng ổ đĩa cục bộ bằng cách sử dụng iSCSI. Dữ liệu trong các ổ đĩa này có thể được truyền lên bộ nhớ lưu trữ đám mây của Amazon S3 rồi truy cập thông qua Volume Gateway. Bạn có thể chọn lưu trữ cục bộ dữ liệu để có được hiệu năng cao nhất (với sao lưu bản kết xuất nhanh lên đám mây) hoặc dung hòa giữa độ trễ và quy mô bằng cách lưu trữ cục bộ các dữ liệu thường xuyên truy cập và để dữ liệu ít truy cập hơn trên đám mây (mà vẫn có bản kết xuất nhanh và bản sao để bảo vệ).

Truyền dữ liệu vào và ra khỏi đám mây

Storage Gateway tự động tạo bộ nhớ đệm dữ liệu tại chỗ rồi di chuyển vào (và ra khỏi) các dịch vụ lưu trữ đám mây một cách hiệu quả. Việc này giúp giảm thời gian và chi phí di chuyển dữ liệu giữa các cơ sở của bạn và Đám mây AWS. Các tính năng giúp tối ưu hóa như quản lý đa phần, truyền delta, điều tiết băng thông và lập lịch sử dụng băng thông là tính năng tiêu chuẩn của tất cả giao diện.

Dịch vụ AWS Storage Gateway đem đến cho bộ nhớ lưu trữ tại chỗ của bạn quy mô và sự bền bỉ của công nghệ đám mây mà không làm gián đoạn các khoản đầu tư hay hệ thống đang được sử dụng.

Tích hợp

Công nghệ lưu trữ đám mây lai sẽ giúp bạn có thể sử dụng dữ liệu của mình vừa tại chỗ vừa trong nhiều dịch vụ lưu trữ của Đám mây AWS. Loại hình này sẽ giúp dữ liệu của bạn được hưởng toàn bộ các dịch vụ và bảo mật, ví dụ như AWS KMS, AWS Identity and Access Management (IAM), quy trình công việc SNS, Amazon CloudWatchAWS CloudTrail. Một khi dữ liệu đã được di chuyển lên AWS, bạn sẽ có quyền truy cập các dịch vụ điện toán, cơ sở dữ liệu và dữ liệu lớn như Amazon EC2, Amazon RedshiftAmazon EMR.

 

Hiệu năng

Storage Gateway sẽ lưu dữ liệu dưới dạng bộ nhớ đệm vào ổ đĩa cục bộ được cung cấp tại chỗ và sử dụng mạng cho các dữ liệu được sử dụng nhiều nhất của bạn, còn truyền dữ liệu tối ưu hóa được thực hiện ngầm trên các bậc đám mây. Người dùng và ứng dụng tiếp tục hoạt động bằng cách sử dụng mô hình lưu trữ cục bộ còn bạn lại có thể tận dụng lợi thế back-end của đám mây.

Truyền dữ liệu tối ưu hóa

Các tính năng nén, mã hóa và quản lý băng thông được tích hợp sẵn. Storage Gateway sẽ quản lý các tác vụ giảm tải bộ nhớ đệm cục bộ lên đám mây tùy theo thông số hiệu năng mong muốn để bạn có thể tinh chỉnh sự cân bằng giữa độ trễ và quy mô cho khối lượng công việc của bạn. Sẽ chỉ có các dữ liệu thay đổi được truyền nên bạn sẽ có thể tối ưu hóa băng thông mạng của mình.

Tính đơn giản

Không cần phải dừng lại bất kỳ hoạt động nào. Bạn chỉ cần tải xuống và cài đặt máy ảo, chọn giao diện rồi chỉ định dung lượng bộ nhớ đệm cục bộ. Toàn bộ hỗ trợ mạng và giao thức tiên tiến đã được đưa vào dịch vụ, nghĩa là, bạn không cần cài đặt ứng dụng khách, không cần dọn chỗ để đặt giá đỡ thiết bị, không cần lắp đặt thiết bị làm mát và cấp điện cũng như không cần tinh chỉnh cài đặt mạng và tường lửa. Còn ứng dụng ảo có khả năng chạy cả tại chỗ lẫn trên AWS.

 

Quy mô đám mây

Dịch vụ lưu trữ trên nền tảng đám mây được cung cấp và tính phí theo yêu cầu để lúc nào bạn cũng sử dụng đúng mức cần thiết. Khối lượng công việc có thể mở rộng và thu hẹp, dung lượng sao lưu và lưu trữ có thể mở rộng mà không cần tốn phí trung gian trả trước và bạn có thể cung cấp dung lượng lưu trữ thêm mà lại không cần thêm phần cứng mới.

Bền bỉ và bảo mật

Dữ liệu được lưu trữ trên AWS Storage Gateway được hưởng lợi từ sự bền bỉ và bảo mật được nhúng sẵn trong các dịch vụ lưu trữ của Đám mây AWS. Các công cụ Quản lý lưu trữ như tạo phiên bản, nhân bản liên khu vực, các chính sách quản lý vòng đời và Vault Lock có thể giúp bạn giảm chi phí lưu trữ dài hạn, đơn giản hóa các yêu cầu kiểm tra và tuân thủ đồng thời bảo vệ an toàn cho toàn bộ dữ liệu của bạn chứ không chỉ các phần được giữ tại chỗ. Toàn bộ dữ liệu được mã hóa và truyền một cách bảo mật khi lưu trữ.

Đã có nhiều khách hàng sử dụng dịch vụ AWS Storage Gateway để xây dựng "đám mây lai" hỗ trợ các khối lượng công việc như xử lý dữ liệu đám mây, phân phối dữ liệu, sao lưu và phục hồi, lưu trữ, phục hồi sau thảm họa và lưu trữ theo bậc.

Dù là phân tích dữ liệu lớn, xử lý dữ liệu, machine learning hay di chuyển dữ liệu đám mây với ứng dụng tại chỗ hay nguồn dữ liệu thì khối lượng công việc đều đòi hỏi các cấu trúc có khả năng điều tiết theo khả năng truy cập cục bộ và kết nối đến kho lưu trữ đám mây trung tâm. Storage Gateway sẽ giúp bạn quản lý các khối lượng công việc chạy trên cả tổ chức của bạn lẫn Đám mây AWS.

Xem bản mẫu »

Storage Gateway là sự thay thế nhanh chóng và dễ dàng cho hình thức sao lưu bằng băng và tự động sử dụng băng và được tích hợp nhiều gói phần mềm sao lưu công nghiệp hàng đầu. Bạn sẽ có được hiệu năng của ổ đĩa cục bộ và back-end của nền tảng đám mây có quy mô linh hoạt mà không làm gián đoạn các hệ thống hiện tại.

Tìm hiểu thêm »

Storage Gateway có thể thực hiện bản kết xuất nhanh các ổ đĩa cục bộ của bạn rồi lưu các bản này lên Amazon EBS. Bạn có thể dùng bản kết xuất nhanh làm điểm bắt đầu để tạo ổ đĩa Amazon EBS rồi gắn vào phiên bản Amazon EC2. Trong trường hợp xảy ra thảm họa ở cơ sở cục bộ, bạn chỉ cần cài đặt ứng dụng của mình trên đám mây hoặc ở trung tâm dữ liệu khác rồi khôi phục bản kết xuất nhanh để tiếp tục hoạt động.

Xem video Hội nghị thượng đỉnh AWS »

Mở rộng hệ thống lưu trữ NAS và SAN tại chỗ là công việc tiêu tốn thời gian, tiền bạc và không gian để giá gắn thiết bị. Storage Gateway sẽ cho bạn bộ đệm linh hoạt để lưu trữ dữ liệu tệp ứng dụng mà bạn có thể tăng hoặc giảm theo nhu cầu, kéo dài vòng đời khoản đầu tư của bạn đồng thời giúp tổ chức của bạn dễ dàng quản lý dao động dung lượng bất thường.

Xem bản mẫu »

Bắt đầu với Storage Gateway rất dễ dàng. Hãy đăng ký tài khoản và triển khai Storage Gateway đầu tiên của bạn chỉ trong vài cú nhấp chuột.

Bắt đầu với AWS Storage Gateway