AWS Storage Gateway

Lưu trữ đám mây lai bằng nhớ đệm cục bộ

AWS Storage Gateway là dịch vụ lưu trữ đám mây lai cung cấp cho bạn quyền truy cập tại chỗ vào bộ lưu trữ đám mây gần như là không giới hạn. Khách hàng sử dụng Storage Gateway để đơn giản hóa việc quản lý lưu trữ và giảm chi phí cho các trường hợp sử dụng lưu trữ đám mây lai chính. Dịch vụ này bao gồm việc di chuyển nội dung sao lưu băng từ lên đám mây, giảm dung lượng lưu trữ tại chỗ bằng cách chia sẻ tệp được hỗ trợ bởi đám mây, cung cấp quyền truy cập dữ liệu có độ trễ thấp trong AWS cho các ứng dụng tại chỗ, cũng như các trường hợp sử dụng dịch vụ để di chuyển, lưu trữ, xử lý và khôi phục sau thảm họa khác.  

Để hỗ trợ các trường hợp sử dụng này, dịch vụ cung cấp ba loại cổng khác nhau – Cổng kết nối băng từ, Cổng kết nối tệpCổng kết nối ổ đĩa – kết nối liền mạch các ứng dụng tại chỗ với lưu trữ đám mây, lưu đệm dữ liệu cục bộ cho truy cập độ trễ thấp. Ứng dụng của bạn được kết nối với dịch vụ thông qua thiết bị cổng kết nối phần cứng hoặc máy ảo bằng cách sử dụng các giao thức lưu trữ tiêu chuẩn như NFS, SMB và iSCSI. Cổng này kết nối đến các dịch vụ lưu trữ của AWS, ví dụ như Amazon S3, Amazon S3 Glacier, Amazon S3 Glacier Deep Archive, Amazon EBS và AWS Backup, cung cấp nơi lưu trữ cho tệp, ổ đĩa, bản kết xuất nhanh và băng ảo trên AWS. Dịch vụ này bao gồm một cơ chế truyền dữ liệu được tối ưu hóa cao, đi kèm quản lý băng thông, khả năng phục hồi mạng tự động và truyền dữ liệu hiệu quả.

Giới thiệu về AWS Storage Gateway (2:36)

Lợi ích

Tích hợp

Công nghệ lưu trữ đám mây lai nghĩa là dữ liệu của bạn có thể vừa được sử dụng tại chỗ vừa được lưu trữ bền vững trên các dịch vụ lưu trữ của Đám mây AWS, bao gồm Amazon S3, Amazon S3 Glacier, Amazon S3 Glacier Deep Archive và Amazon EBS. Sau khi di chuyển dữ liệu lên AWS, bạn có thể áp dụng các dịch vụ phân tích dữ liệu lớn, machine learning và điện toán của AWS. Ngoài ra, bạn có thể tận dụng toàn bộ các danh mục dịch vụ quản lý và bảo mật AWS, bao gồm AWS Backup, AWS KMS, AWS Identity and Access Management (IAM), luồng công việc SNS, Amazon CloudWatch và AWS CloudTrail.

Hiệu năng

AWS Storage Gateway sẽ lưu dữ liệu dưới dạng bộ nhớ đệm vào VM cục bộ hoặc thiết bị cổng phần cứng, cung cấp hiệu năng mạng và đĩa có độ trễ thấp cho dữ liệu được sử dụng nhiều nhất của bạn, còn truyền dữ liệu tối ưu hóa được thực hiện ngầm trên các bậc lưu trữ Đám mây AWS. Người dùng và ứng dụng tiếp tục hoạt động bằng cách sử dụng mô hình lưu trữ cục bộ còn bạn lại có thể tận dụng lợi thế back-end của đám mây.

Truyền dữ liệu tối ưu hóa

Các tính năng nén, mã hóa và quản lý băng thông được tích hợp sẵn. Storage Gateway sẽ quản lý các tác vụ giảm tải bộ nhớ đệm cục bộ lên đám mây tùy theo thông số hiệu năng mong muốn để bạn có thể tinh chỉnh sự cân bằng giữa độ trễ và quy mô cho khối lượng công việc của bạn. Sẽ chỉ có các dữ liệu thay đổi được truyền nên bạn sẽ có thể tối ưu hóa băng thông mạng của mình.

Đơn giản

Không cần phải dừng lại bất kỳ hoạt động nào. Bạn chỉ cần tải xuống và cài đặt máy ảo hoặc triển khai thiết bị có phần cứng chuyên dụng, chọn giao diện rồi chỉ định dung lượng bộ nhớ đệm cục bộ. Toàn bộ hỗ trợ mạng và giao thức tiên tiến đã được đưa vào dịch vụ, nghĩa là, bạn không cần cài đặt ứng dụng khách cũng như không cần tinh chỉnh cài đặt mạng và tường lửa. Và thiết bị ảo có thể chạy cả tại chỗ cũng như trong Amazon EC2 để phân phối các ứng dụng trên đám mây của bạn.

Quy mô đám mây

Dịch vụ lưu trữ trên nền tảng đám mây được cung cấp và tính phí theo yêu cầu để lúc nào bạn cũng sử dụng đúng mức cần thiết. Khối lượng công việc có thể mở rộng và thu hẹp, dung lượng sao lưu và lưu trữ có thể mở rộng mà không cần tốn phí trung gian trả trước và bạn có thể cung cấp dung lượng lưu trữ thêm mà không cần có thêm phần cứng mới.

Bền bỉ và bảo mật

Dữ liệu được lưu trữ trên AWS Storage Gateway được hưởng lợi từ sự bền bỉ và tính bảo mật từ các dịch vụ lưu trữ của Đám mây AWS. Các công cụ quản lý lưu trữ như tạo phiên bản, nhân bản liên khu vực, các chính sách quản lý vòng đời có thể giúp bạn giảm chi phí lưu trữ dài hạn, đơn giản hóa các yêu cầu kiểm tra và tuân thủ đồng thời bảo vệ an toàn cho toàn bộ dữ liệu của bạn chứ không chỉ các phần được giữ tại chỗ. Tất cả dữ liệu Storage Gateway chuyển đến AWS đều được mã hóa khi đang truyền và được mã hóa khi lưu trữ ở AWS.

Lưu trữ đám mây trong vài phút với AWS Storage Gateway

AWS Storage Gateway là một cách nhanh chóng, đơn giản để bắt đầu trong đám mây. Trong video này, chúng tôi sẽ cho bạn thấy cách bắt đầu nhanh chóng và dễ dàng. Chỉ sau vài phút, bạn có thể khởi động và chạy trong đám mây bằng AWS Storage Gateway.

Lưu trữ đám mây sau vài phút với AWS Storage Gateway (6:38)

Trường hợp sử dụng

Khối lượng công việc đám mây lai

Dù là phân tích dữ liệu lớn, xử lý dữ liệu, machine learning hay di chuyển dữ liệu đám mây với ứng dụng tại chỗ hay nguồn dữ liệu thì khối lượng công việc đều đòi hỏi các cấu trúc có khả năng điều tiết theo khả năng truy cập cục bộ và kết nối đến kho lưu trữ đám mây trung tâm -- Amazon S3. File Gateway giúp bạn quản lý khối lượng công việc đối tượng và tệp kết hợp chạy trên cả tổ chức của bạn và Đám mây AWS.

Tìm hiểu thêm về File Gateway >>

Sao lưu và phục hồi

Cấu hình Tape Gateway là một thư viện băng từ ảo dựa trên đám mây (VTL) có chức năng thay thế nhanh cho các hệ thống sao lưu băng từ và tích hợp với các công cụ phần mềm sao lưu hàng đầu trong ngành. Bạn sẽ có được hiệu năng sao lưu ổ đĩa cục bộ và sao lưu trên đám mây có quy mô linh hoạt, độ bền cao và chi phí thấp, mà không làm gián đoạn các quy trình dựa trên băng từ hiện tại.

Tìm hiểu thêm về VTL >>

Phục hồi sau thảm họa trên AWS

Với cấu hình Volume Gateway, bạn có thể thực hiện bản kết xuất nhanh các ổ đĩa cục bộ của bạn rồi lưu trữ các bản đó trong Amazon EBS. Bạn có thể dùng các bản kết xuất nhanh đó làm điểm bắt đầu để tạo ổ đĩa Amazon EBS rồi gắn vào phiên bản Amazon EC2. Trong trường hợp xảy ra thảm họa ở cơ sở cục bộ, bạn chỉ cần cài đặt ứng dụng của mình trên đám mây hoặc ở trung tâm dữ liệu khác rồi khôi phục bản kết xuất nhanh để tiếp tục hoạt động.

Xem cách phục hồi công việc với Volume Gateway >>

Lưu trữ theo bậc cho tệp và ổ đĩa

Mở rộng hệ thống lưu trữ NAS và SAN tại chỗ là công việc tiêu tốn thời gian, tiền bạc và không gian để giá gắn thiết bị. Việc cấu hình một dịch vụ như File Gateway hoặc một ổ đĩa sẽ cho bạn bộ đệm linh hoạt để lưu trữ dữ liệu tệp ứng dụng mà bạn có thể tăng theo nhu cầu, kéo dài vòng đời khoản đầu tư của bạn đồng thời giúp tổ chức của bạn dễ dàng quản lý dao động dung lượng bất thường.

Tìm hiểu thêm trong hội thảo trực tuyến này >>

Blog

Hiện không tìm thấy bài đăng trên blog nào. Vui lòng tham khảo Blog AWS để xem các tài nguyên khác.

Tin tức

Ngày
  • Ngày

Bắt đầu với AWS

Step 1 - Sign up for an AWS account

Đăng ký tài khoản AWS để sẵn sàng sử dụng

Nhận quyền sử dụng ngay lập tức Bậc miễn phí của AWS.
icon2

Tìm hiểu thêm về các trường hợp sử dụng và tính năng của Storage Gateway

Tìm hiểu thêm về AWS Storage Gateway

Truy cập trang tính năng
Bạn đã sẵn sàng xây dựng chưa?
Bắt đầu với AWS Storage Gateway
Bạn có thêm câu hỏi?
Hãy liên hệ với chúng tôi