AWS Storage Gateway

Cung cấp các ứng dụng tại chỗ với quyền truy cập vào dung lượng lưu trữ đám mây gần như không giới hạn

Cung cấp quyền truy cập dữ liệu có độ trễ thấp cho các ứng dụng tại chỗ mà vẫn tận dụng được các khả năng linh hoạt, tiết kiệm và bảo mật của AWS trên đám mây.

Duy trì các luồng công việc của người dùng và ứng dụng để cung cấp cho các ứng dụng tại chỗ quyền truy cập vào kho lưu trữ được đám mây hỗ trợ mà không gây gián đoạn cho hoạt động kinh doanh của bạn.

Cung cấp kho lưu trữ đám mây gần như không giới hạn cho người dùng và ứng dụng mà không cần triển khai phần cứng lưu trữ mới.

Hỗ trợ những nỗ lực tuân thủ của bạn nhờ các tính năng chính như mã hóa, ghi nhật ký kiểm tra và kho lưu trữ ghi một lần, đọc nhiều lần (WORM).

Các loại Cổng lưu trữ

Cổng lưu trữ AWS cung cấp cho các ứng dụng của bạn quyền truy cập tại chỗ và trên đám mây vào kho lưu trữ đám mây gần như không giới hạn. Bạn có thể triển khai Cổng lưu trữ dưới dạng máy ảo (VM) trong môi trường ảo VMware, Hyper-V hoặc Linux KVM hoặc dưới dạng phiên bản Amazon EC2 trong Đám mây riêng ảo của Amazon (Amazon VPC).

Cổng tệp Amazon S3

Cổng tệp S3 cung cấp quyền truy cập dựa trên Khối thông điệp máy chủ (SMB) hoặc Hệ thống tệp mạng (NFS) vào dữ liệu trong Amazon S3

Cổng băng từ

Cổng băng từ cung cấp băng từ ảo để dẫn đến các ứng dụng sao lưu mà bạn có thể lưu trữ trong Amazon S3 hoặc Amazon S3 Glacier.

Cổng ổ đĩa

Cổng ổ đĩa cung cấp ổ đĩa lưu trữ khối iSCSI cho các ứng dụng tại chỗ mà bạn có thể lưu trữ trong Amazon S3 hoặc di chuyển sang Amazon EBS.

Trường hợp sử dụng

Cổng tệp S3 cung cấp quyền truy cập tệp tại chỗ vào dữ liệu Amazon S3 của bạn

Với Cổng tệp S3, bạn có thể xây dựng quy trình công việc dữ liệu để cung cấp hồ dữ liệu của mình, lưu trữ dữ liệu lạnh như hình ảnh và video và cơ sở dữ liệu sao lưu như Microsoft SQL, Oracle và SAP - tất cả vào S3. 

Cổng băng từ ảo hóa quy trình lưu trữ và sao lưu băng từ trong AWS

Cổng băng từ cho phép bạn thay thế việc sử dụng băng từ vật lý tại chỗ bằng băng từ ảo trong AWS mà không thay đổi quy trình sao lưu hiện có. Cổng băng từ hỗ trợ tất cả các ứng dụng sao lưu hàng đầu và lưu băng từ ảo tại chỗ vào bộ nhớ đệm để truy cập dữ liệu có độ trễ thấp.

Cổng ổ đĩa mở rộng dung lượng lưu trữ khối tại chỗ

Bạn có thể sử dụng Cổng ổ đĩa kết hợp với máy chủ Windows và máy chủ Linux tại chỗ để cung cấp kho lưu trữ có quy mô linh hoạt cho các ứng dụng tại chỗ với các tùy chọn khôi phục đám mây. Với kiến trúc ổ đĩa được lưu trong bộ nhớ đệm, bạn nhận được lợi ích từ việc lưu trữ đám mây có quy mô linh hoạt và bảo vệ dữ liệu cho các tập dữ liệu đang phát triển đòi hỏi khả năng truy cập cục bộ có độ trễ thấp cho dữ liệu được sử dụng thường xuyên.

Cách bắt đầu

Tìm hiểu về cách thức hoạt động của Cổng lưu trữ AWS

Tìm hiểu cách bạn có thể chạy khối lượng công việc đám mây lai ở bất kỳ giai đoạn nào trong quá trình áp dụng đám mây.

Dùng thử Bậc miễn phí của AWS

Thu nạp 100 GB dữ liệu thông qua Cổng lưu trữ AWS miễn phí.

Kết nối với chuyên gia

Yêu cầu thêm thông tin về Cổng lưu trữ AWS.


Khám phá thêm về AWS