Cổng lưu trữ AWS

Cung cấp các ứng dụng tại chỗ với quyền truy cập vào dung lượng lưu trữ đám mây gần như không giới hạn

Cung cấp quyền truy cập dữ liệu có độ trễ thấp cho các ứng dụng tại chỗ mà vẫn tận dụng được các khả năng linh hoạt, tiết kiệm và bảo mật của AWS trên đám mây.

Duy trì các luồng công việc của người dùng và ứng dụng để cung cấp cho các ứng dụng tại chỗ quyền truy cập vào kho lưu trữ được đám mây hỗ trợ mà không gây gián đoạn cho hoạt động kinh doanh của bạn.

Cung cấp kho lưu trữ đám mây gần như không giới hạn cho người dùng và ứng dụng mà không cần triển khai phần cứng lưu trữ mới.

Hỗ trợ những nỗ lực tuân thủ của bạn nhờ các tính năng chính như mã hóa, ghi nhật ký kiểm tra và kho lưu trữ ghi một lần, đọc nhiều lần (WORM).

Cách hoạt động

Cổng lưu trữ AWS là một tập hợp các dịch vụ lưu trữ đám mây lai cung cấp cho bạn quyền truy cập tại chỗ vào dung lượng lưu trữ đám mây gần như không giới hạn.

Sơ đồ thể hiện cách truy cập dung lượng lưu trữ đám mây bằng Cổng lưu trữ AWS. Nội dung mô tả tại liên kết: “Phóng to và đọc mô tả hình ảnh”.

Trường hợp sử dụng

Làm đầy hồ dữ liệu của bạn

Lưu trữ dữ liệu đến từ các dụng cụ tại chỗ chuyên dụng trong Dịch vụ lưu trữ đơn giản của Amazon (Amazon S3) và sử dụng dịch vụ AWS để phân tích dữ liệu.

Hiện đại hóa chia sẻ tệp tương tác

Chuyển đổi phần chia sẻ tệp của nhóm và người dùng tại chỗ sang kiến trúc đám mây lai để đơn giản hóa quy trình quản lý và giảm chi phí.

Sao lưu dữ liệu lên đám mây

Cung cấp sao lưu dựa trên đám mây cho các tệp tại chỗ và các ứng dụng cơ sở dữ liệu với chi phí thấp, quy mô gần như không giới hạn.

Cách bắt đầu

Tìm hiểu về cách thức hoạt động của Cổng lưu trữ AWS

Tìm hiểu cách bạn có thể chạy khối lượng công việc đám mây lai ở bất kỳ giai đoạn nào trong quá trình áp dụng đám mây.

Dùng thử Bậc miễn phí của AWS

Thu nạp 100 GB dữ liệu thông qua Cổng lưu trữ AWS miễn phí.

Kết nối với chuyên gia

Yêu cầu thêm thông tin về Cổng lưu trữ AWS.


Khám phá thêm về AWS