Amazon AppFlow

Tích hợp ứng dụng và tự động hóa luồng dữ liệu một cách bảo mật ở mọi quy mô mà không cần mã hóa

Amazon AppFlow là một dịch vụ tích hợp được quản lý hoàn toàn cho phép bạn truyền dữ liệu một cách bảo mật giữa các ứng dụng Phần mềm dưới dạng dịch vụ (SaaS) như Salesforce, Marketo, Slack và ServiceNow cùng các dịch vụ AWS như Amazon S3 và Amazon Redshift, chỉ với vài lần nhấp. Với AppFlow, bạn có thể chạy các luồng dữ liệu ở hầu hết mọi quy mô theo tần suất bạn chọn - theo lịch, khi diễn ra một sự kiện kinh doanh hoặc theo nhu cầu. Bạn có thể đặt cấu hình các chức năng chuyển đổi dữ liệu như lọc và xác thực để tạo dữ liệu phong phú, sẵn sàng sử dụng như một phần của chính luồng đó, mà không cần các bước bổ sung. AppFlow tự động mã hóa dữ liệu đang được truyền đi và cho phép người dùng hạn chế dữ liệu truyền qua Internet công cộng đối với các ứng dụng SaaS được tích hợp với AWS PrivateLink, giảm nguy cơ gặp phải các mối đe dọa về bảo mật.

Giới thiệu về Amazon AppFlow (3:33)

Lợi ích

Tích hợp qua vài lần nhấp

Bất cứ ai cũng có thể sử dụng AppFlow để tích hợp các ứng dụng trong vài phút – không còn phải chờ vài ngày hay hàng tuần để mã hóa bộ kết nối tùy chỉnh. Các tính năng như dàn trang dữ liệu, ghi nhật ký lỗi và thử lại kết nối mạng được bao gồm theo mặc định để không phải mã hóa hoặc quản lý. Với Appflow, chất lượng luồng dữ liệu được tích hợp sẵn và bạn có thể làm phong phú luồng dữ liệu thông qua ánh xạ, hợp nhất, che chắn, lọc và xác thực như một phần của chính luồng đó.

Truyền dữ liệu ở quy mô lớn

AppFlow dễ dàng mở rộng quy mô mà không cần lập kế hoạch hoặc cung cấp tài nguyên, vì vậy bạn có thể di chuyển khối lượng dữ liệu lớn mà không cần chia thành nhiều đợt. AppFlow có thể chạy tới 100 GB mỗi luồng, cho phép bạn dễ dàng truyền hàng triệu bản ghi Salesforce hoặc sự kiện Zendesk hay phản hồi Marketo hoặc dữ liệu khác - tất cả khi chạy một luồng duy nhất.

Tự động hóa bảo mật dữ liệu

Tất cả dữ liệu chuyển qua AppFlow được mã hóa khi nằm trên thiết bị lưu trữ và khi truyền, đồng thời bạn có thể mã hóa dữ liệu bằng các khóa AWS hoặc sử dụng khóa tùy chỉnh của riêng bạn. Với AppFlow, bạn có thể sử dụng các chính sách Identity and Access Management (IAM) hiện có của mình để thực thi các quyền chi tiết, thay vì tạo các chính sách mới. Đối với các tích hợp SaaS có hỗ trợ AWS PrivateLink, dữ liệu được bảo mật từ internet công cộng theo mặc định.

Cách thức hoạt động

Bạn có thể sử dụng AppFlow để thiết lập luồng dữ liệu bảo mật trong vài phút mà không cần quản lý các bộ kết nối phức tạp hoặc viết mã.

product-page-diagram_Amazon-AppFlow@2x

Trường hợp sử dụng

Lưu trữ hoặc đồng bộ dữ liệu Salesforce

Bạn có thể sử dụng AppFlow để truyền dữ liệu bản ghi cơ hội từ Salesforce sang bảng Amazon Redshift để bảng điều khiển của bạn được cập nhật theo thời gian thực. Thậm chí, bạn có thể sử dụng AppFlow để đồng bộ hóa dữ liệu giữa hai tổ chức Salesforce, ví dụ như để đồng bộ ngân sách giữa tổ chức tài chính và tiếp thị của bạn.

Thủy hợp hồ dữ liệu

Bạn có thể sử dụng AppFlow để tạo các luồng dữ liệu thủy hợp hồ dữ liệu cho phân tích sau đó. Ví dụ: Gửi thông tin chi tiết của Dynatrace về hiệu suất ứng dụng đến hồ dữ liệu nơi dữ liệu có thể cung cấp thông tin cho việc lập kế hoạch dung lượng dài hạn.

Tự động tạo quy trình làm việc

Bạn có thể sử dụng AppFlow để tự động kích hoạt các quy trình trong một ứng dụng dựa trên dữ liệu từ một ứng dụng khác, thay vì thực hiện thủ công. Ví dụ: Tạo hồ sơ liên hệ trong Salesforce từ các khách hàng tiềm năng mới của Marketo.

Thường xuyên phân tích các sự kiện Slack

Bạn có thể thiết lập việc phân tích thường xuyên các cuộc hội thoại tin nhắn tức thời bằng cách gửi các sự kiện và dữ liệu về cuộc hội thoại đến một công cụ thông minh dành cho doanh nghiệp. Ví dụ: Sử dụng AppFlow để tạo một lần truyền dữ liệu, gửi dữ liệu về sự kiện và cuộc hội thoại từ Kênh Slack đến kho dữ liệu Amazon Redshift hoặc Snowflake để phân tích sau đó.

Tạo báo cáo thường xuyên về số liệu Datadog

Bạn có thể sử dụng AppFlow để gửi dữ liệu từ các công cụ giám sát của mình đến AWS nhằm thực hiện báo cáo tổng hợp. Ví dụ: Gửi nhật ký, số liệu và bảng điều khiển từ Datadog vào vùng lưu trữ Amazon S3 để tạo báo cáo hàng tháng, thay vì thực hiện thủ công mỗi lần.

Tự động sao lưu dữ liệu

Bạn có thể sử dụng AppFlow để tự động sao lưu dữ liệu từ các ứng dụng SaaS trong Amazon S3. Ví dụ: Thiết lập một lần truyền để gửi phiếu Zendesk với mức độ nghiêm trọng cao tới Amazon S3 nhằm yêu cầu phân tích thêm về nguyên nhân định tuyến.

Product-Page_Standard-Icons_01_Product-Features_SqInk
Xem các tính năng của sản phẩm

Tìm hiểu thêm về các tính năng của Amazon App Flow.

Tìm hiểu thêm 
Product-Page_Standard-Icons_02_Sign-Up_SqInk
Tìm hiểu thêm trong tài liệu

Hiểu kỹ hơn về Amazon AppFlow qua Hướng dẫn dành cho nhà phát triển.

Tìm hiểu thêm 
Product-Page_Standard-Icons_03_Start-Building_SqInk
Bắt đầu xây dựng trong bảng điều khiển

Bắt đầu xây dựng với Amazon AppFlow trong Bảng điều khiển quản lý AWS.

Tìm hiểu thêm