Amazon Elastic Container Service

Dịch vụ có độ an toàn cao, đáng tin cậy và quy mô linh hoạt để chạy bộ chứa

Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) là dịch vụ điều phối bộ chứa được quản lý toàn phần. Những khách hàng như Duolingo, Samsung, GE và Cookpad sử dụng ECS để chạy các ứng dụng quan trọng và nhạy cảm nhất của họ vì tính bảo mật, độ tin cậy và quy mô linh hoạt của dịch vụ.

ECS là lựa chọn tuyệt vời để chạy bộ chứa vì nhiều lý do. Đầu tiên, bạn có thể chọn chạy các cụm ECS bằng AWS Fargate, cung cấp điện toán serverless cho các bộ chứa. Fargate loại bỏ nhu cầu cung cấp và quản lý máy chủ, giúp bạn chỉ định và chi trả cho tài nguyên theo mỗi ứng dụng và chủ động cải thiện mức độ bảo mật thông qua cách ly ứng dụng. Thứ hai, ECS được sử dụng rộng rãi trong Amazon để hỗ trợ các dịch vụ như Amazon SageMaker, AWS Batch, Amazon Lex và công cụ đề xuất của Amazon.com, đảm bảo ECS được kiểm thử rộng rãi về mức độ bảo mật, độ tin cậy và tính khả dụng.

Ngoài ra, vì ECS là trụ cột nền tảng cho các dịch vụ chính của Amazon nên dịch vụ này có thể tích hợp từ gốc với các dịch vụ khác như Amazon Route 53, Secrets Manager, AWS Identity and Access Management (IAM) cũng như Amazon CloudWatch, mang đến cho bạn trải nghiệm quen thuộc để triển khai và mở rộng bộ chứa của mình. ECS cũng có thể tích hợp nhanh chóng với các dịch vụ AWS khác để mang lại các chức năng mới cho ECS. Ví dụ: ECS cho phép các ứng dụng linh hoạt sử dụng kết hợp Amazon EC2 và AWS Fargate với các tùy chọn giá Spot và giá Theo nhu cầu. ECS cũng tích hợp với AWS App Mesh, một mạng lưới dịch vụ, để mang lại khả năng quan sát phong phú, kiểm soát lưu lượng và các tính năng bảo mật cho các ứng dụng của bạn. ECS đã phát triển nhanh chóng kể từ khi ra mắt và hiện đang triển khai gấp 5 lần bộ chứa mỗi giờ so với số phiên bản mà EC2 khởi chạy.

Lợi ích

Tùy chọn serverless

ECS hỗ trợ Fargate cung cấp điện toán serverless cho các bộ chứa. Fargate loại bỏ nhu cầu cung cấp và quản lý máy chủ, giúp bạn chỉ định và chi trả cho tài nguyên theo mỗi ứng dụng và chủ động cải thiện mức độ bảo mật thông qua cách ly ứng dụng.

Ưu tiên ứng dụng với Capacity Providers

ECS capacity providers giúp bạn tập trung vào việc xây dựng và quản lý các ứng dụng thay vì quản lý cơ sở hạ tầng. Với capacity provider, nhu cầu đến từ ứng dụng của bạn sẽ xác định công suất điện toán được phân bổ cho ứng dụng đó và bạn có thể linh hoạt sử dụng kết hợp EC2 và Fargate với các tùy chọn giá Spot và giá Theo nhu cầu cho các ứng dụng của mình.

Hiệu năng trên quy mô lớn

ECS hỗ trợ một số dịch vụ chính tại Amazon và được xây dựng trên nền tảng công nghệ được phát triển từ nhiều năm kinh nghiệm trong việc chạy các dịch vụ có quy mô cực kỳ linh hoạt. Bạn có thể nhanh chóng khởi chạy hàng ngàn bộ chứa bằng ECS mà không gặp bất cứ trở ngại nào.

Bảo mật

ECS khởi chạy bộ chứa của bạn trên Amazon VPC của riêng bạn, cho phép bạn sử dụng các nhóm bảo mật VPC và ACL mạng. Không dùng chung tài nguyên điện toán với khách hàng khác. Bạn cũng có thể chỉ định quyền truy cập chi tiết cho từng bộ chứa của mình bằng cách sử dụng IAM để giới hạn quyền truy cập cho từng dịch vụ và bộ chứa có thể truy cập tài nguyên nào. Mức độ cách ly cao này giúp bạn sử dụng ECS để dựng các ứng dụng cực kỳ bảo mật.

Độ tin cậy

ECS chạy trên cơ sở hạ tầng toàn cầu tốt nhất với 69 Vùng sẵn sàng (AZ) trên 22 Khu vực. AWS cung cấp số khu vực đa vùng sẵn sàng nhiều hơn 2 lần so với nhà cung cấp đám mây lớn thứ hai (22 so với 8). ECS được hỗ trợ bởi AWS Compute SLA, đảm bảo Tỷ lệ thời gian hoạt động hằng tháng tối thiểu là 99,99% cho ECS để giúp bạn hoàn toàn yên tâm.

Tối ưu về mặt chi phí

Với ECS, bạn có thể sử dụng các tác vụ Spot của Fargate hoặc phiên bản Spot của EC2 để được giảm giá tới 90% so với giá theo nhu cầu nhằm chạy các ứng dụng không có trạng thái và có khả năng chịu lỗi cao. Bạn có thể sử dụng gói tiết kiệm và được giảm giá tới 50% cho khối lượng công việc liên tục. Bạn có thể dễ dàng chạy các cụm ECS với quy mô lớn bằng cách kết hợp Phiên bản spot với Phiên bản dự trữ và Phiên bản theo nhu cầu.

Cách thức hoạt động của Amazon ECS

product-page-diagram_ECS_1

Trường hợp sử dụng

Triển khai lai

Bạn có thể sử dụng ECS trên Outposts để chạy các ứng dụng nằm trong bộ chứa yêu cầu độ trễ cực kỳ thấp cho hệ thống tại chỗ. AWS Outposts là một dịch vụ được quản lý hoàn toàn có tác dụng mở rộng cơ sở hạ tầng AWS, dịch vụ AWS, API và công cụ cho hầu như mọi trang web được kết nối. Với ECS trên Outposts, bạn có thể quản lý bộ chứa tại chỗ một cách dễ dàng giống như khi quản lý bộ chứa trên đám mây.

Machine Learning

Bạn có thể sử dụng AWS Deep Learning Containers để đào tạo và cung cấp các mô hình dạng TensorFlow, PyTorch và MXNet trên ECS. Bạn cũng có thể tăng tốc khối lượng công việc suy diễn deep learning trong ECS bằng cách sử dụng Amazon Elastic Inference (EI).

Xử lý hàng loạt

Bạn có thể chạy khối lượng công việc hàng loạt theo tuần tự hoặc song song trên ECS bằng AWS Batch. AWS Batch cho phép bạn chạy hàng trăm nghìn tác vụ điện toán hàng loạt một cách dễ dàng và hiệu quả bằng cách cung cấp linh hoạt số lượng và loại tài nguyên điện toán tối ưu dựa trên khối lượng và yêu cầu tài nguyên cụ thể của các tác vụ hàng loạt được gửi đến.

Ứng dụng web

Bạn có thể xây dựng các ứng dụng web tự động mở rộng quy mô và giảm quy mô, chạy trong cấu hình có tính sẵn sàng cao trên nhiều Vùng sẵn sàng. Khi chạy trên ECS, các ứng dụng web của bạn được hưởng lợi từ hiệu suất, quy mô, độ tin cậy và tính sẵn sàng của AWS. Ngoài ra, các dịch vụ của bạn được tích hợp sẵn với dịch vụ bảo mật và dịch vụ mạng AWS, chẳng hạn như Cân bằng tải ứng dụng để phân phối tải ứng dụng web và VPC để kết nối mạng.

Thông tin mới

Ngày 3 tháng 12 năm 2019
Hiện đã có Amazon ECS Capacity Providers

Hiện đã có Amazon Elastic Container Service (ECS) Capacity Providers. Capacity Providers là cách thức mới để quản lý năng suất điện toán cho các bộ chứa, cho phép ứng dụng xác định yêu cầu về cách sử dụng năng suất.

Tìm hiểu thêm »

Ngày 3 tháng 12 năm 2019
Hiện đã có Amazon ECS Cluster Auto Scaling

Hiện đã có Amazon Elastic Container Service (ECS) Cluster Auto Scaling. Với ECS Cluster Auto Scaling, các cụm ECS chạy trên EC2 của bạn có thể tự động thay đổi quy mô khi cần để đáp ứng nhu cầu tài nguyên của tất cả các tác vụ và dịch vụ trong cụm, bao gồm thay đổi quy mô đến 0 và từ 0.

Tìm hiểu thêm »

Ngày 3 tháng 12 năm 2019
Amazon ECS, Amazon EKS và AWS App Mesh hiện hỗ trợ AWS Outposts

Amazon ECS, Amazon EKS và AWS App Mesh hiện hỗ trợ AWS Outposts, một dịch vụ được quản lý hoàn toàn, có tác dụng mở rộng cơ sở hạ tầng AWS và các công cụ cho hầu hết mọi trung tâm dữ liệu, không gian chung hoặc cơ sở tại chỗ để có trải nghiệm kết hợp nhất quán.

Tìm hiểu thêm »

Ngày 19 tháng 11 năm 2019
Tính năng giám sát phiên bản bộ chứa ECS hiện đã có trong Amazon CloudWatch Container Insights

Giờ đây, bạn có thể giám sát, cách ly và chẩn đoán hiệu năng tác động đến các phiên bản bộ chứa Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) của mình.

Tìm hiểu thêm »

Xem toàn bộ thông báo »

Bài viết và bài đăng trên blog

AWS ECS Cluster Auto Scaling hiện đã sẵn dùng rộng rãi

Hôm nay, chúng tôi đã ra mắt AWS ECS Cluster Auto Scaling. Chức năng mới này cải thiện trải nghiệm thay đổi quy mô theo cụm của bạn bằng cách tăng tốc độ và độ tin cậy của việc mở rộng quy mô cụm, cho phép bạn kiểm soát lượng dung lượng dự phòng được duy trì trong cụm và tự động quản lý việc ngừng sử dụng phiên bản khi thu hẹp quy mô cụm.

Đọc thêm »

Triển khai vi dịch vụ với ECS

Xem Amazon ECS khiến việc phân nhỏ ứng dụng nguyên khối thành các cấu trúc vi dịch vụ bằng cách sử dụng container dễ dàng như thế nào.

Đọc thêm »

Thiết lập quy trình CICD cho bộ chứa

Việc dựng và triển khai thủ công các dịch vụ nằm trong bộ chứa rất chậm và dễ bị lỗi. AWS CodePipline nay đã có khả năng tự động hóa công tác triển khai lên Amazon ECS.

Đọc thêm »

Tìm hiểu thêm về Amazon ECS

Truy cập trang tính năng
Bạn đã sẵn sàng xây dựng chưa?
Bắt đầu với Amazon ECS
Bạn có thêm câu hỏi?
Hãy liên hệ với chúng tôi