Amazon Neptune

Cơ sở dữ liệu đồ thị tốc độ cao và đáng tin cậy được xây dựng cho nền tảng đám mây

Amazon Neptune là dịch vụ cơ sở dữ liệu đồ thị được quản lý toàn phần, có tốc độ cao và đáng tin cậy giúp bạn dễ dàng xây dựng và chạy các ứng dụng hoạt động với các bộ dữ liệu có khả năng kết nối cao. Thành phần cốt lõi của Amazon Neptune chính là công cụ cơ sở dữ liệu đồ thị có hiệu năng cao, chuyên dụng, được tối ưu hóa để lưu trữ hàng tỷ mối quan hệ và truy vấn đồ thị với độ trễ tính bằng mili giây. Amazon Neptune hỗ trợ các mô hình đồ thị phổ biến như Đồ thị thuộc tính và RDF của W3C, cũng như các ngôn ngữ truy vấn tương ứng là Apache TinkerPop Gremlin và SPARQL, cho phép bạn dễ dàng dựng các truy vấn có khả năng điều hướng hiệu quả các bộ dữ liệu có khả năng kết nối cao. Neptune là công cụ hỗ trợ các trường hợp sử dụng dạng biểu đồ như công cụ gợi ý, phát hiện gian lận, biểu đồ tri thức, phát hiện ma túy và bảo mật mạng.

Amazon Neptune có độ sẵn sàng cao, với bản sao chỉ có quyền đọc, khả năng phục hồi về thời điểm xác định, sao lưu liên tục lên Amazon S3 và sao chép trên nhiều Vùng sẵn sàng. Neptune là dịch vụ bảo mật hỗ trợ kết nối máy khách được mã hóa HTTPS và mã hóa ở trạng thái lưu trữ. Neptune là dịch vụ được quản lý toàn phần, do đó, bạn sẽ không còn phải lo lắng về các tác vụ quản lý cơ sở dữ liệu như cung cấp phần cứng, vá lỗi phần mềm, thiết lập, cấu hình hay sao lưu nữa.

Giới thiệu về Amazon Neptune

Lợi ích

Hỗ trợ các API đồ thị mở

Amazon Neptune hỗ trợ các API đồ thị mở cho cả Gremlin và SPARQL, đồng thời đem lại hiệu năng cao cho cả hai mô hình đồ thị này cũng như các ngôn ngữ truy vấn tương ứng. Dịch vụ này sẽ cho bạn quyền chọn mô hình Đồ thị thuộc tính và TinkerPop Gremlin, ngôn ngữ truy vấn mã nguồn mở của mô hình này hoặc Framework mô tả dữ liệu (RDF) tiêu chuẩn của W3C và SPARQL, ngôn ngữ truy vấn tiêu chuẩn của mô hình này. 

Hiệu năng cao và khả năng thay đổi quy mô linh hoạt

Amazon Neptune là cơ sở dữ liệu đồ thị hiệu năng cao được xây dựng chuyên dụng. Dịch vụ này được tối ưu hóa để xử lý truy vấn đồ thị. Neptune hỗ trợ lên đến 15 bản sao đọc có độ trễ thấp trên ba Vùng sẵn sàng để tăng quy mô năng lực đọc và thực thi trên một trăm nghìn truy vấn đồ thị mỗi giây. Bạn có thể dễ dàng tăng và giảm quy mô triển khai cơ sở dữ liệu từ các loại phiên bản từ nhỏ hơn đến lớn hơn tùy theo nhu cầu thay đổi của bạn. 

Độ sẵn sàng và độ bền cao

Amazon Neptune là dịch vụ có độ sẵn sàng và độ bền cao cũng như tuân thủ bộ tiêu chí ACID (Tính nguyên tố, Tính nhất quán, Tính tách biệt, Tính bền vững). Neptune được thiết kế để có độ sẵn sàng trên 99,99%. Dịch vụ này có bao gồm hệ thống lưu trữ với dung sai cao và khả năng tự động sửa lỗi dành riêng cho đám mây, đồng thời sao chép dữ liệu của bạn thành sáu bản trên ba Vùng sẵn sàng. Neptune liên tục sao lưu dữ liệu của bạn lên Amazon S3 và phục hồi từ hư hỏng kho lưu trữ vật ký một cách minh bạch. Với độ sẵn sàng cao, thời gian chuyển đổi dự phòng phiên bản thường mất chưa đến 30 giây. 

Bảo mật cao

Amazon Neptune cung cấp nhiều cấp độ bảo mật cho cơ sở dữ liệu của bạn, trong đó có cách ly mạng bằng cách sử dụng Amazon VPC, hỗ trợ xác thực IAM dành cho truy cập điểm cuối, kết nối máy khách được mã hóa HTTPS, mã hóa ở trạng thái lưu trữ bằng cách sử dụng các khóa do bạn khởi tạo và kiểm soát thông qua AWS Key Management Service (KMS). Trên phiên bản Neptune đã mã hóa, dữ liệu nằm trong hệ thống lưu trữ ngầm sẽ được mã hóa, tương tự như các bản sao lưu tự động, các bản kết xuất nhanh và các bản sao trong cùng một cụm.

Được quản lý toàn phần

Với Amazon Neptune, bạn sẽ không còn phải lo lắng về các tác vụ quản lý cơ sở dữ liệu như cung cấp phần cứng, vá lỗi phần mềm, thiết lập, cài đặt hay sao lưu nữa. Neptune sẽ liên tục và tự động giám sát, sao lưu cơ sở dữ liệu của bạn lên Amazon S3 để cho phép phục hồi về thời điểm xác định. Bạn có thể theo dõi hiệu năng của cơ sở dữ liệu bằng cách sử dụng Amazon CloudWatch.

Trường hợp sử dụng

Đồ thị tri thức

Amazon Neptune sẽ giúp bạn dựng các ứng dụng đồ thị tri thức. Đồ thị tri thức là đồ thị cho phép bạn lưu trữ thông tin trong mô hình đồ thị và sử dụng truy vấn đồ thị để cho phép người dùng dễ dàng di chuyển qua các bộ dữ liệu có độ kết nối cao. Neptune hỗ trợ các API tiêu chuẩn mở và nguồn mở để giúp bạn nhanh chóng tận dụng các tài nguyên thông tin hiện hữu để xây dựng đồ thị tri thức và đưa lên lưu trữ trên máy chủ của dịch vụ được quản lý đầy đủ. Ví dụ: nếu có người dùng quan tâm đến tác phẩm Nàng Mona Lisa, thì bạn cũng có thể giúp họ khám phá các tác phẩm nghệ thuật khác của Leonardo da Vinci hoặc các tác phẩm nghệ thuật khác tại Bảo tàng Louvre. Bằng cách sử dụng đồ thị tri thức, bạn sẽ có thể thêm thông tin theo chủ đề vào danh mục sản phẩm, dựng và truy vấn các mô hình quy tắc pháp quy phức tạp hoặc thông tin chung theo mô hình như Wikidata.

Tìm hiểu thêm về Biểu đồ tri trức trên AWS.

sơ đồ trường hợp sử dụng biểu đồ tri thức

Biểu đồ nhận dạng

identity-graph

Bạn có thể sử dụng Neptune để xây dựng biểu đồ nhận dạng cho bất kỳ giải pháp phân giải nhận dạng nào, bao gồm biểu đồ thiết bị và xã hội, cá nhân hóa và đề xuất và phát hiện mô hình. Sử dụng cơ sở dữ liệu biểu đồ cho biểu đồ nhận dạng cho phép bạn liên kết mã định danh và cập nhật hồ sơ dễ dàng và truy vấn ở độ trễ cực thấp — cho phép cập nhật nhanh hơn và cập nhật dữ liệu hồ sơ để nhằm mục tiêu quảng cáo, cá nhân hóa, phân tích và phân bổ quảng cáo.

Tìm hiểu thêm về Biểu đồ nhận dạng trên AWS.


Phát hiện lừa đảo

Với Amazon Neptune, bạn có thể sử dụng mối quan hệ để xử lý giao dịch mua và giao dịch tài chính trong gần thời gian thực để dễ dàng phát hiện các mẫu lừa đảo. Neptune cung cấp dịch vụ được quản lý đầy đủ để thực thi các truy vấn đồ thị nhanh nhằm phát hiện người mua tiềm năng có đang sử dụng cùng địa chỉ email và thẻ tín dụng đã phát hiện trong trường hợp lừa đảo hay không. Nếu bạn đang dựng ứng dụng phát hiện lừa đảo trong lĩnh vực bán lẻ, Neptune có thể giúp bạn xây dựng các truy vấn đồ thị để dễ dàng phát hiện các mẫu mối quan hệ như nhiều người cùng liên quan đến một địa chỉ email cá nhân hoặc nhiều người dùng chung địa chỉ IP nhưng sống ở nhiều địa chỉ thực tế khác nhau.

Tìm hiểu thêm về Biểu đồ lửa đảo trên AWS.

sơ đồ trường hợp sử dụng ứng dụng phát hiện lừa đảo

Công cụ đề xuất

sơ đồ trường hợp sử dụng công cụ đề xuất

Amazon Neptune cho phép bạn lưu mối quan hệ giữa nhiều thông tin như mối quan tâm của khách hàng, bạn bè và lịch sử mua hàng trong đồ thị và nhanh chóng truy vấn đồ thị đó để đưa ra đề xuất mang tính cá nhân hóa và thích hợp. Ví dụ: với Neptune, bạn sẽ có thể sử dụng cơ sở dữ liệu đồ thị có độ khả dụng cao để đưa ra các đề xuất sản phẩm cho người dùng dựa trên sản phẩm được mua bởi những người khác cũng đăng ký theo dõi cùng môn thể thao và có lịch sử mua tương tự. Hoặc bạn có thể xác định những người có chung một người bạn nhưng vẫn chưa quen biết nhau và đưa ra đề xuất kết bạn.


Mạng xã hội

Amazon Neptune có thể nhanh chóng và dễ dàng xử lý khối lượng lớn hồ sơ người dùng và tương tác để dựng ứng dụng mạng xã hội. Neptune cho phép các truy vấn đồ thị tương tác có thông lượng cao đưa các tính năng mạng xã hội vào ứng dụng của bạn. Ví dụ, nếu bạn đang xây dựng một nguồn cấp dữ liệu mạng xã hội cho ứng dụng của mình, bạn có thể sử dụng Neptune để đưa ra kết quả ưu tiên việc hiển thị cho người dùng các tin tức cập nhật mới nhất từ gia đình của họ, từ những người bạn có tin tức cập nhật mà họ "Thích" và từ những người bạn sống gần họ.

sơ đồ trường hợp sử dụng mạng xã hội

Vận hành mạng/CNTT

sơ đồ trường hợp sử dụng vận hành mạng và CNTT

Bạn có thể sử dụng Amazon Neptune để lưu trữ đồ thị mạng và sử dụng truy vấn đồ thị để trả lời các câu hỏi như có bao nhiêu máy chủ lưu trữ đang chạy ứng dụng cụ thể. Neptune có khả năng lưu trữ và xử lý hàng tỷ sự kiện để quản lý và bảo mật mạng của bạn. Nếu phát hiện sự kiện bất thường, bạn có thể sử dụng Neptune để nhanh chóng nắm bắt được sự kiện đó sẽ có khả năng ảnh hưởng đến mạng của bạn như thế nào bằng cách truy vấn mẫu đồ thị bằng cách sử dụng thuộc tính của sự kiện. Bạn có thể truy vấn Neptune để tìm các máy chủ lưu trữ hoặc thiết bị khác có thể đã bị tổn hại. Ví dụ: nếu phát hiện tập tin độc hại trên máy chủ lưu trữ, Neptune có thể giúp bạn tìm các kết nối giữa máy chủ lưu trữ đã lan truyền tệp độc hại và cho bạn khả năng theo dấu đến máy chủ lưu trữ gốc đã tải xuống tệp đó.


Khoa học đời sống

Amazon Neptune giúp bạn dựng các ứng dụng lưu trữ và điều hướng thông tin trong lĩnh vực khoa học đời sống và xử lý các dữ liệu nhạy cảm một cách dễ dàng bằng cách sử dụng mã hóa khi lưu trữ. Ví dụ: bạn có thể sử dụng Neptune để lưu trữ các mô hình bệnh và tương tác gien, đồng thời, tìm kiếm các mẫu đồ thị trong đường protein để tìm các gien khác có thể liên quan đến một căn bệnh nào đó. Bạn có thể lập mô hình các hợp chất hóa chất dưới dạng đồ thị rồi truy vấn các mẫu trong cấu trúc phân tử. Neptune cũng có khả năng giúp bạn tích hợp thông tin để vượt qua các thách thức trong nghiên cứu chăm sóc sức khỏe và khoa học đời sống. Bạn có thể sử dụng Neptune để tạo và lưu dữ liệu trên nhiều hệ thống khác nhau và sắp xếp các ấn phẩm nghiên cứu theo chủ đề để nhanh chóng tìm thông tin liên quan.

sơ đồ trường hợp sử dụng khoa học đời sống

Thời điểm cần sử dụng cơ sở dữ liệu đồ thị

Các cơ sở dữ liệu đồ thị như Amazon Neptune được xây dựng chuyên dụng để lưu trữ và điều chỉnh mối quan hệ. Các cơ sở dữ liệu này có ưu thế so với cơ sở dữ liệu quan hệ trong các trường hợp sử dụng như mạng xã hội, công cụ đề xuất và phát hiện lừa đảo, là các trường hợp mà bạn sẽ cần tạo mối quan hệ giữa dữ liệu và nhanh chóng truy vấn các mối quan hệ này. Việc xây dựng các loại ứng dụng này bằng cách sử dụng cơ sở dữ liệu quan hệ gặp phải một số thách thức. Bạn sẽ cần nhiều bảng với nhiều khóa ngoại. Truy vấn SQL để điều chỉnh dữ liệu này sẽ yêu cầu truy vấn lồng ghép và điểm tập trung lớn và nhanh chóng trở nên khó sử dụng, do đó truy vấn sẽ không hiệu quả khi kích cỡ dữ liệu của bạn tăng lên theo thời gian.

Neptune sử dụng các cấu trúc đồ thị như nút (thực thể dữ liệu), biên (mối quan hệ) và thuộc tính để trình bày và lưu trữ dữ liệu. Các mối quan hệ được lưu dưới dạng thành phần có thứ bậc cao nhất của mô hình dữ liệu. Việc này cho phép dữ liệu ở các nút được liên kết trực tiếp, cải thiện đáng kể hiệu năng của truy vấn phải điều chỉnh các mối quan hệ trong dữ liệu. Khả năng hoạt động mang tính tương tác của Neptune khi ở quy mô lớn mở ra rất nhiều trường hợp sử dụng đồ thị đa dạng.

Khách hàng

600x400_Thomson_Reuters-Logo
600x400_Logo_Alexa
Zeta
Netflix_logo
600x400_Cox-Automotive_Logo
600x400_Siemens-Corporation_Logo
600x400_Intuit_Logo
rappi_logo
Logo_BlackText
600x400_Asurion_Logo
600x400_FINRA-Financial-Industry-Regulatory-Authority_Logo
Logo
600x400_logo_blackfynn
Marinus Analytics
audible_for_business_logo
600x400_Logo_AstraZeneca
600x400_Samsung-Electronics-Co_Logo
FireEye
huuuge_logo
PS_logo

BÁO CÁO CỦA FORRESTER

Amazon Neptune là một dịch vụ hàng đầu trong The Forrester Wave™: Nền tảng dữ liệu biểu đồ, theo báo cáo Quý 4 năm 2020.

Cách thức hoạt động

Sơ đồ cách thức hoạt động của Amazon Neptune
Standard Product Icons (Features) Squid Ink
Xem các tính năng của sản phẩm

Tìm hiểu thêm về các tính năng của Amazon Neptune.

Tìm hiểu thêm 
Sign up for a free account
Đăng ký tài khoản miễn phí

Nhận ngay quyền sử dụng Bậc miễn phí của AWS. 

Đăng ký 
Standard Product Icons (Start Building) Squid Ink
Bắt đầu xây dựng trên bảng điều khiển

Bắt đầu xây dựng với Amazon Neptune trên Bảng điều khiển quản lý AWS.

Đăng nhập