Amazon RDS for PostgreSQL

Thiết lập, vận hành và mở rộng cơ sở dữ liệu quan hệ trong đám mây chỉ bằng vài cú nhấp chuột

PostgreSQL đã trở thành cơ sở dữ liệu quan hệ mã nguồn mở được ưa chuộng của nhiều nhà phát triển là doanh nghiệp và công ty khởi nghiệp, dùng để chạy những ứng dụng dành cho doanh nghiệp và ứng dụng di động hàng đầu. Amazon RDS giúp dễ dàng thiết lập, vận hành và điều chỉnh quy mô các triển khai PostgreSQL trên nền tảng đám mây. Với Amazon RDS, bạn có thể thực hiện các triển khai PostgreSQL có quy mô linh hoạt trong vài phút, với công suất phần cứng có chi phí hợp lý và kích thước linh hoạt. Amazon RDS quản lý những tác vụ quản trị phức tạp và tiêu tốn nhiều thời gian như cài đặt và nâng cấp phần mềm PostgreSQL; quản lý lưu trữ; sao chép đảm bảo độ khả dụng và thông lượng đọc cao; và bản sao lưu để phục hồi sau thảm họa.

Amazon RDS for PostgreSQL cho phép bạn truy cập các tính năng của một công cụ cơ sở dữ liệu PostgreSQL quen thuộc. Điều này đồng nghĩa với việc bạn có thể sử dụng mã, ứng dụng và công cụ mà bạn hiện đang sử dụng cho các cơ sở dữ liệu hiện tại của mình cùng với Amazon RDS. Amazon RDS for PostgreSQL hiện hỗ trợ PostgreSQL 9.6, 10, 11, 12, 13 và 14.

Lợi ích

Triển khai dễ dàng và được quản lý

Chỉ cần vài lần nhấp trong Bảng điều khiển quản lý AWS để khởi chạy và kết nối với cơ sở dữ liệu PostgreSQL sẵn sàng sản xuất trong vòng vài phút. Phiên bản cơ sở dữ liệu Amazon RDS for PostgreSQL được cấu hình sẵn với các thông số và cài đặt cho kiểu máy chủ bạn đã chọn. Nhóm thông số cơ sở dữ liệu cho phép kiểm soát chi tiết và tinh chỉnh cơ sở dữ liệu PostgreSQL của bạn.

Tìm hiểu thêm »

Lưu trữ nhanh, có thể dự báo

Amazon RDS cung cấp hai lựa chọn lưu trữ trên ổ SSD cho cơ sở dữ liệu PostgreSQL của bạn. Lưu trữ mục đích chung cho phép lưu trữ ở mức chi phí hợp lý đối với khối lượng công việc nhỏ hoặc trung bình. Đối với ứng dụng OLTP hiệu suất cao, IOPS được cung cấp đảm bảo hiệu suất ổn định lên tới 40.000 IO mỗi giây. Khi yêu cầu về lưu trữ của bạn tăng lên, bạn có thể cung cấp lưu trữ bổ sung ngay trong lúc đang hoạt động và không có thời gian ngừng hoạt động.

Tìm hiểu thêm »

Sao lưu và phục hồi

Tính năng sao lưu tự động của Amazon RDS cho phép khôi phục phiên bản cơ sở dữ liệu PostgreSQL về một thời điểm bất kỳ trong khoảng thời gian lưu giữ đã chỉ định lên đến 35 ngày. Ngoài ra, bạn có thể thực hiện các bản sao lưu do người dùng khởi tạo cho Phiên bản CSDL của bạn. Các bản sao lưu cơ sở dữ liệu đầy đủ này sẽ được Amazon RDS lưu trữ đến khi bạn thực sự xóa chúng.

Tìm hiểu thêm »

Độ khả dụng cao và bản sao chỉ có quyền đọc

Triển khai nhiều vùng sẵn sàng của Amazon RDS tăng cường độ sẵn sàng và độ bền của cơ sở dữ liệu PostgreSQL, giúp chúng mặc nhiên phù hợp với những khối lượng công việc của cơ sở dữ liệu sản xuất. Bản sao chỉ có quyền đọc Amazon RDS giúp bạn dễ dàng mở rộng quy mô hơn mức giới hạn công suất của một phiên bản cơ sở dữ liệu cho những khối lượng công việc của cơ sở dữ liệu có tần suất đọc cao.

Tìm hiểu thêm »

Giám sát và số liệu

Amazon RDS for PostgreSQL cung cấp các số liệu Amazon CloudWatch cho phiên bản cơ sở dữ liệu mà không mất thêm phí. Ngoài ra, Tăng cường giám sát Amazon RDS cũng cho phép truy cập vào hơn 50 số liệu về CPU, bộ nhớ, hệ thống tệp và thao tác vào/ra ổ đĩa. Xem các số liệu vận hành chính trên Bảng điều khiển quản lý AWS, bao gồm mức sử dụng công suất điện toán/bộ nhớ/lưu trữ, hoạt động vào/ra và kết nối phiên bản.

Tìm hiểu thêm »

Cách ly và bảo mật

Là dịch vụ được quản lý, Amazon RDS cung cấp mức bảo mật cao cho cơ sở dữ liệu PostgreSQL của bạn. Trong đó có việc cách ly mạng bằng Amazon Virtual Private Cloud (VPC), mã hóa khi dữ liệu lưu trữ bằng cách sử dụng các khóa do bạn tạo ra và điều khiển thông qua AWS Key Management Service (KMS) cũng như mã hóa dữ liệu đang truyền bằng SSL.

Tìm hiểu thêm >>

Xem thông tin chi tiết về sản phẩm

Tìm hiểu cách làm việc với hoặc di chuyển sang Amazon RDS for PostgreSQL

Tìm hiểu thêm 
Đăng ký tài khoản miễn phí

Nhận ngay quyền sử dụng Bậc miễn phí của AWS. 

Đăng ký 
Bắt đầu xây dựng trong bảng điều khiển

Bắt đầu với Amazon RDS for PostgreSQL trong Bảng điều khiển AWS.

Đăng nhập