AWS Step Functions

Dựng ứng dụng phân phối bằng cách sử dụng quy trình công việc trực quan.

AWS Step Functions cho phép bạn điều phối nhiều dịch vụ AWS thành luồng công việc serverless để bạn có thể xây dựng và cập nhật ứng dụng một cách nhanh chóng. Bằng việc sử dụng Step Functions, bạn có thể thiết kế và chạy các luồng công việc kết hợp các dịch vụ như AWS Lambda và Amazon ECS vào các ứng dụng đa tính năng.. Luồng công việc được tạo thành từ chuỗi bước thực hiện, với đầu ra của một bước đóng vai trò như đầu vào vào bước tiếp theo. Phát triển ứng dụng đơn giản và trực quan hơn bằng cách sử dụng Step Functions, vì dịch vụ này biểu thị luồng công việc của bạn thành một sơ đồ trạng thái máy dễ hiểu, dễ giải thích cho người khác và cũng dễ dàng thay đổi. Bạn có thể giám sát từng bước thực hiện khi sử dụng dịch vụ, có nghĩa là bạn có thể xác định và khắc phục sự cố một cách nhanh chóng. Step Functions tự động kích hoạt và theo dấu từng bước và thử lại khi có lỗi để ứng dụng của bạn thực thi theo thứ tự và theo dự kiến.

Giới thiệu AWS Step Functions

Lợi ích

Xây dựng và cập nhật ứng dụng nhanh chóng

AWS Step Functions cho phép bạn xây dựng các luồng công việc trực quan để áp dụng nhanh các yêu cầu kinh doanh thành các yêu cầu kỹ thuật. Bạn có thể xây dựng các ứng dụng chỉ trong vài phút và khi cần thay đổi, bạn có thể hoán đổi hoặc sắp xếp lại các thành phần mà không cần tùy chỉnh bất kỳ mã nào.

Cải thiện khả năng phòng chống

AWS Step Functions quản lý trạng thái, các điểm kiểm soát và khởi động lại giúp bạn để đảm bảo ứng dụng của bạn được thực hiện theo thứ tự và theo yêu cầu. Tích hợp chức năng tự động xử lý ngoại lệ, thử lại và lùi về trạng thái cũ với các lỗi và ngoại lệ. 

Viết ít mã hơn

AWS Step Functions quản lý tính logic trong ứng dụng giúp bạn và triển khai các tính năng cơ bản như thực hiện theo nhánh, thực hiện song song và tạm dừng hoạt động. Tính năng này giúp loại bỏ mã bổ sung có thể được lặp lại trong các vi dịch vụ và chức năng của bạn.

Cách thức hoạt động

sfn_how-it-works

Trường hợp sử dụng

Xử lý dữ liệu

Step Functions có thể giúp đảm bảo rằng các công việc ETL chạy ổn định, thực hiện theo thứ tự và hoàn tất thành công, thay vì sắp xếp thủ công các công việc đó hoặc duy trì một ứng dụng riêng biệt. Bạn cũng có thể sử dụng Step Functions để chuẩn hóa luồng công việc đào tạo machine learning để cải thiện độ chính xác của các mô hình machine learning.

Tự động hóa các tác vụ

Step Functions cung cấp quy trình tự động hóa có thể kiểm tra thường xuyên các triển khai, nâng cấp, cài đặt và di chuyển. Bạn có thể sử dụng Step Functions để dễ dàng tự động hóa các tác vụ định kỳ như quản lý bản vá, lựa chọn cơ sở hạ tầng và đồng bộ hóa dữ liệu và Step Functions sẽ tự động thay đổi quy mô, phản hồi thời gian chờ và thử lại các tác vụ không thành công.

Hiện đại hóa một đơn khối

Bằng cách sử dụng Step Functions để khắc phục một số nhiệm vụ từ phần còn lại trên nền tảng code có sẵn của bạn, bạn có thể giải quyết việc chuyển đổi các ứng dụng đơn khối thành các vi dịch vụ như một chuỗi các bước nhỏ. Tính năng này cho phép bạn gỡ rối mã kinh doanh quan trọng một cách an toàn và theo tốc độ của riêng bạn mà không làm gián đoạn hoạt động và trong khi vẫn tiếp tục cung cấp các tính năng mới.

Điều phối ứng dụng

Sử dụng Step Functions để kết hợp nhiều chức năng AWS Lambda vào các ứng dụng không cần máy chủ phản hồi và các vi dịch vụ mà không cần viết mã cho luồng công việc, các quy trình song song, xử lý lỗi, thời gian chờ hoặc thử lại Bạn cũng có thể điều phối dữ liệu và dịch vụ chạy trên các phiên bản Amazon EC2, bộ chứa hoặc máy chủ tại chỗ.

Nghiên cứu điển hình

Video của khách hàng

Tính năng mới

Ngày 31 tháng 7 năm 2018

Công cụ quy tắc của AWS IoT nay đã hỗ trợ hoạt động của Step Functions.


Giờ đây bạn có thể kích hoạt các quy trình công việc trực tiếp từ AWS IoT mà không cần viết các hàm AWS Lambda riêng để điều khiển quy trình công việc.

 

Tìm hiểu thêm  |  Tài liệu hướng dẫn

Ngày 31 tháng 7 năm 2018

AWS Step Functions nay đã có sẵn tại Châu Á Thái Bình Dương (Mumbai)


AWS Step Functions nay đã có sẵn tại Khu vực Châu Á Thái Bình Dương (Mumbai) AWS Step Functions mang đến cách thức mới để trực quan hóa ứng dụng dưới dạng một chuỗi các bước.

 

Tìm hiểu thêm

Ngày 28 tháng 6 năm 2018

AWS Step Functions nay đã có sẵn tại AWS GovCloud (US)


AWS Step Functions nay đã có sẵn tại Khu vực AWS GovCloud (US) Step Functions là dịch vụ điều phối serverless dành cho các ứng dụng phân tán.


Tìm hiểu thêm

Xem toàn bộ thông báo »

Bắt đầu với AWS

icon1

Đăng ký tài khoản AWS

Nhận quyền sử dụng ngay lập tức Bậc miễn phí của AWS.
icon2

Tìm hiểu bằng hướng dẫn 10 phút

Khám phá và tìm hiểu bằng những hướng dẫn đơn giản.
icon3

Bắt đầu xây dựng với AWS

Bắt đầu dựng với các hướng dẫn từng bước để giúp bạn khởi tạo dự án AWS của mình.

Tìm hiểu thêm về AWS Step Functions

Truy cập trang tính năng
Bạn đã sẵn sàng để bắt đầu chưa?
Đăng nhập vào bảng điều khiển AWS Step Functions
Bạn có thêm câu hỏi?
Hãy liên hệ chúng tôi