AWS Step Function
Đám mây AWS
Bắt đầu sử dụng AWS Step Functions

AWS Step Functions giúp cho việc điều phối nhiều thành phần của ứng dụng và vi dịch vụ phân tán trở nên dễ dàng bằng cách sử dụng luồng công việc trực quan. Việc dựng ứng dụng từ các thành phần độc lập mà mỗi thành phần thực hiện chức năng riêng sẽ cho phép bạn thay đổi quy mô và ứng dụng một cách nhanh chóng. Step Functions là cách thức đáng tin cậy để điều phối ứng dụng và khám phá các chức năng của ứng dụng. Step Functions cung cấp bảng điều khiển đồ họa để sắp xếp và trực quan hóa các thành phần của ứng dụng dưới dạng chuỗi các bước. Khả năng này giúp việc dựng và chạy ứng dụng nhiều bước trở nên đơn giản. Step Functions tự động kích hoạt và theo dấu từng bước và thử lại khi có lỗi để ứng dụng của bạn thực thi theo thứ tự và theo dự kiến. Step Functions sẽ ghi nhật ký trạng thái của từng bước để khi gặp vấn đề, bạn có thể nhanh chóng chẩn đoán và gỡ lỗi. Bạn cũng sẽ có thể thay đổi và bổ sung các bước mà không cần viết mã để có thể dễ dàng đưa ứng dụng của bạn lên tầm cao mới và cách tân nhanh hơn.

AWS Step Functions thuộc khuôn khổ Nền tảng serverless của AWS và giúp cho việc điều phối các chức năng AWS Lambda dành cho ứng dụng serverless trở nên đơn giản. Bạn cũng có thể sử dụng Step Functions để điều phối vi dịch vụ bộ phận chức năng bằng các tài nguyên điện toán như Amazon EC2Amazon ECS.

AWS Step Functions sẽ quản lý hoạt động và cơ sở hạ tầng ngầm cho bạn cũng như giúp bạn bảo đảm ứng dụng luôn sẵn sàng ở bất kỳ quy mô nào.

IntroducingStepFunctions

AWS Step Functions giúp việc dựng và chạy các ứng dụng phân phối đáng tin cậy ở quy mô lớn trở nên dễ dàng, bên cạnh đó, việc phát triển cũng sẽ trở nên dễ dàng.

Năng suất

AWS Step Functions có bộ bảng điều khiển trực quan và bản thiết kế cho các quy trình công việc thường được sử dụng. Những thành phần này giúp bạn dễ dàng điều phối các thành phần của ứng dụng phân phối thành các bước song song và/hoặc theo trình tự. Bạn sẽ có khả năng dựng ứng dụng chỉ trong vài phút rồi trực quan hóa và theo dấu việc thực thi từng bước để bảo đảm ứng dụng hoạt động theo đúng mục đích.

Bền bỉ

AWS Step Functions tự động kích hoạt từng bước để ứng dụng của bạn thực thi theo thứ tự và theo dự kiến. Dịch vụ này có khả năng xử lý đồng thời hàng triệu bước để giúp bảo đảm rằng ứng dụng của bạn luôn sẵn sàng khi nhu cầu tăng lên. Step Functions sẽ theo dõi trạng thái của từng bước và xử lý lỗi bằng tính năng thử lại và dự phòng tích hợp, bất kể các bước chỉ mất vài giây hay phải mất cả tháng mới hoàn thành.

Linh hoạt

AWS Step Functions giúp việc thay đổi quy trình công việc và chỉnh sửa trình tự bước mà không cần sửa đổi toàn bộ ứng dụng trở nên dễ dàng. Bạn có thể sử dụng lại các thành phần và bước thực hiện mà thậm chí còn không phải đổi mã để thử nghiệm và phát triển nhanh hơn. Quy trình công việc của bạn có thể hỗ trợ hàng nghìn thành phần và bước thực hiện đơn lẻ để bạn có thể tự do dựng các ứng dụng ngày càng phức tạp hơn.

Outsystems

"Việc vận hành nền tảng phát triển ứng dụng trên đám mây đòi hỏi phải có sự điều phối đáng tin cậy thông tin từ rất nhiều thành phần khác nhau, ví dụ như giao diện người dùng và cơ sở dữ liệu. AWS Step Functions khiến cho việc đó trở nên đơn giản, giúp chúng tôi dễ dàng triển khai logic kinh doanh nhiều bước và xây dựng hệ thống giám sát thông minh hơn."

Pedro Pimenta, Phó Chủ tịch bộ phận Nghiên cứu và phát triển, OutSystems

theTake

"AWS Step Functions cho phép chúng tôi thay thế quy trình cập nhật sản phẩm thủ công bằng chuỗi bước tự động hóa, trong đó có các điều kiện thử lại và khả năng xử lý lỗi được tích hợp. Hiện tại, chúng tôi tin tưởng trao cho dịch vụ này việc bảo đảm cơ sở dữ liệu và trang web của chúng tôi có được mức giá và thông tin tổ chức mới nhất trước mỗi đợt phát hành lớn cũng như bắt kịp các xu hướng thời trang thay đổi nhanh chóng."

Jared Browarnik, CTO, TheTake

foodpanda

"Với AWS Step Functions, chúng tôi đã có thể dễ dàng thay đổi và lặp lại quy trình công việc ứng dụng cho dịch vụ giao đồ ăn nhằm tối ưu hóa hoạt động vận hành và liên tục cải thiện thời gian giao hàng. Step Functions cho phép chúng tôi thay đổi quy mô các bước trong thuật toán giao đồ ăn một cách linh động để chúng tôi có thể xử lý khi lượng đơn hàng của khách hàng đạt mức đỉnh điểm và đáp ứng nhu cầu."

Mathias Nitzsche, CTO, foodpanda

Bạn có thể sử dụng AWS Step Functions để xác định, vận hành và thay đổi quy mô các ứng dụng nhiều bước một cách nhanh chóng.

Xác định quy trình công việc cho ứng dụng của bạn dưới dạng chuỗi bước thực hiện bằng cách sử dụng bảng điều khiển hoặc API của AWS Step Functions, API Java fluent hoặc mẫu của AWS CloudFormation. Bảng điều khiển trực quan sẽ tự động vẽ đồ thị cho từng bước theo thứ tự thực thi, giúp bạn dễ dàng thiết kế các quy trình công việc phức tạp cho các ứng dụng nhiều bước. Biểu đồ sau sẽ nêu ví dụ về sơ đồ thực hiện các bước – trong đó có các bước thực hiện theo trình tự, theo nhánh và song song, cho ứng dụng chia sẻ ảnh.

Bước thực hiện theo trình tự

Bước thực hiện theo trình tự

Bước thực hiện theo nhánh (Lựa chọn lộ trình)

Bước thực hiện theo nhánh (Lựa chọn lộ trình)

Bước thực hiện song song

Bước thực hiện song song

Bắt đầu tiến trình thực thi để trực quan hóa và xác nhận rằng các bước của ứng dụng đang hoạt động đúng theo mục đích. Bảng điều khiển sẽ tô sáng các trạng thái theo thời gian thực của từng bước đồng thời cung cấp lịch sử chi tiết của từng tiến trình thực thi. Bạn có thể bắt đầu thực thi từ bảng điều khiển, API Step Functions, Amazon API Gateway hoặc Amazon CloudWatch Events.

AWS Step Functions

Bảng điều khiển AWS Step Functions

AWS Step Functions sẽ vận hành và thay đổi quy mô các bước của ứng dụng và năng lực điện toán ngầm cho bạn để bảo đảm ứng dụng của bạn hoạt động ổn định khi nhu cầu tăng lên.

Bảng thông tin của Amazon CloudWatch: AWS Step Functions kích hoạt các chức năng của AWS Lambda Functions ở quy mô lớn

AWS Step Functions kích hoạt các chức năng của AWS Lambda Functions

Việc bắt đầu sử dụng AWS Step Functions rất dễ dàng. Hãy làm theo hướng dẫn chi tiết trên bảng điều khiển để triển khai ứng dụng Step Functions đầu tiên của bạn bằng vài lần nhấp chuột.

Bắt đầu miễn phí