กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและเอกสารอิเล็กทรอนิกส์

กฎหมายว่าด้วยความเป็นส่วนตัวของรัฐบาลกลางแคนาดา

กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (PIPEDA) เป็นกฎหมายของรัฐบาลกลางแคนาดาที่มีผลบังคับใช้ในการเก็บรวบรวม การใช้ และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลในระหว่างการทำกิจกรรมทางการค้าในทุกจังหวัดของแคนาดา โดยมีกฎหมายความเป็นส่วนตัวที่คล้ายกันช่วยเติมเต็มในอัลเบอร์ตา บริติชโคลัมเบีย และควิเบก นอกจากนี้ PIPEDA ยังบังคับใช้กับการโอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคลระหว่างประเทศและระหว่างจังหวัดอีกด้วย เนื่องจาก AWS ไม่สามารถมองเห็นหรือรับทราบเกี่ยวกับสิ่งที่ลูกค้าอัปโหลดไปยังเครือข่ายนั้นได้ ไม่ว่าข้อมูลดังกล่าวถือว่าอยู่ภายใต้กฎหมาย PIPEDA หรือไม่ ลูกค้าจึงมีความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติตามกฎหมาย PIPEDA ของตนเอง

ปัจจุบันภูมิภาค AWS แคนาดา (ภาคกลาง) มีบริการมากมาย ซึ่งประกอบด้วย Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2), Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) และ Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) สำหรับรายการภูมิภาคและบริการของ AWS ทั้งหมด โปรดไปที่หน้าโครงสร้างพื้นฐานส่วนกลาง หน้ารายละเอียดของแต่ละบริการจะมีการกำหนดราคาสำหรับภูมิภาคแคนาดาซึ่งคุณสามารถดูได้จากหน้าผลิตภัณฑ์และบริการของเรา

ศูนย์ข้อมูลของ AWS สร้างขึ้นรอบโลกโดยแยกเป็นกลุ่มในเชิงภูมิศาสตร์ ซึ่งเราจะเรียกว่า “ภูมิภาค” ลูกค้าสามารถเลือกภูมิภาคที่ต้องการใช้ได้จากภูมิภาคทั้ง 16 ของ AWS ที่อยู่รอบโลก ได้แก่ ภูมิภาคในสหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย บราซิล แคนาดา จีน เยอรมนี อินเดีย ไอร์แลนด์ ญี่ปุ่น เกาหลี สิงคโปร์ และสหราชอาณาจักร

มีคำถามหรือไม่ เชื่อมต่อกับตัวแทนธุรกิจของ AWS
ต้องการสำรวจบทบาทด้านการปฏิบัติตามข้อกำหนดใช่ไหม
สมัครวันนี้ »
ต้องการข่าวสารการอัปเดตเกี่ยวกับการปฏิบัติตามข้อกำหนดของ AWS ใช่ไหม
ติดตามเราบน Twitter »