Yayınlanma Tarihi: Nov 29, 2016

Depolamanızı daha iyi analiz etmenize ve yönetmenize yardımcı olacak, sayısı sürekli artan Amazon S3 Depolama Yönetimi özelliklerine yenilerinin eklendiğini duyurmaktan heyecan duyuyoruz. Bugün yayımlananlar arasında şunlar bulunuyor:

  • S3 Nesne Etiketleme - S3 Nesne Etiketleme ile Amazon S3 nesneleri için erişimi yönetebilir ve kontrol edebilirsiniz. S3 Nesne Etiketleri, S3 nesnelerine uygulanan ve nesnenin yaşam döngüsü boyunca oluşturulabilen, güncellenebilen veya silinebilen anahtar–değer çiftleridir. Bunlarla, Identity and Access Management (IAM) politikaları oluşturabilir, S3 Yaşam Döngüsü politikaları ayarlayabilir ve depolama ölçümlerini özelleştirebilirsiniz. Nesne düzeyindeki bu etiketler, depolama sınıfları arasındaki geçişleri yönetebilir ve arka planda nesnelerin geçerliliğini sona erdirebilir.
  • S3 Analytics, Depolama Sınıfı Analizi - Depolama sınıfı analizi ile depolama erişimi düzenlerini analiz edebilir ve doğru verileri doğru depolama sınıfına geçirebilirsiniz. Bu yeni S3 Analytics özelliği, daha nadir erişilen depolamadan SIA'ya geçiş yapılması için en uygun yaşam döngüsü politikasını otomatik olarak belirler. Bir klasörün tamamını, ön eki veya nesne etiketini izlemek üzere bir depolama sınıfı analiz politikası yapılandırabilirsiniz. Seyrek bir erişim düzeni gözlemlendiğinde, sonuçlara göre kolayca yeni bir yaşam döngüsü yaş politikası oluşturabilirsiniz. Depolama sınıfı analizi ayrıca AWS Management Console'da depolama kullanımınızın günlük görselleştirmesini de sunar. Amazon QuickSight gibi istediğiniz bir iş zekası aracını kullanarak analiz etmek için bunları bir S3 klasörüne aktarabilirsiniz.
  • S3 Inventory - Amazon S3'ün zaman uyumlu List API’sinin zamanlanabilen bir alternatifini sunan S3 Inventory’yi kullanarak işletmenizdeki iş akışlarını ve büyük veri işlerini basitleştirip hızlandırabilirsiniz. S3 Inventory, bir S3 klasörü veya paylaşılan ön ek için günlük ya da haftalık olarak nesnelerinizin CSV (Virgülle Ayrılmış Değerler) düz dosya çıkışını ve bunlara karşılık gelen meta verileri sağlar.
  • S3 CloudWatch Ölçümleri - 13 yeni S3 CloudWatch Ölçümü ile izleme ve uyarılar alma sayesinde Amazon S3 kullanan uygulamalarınızın performansını anlayın ve iyileştirin. 1 dakikalık CloudWatch Ölçümleri alabilir, CloudWatch alarmları ayarlayabilir ve CloudWatch panolarına erişerek indirilen bayt ve Amazon S3 depolamanızdaki 4xx HTTP yanıt sayısı gibi gerçek zamanlı işlemleri ve performansı görüntüleyebilirsiniz. Bulut depolaması kullanan web uygulamaları ve mobil uygulamalar için bunları kullanarak operasyonel sorunları hızla belirleyebilir ve harekete geçebilirsiniz. 1 dakikalık ölçümler, varsayılan olarak S3 klasörü düzeyinde sunulur. Ayrıca toplanan ölçümler için paylaşılan bir ön ek veya nesne etiketi kullanarak filtre tanımlama esnekliğiniz olduğundan, ölçümleri belirli iş uygulamalarına, iş akışlarına veya dahili kuruluşlara uygun hale getirebilirsiniz. 

AWS Management Console'u kullanmaya başlayabilir, daha fazla bilgi edinmek için Geliştirici Kılavuzu'nu ziyaret edebilirsiniz.