Aşağıdaki çeviri, yalnız bilgilendirme amacıyla sağlanmıştır. Bu çeviri ile son güncellenmiş İngilizce sürüm arasında uyuşmazlık, tutarsızlık veya çelişki hâlinde (çeviri gecikmeleri yüzünden gerçekleşenler dâhil) İngilizce sürüm geçerli olacaktır.

Amazon API Gateway Hizmet Düzeyi Sözleşmesi

Son Güncelleme: 5 Mayıs 2022

Bu Amazon API Gateway Hizmet Düzeyi Sözleşmesi (“SLA”) Amazon API Gateway'in (“VPC Gateway”) kullanımını düzenleyen bir politikadır ve API Gateway kullanan her hesap için ayrı şekilde geçerlidir Bu SLA’nın koşulları ve AWS Müşteri Sözleşmesinin veya Hizmetlerimizi kullanmanızı düzenleyen bizimle bir başka sözleşmenin (“Sözleşme”) koşulları arasında bir çelişki olması hâlinde yalnızca söz konusu çelişki ölçüsünde bu SLA’nın hüküm ve koşulları geçerli olacaktır. Burada kullanılan ama burada tanımlanmayan büyük harfle başlayan terimler Sözleşmede verilen anlamlara sahip olacaktır.

Hizmet Taahhüdü

AWS, API Gateway’i herhangi bir aylık faturalama döngüsü boyunca her AWS bölgesi için en az %99,95 Aylık Çalışma Süresi Yüzdesi ile kullanıma hazır tutmak için ticari olarak makul çabayı gösterecektir (“Hizmet Taahhüdü”). API Gateway’in Hizmet Taahhüdünü karşılamaması hâlinde aşağıda açıklandığı gibi bir Hizmet Kredisi alma hakkınız olacaktır.

Hizmet Kredileri

Hizmet Kredileri, Aylık Çalışma Süresi Yüzdesinin aşağıdaki tabloda belirtilen aralıkların içinde kalmış olduğu aylık faturalama döngüsü için etkilenen AWS bölgesinde API Gateway için sizin tarafınızdan ödenen toplam ücretlerin bir yüzdesi olarak hesaplanır:

Aylık Çalışma Süresi Yüzdesi

Hizmet Kredisi Yüzdesi

%99,95’dan az ama %99,0’a eşit veya daha fazla

%10

%99,0’dan az ama %95,0’a eşit veya daha fazla %25
%95,0’dan az %100

 

Tüm Hizmet Kredilerini, yalnızca ödemeniz gereken gelecekteki API Gateway ödemeleri için uygulayacağız. Kendi takdirimize göre, Hizmet Kredisini, Hizmet Taahhüdünün karşılanmamış olduğu faturalama döngüsü için ödeme yapmak üzere kullandığınız kredi kartına düzenleyebiliriz. Hizmet Kredileri size herhangi bir para iadesi veya AWS’den bir başka ödeme alma hakkı vermez. Bir Hizmet Kredisi yalnız ilgili aylık faturalama döngüsü için kredi tutarı bir dolardan (1$ USD) fazla ise uygulanacak ve düzenlenecektir. Hizmet Kredileri bir başka hesaba devredilemez veya uygulanamaz. Sözleşmede aksi belirtilmedikçe API Gateway'in herhangi bir kullanılamaması, işlememesi veya bizim onu başka türlü sağlamamamız karşısında sizin tek ve münhasır çareniz bu SLA’nın şartlarına göre bir Hizmet Kredisi (uygunsa) almaktır.

Kredi Talebi ve Ödeme Prosedürleri

Hizmet Kredisi almak için AWS Destek Merkezinde bir vaka açarak talep göndermelisiniz. Uygun olması için kredi talebinin bizim tarafımızdan olayın gerçekleşmesinden sonraki ikinci faturalama döngüsünün sonuna kadar alınmış olması ve aşağıdakileri içermesi gerekir:

1. konu satırında “SLA Kredi Talebi” kelimeleri;

2. talep ettiğiniz her Kullanamama vakasının tarihleri, saatleri ve AWS bölgeleri;

3. etkilenen API Gateway API kimliği(kimlikleri;

4. kendisi hakkında Hizmet Kradisi talep ettiğiniz faturalama döngüsü;

5. Hataları belgeleyen ve iddia ettiğiniz kesintiyi destekleyen talep günlükleriniz (bu günlüklerdeki gizli veya hassas bilgiler çıkarılmalı veya yerlerine yıldız işareti konmalıdır).

Söz konusu talebin Aylık Çalışma Süresi Yüzdesi bizim tarafımızdan doğrulanırsa ve Hizmet Taahhüdünden az ise talebinizin bizim tarafımızdan doğrulandığı ayın ardından bir faturalama döngüsü içinde size Hizmet Kredisi düzenleyeceğiz. Talebi ve diğer bilgileri yukarıda belirtildiği şekilde sağlamamanız, sizi Hizmet Kredisi alma hakkından yoksun bırakacaktır.

Amazon API Gateway SLA’sı İstisnaları

Hizmet Taahhüdü, API Gateway’in aşağıdaki hâllerde kullanılamaması, askıya alınması veya feshedilmesi veya diğer AWS TNB performans sorunları durumunda geçerli değildir: (i) herhangi bir mücbir sebep olayı veya İnternet erişimi veya API Gateway’in sınır noktasının ötesindeki ilgili sorunlar dâhil olmak üzere makul kontrolümüz dışındaki faktörlerden kaynaklanması; (ii) herhangi bir gönüllü eyleminizden veya eylemsizliğinizden kaynaklanması (örneğin, sağlanan kapasitenin ölçeklendirilmesi, güvenlik gruplarının, VPC yapılandırmaları veya kimlik bilgisi ayarlarının yanlış yapılandırılması, şifreleme anahtarlarının devre dışı bırakılması veya şifreleme anahtarlarının erişilemez hâle getirilmesi vb.); (iii) sizin donanımızdan, yazılımınızdan veya başka teknolojinizden kaynaklanması; (iv) AWS Sitesindeki Amazon API Gateway Geliştirici Kılavuzu'nda açıklanan yönergeleri ve en iyi uygulamaları takip etmemenizden kaynaklanmasıveya (v) API Gateway’i kullanma hakkınızın Sözleşmeye uygun olarak askıya almamızdan veya feshetmemizden kaynaklanması (toplu olarak "AWS TNB HDS İstisnaları"). Kullanılabilirlik bizim Aylık Çalışma Süresi Yüzdesi hesaplamasında kullandıklarımızın dışında faktörlerden etkilenmişse kendi takdirimize göre bu faktörleri değerlendirerek bir Hizmet Kredisi düzenleyebiliriz.

Tanımlar

  • “Kullanılabilirlik”, API Gateway tarafından işlenen ve Hatalarla sonuçlanmayan ve yalnızca sağlanan API Gateway işlevleriyle ilgili olan Taleplerin yüzdesi olarak her 5 dakikalık aralık için hesaplanır. Belirli bir 5 dakikalık aralıkta herhangi bir Talep iletmediyseniz, bu aralığın %100 kullanılabilir olduğu varsayılır.
  • “Hata”, bir API Gateway dâhili hizet hatası yüzünden başarısız kalan herhangi bir Talep demektir.
  • Belirli bir AWS bölgesi için “Aylık Çalışma Süresi Yüzdesi”, aylık fatura döngüsünde tüm 5 dakikalık aralıklar için Kullanılabilirliğin ortalaması olarak hesaplanır. Aylık Çalışma Süresi Yüzdesi ölçümleri doğrudan veya dolaylı olarak herhangi bir API Gateway SLA İstisnasının sonucu olan Kullanılamazlığı hariç tutar.
  • “Talep”, API Gateway üzerinde barındırılan herhangi bir API’nin bir uç noktasının çağrılması demektir.
  • “Hizmet Kredisi” yukarıda açıklandığı şekilde hesaplanan ve bizim uygun bir hesaba geri alacak olarak kaydedebileceğimiz dolar alacağıdır.